کاندیدای کدام جناح شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد؟
کاندیدای واحد اصولگرایان، جمنا و روحانیت مبارز
25.87%

کاندیدای واحد دولت، اصلاح طلبان و مجمع روحانیون
60.27%

کاندیدای نهایی جریان احمدی نژاد
7.83%

هیچ کدام
6.03%

تعداد کل آراء : ۵۵۷۲۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv