نظر شما راجع به افزایش 25 درصدی حقوق در سال 93 چیست؟
مناسب است
25.79%

کم است
66.06%

زیاد است
8.15%

تعداد کل آراء : ۵۴۵۶۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv