به فرض حضور آقایان قالیباف و رئیسی در انتخابات،به کدام رای می دهید؟
1-ابراهیم رئیسی
46.49%

2- محمد باقر قالیباف
53.51%

تعداد کل آراء : ۵۶۲۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv