بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی از وی خواست ترتیبی فراهم کند... به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده تا شاید با... که ما دریافت کردیم این است که بانک مرکزی صورت...
کد خبر: ۸۷۰۴۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی بانک مرکزی ایران... های ارزی بانک مرکزی قیمت ارز در بازار شکسته شد... و ذخیره ارزی کشور است و آن طور که بانک... مرکزی اعلام می کند ایران در حال حاضر وضعیت خوبی...
کد خبر: ۸۷۰۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


ترخیص ۱۳ هزار خودرو در هاله‌ای از ابهام؛
رئیس کل بانک مرکزی در 25 دی ماه 1397 طی...
رئیس کل بانک مرکزی در 25 دی ماه 1397 طی... و تجارت وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود... به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است همچنین همه... ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی...
کد خبر: ۸۷۰۳۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


بانک مرکزی و براساس تأییدیه دفتر مقام معظم رهبری راه... مجوز اخذ شده از بانک مرکزی سقف تسهیلات این صندوق...
کد خبر: ۸۷۰۳۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اقتصاددانان گفت بانک... مرکزی نیازهای ارزی مردم و فعالان اقتصادی را با قدرت... روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه رئیس کل این... بانک با اشاره به فشارهای اقتصادی و جنگ روانی و...
کد خبر: ۸۷۰۲۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی گفت باید همه به دنبال احیای... اعتماد مردم به بانک مرکزی و ثبات هرچه بیشتر در... نقل از فارس رئیس کل این بانک عصر امروز در... دیدار با کارکنان معاونت ارزی بانک مرکزی ضمن تقدیر و...
کد خبر: ۸۷۰۱۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


پیمانه اقتصادی؛
رسید بانک آمریکایی جی پی مورگان در یادداشتی اعلام کرد... بانک مرکزی بر بازار ارز خبر داد وی افزود بر...
کد خبر: ۸۷۰۰۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


عنوان یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی رسانه ای... بانک مرکزی لایحه حذف ٤ صفر تقدیم دولت شده و...
عنوان یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی رسانه ای... بانک مرکزی لایحه حذف ٤ صفر تقدیم دولت شده و... شده ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال... یک قانون پولی و بانکی کشور آمده است واحد پول...
کد خبر: ۸۶۹۹۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


معاون بانک مرکزی گفت سیاست های بانک مرکزی در خصوص... مهر به نقل از بانک مرکزی ناصر حکیمی گفت رمز... های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره... شفافیت در سیستم پولی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی...
کد خبر: ۸۶۹۸۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


بانک مرکزی با اشاره به تعطیلی بسیاری از بنگاه های... کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع تسوبه اعتبارات... به رییس کل بانک مرکزی به این نکته اشاره کرده... است که بانک ها نیز از تحویل اسناد مواد اولیه...
کد خبر: ۸۶۹۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


بر اساس اعلام بانک مرکزی تشکیلات موسوم به صندوق قرض... از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت آن...
به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد... فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده... درج عبارت جعلی « این صندوق تحت نظارت بانک مرکزی...
کد خبر: ۸۶۹۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


بانک مرکزی اعلام کرد که تشکیلات موسوم به صندوق قرض... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت آن غیرقانونی... است به گزارش « تابناک» روابط عمومی بانک مرکزی اعلام... حمایت ایثارگران فاقد هر گونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری...
کد خبر: ۸۶۹۷۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


جزئیات تازه از لایحه حذف ۴ صفر پول
به تازگی به عنوان یکی از برنامه های جدی بانک... مرکزی رسانه ای شد با موافقان و مخالفانی همراه شده... است طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی لایحه حذف ٤... و بانکی کشور مصوب سال 1351 به شرح زیر اصلاح...
کد خبر: ۸۶۹۵۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد...
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد... از ایبِنا براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای...
کد خبر: ۸۶۹۴۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


بانک مرکزی با ارسال نامه هایی به صادرکنندگانی که کمتر...
بانک مرکزی با ارسال نامه هایی به صادرکنندگانی که کمتر... صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد در این میان بانک... مرکزی نیز با صدور بخشنامه ای در مردادماه سال جاری... حاصل از صادرات تعیین کرد بر اساس بخشنامه بانک مرکزی...
کد خبر: ۸۶۹۴۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تراکنش های موبایلی باید... کارت بانکی یکی باشد به گزارش « تابناک» به نقل... از بانک مرکزی طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی تراکنش های... کارت و کارت بانکی یکی باشد بنابراین افرادی که قصد...
کد خبر: ۸۶۹۴۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


که به تازگی بعنوان یکی از برنامه های جدی بانک... مرکزی رسانه ای شد با موافقان و مخالفانی همراه شده... است طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی لایحه حذف ٤... و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به شرح زیر اصلاح...
کد خبر: ۸۶۹۳۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد مطالب منتشره از... سوی رسانه های معاند پیرامون یکی از بانک های کشور... این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند بانک مرکزی به... رسانه های معاند درباره علی انصاری موسس بانک خصوصی آینده...
کد خبر: ۸۶۹۳۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۳ دی ماه؛
سیاست خط و نشان برای بانک های سودجو چالش طالبان...
رقابت است نه سیاست خط و نشان برای بانک های...
کد خبر: ۸۶۹۲۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


پیمانه اقتصادی؛
می شود دختر ترامپ رئیس بانک جهانی می شود پیش...
ترامپ رئیس بانک جهانی می شود پیش بینی قیمت طلا... رئیس کل بانک مرکزی به شایعات این روز ها عبدالناصر... در کنار ذخایر مطلوب و حضور موثر بانک مرکزی در... بازار ارز را خنثی خواهد ساخت رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۸۶۹۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv