در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بانک مرکزی محدود است بانک مرکزی آمریکا در گزارشی اعلام... بانک های مرکزی از بازارهای مالی در مقابل کرونا به... بانک مرکزی در خصوص مسیر آینده سیاست گذاری صحبت خواهد... کرد در اروپا نیز لوییس گیندوس- قایم مقام رییس بانک...
کد خبر: ۱۰۵۰۲۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶


ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی ۹۲ تا... و ترک فعل ها از سوی رئیس کل سابق بانک... مرکزی علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد...
کد خبر: ۱۰۵۰۰۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


رایزنی با بانک مرکزی برای تسریع در تامین و تخصیص...
رایزنی با بانک مرکزی برای تسریع در تامین و تخصیص... تأمین ارز روغن نیز گفت در حال رایزنی با بانک... مرکزی هستیم تا فرایند تخصیص و تأمین ارز روغن با... کرد بانک مرکزی در یک بازه زمانی مشخصی تخصیص و...
کد خبر: ۱۰۵۰۰۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


دو مصوبه که مربوط به نظام بانکی و استفاده از...
است اما رئیس بانک مرکزی باید در برابر 2 مورد... از 10 فرمان می ایستاد 1 سال 1399 تسهیلات بانکی... پاسخ بانک مرکزی نوشت با تشکر از اصلاح بانک مرکزی... به نظام بانکی و صندوق توسعه شوند منبع تسنیم...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


پیمانه اقتصادی
کار شرکت سپرده گذاری مرکزی نیست مدیر مرکز تماس ۱۵۶۹... ۸۸۳۰ ۴۰ واحد رسید رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ... ارز امری منطقی است همتی رئیس کل بانک مرکزی در... از اظهارات تلاش می شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل...
کد خبر: ۱۰۴۹۹۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


و رفاه اجتماعی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه... ایجاد موانع توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل... بانک مرکزی از وضعیت واحد های تملک شده از سوی... نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها برنامه ریزی برای...
کد خبر: ۱۰۴۹۸۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴


بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده و در اختیار... شبکه بانکی قرارداده است و ضوابط اعطای چک موردی را... به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از مردادماه امسال مشتریان... نظام بانکی فاقد دسته چک می توانند از شعب بانک...
بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده و در اختیار... شبکه بانکی قرارداده است و ضوابط اعطای چک موردی را... به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از مردادماه امسال مشتریان... نظام بانکی فاقد دسته چک می توانند از شعب بانک...
کد خبر: ۱۰۴۹۷۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
بانک مرکزی نروژ آزمایش ارز دیجیتال را آغاز می کند...
کد خبر: ۱۰۴۹۶۸۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴


عسکری مارانی تشریح کرد:
فعال در بانک مرکزی احترام زیادی قایل هستم ولی از...
کد خبر: ۱۰۴۹۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


و فنی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی... آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه گذاری... مرکزی نشان می دهد که تا پایان سال ۹۹ ثبت...
کد خبر: ۱۰۴۹۵۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها... و بدهی های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر... بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور... اعمال در دفاتر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی...
به گزارش تابناک به نقل از فارس بانک مرکزی در... نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی غیر... دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیر بانکی و... بانک مشترک ایران - ونزوئلا اعلام کرد احتراماً پیرو بخشنامه...
کد خبر: ۱۰۴۹۴۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


از گشایش داده اند برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را... تقویت می کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر... سهامداران شده تعیین تکلیف نرخ بهره و تصمیم بانک مرکزی... پایدارتر هم باشد اما بانک مرکزی نگران نرخ تورم است...
کد خبر: ۱۰۴۹۴۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از بانک مرکزی... سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند که طی سال... خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹ نسبت... بانک مرکزی خریده باشیم باید چقدر مالیات دهیم نگاهی به...
کد خبر: ۱۰۴۹۲۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه... ازدواج ۷۰ میلیون تومانی را به بانک ها ابلاغ کرد...
به گزارش تابناک بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به... بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که به استناد... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس... انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه...
کد خبر: ۱۰۴۹۲۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


اعمال شده صادر می شود بانک مرکزی ترکیه در مورد... ترکیه با شروع تحقیقاتی در این زمینه حساب های بانکی...
کد خبر: ۱۰۴۹۲۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


طرف بانک ها به بازار سهام می تواند تا حد...
در حوزه تزریق منابع از طرف بانک ها به بازار... و بانک مرکزی و تامین منابع مالی برای حمایت از... و بانک مرکزی چین برای حمایت از بازار سهام انجام... سوی بانک ها برای خرید سهام و کاهش سریع و...
کد خبر: ۱۰۴۹۲۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


یک کارشناس بازار بورس گفت با تصمیم اخیر بانک مرکزی... مبنی بر موافقت با اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک ها...
موافقت های بانک مرکزی برای حمایت از بورس گفت فضای... ارز بانک ها پیش آمد که سبب به وجود آمدن... های داخل بورس بودند شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی... اندک دارایی های ارزی بانک ها تسعیر شود خوشایند است...
کد خبر: ۱۰۴۹۲۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


دارابی کارشناس بازار بورس گفت موافقت های بانک مرکزی با...
های بانک مرکزی برای حمایت از بورس گفت موافقت های... بانک مرکزی با وجود آنکه برخی از مفادش در جلسه...
کد خبر: ۱۰۴۹۱۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰


مصوبات دولت برای حمایت از بورس مربوط به بانک مرکزی... و بانک هاست که طبق گفته کارشناسان تبعات پولی و... به تبعات تورمی این مصوبات رئیس کل بانک مرکزی به... خود را با مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهیلات...
کد خبر: ۱۰۴۸۷۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


منابع باید توسط بانک مرکزی از ارز به ریال تبدیل... موضوع موافقت بانک مرکزی را کسب کرده است رئیس سازمان... نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی بود... کنند دهقان ادامه داد براساس مقررات قبلی بانک مرکزی بانک...
کد خبر: ۱۰۴۸۶۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv