در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

تابناک اقتصادی بررسی می‌کند
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی... راستا بانک مرکزی طی اطلاعیه ای که در ششم خرداد... کل بانک مرکزی ظهر دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات... معتقد بودند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرده است اما نه...
کد خبر: ۹۸۱۰۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


قائم مقام بانک مرکزی روند اعطای تسهیلات به خانوار های...
روابط عمومی بانک مرکزی اکبر کمیجانی با بیان اینکه براساس... ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوار های یارانه... بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در... خواهد کرد قائم مقام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات...
کد خبر: ۹۸۰۹۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


عمومی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 99 متوسط قیمت خرید... اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود ...
کد خبر: ۹۸۰۸۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یکسال...
با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یکسال... چگونگی تحقق نرخ تورم هدف اعلام شده از سوی بانک... مرکزی اظهار کرد هدف گذاری نرخ تورم و تعیین دالان... در ایران به دلیل نبود عملیات بازار باز بانکی این...
کد خبر: ۹۸۰۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


رییس بانک مرکزی چین گفت با وجود شیوع کرونا اقتصاد...
رییس بانک مرکزی چین گفت با وجود شیوع کرونا اقتصاد... بانک مرکزی چین برای ثبات بخشی به بازارهای مالی این... بانک مرکزی از تمامی ابزارهای خود برای اطمینان از وجود... بوده است رییس بانک مرکزی چین با ابراز امیدواری نسبت...
کد خبر: ۹۸۰۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


چارچوب هدف‌گذاری تورم از ساختمان شیشه ای میرداماد؛
دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک... مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می آیند فعالان... اقتصادی بانک ها و مردم نیز به تحلیل ها و... و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن ها کاملاً قابل...
بانک مرکزی طی بیانیه ای چارچوب هدف گذاری نرخ تورم... مبادلات مالی و بانکی بین المللی و مشکلات پیش آمده... های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد بانک... مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید...
کد خبر: ۹۸۰۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


بانک مرکزی طی بیانیه ای چارچوب هدف گذاری نرخ تورم...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا رئیس کل بانک... مرکزی حدود ۱۰ روز پیش از آمادگی این بانک برای... سیاست قطب نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک... مرکزی "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن...
کد خبر: ۹۸۰۶۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت تمدید کارت... های بانکی منقضی شده مشتریان نیازمند حضور در شعب بانک...
به گزارش تابناک به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی... داود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با... اشاره به نحوه تمدید کارت های بانکی گفت مطابق با... قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی تمدید کارت بانکی در...
کد خبر: ۹۸۰۶۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


رئیس‌کل بانک مرکزی؛
در ادامه روند ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح... ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع بانک مهر اقتصاد... و بانک حکمت ایرانیان ادغام این دو بانک در بانک... سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز...
رئیس کل بانک مرکزی گفت روز سه شنبه بیانیه رسمی... « چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر... بانک مرکزی اعلام کرد روز سه شنبه بیانیه رسمی «... چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد...
کد خبر: ۹۸۰۵۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی دستور داد با استفاده... خارجه تلاش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانک...
رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی دستور داد با استفاده... خارجه تلاش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانک... کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین... بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی برای کنترل تورم...
کد خبر: ۹۸۰۴۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک رفاه کارگران بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ج ا...
کد خبر: ۹۸۰۳۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


به گزارش تابناک به نقل از الجزیره بانک مرکزی... بهره هشدار داده اند کمیته پولی بانک مرکزی ترکیه این... اتخاذ خواهد کرد پیش از این بانک مرکزی ترکیه برای... سقف سواپ ارزی با بانک های مرکزی مختلف و محدود...
کد خبر: ۹۸۰۱۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با توصیه به اینکه... بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز گفت شرایطی که... کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد نرخ ارز باید به... اینکه من افتخار می کنم مسئول بانک مرکزی کشوری هستم...
کد خبر: ۹۷۹۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف مجاز انتقال وجه کارت... به کارت تمدید کارت های بانکی و سقف برداشت نقدی... شبکه بانکی ابلاغ کرد به گزارش تابناک اقتصادی به نقل... از بانک مرکزی بر این اساس و با توجه به...
کد خبر: ۹۷۹۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت ما قصد دخالت در...
دارند که این میزان ارز را برگردانند رییس کل بانک... مرکزی ادامه داد برای واردکنندگان و تولیدکنندگان برگشت ارز صرفه...
کد خبر: ۹۷۹۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


بانک مرکزی ونزوئلا از بانک مرکزی انگلیس به دلیل تحویل...
به گزارش فارس به نقل از رویترز بانک مرکزی ونزوئلا... شکایتی علیه بانک مرکزی انگلیس در دادگاهی در لندن مطرح... کرده تا این بانک را مجبور کند ذخایر طلای این... در خزانه بانک مرکزی انگلیس نگهداری می شود نیاز دارد...
کد خبر: ۹۷۹۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


صادرات غیرنفتی رونق می‌گیرد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که با فروکش...
و رونق گرفتن است رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد... است روش های متنوع بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز...
کد خبر: ۹۷۹۵۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


اقتصاد در گذر زمان
متاثر کرده است 30 اردیبهشت 1307 قانون اجازه تاسیس بانک... بود برای پیشرفت امر تجارت و کشاورزی کشور بانکی موسوم... به « بانک ملی ایران» به مرکزیت تهران تاسیس کند... شد که قرار است بانکی به نام « بانک اعتبار...
کد خبر: ۹۷۹۳۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


به تازگی سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی برای... خبر داد این در حالی است که بانک مرکزی نیز...
کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان بخش خصوصی در... آن ارزها برای واردات استفاده کنیم ما به عنوان بانک... مرکزی حتی می گوییم همان ارزهایی را که در خارج... تحریم مهم ترین دلیل مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با...
کد خبر: ۹۷۹۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


بانک مرکزی فرانسه از کاهش ۲۷ درصدی حجم فعالیت های...
بانک مرکزی فرانسه از کاهش ۲۷ درصدی حجم فعالیت های... ویروس مرگبار اقدام به اعمال قرنطینه سراسری کرده است بانک... مرکزی فرانسه در گزارشی اعلام کرد که حجم فعالیت های... ماه مارس ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۷۸۹۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv