در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی پروژه ها... همکاری صندوق و بانک های عامل می تواند نقش مطلوبی...
آبادی رییس کل بانک مرکزی در نشست صندوق ثروت ملی... بانک مرکزی ادامه داد پس تشکیل صندوق توسعه ملی و... ارزی پرداخت شود همکاری صندوق و بانک های عامل می... صندوق کمک کنند حساب های صندوق توسعه ملی نزد بانک...
کد خبر: ۱۱۱۹۲۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


براساس‭ ‬دستورالعمل‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی ‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬پرداخت‭...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم بانک‭ ‬مرکزی ضمن... ‬تاریخ‭ ‬ابلاغ‭ ‬این‭ ‬دستورالعمل ‭ ‬بانک ها‭ ‬باید‭ ‬تسهیلات‭ ‬خرد‭... ‬و‭ ‬قرض الحسنه‭ ‬به‭ ‬مشتری‭ ‬پرداخت‭ ‬کنند‭ ‬ بانک مرکزی... ‬بانک ها‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اعطای‭ ‬تسهیلات ‭ ‬نسبت‭ ‬به‭...
کد خبر: ۱۱۱۸۸۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با اصلاح نظام...
از آن به سفره مردم نرسید رئیس کل بانک مرکزی... بانک مرکزی افزود ما ارز را ارزان به واردکننده می... طرف بانک مرکزی تامین می شود و هم در سامانه... به لحاظ بانکی با کشورهای منطقه همسایه و دوست برقرار...
کد خبر: ۱۱۱۸۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴


که بر اساس محاسبات ارزی که بانک مرکزی انجام داده... در بازار ممکن است باشد بانک مرکزی در فضای رسمی...
رییس کل بانک مرکزی جزییات پرداخت یارانه جدید حمایتی را... گذشته است و اکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک... مرکزی را داریم به گزارش تابناک اقتصادی علی صالح آبادی... رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این که دلیل...
کد خبر: ۱۱۱۸۲۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی انتشار اخباری مبنی بر مسدود... شدن کارت یا حساب بانکی افراد پس از واریز یارانه...
به گزارش تابناک بانک مرکزی اعلام کرد پس از واریز... مسدود نیست مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی... روبه رو شده اند که معاون فناوری های نوین بانک... مرکزی این ادعا را نادرست خواند و صحت ندارد طبق...
کد خبر: ۱۱۱۸۱۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مسدود شدن کل موجودی...
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت برخی... های نوین بانک مرکزی این ادعا را نادرست خواند و...
کد خبر: ۱۱۱۸۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


روابط عمومی بانک مرکزی:
به گزارش تابناک مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت دیشب... جز یک یا دو بانک طبق اطلاع مدیریت فناوری اطلاعات... بانک مرکزی واریز شد که این دو بانک هم واریزی... بانک مرکزی انجام شده و کسر مبلغ ۳۵ هزار تومان...
کد خبر: ۱۱۱۸۰۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


بانک مرکزی اعلام کرد میزان معاملات انجام شده در سامانه...
بانک مرکزی اعلام کرد میزان معاملات انجام شده در سامانه... بانک مرکزی بر اساس معاملات روز گذشته در سامانه نیما...
کد خبر: ۱۱۱۷۸۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


بانک مرکزی معاون وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو...
کد خبر: ۱۱۱۷۸۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


رئیس کل بانک مرکزی گفت رمز پول ملی بانک مرکزی...
روابط عمومی بانک مرکزی سومین جلسه همفکری رئیس کل بانک... مرکزی با صاحب نظران و اساتید اقتصادی با محوریت رمز... پول بانک مرکزی برگزار شد صالح آبادی با استقبال از... بانک مرکزی از مدت ها قبل در نهاد سیاست گذار...
کد خبر: ۱۱۱۷۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷


درس عبرت دو سال گذشته برای دولت‌ سیزدهم
به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد این معاونت در... به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی ستاد کرونا... دوسوم از محل منابع عادی بانک ها و یک سوم... خردادماه ۱۴۰۰ مقرر شده بود که بانک ها تا سقف...
کد خبر: ۱۱۱۷۴۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷


نقدینگی در آستانه ۵ هزار هزار میلیاردی شدن
جدید بانک مرکزی نهفته است گزارشی که از رشد افسارگسیخته... بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان سال گذشته حجم... چاپ پول در نظام بانکی و مالی کشور جستجو کرد... حساب وکتاب از بانک مرکزی و در نمونه جدید آن...
کد خبر: ۱۱۱۷۳۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت اگر فردی در... ۵ بانک حساب دارد و چک او در بانک اول... حساب های صادرکننده چک در شبکه بانکی است در حال... که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد...
کد خبر: ۱۱۱۷۲۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶


شکایت سهامدار اصلی بانک آینده رد شد
شعبه سوم دیوان عدالت اداری با رد شکایت بانک آینده... در خصوص وضعیت مالکیت سهام این بانک در این پرونده... به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رای صادر کرد... ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در نامه ای...
کد خبر: ۱۱۱۶۹۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳


تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی یکی از ارکان... تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی... شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک... مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی کنترل...
کد خبر: ۱۱۱۶۸۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲


بانک مرکزی می گوید کسانی که فاکتور خرید ندارند بعد...
به گزارش « تابناک» به نقل از اکوایران بانک مرکزی... در بانک ها سپرده کنید در چنین روزی که ضرب... مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در... یا به صرافی های مجاز بفروشند یا در بانک ها...
کد خبر: ۱۱۱۶۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱


آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم خالص حساب...
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم خالص حساب... های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته نیز... است تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر...
کد خبر: ۱۱۱۶۵۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰


بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی امروز نرخ سود بین بانکی را ۲۰/۳۶ درصد...
به گزارش تابناک با توجه به داده های سایت بانک... مرکزی نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱... ذکر است که نرخ سود بین بانکی در ۲۵ فروردین... سقف نرخ بهره بانکی باید به ۲۰ درصد برسد ...
کد خبر: ۱۱۱۶۴۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت برخلاف ادعای نشریه گاردین... و کامل توسط ‎بانک مرکزی ایران وصول شده است و...
به گزارش تابناک مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت برخلاف... ایران بطور قطعی و کامل توسط &lrm بانک مرکزی ایران... روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی در واکنش به خبر... &lrm بانک مرکزی ایران وصول شده است و برای استفاده...
کد خبر: ۱۱۱۶۱۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


گزارش تابناک اقتصادی از تحولات بازار مسکن در نخستین ماه سال
ماه سال جاری بانک مرکزی گزارش تحولات بازار معاملات مسکن... مجاز و بانکی امروز ۲۵ هزار و ۵۰۹ تومان به... ای که بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی بررسی...
کد خبر: ۱۱۱۶۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv