بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
کریستین لاگارد فرانسوی در حالی رسما رییس بانک مرکزی اروپا... شد که انتظار می رود بانک های اروپایی با مدیریت... هفدهم سپتامبر و بانک مرکزی اروپا نیز موافقت خود را... از خیلی وقت پیش برای بانک مرکزی اروپا ترسیم شده...
کد خبر: ۹۳۱۵۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت امروز روند بازگشت ارز به... به سر می بریم و بانک مرکزی در حدی که... نیما اطهار داشت اصرار بانک مرکزی این است که صادرکنندگان... نه اینکه حتما به بانک مرکزی داده یا از سامانه...
کد خبر: ۹۳۱۴۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت در حال حاضر عده... را افزایش دهیم اما بنده رئیس بانک مرکزی ۸۳ میلیون... دهیم اما بنده رئیس بانک مرکزی ۸۳ میلیون نفر هستم... رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام دولت...
کد خبر: ۹۳۱۳۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


رئیس کل بانک مرکزی نوشت وضعیت سامانه نیما و پیشی...
که بانک مرکزی با سیاست های پولی و ارزی خود... بانک مرکزی بر رشد درونزا و غیرنفتی مؤثر است همانگونه... که پیش تر هم بیان کردم تلاش بانک مرکزی بر... بازگشت به چرخه طبیعی اقتصادی بانک مرکزی نیز سیاست های...
کد خبر: ۹۳۱۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷


رئیس کل بانک مرکزی گفت وضعیت سامانه نیما و پیشی... از ایرن از بانک مرکزی عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی... موضوعات سیاست گذاری در کشور است رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۳۰۷۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


چرتکه؛
بانک های ایران معمولاً زیان ده هستند و با توجه... گیرندگان با بحران مالی مواجه هستند اما چرا بانک های...
کد خبر: ۹۳۰۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد است...
که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد... های بانکی و مجاز سطح کشور هر اسکناس دلار آمریکا... و پوند افزایش یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی هر...
کد خبر: ۹۳۰۵۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


کاهش ۸۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی از رئیس کل بانک... مرکزی خواهان افزایش این تسهیلات شد ...
کد خبر: ۹۳۰۰۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


جوسازی بانک مرکزی با نامه‌نگاری در خصوص گم شدن یک میلیارد یورو؛
در مرداد ماه سال جاری بانک مرکزی طی نامه ای... ها ضمن رد ادعای بانک مرکزی اعلام کردند که بیش... اند بانک مرکزی هرگز تاکنون در مقام پاسخگویی به این...
در مرداد ماه سال جاری بانک مرکزی طی نامه... آن ها ضمن رد ادعای بانک مرکزی اعلام کردند که... نموده اند بانک مرکزی هرگز تاکنون در مقام پاسخگویی به... تصویر نامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس...
کد خبر: ۹۲۹۷۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


بانک مرکزی چین روز جمعه ۳۰ میلیارد یوآن ۴ ۲۴... به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین هوا بانک... مرکزی چین روز جمعه ۳۰ میلیارد یوآن ۴ ۲۴ میلیارد... دلار را از سیستم مالی این کشور بیرون کشید بانک...
کد خبر: ۹۲۹۵۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


اغلب بانک ها صرافی های بانکی و مجاز بانک مرکزی... را نیز به قیمت صرافی های بانکی به زائران می... برخی زائران معضل شده است با وجود آن که بانک... مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که زائران اربعین...
کد خبر: ۹۲۹۲۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹


شبکه بانکی و ثبت رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نشان... سودهای بانکی است بنابراین تا زمانی که این معظل رفع... حجم سرمایه گذاری در شبکه بانکی هم مردم نقش دارند... و هم بانک ها دخیل هستند از یکسو بانک با...
کد خبر: ۹۲۹۱۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹


شد این طرح توسط بانک مرکزی برزیل تدوین شده است... به گزارش مهر به نقل از شین هوا بانک مرکزی... ارائه کند طبق بیانیه بانک مرکزی این لایحه خط قرمزهای... های ارزهای خارجی را ساده تر خواهد کرد همچنین بانک...
کد خبر: ۹۲۸۸۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


در ماه آگوست بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را... مهر به نقل از راشاتودی در ماه آگوست بانک مرکزی... گران بها در بانک استاندارد چارترد می گوید با توجه... زیاد خرید رسمی آن توسط بانک های مرکزی ادامه خواهد...
کد خبر: ۹۲۸۷۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


صرافی های بانکی تغییری نداشت و همانند روز قبل کمتر... آمریکا به نرخ ۱۱۳۰۰ تومان در صرافی های بانکی و... نرخ رسمی یورو و پوند بر اساس اعلام بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۲۸۶۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


رچه از رویه بانک مرکزی برای عرضه ارز به نظر... اما اکنون برخی بانک ها فقط دلار پرداخت می کنند... شهریورماه بانک مرکزی اعلام کرد که ارز اربعین را تامین... از بانک های منتخب و صرافی های مجاز به منظور...
کد خبر: ۹۲۸۴۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


بانکی ایران از « غلبه منافع شخصی خانوادگی گروهی سازمانی... کل اسبق بانک مرکزی همچنین می گوید « ریشه بیماری... امروز نظام بانکی را باید در این عامل جست وجو... کرد که مدیران بانک ها گوش به فرمان سهامداران بانک...
کد خبر: ۹۲۸۴۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «تابناک اقتصادی»؛
گزارش « تابناک اقتصادی» عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... بانک مرکزی گفت بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول... آمار و بانک مرکزی می گویند شرایط تورمی ماه به...
کد خبر: ۹۲۸۳۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط بخشودگی سود تسهیلات با... بانک ها اعلام کرد به گزارش مهر بانک مرکزی بخشنامه... ۱۶ قانون بودجه امسال به بانک ها و موسسات اعتباری...
کد خبر: ۹۲۸۱۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


بررسی صورت های مالی بانک های خصوصی کشور نشان داد... که مالکیت بیش از ۳۳ درصد از سهام برخی بانک... این مالکان سهام باید طبق دستورالعمل رئیس کل بانک مرکزی...
بررسی صورت های مالی بانک های خصوصی کشور نشان داد... که مالکیت بیش از ۳۳ درصد از سهام برخی بانک... این مالکان سهام باید طبق دستورالعمل رئیس کل بانک مرکزی... رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اینستاگرامی برنامه های این...
کد خبر: ۹۲۷۹۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv