بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
ارزی که افراد از بانک مرکزی دریافت و در بازار... در سنوات گذشته به ویژه سال 97 از بانک مرکزی... امور مالیاتی مابه التفاوت قیمتی که این افراد از بانک... مرکزی ارز دریافت کرده اند را با میانگین نرخ 3...
کد خبر: ۹۰۱۵۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


بازارساز تغییر کرد و نرخ دلار در صرافی های بانکی... که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد...
بازارساز تغییر کرد و نرخ دلار در صرافی های بانکی... که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد... شنبه چهارم خردادماه ۹۸ بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک... مرکزی میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر مبنای معاملات...
کد خبر: ۹۰۱۵۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


گزارش المانیتور از اقدام تازه بانک مرکزی
عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ایران پرداخت و نوشت... بانک مرکزی صحبت کرد به گزارش مهر به نقل از... پژوهشکده پولی و بانکی المانیتور در این گزارش نوشت بانک... مرکزی ایران تحت مدیریت عبدالناصر همتی اخیراً یک ابزار جدید...
کد خبر: ۹۰۱۵۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


بانک مرکزی این کشور فاصله معناداری دارد به گزارش ایسنا... ماه قبل به ۰ ۶ درصد رسیده است بانک مرکزی... پولی خود قرار گرفته است سیاست های انبساطی بانک مرکزی... نرخ تورم و سطح دستمزدها باید سیاست های بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۰۱۳۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


بانک مرکزی شرط پذیرش بررسی تحویل اسناد حمل واصله و... وجه ارزی را به بانک ها ابلاغ کرد به گزارش... « تابناک» به نقل از خبرآنلاین بانک مرکزی در بخشنامه... ای به بانک ها ابلاغ کرد در مواردی که اسناد...
کد خبر: ۹۰۱۳۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است دستورالعمل جدید ارزی بانک... مرکزی بخشی از دغدغه های بخش خصوصی را پوشش داده... و در جریان جلسات مشترک با بانک مرکزی تلاش کرد... به بانک مرکزی ارسال شد با این وجود دستورالعمل جدید...
کد خبر: ۹۰۱۳۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


رییس کل بانک مرکزی گفت سامانه نیما محور تبادل تجارت... به گزارش ایبِنا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در... کنند رییس کل بانک مرکزی افزود در حال حاضر سامانه...
کد خبر: ۹۰۱۳۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


رییس کل بانک مرکزی گفت سامانه نیما محور تبادل تجارت... رییس کل بانک مرکزی در خصوص اعلام خبری مبنی بر... را در سامانه نیما عرضه کنند رییس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۰۱۲۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


بانک مرکزی جزییات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از...
به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی جزییات بسته... و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد · میزان...
کد خبر: ۹۰۱۰۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


قیمت توسط بازارساز ارزی آغاز کرد هرچند در بانک مرکزی...
قیمت توسط بازارساز ارزی آغاز کرد هرچند در بانک مرکزی... سنا بانک مرکزی که نشان دهنده میانگین وزنی نرخ خرید... ارز سنا " توسط بانک ها و صرافی های مجاز... در صرافی های مجاز و بانکی خریداری شده و با...
کد خبر: ۹۰۱۰۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی از ایجاد پروفایل ارزی... ارز بانک مرکزی تاکید کرد من تقاضا دارم که سال...
کد خبر: ۹۰۰۹۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


کد خبر: ۹۰۰۸۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


سخنگوی قوه‌قضاییه:
غلامحسین اسماعیلی از ارجاع پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی... سابق بانک مرکزی نیز به سرانجام رسیده است یا خیر...
کد خبر: ۹۰۰۸۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی در... نشده و مجوز قبلی این بانک صرفا برای ایام پایانی... مربوط به بانک مرکزی تنها از طریق روابط عمومی و... سایت بانک مرکزی به نشانی cbi ir منعکس می شود...
کد خبر: ۹۰۰۷۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


همچنین بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام...
همچنین بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام... سامانه سنا بانک مرکزی هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی... های مجاز و بانکی به نرخ ۱۳۶۵۰ تومان خریداری شد... و بانکی کشور به نرخ ۱۵۵۵۰ تومان خریداری شد و...
کد خبر: ۹۰۰۷۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


استعلام از بانک مرکزی این خبر را رد می کند... بانک مرکزی تماس گرفت و در نهایت این پاسخ را... دریافت کرد که بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در خصوص... از سطح شهر و خودپرداز بانک های مختلف نیز نشان...
کد خبر: ۹۰۰۷۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی را... مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین گفت در نهایت بسته... نخواهیم داشت معاملات اسکناس در بانک ها و نیما انجام... شد مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اضافه کرد معاملات اسکناس...
کد خبر: ۹۰۰۶۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی را... سامانه نیما تصمیم گیری شد مدیر اداره صادرات بانک مرکزی... بازار دوم نخواهیم داشت معاملات اسکناس در بانک ها و... ثبت خواهد شد مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود معاملات...
کد خبر: ۹۰۰۶۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم نباید وارد... ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی... کل بانک مرکزی با اشاره به صدور بخشنامه امروز بانک... مرکزی درباره سیاست های ارزی سال ۹۸ این بانک در...
کد خبر: ۹۰۰۶۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


عبدالناصر همتی:
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم نباید وارد... ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی... است به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی... شده اختصاص دهند رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به...
کد خبر: ۹۰۰۵۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv