بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
سایه‌روشن بازار ارز در سال ۹۶
میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال...
افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کمرنگ... با بانک مرکزی است فارغ از حواشی که طی این... مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است... افرادی همچون « ولی الله سیف رییس کل قبلی بانک...
کد خبر: ۹۲۰۹۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۸


براساس آمار متغیر های پولی و بانکی خرداد ۹۸ حجم... از فارس متغیر های پولی و بانکی خرداد ماه ۹۸... در قالب گزیده آمار های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد... براساس آمار بخش متغیر های پولی و بانکی حجم نقدینگی...
کد خبر: ۹۲۰۸۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷


شتاب رشد قیمت مسکن اکنون آمار های بانک مرکزی نشان... معاملات در این بازار است آمار بانک مرکزی در خصوص... مسکن به صورت ماهانه از سه منبع بانک مرکزی مرکز... می شود تاکنون بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن آمار...
کد خبر: ۹۲۰۸۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷


برخی از بانک ها با متقاضیان وام ازدواج گفت تخلف... بانک ها در پرداخت وام ازدواج از سوی مراجع ذیربط... اسلامی ضمن انتقاد از اینکه برخی بانک ها علیرغم بخشنامه... بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن...
کد خبر: ۹۲۰۷۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


و از بانک مرکزی کمک خواست به گزارش تابناک ورزشی... پول های بلوکه شده فدراسیون در فیفا از رئیس بانک... مرکزی در نامه ای رسمی درخواست کرد ۱۰ میلیون دلار... های بلوکه شده این قرض به بانک مرکزی پس داده...
کد خبر: ۹۲۰۶۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص رمزارزها اعلام کرد مفاد... ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو... نشده است به گزارش « تابناک» روابط عمومی بانک مرکزی... چهاربندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده...
کد خبر: ۹۲۰۴۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


بازار ارز در سومین روز هفته؛
نیمایی باشیم این در حالی است که امروز بانک مرکزی... ارز در صرافی های بانکی هستیم این در حالی است... نرخ ارز در صرافی های بانکی بود و به نظر... گزارش ساعت 11 30 قیمت دلار در صرافی های بانکی...
کد خبر: ۹۲۰۲۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


آمار بانک مرکزی نشان می دهد مانده سپرده ها در... تسهیلات بانکی ۱۹ ۷ درصد نسبت به مقطع مشابه سال... قبل رشد داشته است به گزارش مهر گزارش بانک مرکزی... ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه...
کد خبر: ۹۲۰۲۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


بازار ارز در دومین روز هفته؛
در صرافی های بانکی به عنوان بازارساز ارزی شاهد کاهش... نقل از سامانه سنا بانک مرکزی بیانگر میانگین وزنی نرخ... نظارت ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز کل... از نرخ صرافی های بانکی می باشد و این موضوع...
کد خبر: ۹۲۰۰۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


رئیس بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرد اقتصاد این کشور... شدن به مهلت مقرر برگزیت بود پیش تر بانک مرکزی... وجود اتخاذ رویکرد های محرک و انبساطی توسط بانک های... مرکزی در سراسر جهان انتظارات از بازگشت سریع اقتصاد جهانی...
کد خبر: ۹۱۹۹۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


صرافی های بانکی و کاهش بهای ارز در بازار آزاد... همراه شد این در حالی است که بانک مرکزی نیز...
صرافی های بانکی و کاهش بهای ارز در بازار آزاد... همراه شد این در حالی است که بانک مرکزی نیز... هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز... قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش یافت بر اساس اعلام بانک...
کد خبر: ۹۱۹۹۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


اینکه رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه...
اینکه رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه... روسای کل بانک مرکزی در دوران های مختلف به خصوص... از دوران ریاست کلی عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی می...
کد خبر: ۹۱۹۷۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


رئیس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به نقش « بی... ثبات کننده» دلار آمریکا در مبادلات جهانی گفت بانک های... مرکزی باید به یکدیگر بپیوندند تا ارز ذخیره ای جایگزینی... رئیس بانک مرکزی انگلیس روز جمعه با اشاره به نقش...
کد خبر: ۹۱۹۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


پیمانه اقتصادی؛
در بر دارد رئیس کل بانک مرکزی ارزش پول ملی... جرومه پاول رئیس کل بانک مرکزی فدرال آمریکاست کاهش ۵... موز در میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی ١٤... بانکی کشور» به مجلس در راستای حذف 4 صفر از...
کد خبر: ۹۱۹۶۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با NBC
دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو... گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بانک مرکزی دکتر همتی... پیش می بریم رئیس کل بانک مرکزی تحریم ها را... را جبران کند رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به...
کد خبر: ۹۱۹۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱


کننده ای برای بانک مرکزی اروپا باشد که تاکنون در...
کد خبر: ۹۱۹۴۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


یوسفیان ملا:
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات می گوید تخلف بانک... باید گزارش بانک های متخلف را ارائه کنند ...
اینکه برخی بانک ها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر... کنند گفت بالاترین مقام بانک هیئت مدیره است که از... بانک مرکزی تنها بر عملکرد بانک ها نظارت دارد در... واقع بانک مرکزی ابزار نظارتی چندانی ندارد نماینده مردم آمل...
کد خبر: ۹۱۹۳۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


های منتشر شده از سوی بانک مرکزی روسیه این کشور... پیدا کرده است از ماه ژانویه تا جولای بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۱۹۳۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


سابق ارزی بانک مرکزی درباره شرایط ارزی کشور در نیمه... دوم سال ۹۶ و مداخله بانک مرکزی با دستور رئیس... و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و... اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می شود نمی توان مطابق...
کد خبر: ۹۱۹۱۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹


رئیس کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای... دو سه هفته آینده این طرح را در نظام بانکی... نسبی در کشور حاکم شده است رئیس کل بانک مرکزی... هزار میلیارد تومان بانک ها به تولید تسهیلات می دهند...
کد خبر: ۹۱۹۰۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv