در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

گزارش «تابناک اقتصادی» از نبض تالار شیشه‌ای حافظ؛
است محمدمهدی بحرالعلوم مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن در گفتگو... با خبرنگار تابتاک اقتصادی با اشاره به تحریم بانک مرکزی... ایران گفت عملاً عملیات بانکی با اروپا و آمریکا نداریم... که تحریم اضافه بانکی آن را تحت تاثیر قرار دهد...
کد خبر: ۹۲۵۰۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


وزارت خزانه داری آمریکا طی اطلاعیه ای بانک مرکزی صندوق... داری آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است که...
وزارت خزانه داری آمریکا طی اطلاعیه ای بانک مرکزی صندوق... داری آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است که... کاخ سفید اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه... ای اعلام کرد بانک مرکزی ایران میلیون ها دلار در...
کد خبر: ۹۲۵۰۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


تحریم دوباره بانک مرکزی ایران توسط دونالد ترامپ واکنش هایی... تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران صندوق توسعه ملی ایران و... اعمال شده است اما تحریم بانک مرکزی ایران در حالی... تحریم های رفع شده در برجام بانک مرکزی ایران تحریم...
کد خبر: ۹۲۵۰۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


به تأسیسات آرامکو عربستان بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه...
حملات به تأسیسات آرامکو عربستان بانک مرکزی ایران و صندوق... بالا را بگیرد « عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی... نیز شب گذشته در واکنش به تحریم مجدد بانک مرکزی... گفت "تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت آمریکا نشان می...
کد خبر: ۹۲۵۰۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه آمده است آمریکا بانک... مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی آن و همچنین شرکت...
کد خبر: ۹۲۴۹۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


ظریف خبر داد:
به پرسشی در مورد تحریم مجدد بانک مرکزی ایران از... سوی آمریکا تصریح کرد تحریم بانک مرکزی نشان دهنده استیصال... آمریکا است بانک مرکزی پیش تر تحریم شده بود و...
کد خبر: ۹۲۴۹۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تحریم مجدد بانک... مرکزی گفت تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت آمریکا نشان... فعلی بود رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد ناکامی های... افزود موفقیت های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازارنشان می...
کد خبر: ۹۲۴۹۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


« عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به... تحریم مجدد بانک مرکزی گفت تحریم مجدد بانک مرکزی توسط... رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد ناکامی های مکرر دولت... های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازارنشان می دهدکه خوشبختانه...
کد خبر: ۹۲۴۹۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


اعلام تحریم علیه بانک مرکزی ایران را مورد تمسخر قرار... بودیم بانک مرکزی چطور ای کاش این یکی هم در... کرد بانک مرکزی ایران صندوق توسعه ملی ایران و شرکت...
کد خبر: ۹۲۴۹۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


وزارت خزانه داری آمریکا بانک مرکزی ایران را این بار... بانک مرکزی ایران صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد... ضمن متهم کردن بانک مرکزی ایران به تأمین مالی سپاه... قدس و حزب الله مدعی شد که این بانک تاکنون...
کد خبر: ۹۲۴۹۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس تابناک مطرح کرد
مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن تحریم های جدید آمریکا علیه... بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را با توجه به... نداشتن ارتباطات بانکی بین المللی بی اهمیت خواند و گفت... دادن تحریم بانک مرکزی ذیل تحریم های تروریست است که...
مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن تحریم های جدید آمریکا... علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را با توجه... به نداشتن ارتباطات بانکی بین المللی بی اهمیت خواند و... قرار دادن تحریم بانک مرکزی ذیل تحریم های تروریست است...
کد خبر: ۹۲۴۹۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


در واکنش به تحریم جدید ترامپ
وزارت خارجه روسیه تحریم اخیر آمریکا علیه یک بانک ایرانی... واکنش به اقدام خصمانه آمریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی... رغم تحریم ها به همکاری با بانک های ایرانی ادامه... روز جمعه اعمال تحریم علیه بانک ملی ایران را اعلام...
کد خبر: ۹۲۴۹۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


آمریکا در تداوم اقدامات خصمانه اش علیه ایران بانک مرکزی... تحریم کرد اقدامی که به نوعی تحریم دوباره بانک مرکزی... بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم... « بانک ملی / national bank» همراه شد اما در...
کد خبر: ۹۲۴۹۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا به بهانه ای برای حمله... مجدد رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی آمریکا به یکدیگر... سی بانک مرکزی آمریکا در نشست هفتگی خود با کاهش... پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا که در یک کنفرانس خبری...
کد خبر: ۹۲۴۸۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


رییس کل بانک مرکزی از نظارت و کنترل بخش های... کارمزد در سیستم بانکی کشور خبر داد و گفت بانک... مرکزی راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام... بانکی و تراکنش ها را در دستور کار دارد به...
کد خبر: ۹۲۴۷۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین... دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد ارز مسافرتی... ارز بازار آزاد حساب می شود و این بانک ها... آزاد اظهار کرد بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد...
کد خبر: ۹۲۴۷۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین... دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد ارز مسافرتی... ارز بازار آزاد حساب می شود و این بانک ها... قیمتی بیشتر از ارز آزاد اظهار کرد بانک مرکزی دخالتی...
کد خبر: ۹۲۴۷۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد به رئیس جمهور روسیه... پیشنهاد دادیم که امور تجاری و بانکی با ۶ کشور... عضو اتحادیه اوراسیا از طریق سامانه مبادلات بانکی انجام شود... بانک های دو کشور انجام شود هستیم وی با اشاره...
کد خبر: ۹۲۴۶۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی برکنار شد به گزارش... ایسنا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز 26... شهریور ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی را... نوین بانک مرکزی اختلافات این معاونت با شرکت خدمات انفورماتیک...
کد خبر: ۹۲۴۴۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی برکنار شد به گزارش... تابناک به نقل از ایسنا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک... مرکزی عصر امروز ۲۶ شهریور ناصر حکیمی معاون فناوری های... نوین بانک مرکزی را از این سمت برکنار کرد از...
کد خبر: ۹۲۴۴۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv