بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
داده های جدید بانک مرکزی روسیه نشان می دهد ظرف... به نقل از راشاتودی داده های جدید بانک مرکزی روسیه... است طبق داده های بانک مرکزی در ۱۲ ماه شروع... به اقدامات بازیگران بزرگ بازارها شامل بانک مرکزی روسیه با...
کد خبر: ۹۲۷۷۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲


رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت در... سهامداران و ثبات و سلامت بانک ها دستورالعمل نحوه تملک... سهام بانک ها اخیراً به تمامی بانک ها ابلاغ شد...
رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت در... سهامداران و ثبات و سلامت بانک ها دستورالعمل نحوه تملک... سهام بانک ها اخیراً به تمامی بانک ها ابلاغ شد... به گزارش فارس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در...
کد خبر: ۹۲۷۶۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲


با جهانی شدن سیستم جدید پرداخت مالی؛
رییس سیستم پرداخت ملی بانک مرکزی روسیه گفت ۸ بانک... از اسپوتنیک آلا باکینا رییس سیستم پرداخت ملی بانک مرکزی... روسیه گفت ۸ بانک خارجی به سیستم پرداخت مالی اس... بانک دیگر هم در حال ایجاد آماده سازی های فنی...
کد خبر: ۹۲۷۶۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲


بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز...
بانک مرکزی نیز نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام... دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور... به روز گذشته افزایش یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۲۷۴۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شکست سیاست تحریمی... نقل از تسنیم رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در... برانگیز مردم عزیز تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه...
کد خبر: ۹۲۷۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


«تابناک اقتصادی» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی؛
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در خردادماه سال جاری...
راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت بانک مرکزی آگاهانه به... های ارزی طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در خردادماه... بانک مرکزی دستوری روی این قیمت ایستاده است به این... این پرسش گفت بانک مرکزی هم اکنون بررسی های خود...
کد خبر: ۹۲۷۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


ها همراه بود این در حالی است که امروز بانک... مرکزی نرخ ۴۷ را اعلام کرد که بر اساس آن...
بانک مرکزی نرخ ۴۷ را اعلام کرد که بر اساس... بانکی سطح کشور به نرخ ۱۱۴۰۰ تومان خریداری شده و... ارز ثابت ماند بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار...
کد خبر: ۹۲۶۸۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


بانک مرکزی طی اطلاعیه شماره یک خود در ۲۱ فروردین... شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ... شد در ماده ۷ این قانون بانک مرکزی موظف شده... فروردین ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای همین ماده ۷...
کد خبر: ۹۲۶۷۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


رئیس کل بانک مرکزی از گردش ۹ میلیارد قطعه اسکناس... وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم رئیس کل بانک... مرکزی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس در جریان... رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم دیگر از...
کد خبر: ۹۲۶۷۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


پیمانه اقتصادی؛
بین هستند بنابراین دیروز در صرافی های مجاز و بانکی... نویسی در سنا توسط زوار ندارد رئیس کانون بانک ها... دریافت ارز مدارک مورد نیاز را به شش بانک و... ۸۰۰ تومان هزینه می شود رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان...
کد خبر: ۹۲۶۶۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


رییس کل بانک مرکزی با بیان این که حذف چهار... درخواست دولت برای بررسی لایحه اصلاح پول و بانکی کشور... بانک مرکزی با بیان این که این مبادله به فرآیند... و بانکی هزینه ها در میان مدت کاهش پیدا می...
کد خبر: ۹۲۶۵۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


چرتکه؛
رئیس بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه ارزش پول ملی... ندارد و تنها مبادلات بانکی و پولی را ساده و...
کد خبر: ۹۲۶۵۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


درحالی اعلام آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی... یابیم ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار... بانک مرکزی بار دیگر ابهاماتی را درباره دوگانگی مراجع انتشار... مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار امارهای...
کد خبر: ۹۲۶۲۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


در حالی است که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز...
این در حالی است که امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... به گواه آمار های سامانه سنا بانک مرکزی نشان از... از بین بردن فاصله نرخ دلار در صرافی های بانکی... این لحظه دلار در صرافی های مجاز و بانکی سطح...
کد خبر: ۹۲۶۲۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


رئیس کل بانک مرکزی ضمن مطلوب دانستن ذخایر کالاهای اساسی... و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تامین شده است به... و ویژه اقتصادی در کیش اولویت اصلی این بانک مرکزی... رشد اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد...
کد خبر: ۹۲۶۲۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


رئیس کل بانک مرکزی ضمن مطلوب دانستن ذخایر کالا های... برای واردات دارو و کالا های اساسی توسط بانک مرکزی... اصلی این بانک مرکزی را تامین ارز کالا های اساسی... دستور کار بانک مرکزی قرار دارد وی ضمن تاکید بر...
کد خبر: ۹۲۶۲۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


رئیس کل سازمان امور مالیاتی از معاون اقتصادی بانک مرکزی... خواست تا این بانک اطلاعات قیمت روز سکه و ارز...
از بانک مرکزی خواست تا به منظور رسیدگی به پرونده... کل سازمان امور مالیاتی خطاب به قربانی معاون اقتصادی بانک... مرکزی آمده است همان طور که مستحضرید یکی از عوامل... تفاوت مبلغ خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
کد خبر: ۹۲۶۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


وزارت علوم در مجموعه ای جمع بندی و به بانک... مرکزی ارائه شد به گزارش مهر مجتبی صدیقی درباره رفع... پیگیری شده همچنین با بانک مرکزی صحبت کرده و نیاز... را جمع بندی کرده و به بانک مرکزی ارائه داده...
کد خبر: ۹۲۶۱۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


طبق مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی نمی تواند آمار... اخیرآمار ناقصی از رشد اقتصادی این بانک در رسانه ها...
بانک مرکزی و مرکز آمار بود که طی دو سال... مبسوطی از اختلال آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی... و بانک مرکزی باید داده ها و اطلاعات آمار در... تاکید کرده بانک مرکزی اجازه انتشار را ندارد و باید...
کد خبر: ۹۲۶۱۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه با دو کشور ترکیه... انجام است به گزارش نبض بورس عبدالناصر همتی رئیس بانک... مرکزی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت... دولت و در جمع خبرنگاران درباره مبادلات بانکی و تجاری...
کد خبر: ۹۲۵۸۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv