بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی روسیه نشان می دهد...
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی بانک مرکزی روسیه... سوی دیگر بانک مرکزی روسیه به بالا بردن حجم ذخایر... جاری میلادی تاکنون بانک مرکزی روسیه 106 تن طلا به...
کد خبر: ۹۲۳۳۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش بدهی های ارزی این... بانک در پایان خردادماه سال جاری است به گزارش ایسنا... بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای بخش... پولی و بانکی کشور حجم بدهی های ارزی بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۲۳۲۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


بانک مرکزی روسیه در پیش بینی جدید خود احتمال کاهش... سال ۲۰۲۰ را مطرح کرد به گزارش ایسنا بانک مرکزی... سناریو تنها یک احتمال است که از سوی بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۲۳۲۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


حالی است که بانک مرکزی نیز نرخ ۴۷ ارز را...
حالی است که بانک مرکزی نیز نرخ ۴۷ ارز را... به نقل از اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی هر اسکناس... همانند یورو کاهش یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی هر...
کد خبر: ۹۲۳۱۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا از خروج گسترده سرمایه... های بانکی از انگلیس به دیگر کشورهای اروپایی خبر داد... موجود بسیاری از بانک های بزرگ جهان تصمیم به انتقال... مالی و بانکی اروپایی گرفته اند به گفته آندرا انریا...
کد خبر: ۹۲۳۱۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


رشد اقتصادی کره جنوبی کمتر از پیش بینی بانک مرکزی... هوا طبق اعلام بانک مرکزی کره جنوبی حج تولیدات ناخالص... نرخ رشد پیش بینی شده توسط بانک مرکزی محسوب می... بانک مرکزی کره جنوبی در گزارش بازبینی شده خود از...
کد خبر: ۹۲۳۱۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


حال شاخص بانک مرکزی از کاهش ۲ ۴ درصدی قیمت... کوچک تر رو آورده اند آن طور که بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۲۳۱۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


این رقم در آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به...
بوده این رقم در آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط... ماه بررسی گزارش های آماری بانک مرکزی نشان می دهد... این رقم در آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به...
کد خبر: ۹۲۳۱۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


بانک مرکزی سوئیس نسبت به پیامدهای منفی ارزهای دیجیتالی بر... از رویترز توماس جوردن رئیس بانک مرکزی سوئیس که در... بر توانایی های این بانک و یا بانک های مرکزی... رئیس بانک مرکزی در جهان نیست که نسبت به نادیده...
کد خبر: ۹۲۳۰۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


نقل از رویترز پس از سخنان جدید رئیس بانک مرکزی... منظور حفظ و تقویت رشد اقتصادی آمریکا بانک مرکزی در...
کد خبر: ۹۲۳۰۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


منابع حیاتی و ذخائر کشور با تاسیس یک بانک ملی... بود و حالا ۹۱ سال پرافتخار از تاسیس « بانک... گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران اکنون ۹۱ سال است... که از تأسیس بانک ملی ایران می&rlm گذرد بانکی که...
کد خبر: ۹۲۳۰۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت به هیچ کس اجازه نخواهد... داد در کار بانک مرکزی دخالت کند به گزارش ایسنا... رئیس جمهور آمریکا و جروم پاول- رئیس بانک مرکزی این... بر اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت به هیچ کس اجازه...
کد خبر: ۹۲۳۰۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


گزارش ایسنا بر اساس آمار بانک مرکزی ایران حجم بدهی... ایران در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس برآوردهای بانک... مرکزی هشت میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار بوده است میزان...
کد خبر: ۹۲۳۰۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹


به نقل از رویترز یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی... چون- معاون پرداخت های رئیس بانک مرکزی چین گفته است... مند بودن تراکنش ها مطمئن شویم بانک مرکزی چین از... ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین در مراحل پایانی راه اندازی...
کد خبر: ۹۲۳۰۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹


آمار بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۵۳۷ تومان رسید... آمار بانک مرکزی متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در...
کد خبر: ۹۲۲۷۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


رئیس کل بانک مرکزی نوشت متاسفانه تلاش و مذاکره با... به نقل از تسنیم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... و خدمات اساسی وضروری کشور از طریق بانک مرکزی و... با طرف های خارجی مفید است ۴- بانک مرکزی تلاش...
کد خبر: ۹۲۲۷۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


قرار داده است این در حالی است که بانک مرکزی...
کار قرار داده است این در حالی است که بانک... مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که... و یورو در صرافی های مجاز و بانکی سطح کشور... ۴۷ ارز ثابت ماند بر اساس اعلام بانک مرکزی هر...
کد خبر: ۹۲۲۶۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


کاری کرده که در ۴۰ سال گذشته همیشه بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۲۲۵۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


سه بانک ایرانی بر اساس آخرین رتبه بندی برترین موسسات... منتشر شد جزو ۱۰ بانک برتر جهان قرار گرفتند به... گزارش « تابناک» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی... بانک مرکزی نشریه بین المللی بنکر رشد دارایی های موسسه...
کد خبر: ۹۲۲۴۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


اولین روز هفته؛
دلار در صرافی های بانکی با قیمت های روز پنج... در بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز اعلام شد که...
و دلار در صرافی های بانکی با قیمت های روز... که در بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز اعلام شد... در صرافی های مجاز و بانکی سطح کشور بودیم بر... این اساس و به نقل از اطلاعات سامانه سنا بانک...
کد خبر: ۹۲۲۴۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv