بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر سیاست های ارزی... تاکید بر سیاست های ارزی بانک مرکزی نوشت قبلاً تأکید... کردم به علت سیاست های ارزی بانک مرکزی و نقش... مقابل صادرات و نیز مدیریت و راهبری بانک مرکزی برای...
کد خبر: ۹۳۵۳۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


که بانک مرکزی گزارش کارشناسی را ارائه می کرد و... این کارشناس مسائل اقتصادی باید قبول کنیم بدنه کارشناسی بانک... مرکزی که آموزش های لازم را در رابطه با پیش... شدیم این بود که بانک مرکزی در رابطه با اینکه...
کد خبر: ۹۳۵۳۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت بانک... مرکزی روزانه میلیون ها یورو از ارز عرضه شده خانواده...
قبلا تاکید کردم به علت سیاست های ارزی بانک مرکزی... واردات در مقابل صادرات و نیز مدیریت و راهبری بانک... مرکزی برای کنترل بازار اسکناس ارز شاهد تامین روانتر نیاز... ثبات نسبی بازار ارز تداوم خواهد داشت بانک مرکزی تلاش...
کد خبر: ۹۳۵۳۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


یکی از مقامات بانک مرکزی چین اعلام کرد که آغاز... به کار ارز دیجیتال چین در بین بانک های این...
یکی از مقامات بانک مرکزی چین اعلام کرد که آغاز... به کار ارز دیجیتال چین در بین بانک های این... چهارشنبه یکی از مقامات بانک مرکزی چین اعلام کرد که... آغاز به کار ارز دیجیتال چین در بین بانک های...
کد خبر: ۹۳۵۳۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


رمز دوم یکبار مصرف کارت بانکی از ابتدای دی اجرایی...
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه روزانه...
کد خبر: ۹۳۵۱۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


بانک مرکزی اعلام کرد در حال حاضر ایران چک های... جدید در بسیاری از خودپرداز های بانک های کشور در... جدید در دستگاه های خودپرداز روابط عمومی بانک مرکزی اعلام... ایران چک جدید ضرورت دارد آن دسته از شعب بانک...
کد خبر: ۹۳۵۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


پیمانه اقتصادی؛
بانک مرکزی دلار ۳۰۵۰ تومان ارزان شد عبدالناصر همتی رئیس... کل بانک مرکزی روز گذشته در یادداشتی در صفحه خود... سال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات... در خصوص نحوه موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک...
کد خبر: ۹۳۴۸۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


رئیس بانک مرکزی مجارستان:
رییس بانک مرکزی مجارستان "یورو" را یک خطای استراتژیک دانست... به گزارش ایبِنا جورج ماتوچی رئیس بانک مرکزی مجارستان با... در حوزه یورو مقاومت کرده است بانک مرکزی این کشور... یورو خارج شوند رئیس بانک مرکزی مجارستان تاکید کرده که...
کد خبر: ۹۳۴۸۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


آغاز کرده است این در حالی است که امروز بانک... مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس...
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر... و بانکی سطح کشور به متقاضی دریافت ارز فروخته می... یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای... عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه...
کد خبر: ۹۳۴۷۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر سال... ارز توسط بانک مرکزی به اقتصاد اما آیا بانک مرکزی... ۱۸ اکتبر سال جاری بانک مرکزی ترکیه دو میلیارد دلار... چالش رهایی یابند نوشت به نظر می رسد بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۳۴۴۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


های مجاز و بانکی سطح کشور به نرخ ۱۲۴۵۰ تومان... است نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند بانک مرکزی نرخ ۴۷... ثابت ماند بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا...
کد خبر: ۹۳۴۴۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


بانک مرکزی اعلام کرد که طی شش ماهه نخست امسال... تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی ۳۸۲۱ ۴... برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است... به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه...
کد خبر: ۹۳۴۳۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


با اقدامات اصلاحی بانک مرکزی و مدیریت صحیح در این... در همین راستا دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی... بانک مرکزی سخت شده بود اما در دو سال اخیر... رفتار معقول تر و منطقی تر رگولاتور که همان بانک...
کد خبر: ۹۳۴۲۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


روزها تحت تاثیر مدیریت بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز...
این روزها تحت تاثیر مدیریت بانک مرکزی در کنترل قیمت... بانک مرکزی که بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش... بانک ها و صرافی های مجاز کل کشور است در... صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور هر اسکناس دلار...
کد خبر: ۹۳۴۰۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


رئیس کل بانک مرکزی نوشت اقتصاد ایران مسیر تجارت در...
به گزارش فارس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در...
کد خبر: ۹۳۴۰۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


اعلام بانک مرکزی این کشور نرخ تورم در سه ماهه... سه ماهه دوم سال ۱۹۶۲بوده است بانک مرکزی استرالیا دستیابی... افزایش تورم می تواند خبرخوبی برای این بانک آن هم... مسکن در استرالیا تحت تاثیر این تصمیم بانک مرکزی روندی...
کد خبر: ۹۳۳۹۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


بانک مرکزی آمریکا در ادامه آزمون و خطاهای مکرر درباره...
به گزارش فارس به نقل از رویترز شب گذشته بانک... مرکزی آمریکا نرخ بهره را در این کشور دوباره کاهش...
کد خبر: ۹۳۳۸۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


پیمانه اقتصادی؛
دلار در آخرین روز هفته را در بر دارد بانک... مرکزی آمریکا نرخ بهره را دوباره کاهش داد بانک مرکزی... بانکی و مجاز سطح کشور هر اسکناس دلار آمریکا به...
کد خبر: ۹۳۳۸۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


بازار اوراق مسکن
بانک مرکزی حاکی از افزایش حجم معاملات مسکن طی مهرماه...
کد خبر: ۹۳۳۷۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تولید می شود که... به گزارش ایسنا اسکناس های رایج در کشور توسط بانک... مرکزی منتشر می شود و در این زمینه وظیفه تولید... قانون پولی و بانکی کشور امتیاز انتشار پول رایج کشور...
کد خبر: ۹۳۳۷۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv