بانک مرکزی
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

بانک مرکزی

برچسب: بانک مرکزی
اجباری شدن رمز دوم پویا زیر سایه مشکلات قبلی؛
هفته گذشته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهار داشت...
باشد از آنجا که در شبکه بانکی حدود 80 میلیون... کارت بانکی فعال و دارای تراکنش موجود است می توان... که بانک مرکزی موضوع پرداخت های بدون کارت بانکی را... معرفی کرد که در این سیستم رمز دوم کارت بانکی...
کد خبر: ۹۳۶۴۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


رسیدگی به اتهامات تیمور عامری از مدیران اسبق بانک مرکزی... تیمور عامری به اتهام معاونت در اخلال در نظام بانکی... از بانک مرکزی بازنشست شده ام و از سال ۸۹... صرافی خود را در محل استیجاری متعلق به بانک انصار...
کد خبر: ۹۳۶۳۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


را حل کنیم منتظری درباره اجاره حساب های بانکی گفت... اعم از شناسایی و بانکی را در اختیار دیگران قرار... ما اخیرا نامه ای به بانک مرکزی ارسال کردیم مبنی... بر این که رمز بانکی یک بار مصرف باشد متاسفانه...
کد خبر: ۹۳۶۳۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


امروز بانک مرکزی نیز نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرده...
که امروز بانک مرکزی نیز نرخ ۴۷ ارز را اعلام... حال بر اساس این گزارش امروز در صرافی های بانکی... روز گذشته افزایش یافت بر اساس اعلام بانک مرکزی هر...
کد خبر: ۹۳۶۳۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


با توجه به روند افزایش زیان انباشته بانک کشاورزی و... هیات مدیره این بانک در سال ۱۳۹۷ بسیار زیاد بوده...
با توجه به روند افزایش زیان انباشته بانک کشاورزی... برای هیات مدیره این بانک در سال ۱۳۹۷ بسیار زیاد... بوده است به گزارش تابناک اقتصادی بانک کشاورزی از جمله... بانک های قدیمی در نظام بانکی کشور محسوب می شود...
کد خبر: ۹۳۶۱۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


قیمت ارز در صرافی های مجاز بانک مرکزی نسبت به...
به گزارش « تابناک» به نقل از ایسنا بانک ها... بانک ها هر یورو را ۱۲ هزار و ۳۱۲ تومان... هزار و ۷۹ تومان از سوی بانک ها اعلام شده... است آخرین قیمت ارز مسافرتی شعب ارزی بانک ها که...
کد خبر: ۹۳۶۱۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


بانک مرکزی در حالی اعلام کرده که از ابتدای دی... ماه انجام تراکنش های بانکی تنها با دارا بودن رمز... پویا امکان پذیر است که کارمندان شعب بانکی می گویند... زیرساخت های بانکها فراهم نیست ...
بانک مرکزی در حالی اعلام کرده که از ابتدای دی... ماه انجام تراکنش های بانکی تنها با دارا بودن رمز... پویا امکان پذیر است که کارمندان شعب بانکی می گویند... زیرساخت های بانکها فراهم نیست به گزارش مهر دیروز بانک...
کد خبر: ۹۳۶۰۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


نرخ رسمی ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی هستیم اما...
رسمی 47 ارز از سوی بانک مرکزی هستیم اما در... گذاری در بانک مرکزی و همچنین عدم تغییر قیمت دلار... و یورو در صرافی های بانکی همراه شده است بر... دلار آمریکا در صرافی های مجاز و بانکی سطح کشور...
کد خبر: ۹۳۶۰۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


پیمانه اقتصادی؛
بورس تهران مذاکره بورس با بانک مرکزی برای معافیت مالیاتی... تجدید ارزیابی بانک ها آیا قیمت دلار در کف خود...
بانک مرکزی برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی بانک ها آیا... هزار و 82 نوبت معاملاتی بود مذاکره بورس با بانک... مرکزی برای معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی بانک ها شاپور محمدی رئیس... تأیید نشده اخذ مالیات از تجدید ارزیابی بانک ها در...
کد خبر: ۹۳۵۹۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


به گفته رئیس کل بانک مرکزی اتصال همه بانک ها... به سیستم متمرکز پیامکی بانک مرکزی تا دی ماه زمان... بانک ها استفاده از این خدمات را اجباری کرده اند... که در این میان بانک مرکزی هم نهایتا اجرای این...
کد خبر: ۹۳۵۹۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


آغاز کرده است این در حالی است که امروز بانک... مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس...
آغاز کرده است این در حالی است که امروز بانک... مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس... صرافی های بانکی با بازار آزاد و از بین بردن... حاضر در صرافی های مجاز و بانکی سطح کشور هر...
کد خبر: ۹۳۵۸۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


بانک ها در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش ها امکان... دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند اطلاعیه بانک... مرکزی در باره رمز پویابه گزارش خبرگزاری صداو سیما به... نقل از روابط عمومی بانک مرکزی بانک ها و موسسات...
کد خبر: ۹۳۵۸۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


پیمانه اقتصادی؛
طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر تورم 40 درصد... ترکیبی از پروپان و بوتان هستند بانک مرکزی دلار یک... ماهه ۴ ۲ درصد ارزان شد براساس آمار بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۳۵۷۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


رئیس کل بانک مرکزی از فعال سازی رمز پویا خبر... داد و گفت بیش از ۳۰ بانک فعال سازی رمز... بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از... بانک ها اطلاع رسانی درباره مزایای استفاده از رمز پویا...
کد خبر: ۹۳۵۶۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷


عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام... با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۳۰ بانک فعال... تابناک» به نقل از ایرنا رئیس کل بانک مرکزی پنجشنبه... حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک ها و هرگونه...
کد خبر: ۹۳۵۵۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷


زمان حضور همتی سازوکار بانک مرکزی به ویژه در بحث...
بی تدبیری در سیستم بانک مرکزی وجود دارد گفت خبر... بی تدبیری در سیستم بانک مرکزی وجود دارد عنوان کرد... البته از زمان حضور همتی سازوکار بانک مرکزی به ویژه... بانک مرکزی دارند را مورد اشاره قرار داد و تصریح...
کد خبر: ۹۳۵۴۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


پیمانه اقتصادی؛
در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۲۵۰۰ تا... کل بانک مرکزی از آینده بازار ارز عبدالناصر همتی با... های ارزی بانک مرکزی نوشت قبلاً تأکید کردم به علت... سیاست های ارزی بانک مرکزی و نقش صادرکنندگان غیرنفتی در...
کد خبر: ۹۳۵۳۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر سیاست های ارزی... تاکید بر سیاست های ارزی بانک مرکزی نوشت قبلاً تأکید... کردم به علت سیاست های ارزی بانک مرکزی و نقش... مقابل صادرات و نیز مدیریت و راهبری بانک مرکزی برای...
کد خبر: ۹۳۵۳۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


که بانک مرکزی گزارش کارشناسی را ارائه می کرد و... این کارشناس مسائل اقتصادی باید قبول کنیم بدنه کارشناسی بانک... مرکزی که آموزش های لازم را در رابطه با پیش... شدیم این بود که بانک مرکزی در رابطه با اینکه...
کد خبر: ۹۳۵۳۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت بانک... مرکزی روزانه میلیون ها یورو از ارز عرضه شده خانواده...
قبلا تاکید کردم به علت سیاست های ارزی بانک مرکزی... واردات در مقابل صادرات و نیز مدیریت و راهبری بانک... مرکزی برای کنترل بازار اسکناس ارز شاهد تامین روانتر نیاز... ثبات نسبی بازار ارز تداوم خواهد داشت بانک مرکزی تلاش...
کد خبر: ۹۳۵۳۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv