در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها و موسسات... کارت بانکی وجود ندارد ...
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها و موسسات... کارت بانکی وجود ندارد به گزارش « تابناک» به نقل... از فارس روابط عمومی بانک مرکزی دومین اطلاعیه درباره رمز... روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان شبکه بانکی می...
کد خبر: ۹۴۰۲۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


در راستای برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی دستورالعمل گواهی...
به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی بر اساس... با برخورداری از ضمانت بانک ها و موسسات اعتباری زمینه...
کد خبر: ۹۴۰۱۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


توسط صرافی بانک ملی آغاز شده است این در حالی... ارز در صرافی های بانکی توانست از ورود تقاضای کاذب...
ارز توسط صرافی بانک ملی آغاز شده است این در... نرخ ارز در صرافی های بانکی توانست از ورود تقاضای... که در حال حاضر در صرافی های مجاز و بانکی... شده است اعلام نرخ رسمی ۴۷ ارز توسط بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۴۰۱۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت نیازی به کاهش نرخ بهره... افراد بیشتری نیز وارد بازار کار شده اند بانک مرکزی... مخابره شده از طرف مدیران بانک مرکزی آمریکا این مساله... را در سطح کنونی یکی از رسالت های بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۴۰۰۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای نسبت به... گزارش مهر در پی اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز... پویا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند... آمده است سایت بانک مرکزی cbi ir می باشد و...
کد خبر: ۹۳۹۹۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
به حساب های بانکی و مالی افراد بوده است که... بسته معیشتی هستند تمام حساب های بانکی و تراکنش های...
ها از جمله سرک کشی به حساب های بانکی خانوار... بانکی سلب می ​کند و تاکید کرد که دولت این... قائم مقام بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه ۲۵... آبان ۱۳۹۳ گفت برای تکمیل بانک جامع اطلاعاتی یارانه اطلاعات...
کد خبر: ۹۳۹۹۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


به نمادهای بانکی و فلزات اساسی انتقال مالکیت زمین در...
کل با اقبال به نمادهای بانکی و فلزات اساسی انتقال...
کد خبر: ۹۳۹۵۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


بانکی و مجاز سطح کشور هر اسکناس دلار آمریکا به... همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی در صفحه... های اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و... مردم عزیز ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و...
کد خبر: ۹۳۹۳۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


عضو کمیته ارز اتاق بازرگانی ایران از تصمیم جدید بانک... مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان...
عضو کمیته ارز اتاق بازرگانی ایران از تصمیم جدید بانک... مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان... با خبرنگار مهر با اشاره به تعامل بانک مرکزی با... اعلام کتبی بانک مرکزی طی دو مرحله در روزهای ششم...
کد خبر: ۹۳۹۳۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت مردم درمورد وضعیت... تحلیل اشتباه بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی است ...
کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی در صفحه شخصی خود... اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و قدرت... عزیز ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز... اتکای بنده در عمل به تعهدات بانک مرکزی بوده و...
کد خبر: ۹۳۹۳۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


و همه بانک ها موظفند که این طرح را اجرا... وجود دارد به گزارش ایسنا آنطور که بانک مرکزی اعلام... حضور کارت بانکی از ابتدای دی ماه اجباری می شود... کاربرد ندارند اما برخی بانک ها این موضوع را زودتر...
کد خبر: ۹۳۹۲۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نحوه احراز... مهر بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نحوه... ۲۸ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی و بر اساس بند... چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷ بانک ها می بایست در...
کد خبر: ۹۳۹۲۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


نرخ ارز به قیمت های نجومی فراهم نیست گفت بانک... مرکزی اجازه چنین تلاطم هایی را نخواهد داد سید کاظم... بر اینکه بانک مرکزی می تواند کنترل بازار را به... در مجلس دهم با بیان اینکه سیاست های بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۳۹۲۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی بالغ...
با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی بالغ... گزارش های رسمی بانک مرکزی شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم... از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی...
کد خبر: ۹۳۹۱۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد که بانک ها... کنند به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک... مرکزی درپی تخریب تعداد زیادی از شعب و atm بانک... ها توسط اغتشاشگران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه...
کد خبر: ۹۳۹۰۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱


روند ساماندهی بازار ارز گفت با اقدامات بانک مرکزی کاهش... گفت وگو با ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک مرکزی... در حوزه ساماندهی بازار ارز اظهار داشت بانک مرکزی سیاست... کارت های بانکی نخستین اقدام در مسیر ساماندهی ارزی بوده...
کد خبر: ۹۳۸۹۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱


چرتکه؛
رییس کل بانک مرکزی ادعا کرد افزایش قیمت بنزین 2...
کد خبر: ۹۳۸۶۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


بانک مرکزی به عنوان بازارساز متوقف شد و نوسان دلار... هرچند بانک مرکزی و شخص رئیس کل بر نظارت دقیق... های مجاز و بانکی سطح کشور هر اسکناس دلار آمریکا... آزاد و بانکی همراه شده است در کنار دلار امروز...
کد خبر: ۹۳۸۵۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


ایسنا درخصوص مشکلات ایجادشده برای بانک ها با قطع اینترنت... را با شبکه بانکی داشتند آی پی های بانکی و...
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ اختلالی در شبکه... اینترنتی بانک های کشور وجود ندارد تاکید کرد که رمز... ایسنا درخصوص مشکلات ایجادشده برای بانک ها با قطع اینترنت... را با شبکه بانکی داشتند آی پی های بانکی و...
کد خبر: ۹۳۸۳۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


بانک مرکزی نیز درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین روی تورم...
کد خبر: ۹۳۸۰۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv