در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۱۵۲۶۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


با وجود اینکه بانک مرکزی مجددا بر ممنوعیت بلوکه کردن... بخشی از وام در شبکه بانکی تاکید کرده است برخی... بانک ها این کار را انجام داده و می دهند... که به گفته مسئولان بانکی اگر درصدی از مبلغ وام...
کد خبر: ۱۱۵۲۶۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد؛
سخنگوی بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات تسهیلات دهی بانکها در...
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شبکه بانکی گفت شبکه... بانکی در هفت ماهه امسال حدود ۲,۲۴۵ هزار میلیارد تومان... مدت مشابه سال قبل برخوردار است سخنگوی بانک مرکزی گفت... تومان توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است سخنگوی...
کد خبر: ۱۱۵۲۵۰۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸


ها در بازار ارز با نوسان افزایشی مواجه بود بانک... مرکزی تصمیم به رونمایی از بازار توافقی ارز گرفت بازاری... کارت بانکی به نام خودش می تواند یک بار در... ارز تغییر کرد در شرایطی که روز گذشته بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۱۵۲۳۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷


اجرا گذاشته اند روز جمعه بانک مرکزی چین pboc اعلام... کرد که نسبت ذخایر الزامی rrr برای بانک ها را... پولی بانک مرکزی چین محسوب شود ممکن است منجر به... افزایش قابل توجهی در وام دهی بانکی نشود شرکت ها...
کد خبر: ۱۱۵۲۳۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷


رشد صعودی پول تورم‌ساز
بانک ها برای وام دهی باشد اما رشد پایه پولی... پرقدرت همچنان فعال است کاهش رشد نقدینگی در مهرماه بانک... مرکزی گزارش تحولات تحلیل تحولات اقتصاد کلان را در مهرماه... بانک مرکزی رقم پایه پولی مهرماه سال جاری 9/ 712هزار...
کد خبر: ۱۱۵۱۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳


توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است ...
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی از ابتدای...
کد خبر: ۱۱۵۱۷۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳


در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در... روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد همچنان برخی بانک ها...
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایسنا بانک مرکزی... طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه ای به بانک ها... کرد که بانک ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان حداکثر... رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره تسریع و تسهیل پرداخت...
کد خبر: ۱۱۵۱۶۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲


بانک مرکزی گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این... بانک در مهر ماه 1401 را منتشر کرد که حاکی...
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی اجرای رویکرد... جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک... مرکزی مستلزم ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه... انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک...
کد خبر: ۱۱۵۱۵۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲


بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود از تغییرات تورمی را منتشر...
های روستایی ٠ ١ واحد درصد افزایش داشته است بانک... مرکزی تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد علاوه بر مرکز... آمار امروز بانک مرکزی نیز تحلیل تحولات اقتصاد کلان در... بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تورم های نقطه به نقطه...
کد خبر: ۱۱۵۱۵۲۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


بانک روسیه اعلام کرد که سپرده های بانکی خانوارها در...
شده توسط بانک مرکزی روسیه خروج سپرده های بانکی خانوارها... 8 2 میلیارد دلار کاهش یافت بانک روسیه افزود در... همین حال سپرده های بانکی خانوارها در ماه اکتبر به...
کد خبر: ۱۱۵۱۵۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


تابناک اقتصادی بررسی کرد
به گزارش تابناک اقتصادی بیش از یک سال قبل بانک... مرکزی طی مکاتبه ای با بانک مسکن افزایش سقف های... اساس شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد طبق ابلاغیه بانک... مرکزی در شهریورماه سال قبل سقف تسهیلات ساخت و خرید...
کد خبر: ۱۱۵۱۲۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹


مشخص شده در قانون بانک مرکزی در نهایت به رقم... نسبت به روز قبل کاهش نرخ دارد بسته بانک مرکزی... برای مدیریت بازار ارز در راه است بانک مرکزی اعلام... ارزی بانک ملی نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند...
کد خبر: ۱۱۵۰۸۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶


طبق اعلام بانک مرکزی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از... ارزی بانک ملی نسبت به خرید اوراق ارزی اقدام کنند...
بانک مرکزی درباره رونمایی از ابزار جدید ارزی برای کنترل... بازار ارز دیروز بانک مرکزی از امکانی خبر داد که... به این ترتیب با سیاست جدید بانک مرکزی بعد از... رییس کل بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری در خصوص رفع...
کد خبر: ۱۱۵۰۵۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵


چند هزار تومانی وارد شده است بانک مرکزی به عنوان... امروز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح نشست... گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی خوشبختانه در سال... این نوع را ارز نداریم حجم عرضه های بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۱۵۰۳۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳


رئیس کل بانک مرکزی گفت افرادی که نگران نوسان در...
را به بانک مرکزی بفروشند جزئیات این ابزار جدید طی... افراد را برطرف کند رئیس کل بانک مرکزی با تاکید... بر اینکه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک... مرکزی خوشبختانه در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی...
کد خبر: ۱۱۵۰۳۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳


بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار...
به گزارش تابناک بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد...
کد خبر: ۱۱۵۰۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲


عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی
بانک های مختلف کشور اظهار کرد طبق گزارش تفریغ ۴... که همه بانک ها وام ازدواج ندادند همچنین طبق قانون... و از طرف بانک با عدم تشکیل پرونده مواجه می... نامه های جدید بانک مرکزی به هیچ وجه امکان اخذ...
کد خبر: ۱۱۵۰۱۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲


رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای...
در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای مهار نوسان... ارزی اخیر اظهار داشت در روزهای آینده ابزارجدید بانک مرکزی... جزئیات ابزار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت... کل بانک مرکزی درباره فرایند آزادسازی 7 میلیارد دلار از...
کد خبر: ۱۱۴۹۹۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱


آخرین آماری بانک مرکزی نشان می دهد که مانده سپرده... های سرمایه گذاری ۲ ساله در بانک ها در مردادماه... گذاری در بانک ها روی بیاورند و در نتیجه افراد... بانک سپرده گذاری کنند گواه این مطلب آخرین اطلاعات آماری...
کد خبر: ۱۱۴۹۹۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰


nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ