در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

تهران همپای تورم ادامه دارد مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی... ماه امسال است بانک مرکزی احتمالاً امروز یا فردا جدیدترین...
کد خبر: ۱۱۶۲۰۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱


معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت مصوبه نرخ های جدید سود... ​توسط بانک مرکزی برای بانک ها ارسال شده و از...
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی دوشنبه شب در ارتباط تلفنی... بانکی به پرسش ها پاسخ داد سوال نرخ های جدید... سود بانکی از چه زمانی در بانک ها اعمال می... عامل بانک ها داشتیم به آنها ابلاغ شده و رسماً...
کد خبر: ۱۱۶۱۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱


نوبت اصلاح نرخ سود رسید
بر اساس اعلام بانک مرکزی اصلاح نرخ سود سپرده و... تسهیلات بانکی امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار...
به گزارش تابناک اقتصادی افزایش نرخ سود سپرده بانکی ماه... پرداخت سود منفی با سپرده گذاران بوده و بانک مرکزی... بانک مرکزی این بانک در بخشنامه ای مصوبه شورای پول... و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی...
کد خبر: ۱۱۶۱۹۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰


رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در عملیات احیای... کرد تیم بانک مرکزی با بررسی عوامل و رفع اشکالات...
احیای ثبات ارزی در کشور گزارش داد فرزین بانک مرکزی... در فرصت آخر هفته تیم بانک مرکزی با بررسی عوامل...
کد خبر: ۱۱۶۱۴۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷


به گزارش تابناک به نقل از مهر بانک مرکزی در... استانبول نبش کوچه بانک مرکزی ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی...
کد خبر: ۱۱۶۱۳۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶


از شنبه هشتم بهمن
در روزهای اخیر با اعلام رئیس کل بانک مرکزی فروش...
این بانک با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری... شروع به نرخ سازی می کنیم لذا بانک مرکزی نرخ... خواهد داد این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر... ورود این بانک به نرخ سازی در بازار آزاد در...
کد خبر: ۱۱۶۱۳۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶


بانک مرکزی امروز پنجشنبه ۶ بهمن نرخ رسمی ۴۶ ارز...
به گزارش تابناک بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار...
کد خبر: ۱۱۶۱۳۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶


دور دوم عرضه ربع سکه توسط بانک مرکزی در بورس...
ثبت رسیده است موضوعی که با توضیحاتی از سوی بانک... مرکزی همراه شد بانک مرکزی از روز گذشته دوباره اقدام... دفعه قبل که قیمت سکه توسط خود بانک مرکزی تعیین... است مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در...
کد خبر: ۱۱۶۱۲۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶


بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم...
درخواست بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و مهار...
کد خبر: ۱۱۶۱۲۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶


امروز بانک مرکزی سقف عرضه ارز به متقاضیان دارای کارت...
کارت ملی کارت بانکی و سیم کارت شخص متقاضی تا... صالح آبادی سرانجام با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و... ارز مطرح شد در نهایت امروز بانک مرکزی بر اساس... رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای...
کد خبر: ۱۱۶۱۱۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴


و صراف ها می گویند هنوز بخشنامه ای از بانک... مرکزی نیامده و نمی دانیم ارز را با چه نرخی...
کل بانک مرکزی در توییتی اعلام کرده است از امروز... بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات... اقتصادی در کشور انجام می دهند او تأکید کرد بانک... مرکزی از این به بعد به بازار آزاد ورود پیدا...
کد خبر: ۱۱۶۱۰۳۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴


از امروز بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی در... #احیای_ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند بانک مرکزی زین...
به گزارش تابناک رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که... بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد وارد... صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت از امروز بانک مرکزی... انجام می دهند بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد...
کد خبر: ۱۱۶۱۰۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴


این موارد به جز سپرده گذاری در بانک ها و... به همراه داشته است براساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۱۶۰۸۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳


به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین بانک مرکزی... ارزی خبر داد بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه...
کد خبر: ۱۱۶۰۸۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳


جزئیات فروش ۵ هزار یورو به مردم از زبان رئیس کل بانک مرکزی
به گزارش تابناک اقتصادی محمدرضا فرزین رئیس کل این بانک... داد که اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ورود کند... تجاری کشورمان در قالب دیپلماسی پولی و بانکی بود ما... تأمین می شود رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد در...
کد خبر: ۱۱۶۰۸۱۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳


رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۲۰ ۵ میلیارد دلاری...
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیشب با حضور در... نشان داد که اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار دخالت... دیپلماسی پولی و بانکی بود ما طی این مدت با... میانگین تأمین می شود رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد...
کد خبر: ۱۱۶۰۷۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳


به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی... بانکی موفق با مقامات بانکی عراق گشایش های ارزی جدیدی... میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی کشورمان در عراق...
کد خبر: ۱۱۶۰۶۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲


ساله امروز مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از محل منابع بانک... مرکزی کشورمان در عراق در سامانه نیما عرضه و کل...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم روابط عمومی بانک... مرکزی با اعلام این خبر اعلام کرد گشایش های ارزی... 300 میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی کشورمان در... بانکی – تجاری کشورمان به عراق طی روزهای اخیر و...
کد خبر: ۱۱۶۰۵۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱


رسید بانک مرکزی نرخ ارز را مدیریت کند بغزیان با... اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را... تومانی به اکثر کالاها است وی با تأیید اقدام بانک... مرکزی در خصوص تثبیت نرخ ارز گفت با فرض اینکه...
کد خبر: ۱۱۶۰۳۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰


به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی... اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴... اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد... ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه سازی و ثبات...
کد خبر: ۱۱۶۰۲۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۹


nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ