قوه قضاییه

 

کلیات


قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.  رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت. 

 


وظایف قوه قضاییه


در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏، کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ و مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ اشاره کرد.


نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه


براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالی ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است.


وظایف رییس قوه قضاییه


رییس‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)،  استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری‏، طبق‏ قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏ قوه‏ قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان کل، نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور برای مدت پنج‏ سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون‏ اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (براساس اصل ۱۶۰ ‏قانون ‏اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون ‏اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه می‏ باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون ‏اساسی) و سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس ‏قوه‏ قضائیه است. (براساس اصل ‏۱۷۴ قانون ‏اساسی) اشاره کرد.


شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه ‏قضائیه


ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.


دادسرا‌ها و دادگاه‌ها


قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسرا‌ها و دادگاه‌ها انجام می‌دهد.


دادسرا‌ها


با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسرا‌ها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگی‌ها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلی‌ترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسرا‌ها یاد می‌شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه‌های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آن‌ها موجب رعایت حقوق مردم می‌گردد. با احیای دادسرا‌ها موثرترین و اصلی‌ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسرا‌ها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.


دادگاه‌ها


بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه‌های عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاه‌های عمومی متداولترین دادگاه‌ها محسوب می‌شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می‌کنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند به دو دسته مختلف تقسیم می‌گردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آن‌ها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می‌باشد. دادگاه‌ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های اختصاصی دادگاه‌هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می‌شوند، نظیردادگاه‌های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.


دیوان عالی کشور


دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب می‌شود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه می‌تواند در شهرستان‌های دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، می‌تواند افزایش یابد.

رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب می‌نمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آن‌ها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل می‌شود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.


دیوان عدالت اداری


براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.

نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامه‌ها یا نظاماتی می‌نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحد‌های مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.

پ) آیین نامه‌ها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌ها کمیسیون‌ها یی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحد‌ها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.


سازمان بازرسی کل کشور


گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان‌های بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.

اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار می‌دارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

 

قوه قضاییه

برچسب: قوه قضاییه
قوه قضائیه از همه بیشتر است به گزارش « تابناک»... آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه اظهار کرد درحال... حاضر بین اعضا قوه قضائیه و کسانی که در قوه... قوه قضائیه در شبکه های مجازی گفت از همان هایی...
کد خبر: ۸۷۳۱۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت سیاست... بیان اینکه در قوه قضاییه فعالیت های نسبتا خوبی در... اظهار کرد در قوه قضاییه ابلاغ دستی و کاغذی اوراق... رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد...
کد خبر: ۸۷۲۸۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


هزار و پانصد و چهل و هشتمین بسته ویژه خبری «تابناک»؛
قوه قضائیه مطلوب فاصله داریم/مخالفان fatf در لولاگر تحصن کردند/روایت...
کارکرده هستند / میزان اژه ای با قوه قضائیه مطلوب... اینکه قوه قضائیه با نقطه مطلوب خود فاصله دارد اظهار... زیادی در قوه قضائیه برای عرضه داریم ولی توان آن... قوه قضائیه توانسته فساد را به حداقل برساند ادامه داد...
کد خبر: ۸۷۲۷۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴


رئیس قوه قضاییه خبر داد؛
« تابناک» رئیس قوه قضاییه در نشست رؤسای کل دادگستری... عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است آیت الله آملی... گویی آن را از متکلمش شنیدم » رئیس قوه قضاییه... قوه قضاییه افزود باید دعای همیشگی ما این باشد که...
کد خبر: ۸۷۲۷۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴


هزار و پانصد و چهل و ششمین بسته ویژه خبری «تابناک»؛
ترین احتمال برای ریاست قوه قضائیه محمدرضا باهنر عضو مجمع... ریاست قوه قضائیه ابراهیم رئیسی است ناصر ایمانی احمدی نژاد...
کد خبر: ۸۷۲۱۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


قوه قضاییه مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به خبرنگار پرس تی...
کد خبر: ۸۷۱۸۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


رئیس قوه قضاییه برای ممنوع الخروجی پوری حسینی رئیس سازمان... رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی... نمایندگان از قوه قضاییه مطرح شده است اما بنده با... قرار گرفته و نتایج آن از سوی قوه قضائیه اعلام...
کد خبر: ۸۷۱۴۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد شایان ذکر است در...
کد خبر: ۸۷۱۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


کد خبر: ۸۷۰۲۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


قانون اساسی افزود یکی از وظایف مهم قوه قضائیه احقاق... ارائه نشده است اضافه کرد اخیرا قوه قضائیه از حقوقدانان... که در قالب آئین نامه به رئیس قوه قضائیه ارسال... منجر شده است مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه...
کد خبر: ۸۷۰۱۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


سخنگوی قوه قضاییه درباره رییس بعدی دستگاه قضا گفت هنوز... نشده است و طبیعتا وقتی رییس قوه قضاییه تعیین شد... اینکه معمولا رییس بعدی قوه قضاییه از شورای نگهبان انتخاب... شده و بعد از اینکه دوره ریاست قوه قضاییه به...
کد خبر: ۸۷۰۱۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


توکلی در نشست سازمان دیده‌بان و شفافیت مطرح کرد:
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت تصریح کرد سه قوه... اینکه اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی دهندچ گفت آیین... میلیون درآمد داشته باشد توکلی تصریح کرد سه قوه با...
کد خبر: ۸۷۰۱۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


هزار و پانصد و سی و هشتمین بسته ویژه خبری «تابناک»؛
کرد با همکاری قوه قضاییه حواشی ایجاد شده در مورد... قوه قضائیه علیه رحیم مشایی رئیس قوه قضاییه در جلسه... قوه قضاییه آشکارا توهین کرده است کروبی هفته ای یک...
کد خبر: ۸۶۹۷۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


رئیس قوه قضاییه تخریب نهادهای نظام را به منزله تخریب... قوه قضاییه با اشاره به بهره مندی آمریکا از نیروهای... کند رئیس قوه قضاییه ادامه داد از تلاشهای دولت محترم... شکست دشمن خواهد شد رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه...
کد خبر: ۸۶۹۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


آیت الله آملی لاریجانی:
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر معیت نظام جمهوری اسلامی... در توان دارند به کار می برند رئیس قوه قضاییه... این چیزی از مسئولیت ما کم نمی کند رئیس قوه... قضاییه ادامه داد از تلاشهای دولت محترم برای بهبود معیشت...
کد خبر: ۸۶۹۶۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


سخنگوی قوه قضاییه گفت در بعضی از قوانین باید بازنگری... معاون اول قوه قضاییه به عنوان کارشناس در خصوص رضایتمندی... مردم از قوه قضاییه اظهار کرد رضایتها نسبی هستند اما... باید ببینیم نظام و دولت و مجلس و قوه قضاییه...
کد خبر: ۸۶۸۵۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


سخنگوی قوه قضاییه گفت در پاسخ به این سئوال که... اظهار کرد یکی از اقدامات بسیار مهم قوه قضاییه اقدام... مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم بوده است که قوه... قضاییه برای تثبیت نظام و در جهت تامین امنیت پایدار...
کد خبر: ۸۶۸۰۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


مرور روزنامه‌های دوشنبه هفدهم دی ماه؛
اژه ای در نشست خبری از تکذیب ریاستش بر قوه... قضاییه و تبرئه فریدون تا اطلاعات جدید درباره متخلفات پرونده...
کد خبر: ۸۶۷۳۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


محسنی اژه‌ای:
سخنگوی دستگاه قضا گفت قوه قضاییه با مباشرت حکومت تمام... در خصوص عملکرد قوه قضاییه در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب... گرفته و رییس قوه قضاییه و به طور رسمی و... در ادامه مجری از معاون اول قوه قضاییه سوال کرد...
کد خبر: ۸۶۷۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


قرار است تا در جلسه بعدی بودجه قوه قضائیه لایحه...
کد خبر: ۸۶۷۳۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv