رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: جايگاه اطلاعات در تعالي نظام مالياتي و تحقق اهداف اين سازمان بسيار مهم بوده و پايه و مبناي تحول آن به شمار مي آيد.
کد خبر: ۷۸۲۸۳۲
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰ 14 March 2018

رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: جايگاه اطلاعات در تعالي نظام مالياتي و تحقق اهداف اين سازمان بسيار مهم بوده و پايه و مبناي تحول آن به شمار مي آيد.

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از شبکه اخباراقتصادي و دارايي (شادا) ، سيد کامل تقوي‏ نژاد در نشست هم‌انديشي اعضاي شوراي عالي اطلاعات مالياتي ضمن تقدير و تشکر از تلاش‌هاي مديران و کارکنان نظام مالياتي که با وصول ماليات، گام مهمي در جهت پيشرفت و توسعه کشور برمي دارند، اظهار داشت: اولويت نخست سازمان در سال آينده، تمرکز و اتکا بر «اطلاعات» خواهد بود تا زمينه برقراري عدالت مالياتي، رضايتمندي مردم و شفاف سازي اقتصادي در کشور بيش از گذشته فراهم گردد.

وي با بيان اينکه اغلب کشورهاي دنيا به سمت نظام مالياتي مدرن حرکت و از امتيازات و ظرفيت هاي آن بهره مي گيرند، تصريح کرد: تدوين قوانين و مقررات، اصلاح فرايندهاي تشخيص تا وصول، داشتن نيروي انساني متخصص و بکارگيري ابزار، امکانات و تجهيزات مدرن از جمله اقدامات موثري هستند که ضمن کارآمدسازي نظام مالياتي، زمينه تامين منافع تمام ذينفعان و رضايتمندي آنان را فراهم مي سازند.

تقوي نژاد، نظام مالياتي کشورمان را در مقايسه با شاخص هاي نظام هاي مالياتي پيشرو، مطلوب توصيف کرد و گفت: از منظر قوانين و مقررات مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، وضعيت مناسبي داريم و ديدگاه هاي مجامع بين المللي در خصوص عملکرد نظام مالياتي ايران، مويد اين مطلب است و من معتقدم در بخش ماليات بر ارزش افزوده حتي سريع‏تر از برخي کشورها عمل کرده ايم ضمن اينکه هر جا هم نياز بوده از طريق تدوين آئين نامه، بخشنامه و دستورالعمل به شفافيت موضوع کمک کرده ايم.

وي نيروي انساني را مهم‌ترين سرمايه سازمان توصيف کرد و گفت: سازمان امور مالياتي کشور از منظر نيروي انساني داراي تحصيلات دانشگاهي مناسب و متخصص، جزو دستگاه هاي منحصربه‌ فردي است که در اداره امور کشور به‌ ويژه عرصه اقتصادي، به ايفاي نقش مي پردازد و از اين لحاظ، از ساير نظام هاي مالياتي عقب تر نيست.

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، بهره گيري از قابليت ها و ظرفيت هاي فناوري‏ هاي روز دنيا را يکي ديگر از شاخص‏هاي نظام مالياتي مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده از سامانه هاي روز و بسترهاي الکترونيک ماليات، نه تنها عقب نيستيم حتي در برخي حوزه ها پيشرو هم هستيم بطوريکه 100 درصد اظهارنامه هاي مالياتي را در سال جاري بصورت الکترونيکي دريافت کرديم. ضمنا با تکميل طرح جامع مالياتي، اين وضعيت مطلوبتر هم خواهد شد.

تقوي نژاد نوع نگرش به مردم و اصلاح رفتار را از موضوعات مهم نظام مالياتي خواند و تصريح کرد: ايجاد اعتماد ميان دستگاه مالياتي و موديان، کليدي‌ترين سياست نظام مالياتي است و هر جا سازمان به موديان اعتماد کرده، نتيجه مثبت و بازخورد خوبي را دريافت کرده است که اين روند بايد استمرار يابد.

رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور، مودي‏ مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه‌سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني‌شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است که همين امر به ارتقاي جايگاه نظام مالياتي در جامعه کمک شاياني مي‌نمايد.

تقوي نژاد در ادامه با بيان اينکه ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، نقطه قوت اين قانون براي ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي است و دستگاه هاي اجرايي مکلف به همکاري و همراهي با نظام مالياتي هستند، افزود: با تکميل اين پايگاه، تشخيص علي الراس حذف، فعاليت هاي زيرزميني و فرار مالياتي کاهش و در نتيجه نظام مالياتي به سمت تحقق عدالت مالياتي و رضايتمندي ذينفعان سوق خواهد يافت.به گزارش خبرگزاري صداو سيما از شبکه اخباراقتصادي و دارايي (شادا) ، سيد کامل تقوي‏ نژاد در نشست هم‌انديشي اعضاي شوراي عالي اطلاعات مالياتي ضمن تقدير و تشکر از تلاش‌هاي مديران و کارکنان نظام مالياتي که با وصول ماليات، گام مهمي در جهت پيشرفت و توسعه کشور برمي دارند، اظهار داشت: اولويت نخست سازمان در سال آينده، تمرکز و اتکا بر «اطلاعات» خواهد بود تا زمينه برقراري عدالت مالياتي، رضايتمندي مردم و شفاف سازي اقتصادي در کشور بيش از گذشته فراهم گردد.

وي با بيان اينکه اغلب کشورهاي دنيا به سمت نظام مالياتي مدرن حرکت و از امتيازات و ظرفيت هاي آن بهره مي گيرند، تصريح کرد: تدوين قوانين و مقررات، اصلاح فرايندهاي تشخيص تا وصول، داشتن نيروي انساني متخصص و بکارگيري ابزار، امکانات و تجهيزات مدرن از جمله اقدامات موثري هستند که ضمن کارآمدسازي نظام مالياتي، زمينه تامين منافع تمام ذينفعان و رضايتمندي آنان را فراهم مي سازند.

تقوي نژاد، نظام مالياتي کشورمان را در مقايسه با شاخص هاي نظام هاي مالياتي پيشرو، مطلوب توصيف کرد و گفت: از منظر قوانين و مقررات مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، وضعيت مناسبي داريم و ديدگاه هاي مجامع بين المللي در خصوص عملکرد نظام مالياتي ايران، مويد اين مطلب است و من معتقدم در بخش ماليات بر ارزش افزوده حتي سريع‏تر از برخي کشورها عمل کرده ايم ضمن اينکه هر جا هم نياز بوده از طريق تدوين آئين نامه، بخشنامه و دستورالعمل به شفافيت موضوع کمک کرده ايم.

وي نيروي انساني را مهم‌ترين سرمايه سازمان توصيف کرد و گفت: سازمان امور مالياتي کشور از منظر نيروي انساني داراي تحصيلات دانشگاهي مناسب و متخصص، جزو دستگاه هاي منحصربه‌ فردي است که در اداره امور کشور به‌ ويژه عرصه اقتصادي، به ايفاي نقش مي پردازد و از اين لحاظ، از ساير نظام هاي مالياتي عقب تر نيست.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، بهره گيري از قابليت ها و ظرفيت هاي فناوري‏ هاي روز دنيا را يکي ديگر از شاخص‏هاي نظام مالياتي مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده از سامانه هاي روز و بسترهاي الکترونيک ماليات، نه تنها عقب نيستيم حتي در برخي حوزه ها پيشرو هم هستيم بطوريکه 100 درصد اظهارنامه هاي مالياتي را در سال جاري بصورت الکترونيکي دريافت کرديم. ضمنا با تکميل طرح جامع مالياتي، اين وضعيت مطلوبتر هم خواهد شد.

تقوي نژاد نوع نگرش به مردم و اصلاح رفتار را از موضوعات مهم نظام مالياتي خواند و تصريح کرد: ايجاد اعتماد ميان دستگاه مالياتي و موديان، کليدي‌ترين سياست نظام مالياتي است و هر جا سازمان به موديان اعتماد کرده، نتيجه مثبت و بازخورد خوبي را دريافت کرده است که اين روند بايد استمرار يابد.

رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور، مودي‏ مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه‌سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني‌شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است که همين امر به ارتقاي جايگاه نظام مالياتي در جامعه کمک شاياني مي‌نمايد.

تقوي نژاد در ادامه با بيان اينکه ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، نقطه قوت اين قانون براي ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي است و دستگاه هاي اجرايي مکلف به همکاري و همراهي با نظام مالياتي هستند، افزود: با تکميل اين پايگاه، تشخيص علي الراس حذف، فعاليت هاي زيرزميني و فرار مالياتي کاهش و در نتيجه نظام مالياتي به سمت تحقق عدالت مالياتي و رضايتمندي ذينفعان سوق خواهد يافت.

اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: