دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصلي جديد در پرده سياسي كشور گشوده شد. اگرچه نتايج نهايي بر آمده از انتخابات مذكور بنا به زعم بسياري از تحليل گران و كارشناسان جناحي بود و ايشان آن را رقابتي صرف ميان اصول گرايان و اصلاح طلبان تعبير كردند، اما بررسي هاي ميداني و موردي بر روي نتايج نهايي و تطبيق آن با تاريخچه برگزاري انتخابات گوياي چیز دیگری است
کد خبر: ۵۷۱۵۶۹
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۳ 29 February 2016
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با تمام بيم ها واميدها به پايان رسيد و فصلي جديد در عرصۀ سياسي كشور گشوده شد. اگرچه نتايج نهايي بر آمده از انتخابات مذكور بنا به زعم  بسياري از تحليل گران و كارشناسان جناحي بود و ايشان آن را رقابتي صرف ميان اصول گرايان و اصلاح طلبان تعبير كردند، اما بررسي هاي ميداني و موردي بر روي نتايج نهايي و تطبيق آن با تاريخچه برگزاري انتخابات گوياي آن است كه رفتار رأي دهندگان در دوره دهم از متغيرهاي متعددي تبعيت كرده است.

به گزارش «تابناک» دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ايران در تاريخ 7 اسفند در حالي برگزار شد كه از مدت ها پيش طيف گسترده اي از اقشار وگروه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... خود را براي حضور در اين آوردگاه سياسي آماده كردند وتلاش نمودند تا با حضور در اين رقابت بزرگ سياسي شانس خود را براي پيروزي آزمايش كنند.

فارغ از ساختاري هاي سياسي كه در قالب  جناح هايي نظير  اصول گرايي و اصلاح طلباني به صورت يك واقعيت غيرقابل انكار، بويژه در تهران و برخي كلانشهرها، در سازماندهی رفتار رأي دهندگان نقش آفريني كرد؛ از سوي ديگر بايد به اين واقعيت نيز اشاره داشت كه آراي منتسب به ساختارهاي سياسي، علي رغم تمام پرداخت هاي رسانه اي، تمام واقعيت انتخابات اخير نيست.

نكته مهمي كه به نظر مي رسد در تحليل هاي كارشناسان قلم گرفته مي شود و از پرداختن به آن امتناع مي گردد آن است كه جريان ها، نهاد ها و فاكتورهاي بسيار ديگري كه اتفاقاً سياسي نيستند در انتخابات اخير همچون انتخابات هاي گذشته نقش آفرين بوده اند.

به بيان بهتر، علاوه بر جریان ‌های سیاسی عواملي نظير شعارگرايي، نقش نخبگان و الگوهای مرجع، گروهاي مردم نهاد، ناهنجاری ‌های انتخاباتی، ناکارآمدی احزاب، فرهنگ سیاسی رأی‌ دهندگان، آرای زادبومی و زادگاهی، ابزارگرایی و قوم‌گرایی و حتي آب و هوا عوامل ديگري هستند كه ردپاي اثرگذاري آنها را در تمامي ادوار انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله انتخابات اخير مي توان جست و جو كرد.

اين موضوع را شايد در مورد تهران و یا برخی از کلان شهرها كه در آن ليست منتسب به اصلاح طلبان آراي كامل انتخابات را به خود اختصاص داد نتوان نسبت داد؛ چرا که در شهرهای بزرگ ایران، این احزاب و ائتلاف های سیاسی هستند که مردم را در امر انتخابات سازمان دهی می کنند و به رأی آنان جهت می دهند. ولي در عوض در بسياري از شهرستان ها و حوزه هاي انتخابيه كشور عوامل ديگري غیر از جناح بندي هاي سياسي بر الگوي رأي دهي مردم  تأثير گذار بوده است كه غفلت از آنها موجب  اين خواهد شد كه نه تنها خواست ها و نيازهاي كامل جامعه شناسايي نشود، بلکه تحليل هاي غلطی از انتخابات ارائه شود و در ادامه بر برنامه ريزي هاي كلان اثرات نامطلوبي برجاي بگذارد.

يكي از شاخص هاي موثر در انتخابات در كه در شهرستان هاي كوچك مي توان به آن اشاره كرد شاخص محلي گرايي و يا همشهري بودن است. 

در اين رابطه مي توان به نتايج انتخابات در حوزه انتخابيه خوانسار و گلپايگان در استان اصفهان اشاره كرد. در اين حوزه انتخابيه اگرچه آقاي علي بختيار با اصالتي گلپايگاني و قوميتي بختياري با اكثريت آراء (حدود 14هزار رأي) به عنوان نامزد اصلاح طلب به خانه ملت راه يافت. اما تحليل اين نتيجه به اين صورت كه تمام مردم حوزه انتخابيه علاقمند به پيروزي يك نامزد اصلاح طلب بوده اند كاملاً اشتباه است.

آقاي علي بختيار كه اصالتاً گلپايگاني و بختياري هستند، بدون شك بخش قابل توجهي از آراي هم قومي هاي خود را فارغ از جريان سياسي كه در آن قرار داشت، توانست به دست آورد و از سوي ديگر نيز تعداد زيادي از مردم شهرستان گلپايگان آراي خود را به دليل همشهري بودن به نام اين نامزد به صندوق انداختند.

 گواه اين مدعي آن است كه آقاي ميرمحمدي نماينده دور نهم اين حوزه انتخابيه كه اصالتي خوانساري دارد، در اين دوره از رقابت ها نيز در شهرستان خوانسار بيش از 7هزار رأي به دست آورد و آقاي بختيار نيز بيش از 11 هزار رأي از 14هزار و 800 رأي نهايي خود را از زادگاه خود يعني شهرستان گلپايگان اخذ كرد و در شهرستان رقيب يعني خوانسار تنها موفق به كسب 2هزار و 500 رأي شد.

خبر رحیمی

مثال ديگري كه در اين رابطه مي توان به آن اشاره كرد، حوزه انتخابيه كاشان و آران وبيدگل است. در اين حوزه انتخابيه در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي منصوري آراني كه زادگاهش شهرستان آران و بيدگل است در نتيجه ي تعدد نامزد در شهرستان كاشان كه تعداد رأي بيشتري نيز دارد، موفق به كسب اكثريت آراء شد.

در دوره دهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي اگرچه منصوري آراني از سوي مراجع ذي ربط رد صلاحيت شد ولي همچنان مورد اقبال همشهريان خود قرار گرفت و در شهرستان آران و بيدگل با جود رد صلاحيت و نبودن نامش در ليست نامزدهاي نهايي بيش از 7هزار رأي باطله به دست آورد.

خبر رحیمی

يكي ديگر از حوزه هاي انتخابيه كه مي توان به آن اشاره كرد، حوزه انتخابيه فريدن، فريدونشهر و چادگان است كه در آن نماينده دوره نهم محمدعلي اسفناني به عنوان چهره مستقل در رقابت انتخاباتي دوره دهم شركت كرد و جريان سياسي اصلاح طلب و اصول گراي به ترتيب رضا شريفي و اكبر تركي را مورد حمايت قرار دادند.

در اين حوزه انتخابيه اگرچه اكبر تركي منتسب به ائتلاف فراگير اصولگرايان و متولد شهرستان فريدن، حائز اكثريت آراء شد اما بخش عمده اي از  آراي او متعلق به شهرستان محل تولدش بود و محمد علي اسفناني به عنوان نماينده گرجي زبان منطقه توانست اكثريت آراي همزبانان خود را به دست آورد.

توضيح بيشتر آنكه در اين حوزه انتخابيه  اكبر تركي(اصول گرا) 22 هزار رأي، رضا شريفي(اصلاح طلب) 18 هزار رأي و محمدعلي اسفناني (مستقل) 17 هزار رأي به دست آوردند.

ميزان آراي نامزد دوره نهم حوزه انتخابيه فريدن و فريدونشهر كه با اختلاف بسيار كمي در جايگاه سوم قرار گرفت، گواه اين موضوع است كه در اين حوزه نيز تعداد زيادي از رأي دهندگان خود را متعهد به جريان هاي سياسي نمي دانند و عواملي نظير همزباني و همشهري بودن در رفتار سياسي آنها موثر است.

خبر رحیمی

مثال ديگري كه در اين رابطه مي توان به آن استناد كرد حوزه انتخابيه جيرفت و عنبر آباد در استان كرمان است. در اين حوزه انتخابيه اگرچه ذبيح الله اعظمي از جناح اصلاح طلب و فرج الله عارفي از جناح اصول گرا خود را نامزد اين دوره از انتخابات معرفي كردند اما  يحيي كمالي پور به عنوان نامزد مستقل حائز اكثريت آراء شد.

نكته اي كه در رابطه با حوزه انتخابيه جيرفت و عنبرآباد مي توان به آن اشاره كرد اين است كه اين حوزه انتخابيه در كل از نظر آب و هوايي به دو بخش عمده گرمسيري و سردسيري تقسيم مي شود و نكته جالب اين است كه اين تقسيم بندي آب و هوايي در شكل گيري رفتار رأي دهندگان نيز موثر است. به اين معني كه گرمسيري ها علاقه دارند نامزد پيروز از منطقه آنها باشد و سردسيري ها نيز علاقه مشابهي در رابطه با خود دارند.

گواه اين مدعا آن است كه يحيي كمالي پور نماينده پيروز انتخابات دوره دهم منتسب به مناطق سردسيري يعني ساردوايه، اسفندقه، دلفارد و... است و در اين مناطق ميزان آراي بالايي را كسب كرد.

خبر رحیمی

رأی آوردن افراد در حوزۀ انتخابیه ازنا و دورود در ادوار مختلف انتخابات را نیز می توان با دو معیار قومیت و همشهری بودن تفسیر و تبیین کرد. گرچه در این حوزۀ انتخابیه، جناح های سیاسی هم در جهت دهی به رأی مردم تأثیر دارند، اما نقش اصلی را در این زمینه دو موضوع قومیت و همشهری بودن ایفا می کند.

نكته اي كه در پايان مي توان به آن اشاره كرد آن است كه اين موارد تنها نمونه هاي كوچكي از الگوهاي متفاوت رأي دهي در حوزه هاي انتخابيه در سراسر كشور است كه نشان مي دهد شيوه رأي دهي در كشور فارغ از تهران و برخي كلانشهرها تا حدود  زيادي از ساختارهاي سياسي فاصله دارد و تحليل آنها در اين قالب تا حدودي اشتباه است و باعث خواهد شد در برنامه ريزي هاي نهايي صاحب نظران دچار اشتباه محاسباتي شوند.

در نتیجه، می توان گفت که تحلیل گران تهرانی، معیارهای شهر خود را به اشتباه به همۀ ایران تعمیم می دهند و از آن نتایج اشتباهی می گیرند. این افراد بهتر است از نزدیک به مطالعه رفتار شهروندان دیگر شهرهای ایران بپردازند تا اندکی به واقعیت های جامعه ایرانی نزدیک شوند.
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۸۱
انتشار یافته: ۸۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تحليل جانانه اي بود ، سپاس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تهران اصولا هیج هویت مستقلی نداره و از میلیون ها فرد که برای سیر کردن شکم به آنجا مهاجرت کرده اند تشکیل شده و منشا بسیاری از مشکلات فرهنگی سیاسی و اقتصادی کشور طی دو قرن اخیر بوده .
از نظر تهرانی جماعت ایران منهای تهران شهرستانی دور افتاده است که باید همه جوره مسخره اش کرد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
شاید در مورد انتخابات مجلس حرف های شما نسبتا" درست باشد . ولی در مورد ریاست جمهوری نمی توان به نظرات شما استناد کرد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
منظورت استناد به 0.25 درصد آراست دوست عزیز ؟
ناشناس
| Netherlands |
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
نه خیر منظورش استناد به 18 میلیونی که به روحانی رای دادن و 18 میلیونی که رای ندادنه که خوب میدونید نظرشون به چه گروهی نزدیک تره و هر وقت یه بخشیشون شرکت کردن اصولگراها رای نیاوردن!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بعضی فکر می کنند ایران فقط تهران است
پاسخ ها
کیا
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
برادر من قبول کن که ایران تنها تهران است و بس.
ناشناس
| United Kingdom |
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
معلومه ایران تنها تهران است
البته نه اون معنی بدی که بعضیا برداشت میکنن
بالای 70 درصد جمعیت تهران کسایی هستن که مهاجرت کردن دیگه
همین عید نگاه کن تهران شبا شهر ارواح میشه
اصول گرا ها میخوان به زور بگن افکار شهرستانی ها با تهران فرق میکنه
نه خیر از این خبرا نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تهران قطعا ایران نیست و رای همه هموطنان مورد احترام است منتها همه سیاسیون اعم از آقای شریعتمداری و خیلی های دیگر که طی دو روز گذشته عینا مشابه شما نقل قول می کنند نیز می دانند که مفهوم رای تهران چیست و در واقع با این کار به جای اصلاح رویه قبلی می خواهند دل طرفدارانشان را بدست آورند. همین...
هم وطن
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
در جواب كيا- كه مي گويد ايران تنها تهران و بس ا!!!!!!!!؟؟اولاً كه توجه داشته باش كه بيش از 85 درصد بافت جمعيتي تهران را شهرستانيها تشكليل مي دهند دوم- فراموش نكن با توجه به اينكه من خود از هواداران دولت تدبير هستم اما در دوره قبلي رياست جمهوري اين شهرستانيها بودند كه رئيس جمهور را مشخص كردند نه تهرانيها كه نظرشان گزينه دگر بود.
سوم- اينكه تهران به عنوان آخرين پايتخت در 100 سال اخير بوده و درتمدن بيش از 2550 ساله پارس و پرسيا و بالاخره ايران عزيز كه دل در سرزمينهاي پهناور پارس هخامنشي- هگمتانه -ايلام- خراسان -خوزستان و آذربايجان قهرمان در آن نقش دارند بيش از قرن هاي متوالي بخصوص پارس هخامنش (تخت جمشيد و استخر و شيراز) پايتخت ايران زمين بودند كه درآن قرن ها تهران حتي وجود خارجي نداشت.
پس آ.كيا قبل از تامل و فكر هيچگاه صحبت نكن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
هم وطن جان زیاد شور نزن... مرد عمل باش... از تخت جمشد و پاسارگاد محافظت کنید... کلا تو شعار دادن همه قشنگ صحبت میکنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
درود بر اصلاح طلبان!
البرز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
خواهش میکنم بس کنید و اینقد به شعور رای دهندگان توهین نکنید.آنچه که در این انتخابات بیش از هر چیزی نمود پیدا کرد رای دادن به سبک زندگی هست،انتخابی برای دوری از گیرها و محدودیت ها و معقول کردن موانع هست که اصول گراها بصورت روزانه در زندگی مردم ایجاد می کنن.مردم هشاید از لحاظ اقتصادی هیچ امیدی به هیچکدام از طیف ها ندارن اما در کنار این ضعف اقتصادی،آیا جان به لب کردن مردم کار درستی هست؟شعارگرایی بدون عمل کار درستی هست؟مردم ما خسته از خودشیرین های تملق گرا هستن،بنابراین به حرف های احزابی که به واقعیت زندگی نزدیک تر هستن عکس العمل نشون میدن.اصولگراها اگر می خوان در آینده سیاسی نقش داشته باشن باید با آنچه که در زندگی روزمره ما جریان داره هم جهت بشن وگرنه این روند در آینده ای نچندان دور اونها رو بشدت ضعیف خواهد کرد.هیچ نیرویی یارای مقاومت در برابر خواست مردم رو نداره و برای با مردم بودن و درک اونها باید در درون انها زندگی کرد.درک این مطلب برای یک تحلیلگر اجتماعی کار آسونیه مگر اینکه کسی عمدن نخواد این موضوع رو درک نکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
شما که اینقدر خوب تحلیل میکنی دلیل اصولگرا بودن دو مجلس قبلی را هم تحلیل کن. اونهم بعد از مجلس ششمی که اکثریت مطلقش اصلاح طلب بودن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
خیلی کیلویی و غیر کارشناسی بود.
این مثالها نشاندهنده سطح پایین توسعه سیاسی در شهرهای کوچک است.از روی آنها نمیتوان نتیجه گرفت کار تهرانی ها غلط است.
تهرانی ها و مردم شهرهای بزرگ برمبنای عقل و استدلال و عملکرد قبلی ها رای دادند.تاکید میکنم
عملکرد قبلی ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
به عنوان کسی که دارم توی یکی از این شهرهای کوچیک زندگی می کنم، دقیقاً قوم و خویشی و طایفه گرایی حرف اول رو میزنه و هر دوره هم داره بدتر می شه، توی نود درصد شهرهای تک نماینده ای این اتفاق داره میفته
کیا
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
به نوعی لج کردند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کسی نگفته کار شهروندان تهرانی غلطه. تهرانی ها بیشتر سیاسی رأی می دهند. اما شهرستانی ها، بعضی مواقع با معیارهای قومی و محلی رأی می دهند. البته همه شهرستانی ها هم این طور نیستند. بعضی از شهرستانی ها هم سیاسی رأی می دهند
سلیمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
این موضوع کاملا درست است. شهرستان نقده هم به همین صورت است. نامزدهای آذریها نتوانستند روی یک نفر اجماع کنند و آرایشان بین چند نفر پخش شد ولی کردها اجماع کردند و کاندیدایشان در دور اول انتخاب شد در حالی که اکثریت با ترکهاست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
این تحلیل دقیق نیست.
امیدوارم قبل از هرچیز تحلیلی درباره ی قرار داد میزان امکانات ( رفاهی، آموزشی و...) که در شهرستانها برای آگاه کردن مردم در اختیارشون قرار میگیره ارائه بدین.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
در مورد اهل تسنن هم فراموش کردین که به محض اعلام حمایت مولوی منطقه از یک نامزد همه به اون رای میدن و حتی سایر نامزد ها به نفع اون انصراف میدن
چیزی که متاسفانه در مورد اهل تشیع صادق نیس
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بله متاسفانه محلی گرایی و قوم گرایی بدون توجه به عملکرد وکارایی کاندیداها باعث انتخاب افرادی میشود که در بلند مدت به زیان منافع کلان کشور خواهد شد. پس به نظر میرسد باید مانند یک مجلس اعیان و عوام و یا آمریکا یک کنگره و یک مجلس سنا داشت.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
عليرغم تمام تفسير هاى تابناك و ساير رسانه هاى اينترنتى چنانكه رد صلاحيت هاى گسترده انجام نميگرفت اصلاح طلبان نود درصد كرسي هاى مجلس را تصرف ميكردند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
این موضوع کاملا درسته و در اکثر شهرهای کوچک کاملا صدق میکنه یکی از همکاران بنده هم که اهل یکی از شهرهای جنوب غرب هست دو روزه اینقد ناراحت هست که تازه امروز فهمیدم دلیلش همین انتخابات مجلس بوده ومیگفت چرا از شهر ما دو نامزد بلند شد که آخرش هر دو سوم وچهارم شدند وشهر ما چهار سال نابود میشه.اصلا هم براش مهم نیست که چپ باشه نماینده شون یا راست مهم اینه که همشهریش باشه همین.متاسفانه به هیچ وجه رای آوردن اصولگرا یا اصلاح طلب در شهرستانها به جناح بندیهای سیاسی مرسوم ربط نداره به بافت قومی اجتماعی نسبت جمعیتی و..... بستگی داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
اگرشهرستانها هم مثل تهران لیست بندی می شد نتیجه بهتری می گرفتیم .در ضمن دست تک تک رای دهندگان اصلاحات را میبوسم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
در اين شهرها فقط همين افراد زندگي مي كردند ؟
اصولا"‌پايه انتخابات مجلس بر اساس تقسيم بندي انساني است ، وگرنه يك ليست 290 نفره ببراي همه كشور اعلام مي شد .
چرا اكثريت يك شهر فقط اين همشهري خود را انتخاب مي كنند ؟ يعني رقباي اين افراد از جاي ديگري آمده بودند ؟
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بعنوان یک رای دهنده در حوزه انتخابيه فريدن و فريدونشهر این تحلیل شما را واقعا درست و به حق میدونم.نماینده فعلی این حوزه تونسته بود به سمت سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس منصوب بشه و نسبت به نمایندگان قبلی از تحصیلات تخصصی تری در زمینه حقوق برخوردار بود و میشه گفت یک سر و گردن از سلفای قبل خودش سرتر بود اما هیچکدوم از این عوامل نتونست در برابر رویکرد همشهري گرایی کاری از پیش ببره.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
این تحلیل درسته ولی در صد کمی تاثیر در نتیجه داره عوامل مهمتری وجود داره که تاثیر گذار تر هستند از جمله :
1- رد صلاحیت اصلاح طلبها تا حدی که مجبور میشن به افراد رده چندم اصولگرا رای بدن تا شاخصهای اصولگر اوت بشن
2- عدم اجازه فعالیت به اصلاح طلبها حتی در صورت رای اوری و کسب جایگاه به طوری که حتی اجازه و توانائی حفظ امنیت خود و طرفدارانشان را ندارن و این باعث سر خوردگی مردم از توانائی ایجاد تغییر در جامعه میشن ((((کسانی که نظان اجازه نمیده یه همایش یا نشست یا ..... داشته باشن چطور می تونن پیگیر مطالبات هواداران خودشون باشن ؟ این رای هم از طرف فرهیخته هاست با علم به عدم توانائی انجام هیچ کار مثبتی و فقط یک رای سلبی است تا جناح مقابل صندلی ها و جایگاها رو کسب نکنه )))))
3- تاثیر ارتباطات جدید که تاثیر گذار در همه موارد از جمله انتخابات هر چه شهر مدرنتر باشه اصلاح طلبان موفقیت بیشتری دارن تا در شهرای سنتی تر که عواملی همچون قوم گرائی ،روحانیت ،صدا و سیما و.... موثرتر عمل می کنن
4- سطح تحصیلات و روشنفکری که باعث میشه طرف به پختگی سیاسی برسه و به حزب اعتماد کنه تا اینکه بخواد خودش بررسی کنه و تصمیم بگیره که عملا دیگه مقدور نیست
5- عوامل دیگه که جای بحث داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تا حدودی این مطالب برای انتخابات مجلس درسته ، مثلا زاهدان شهریه که دو گروه بزرگ از لحاظ مذهب وجود داره ، شیعه و سنی ، طبیعتا هر دو گروه هم سعی می کنند به نماینده هم مذهبشون رای بدن و اصولگرا یا اصلاح طلب بودن اصلا واسشون مهم نیست.
ایران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
به نظر من این حرفهاجهت توجیح افکار عمومی بدون شک در همه جای دنیا نتیجه پایتخت بسیار مهم و تاثیر گذار است باید این نکته را توجه داشت که بنا به گفته وزیر محترم کشور در تهران از هر دو نفر که امکان رای داشته اند یک نفر رای داده است این مطلب خیلی مهم است
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نکته تازه ای نداشت
ناشناس
|
Switzerland
|
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تابناک انچنان سخن میگوئی که ، گوئی بفرض تابنا ک وضع موجود ایران میشناسد !؟ واقعیتی که باید بدون هیچ تعصبی باید پذیرفت این استکه : تحلیل های سیاسی را یج در جامعه معمولا" در حد نظریات شخصی وانچه این یا ان میپندارند فراتر نمیروند . اما چرا ؟ چون ما واقعا" ،البته بالنسبه ، فاقد ادبیات نظری ایکه مبتنی بر پژوهشهای مداوم ونظریه پردازی شده ( تئوریزه شده ) از روند تحولات جامعه مان باشد ،هستیم . توجه بفرمائید : هنوز پس از سی وچند سال تحلیل قابل دفاع ومستدل ومستندی از علل ساختاری فروپاشی رژیم گذشته نداریم ؟ چه شد که رژیم گذشته دچار فروپاشی شد ؟ هرچند دراین باره بسیار نوشته اند .اما اکثریت قریب به اتفاق این تحلیل ها ، براساس تحلیلی ساختاری تاریخی که ، همه ابعاد اقتصادی اجتماعی –جمعیتی وسیاسی انچه گذشت را ، لحاذ نموده باشد نیستند . اغلب فقط به وصف وقایع ورویدادهای سیاسی پرداخته اند ! ایا واقعیت غیر از این است ؟ خوب اگر علل فروپاشی رژیم گذشته انچنان که باید - بالحاذ همه جوانب وابعاد پیشگفته – مطرح نشده ، پس علل ومطالبات واقعی انقلاب عظیم پنجاه وهفت نیز میتواند بنا به سلیقه این یاان مطرح شود . انقلاب پنجاه هفت اگر بینظیر نامیده نشود ، دست کم انقلاب کم نظیری بود . خوب مطالبات مردم در این انقلاب چه بود ؟ حال چه هست؟ پاسخ منصفانه وواقعا" اگانه این پرسشهاست که میتواند راه اینده را روشتر پیش روی همگان قرار دهد.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کاملا به جا و متین هست این تحلیل و بنده که در شهرستان فردوس هستم که حوزه مشترک با طبس هست در تمام انتخابات مجلس دقیقا دیدم،همیشه فردوسی ها بر روی قوی ترین کاندیدا شهرشون اجماع میکنن و طبسی ها هم همینطور و بخش ها و شهرستان های بشرویه و سرایان تعیین کننده میشن و اصلا به بعد حزبی افراد توجه نمیشه و خود من که اصلاح طلبان بیشتر میپسندم به امیرحسنخانی رای دادم که بیشتر گرایشش اصول گرایی هست چون بیشتر فردوس در دستور کار خودش برای اشتغال زایی و .... قرار میده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
هزاران درود بر اسلاح طلبان ،آخششش یه نفس راحت بکشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
با ارائه چند مثال سعی کردید نتیجه ای را که خودتان به دنبالش هستید ارائه بدهید. این را هم به تحلیلتون اضافه کنبد که مردم شهرستان ها کمتر ماهواره دارند و گوششون به دهان غربی هاست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ایران به همه مرزها و قومیتها تعریف میشع و نه صرفا استان تهران!!!

توی شهر ازنا و درود دو کاندید اصلاح طلب وجود داشت

عبدلوند و اقای شیری

که اقای زیبا کلام در شهر درود به طرفداری از این دو کاندید امد برای مردم سخنرانی
کرد

اما مردم این دو شهر به این دو نفر رای ندادند با اینکه میدانستند که نگرش اصلاح طلبی دارند


درسته در شهرستانها تعصبت قوم گرایی است و در تهرانم تعصبات سیاسی و جناح گرایی!! که هر دوی اینها غلط و بدور از انتخاب درست و صحیح است

با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تهرانی ها هم گوش به دهن بی بی سی فارسی دارند که هر کی رو اونا تبلیغ کردند بهش رای بدهند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
خیلی از این قوم گرایی ها با بودن احزاب مختلف و قوی که نماینده های خود را ابتدا بر اساس شایستگی معرفی میکنند قابل حل است اما افسوس.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
من به اصلاح طلبها رای دادم اما پس از تحلیل آبکی آقای مرعشی از تفاوت شعور تهرانی ها و هرستانیها !! به شعو ر کم این دسته از اصلاح طلبان لعنت فرستادم
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
شاید تفاوت اساسی تهران با سایر نقاط کشور نامتجانس بودن بافت جمعیتی آن (حضور اقوام مختلف) و سطح بالاتر بلوغ سیاسی به لحاظ برخورد با پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی و داشتن منابع و امکانات بیشتر باشه، که موجب شده رفتار سیاسی تری رو نسبت به سایر نقاط بروز دهند اما واقعیت این است که طایفه، قومیت، دین و مذهب بر رفتار رای دهندگان در شهرستان ها تاثیر عمده ای داشته.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
باز رای شهرستانی ها شرف داره به رای تهرانی ها. شهرستانی ها با عقل خودشون به همشهری شون رای میدهند در حالی که تهرانی ها با تبلیغ خارجی
ها به هر کی که آنها براش تبلیغ کنند رای می دهند. درود به شرف و غیرت شهرستانی های کشورم ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ناآگاهی سیاسی افتخار داره خداییش؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
انتخابات در بسیاری از شهرستانها تحت تاثیر تعصبات قومی و قبیله ای است.
پاسخ ها
کورش
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
علاوه بر این, در خیلی از استانها انتخاب دیگری هم نداشتند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نتیجه انتخابات در تهران وشهرستانها یک واقعیت شیرین را نشان میدهد و آن این که بعد از گذشت 38 سال انقلاب در راه خود استوار و اصولی پیش میرود و انحرافی در آن بوجود نیامده چرا مثل اول انقلاب محرومین و مستضعفین پای انقلاب خود ایستاده اند و همچنان مرفهین بی درد و بالا نشینان از انقلاب ناراضی هستند الحمدولله و المنه
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
مرفهین :)
خط فقر تهران میدونی چند میلیونه؟!
حبیب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ازاین تحلیل خوشم نیآمد.
هرکس ازدکتر گرفته تاهنرپیشه تا سروگوشش باز می شود شوطی واردتهران می شود وپس از مدت کوتاهیدر هیاهوی پایتخت نشینیهمه چیز راازیاد می برد.
شهرستانی ها هم برای خودشان معیارهای عقلانی بکری دارند که تحلیل گر مقیم تهران درک وشعور آن را ازدست داده است.
ساسانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
اول توجه کنیم که همه را ی دهندگان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک به رهبر عظیم الشان انقلاب پای صندوق امدند و وظیفه دینی و شرعی و ملی خود را ادا کردند و در ثانی همه مردم از کسانی که انتخاب شدند فقط انتظار خدمت صادقانه دارند نه قبیلگی و حزبی و جناحی . مردم از حوادث نمایندگان دوره اصلاحات که مملکت را و مجلس و دولت و نظام و کشور را به تشنج می کشیدند و دنبال آشوب بودند و بدخواهان ملت را شاد می کردند خاطرات بد و فراموش ناشدنی بسیاری دارند. تکرار ان روزها مباد
Shafe
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
دروود بر اصلاح کنندگان که درقیامت جز مقربان هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
افرین به دوست عزیز بالا به نکته جالبی اشاره کردند

شهرستان تعصب گرایی اما چند ساله که مردم متوجه شدن فایده نداره اینطور رای دادن و براساس واقعیت و عملکرد برنامه رای میدن بیشتر..

اما تهران هنوز در رای دادن نه براساس عقلانیت و برنامه گرایی

بلکه براساس جناح گرایی و لج بازی و بدور از عقل منطق رای میدهند
پاسخ ها
کورش
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
جناح گرایی چیز بدی نیست و تقویت تشکل ها نشانه یک نوع بلوغ سیاسی است و کاملا متفاوت با لج بازی است.
افراد جامعه با تخصص های مختلف و عموما غیر سیاسی, بهتر است کار را به کارشناس واگذار کنند و با توجه به جهت گیری های هر جناح , انتخاب کنند.
شایان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
اولا نامزد های اصلاح طلب اکثرشون رد صلاحیت شدن مثلا تو همین آستارا نامزد اصلاح طلب که قبلا هم نماینده مجلس بوده و اگر تایید میشد حتما رای میاورد رد شده دوما شهرستانی ها زیاد از مسایل اثلاح طلبی و اصئلگرایی سر در نمیارن و باهاش کاری ندارن مثلا همین نماینده که الان درومده با توجه به قدرتی که اصلاح طلب ها در 6 سال آینده خواهند داشت تغییر موضع میده و این رو برای اکثر اصولگراهای شهر های کوچیک پیش بینی میکنم. در کل این دوره شروع قدرت گیری اصلاح طلب ها بعد از 88 بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
حالا این تحلیل ها چه دردی دوا می کند ؟ ابا بدرد خواندن می خورد ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بهتره توهم راکنار بگذارید اصفهان وفارس و تبریز وکرمان وقزوین و زاهدان واهواز و...چی؟
کورش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ان شاءالله در شهرستانها نیز بینش سیاسی به حدی برسد که حرکت جمعی و تشکل ها جایگزین قومیت و قبیله ای فکر کردن را بگیرد.
البته این تا حدودی محقق شده است ولی مشخص است که خیلی اندک است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
اتفاقا خیلی هم بینش دارند و مثل تهرانیها نیستند که به جای فکرکردن گوششون به دهان چندتا فراری ترسوی وطن فروش باشه که توی ماهواره چرت و پرت میگن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
اين چرندييات چي بود تابناك اصولا در تمام دنيا ودر حكومت هاي دموكراسي احزاب هستند كه مورد توجه مردم قراردارند وانهم فقط بخاطر سياستها وتفكراتشان نه اشخاصشان وبا توجه به اينكه تهران از لحاظ فرهنگ سياسي بيشتر تفكر حزبي داره پس احزاب هستند كه در انتخابات پيروز ميشوند نه افراد در كشورها پيشرفته از لحاظ دموكراسي رأي أفراد از لحاظ ميزان سواد واموزش وفرهنگ با هم فرق دارد شما چطوري رأي يك بچه هيجده ساله را با يك استاد دانشگاه مقايسه ميكنيد ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
خيلى از اين اصولگراها و مستقلها تو ليست اصلاح طلبا رفتن چون كانديد اصلاح طلب در بعضى از شهرستانها نبود

ما تهرانيها خودمونو يه شهرستان مثل بقيه ميدونيم ، بيخود تفرقه بين مردم نندازين!
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تابناك يه جوري تحليل مي كنه انگار بقيه ايران فقط به اصولگراها راي دادن نه عزيزم هرجا كانديداي شاخصي از اصلاح طلب ها بود راي اورد ولي حساب تهران فرق مي كنه و خود توهم مي دوني چرا فرق مي كنه اينجا رفراندم بود به نيابت از ملت ايران
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
عمولا در شهرهای کوچک سیاسی رای نمیدن در شهرهای کوچک امنیت شغل و معیشت پایینه متاسفانه با این وجود اصلاحات اگر دوپینگ اصولگراها رو داشت در روستاها هم پیروز بود
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
پیروزی اصلاحات ،پیروزی فکر و اندیشه است نه پیروزی بر قوم و نژاد و هموطن .تکرار میکنم پیروزی فکر و اندیشه
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
به نظر بنده افرادي كه در تهران زندگي ميكنند در درك خيلي از مسايل از شهرستانيها جلوتر هستند .ومسايل را بهتر درك ولمس ميكنند
مهدى
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
خوب ، به فرض كه تحليل شما كاملا درست باشه ! منظورتون چيه ؟ مى گيد كه نخبگان جامعه برن طرف طايفه گرايي تو شهرستان ها ؟ خوب معلومه كه اين اشتباهه و بايد اصلاح بشه بايد جامعه عاقلانه تر تصميم بگيره بايد بريم به سمت احزاب كارآمد و پاسخ گو ، تاكيد مى كنم پاسخ گو ، شما فكر مى كنيد اگه به همشهرى يا هم تبارتون راى بديد چى مى شه ديگه همه چى گلستون مى شه خوب مى ره چهار سال يه گوشه مجلس مى شينه و همين ولى اگه مث جوامع دموكراتيك به حزب راى بدي و حزب ريشش رو برا انتخابات بعدى گروببينه مجبور به كار در جهت حل مشكلات جامعه خواهد بود البته حالا حالاها مشكل داريم تو اين زمينه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
کاربر کوروش از نظر تو جناح گرایی چیز بدی نیست

نشانه بلوغ سیاسیه؟!!!

اخه ادم باهوش بنظرت نگرش تعصبانه نسبت به یک حزب خاص میشه بلوغ سیاسی!!

بلوغ سیاسی یعنی بدون چشم داشت حزبی صرفا گلچینی از بهترین افراد هر حزب انتخاب کنیم جهت رشد و حل مشکلات کشور

نه براساس لج لج بازی و بازی های سیاسی به افراد نالایق رای بدیم

یادمه یکی از نظر سنجی تابناک وقتی سوال این بود که چرا در انتخابات رای میدهید

اکثر شرکتر کنندگان گزینه #رای میدهم جهت جلوگیری از ورود تفکر مخالف و حزب خودم!!#

بیشتر درصد به خودش اختصاص داده بود

این یعنی جناح بازی

یعنی رای دادن کور کورانه
یعنی یچیز بدتر از قومی گرایی شهرستانها

تهرانی ها هنوز تو جناح بازی و رای بدون تفکر موندن!!!
سال88!!!!!!
حسن
|
Switzerland
|
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
نماینده های شهرستان های کوچک زیاد به جناح بندی کاری ندارند و بیشتر بدنبال جذب منابع مالی برای شهرستانشان هستند بنابر این سیاست و خط دهی مجلس بیشتر بعهده نماینده های تهران و چند شهر بزرگ می باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
اتحاد را حفظ کنید
این کلک اصول گرایان شکست خورده است
ناشناس
|
China
|
۰۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
بصورت عمومی روح کلی تحلیل درست است که در شهرستانها فاکتور های غیر سیاسی بیشتری دخالت دارند؛ اما اینطور نیست که عامل سیاسی وجود نداشته باشد.مثالهای نقض این تحلیل هم فراوان است
فریبرز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
شهرستانیها در مجلس ششم همصدا شدند با اصلاح طلبها
در همین دوره هم شهرهای بزرگ و یزد و قزوین استانهایی با رای سیاسی بودند.
موضوع تهرانی و شهرستانی نیست
همسر من تهرانی اصیل است یعنی همه ریشه هایش به این منطقه بر می گردد ، اما از تهرانی بودن به عنوان یک افتخار خنده اش می گیرد و ناراحت زیبایی و سادگی و تمیزی تهران و حومه است که چرا با مهاجرت مثل شهرهای ما شهرستانیها زیبا نمانده است ...
تهران را مهاجرانش بزرگ کردند
هیچ تمایز شخصیتی وجود ندارد ...
اما بلاخره باید پذیرفت که انتخابات از غرب وارد شده و راه تکاملش هم همانیست که تا کنون پیموده
خواه ناخواه با گذشت دوره های متوالی حزب گرایی جایش را به قوم گرایی در انتخابات خواهد داد چه شهرستان و چه تهران!
ضمنا من بعید میدانم مرز مشخصی بعنوان مرزهای حزبی بین این دو جناح باشد
همانطور که میبینیم در لیست امید تشخیص اصولگرا و اصلاح طلب سخت شده ...
آینده احزاب ایران تفکیکهایی غیر از اینکه هست خواهد داشت
رهنورد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
احزاب همه براي رسيدن به قدرت از شعارهاي عامه پسند استفاده ميكنند بايد به كساني كه دل در گرو خدمت به منافع ملي كشور و خواهان استقلال و عزت ملي هستند راي داد
داود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
فرض کنید شهرستانیها فقط معیارهای محلی و شهری خود را می بینند. ولی آیا این به این دلیل نیست که احساس می کنند نماینده آنها بایستی با منطقه خود و مشکلات آن آشنا باشد. فکر میکنید مثلا این شکل از رای درست است و یا انتخاب سیاسی که در آن نظرات خارجی ها و انگلیسی ها نیز منشا اثر است. به نظر من به جای این تحلیل های بیفایده کمی هم باید به این موضوع پرداخت که متاسفانه گروهی در کشور با استعانت خارجی روبرو شدند و سکوت کردند و رای آوردند. اگر شما هم مثل بنده معتقد به این هستید که وامدار بودن نمایندگان به سرمایه داران و صاحبان قدرت خطرناک و منشا فساد است به هوش باشید که برخی از نمایندگان ارسالی ما به مجلس به خبیث ترین دولت استعمارگر وامدارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
تهراني ها روحيه استكباري دارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
اگر استانهايي مانند اذربايجان يا لرستان مثل تهران همگي به يك جناح راي داده بودند همين تهرونيا هزار تا جوك درست مي كردند كه تركها يا لرها را ببينيد چگونه راي دادند.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
تاببینیم قصد شما از پرداختن به این موضوع چی بوده ..... اونچه مسلمه این تحلیل پیام خاص خودشو داره .....ول معطل بودن اصلاح طلبان .... یعنی هرجاپیروز شده اند به زعم شما دلیلی جز محبوبیت داشته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
این تحلیل نشانه شکست اصولگراهاست.چون در شهرستان افراد به خط سیاسی رای نمیدن.
آفرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
صرفنظر از همه تحلیلها واقعا در موقعیت سیاسی ایران حتما بایستی افراد دارای حزب باشند تا بتوانند کاری کنند . حزب از افرادش حمایت می کنه . مثلا اگر نماینده ای تطمیع یا تهدید بشه اگر یک نفر باشه نمی تونه کاری از پیش ببره ولی اگر حزبی پشت سرش باشه می تونه عکس العمل مناسب داشته باشه . نمی شه دیپلماتهای حزبی را خیلی راحت از راه بدر کرد زیرا در مقابل حزبشان هم بایستی جوابگو باشند . چهار سال به سر خودش نیست هرکاری دلش خواست انجام بده .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
یه کم فکر باز بدور از تعصب برای کارشناس بد نیست با عجله وبا بغض وکینه نظر پراکنی عین بی فکری است....
حسن پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
سلام ، تهران و کلانشهر ها بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می شوند. مطابق آمار سال 90 جمعیت این شهرها به قرار زیر است کلانشهر های تهران 8.2،مشهد 2.7 م،اصفهان 2 م، تبریز 1.5 م،کرج 1.9 ،شیراز1.5م،اهواز1.1م،قم 1 م،کرمانشاه 0.85م،رشت0.7م،کرمان062 م،زاهدان 0.57م،هدان 0.55م ،یزد 0.55م،اراک0.53م، اردبیل 0.48م،ارومیه0.68 م، قزوین 0.46م،ضمناَدر استان تهران شهرستانهایی یا جمعیت بیش از نیم ملیون وجود دارد که نماینده مستقل ندارند:شهریار539 هزار نفر،ورامین 526 هزار نفر ،بهاران 523 هزار نفر،هر کدام از این شهرستانها همراه با یکی دو شهرستان دیگر تنها یک نماینده در مجلس دارند.این شهرستانها مجموعاً 4 م جمعیت را داراست که فرهنگ عمومی آنها شدیداً تحت تاثیر تهران است.لذا می توان گغت حدود 30 میلیون نفر در شهرهای بزرگ ساکنند که معادل40 در صد جمعیت کل کشور است لذا آرای آنان قابل توجه است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
تهرانی ها بدون شناخت تک تک افراد به اونها چشم بسته رای دادند و مانع ورود افراد لایق شدند خدا از شون نگذره توی این 4 سال به تمام کسایی که به خاطر لجبازی رای دادند نفرین کنیم تازه خودشونو هم برتر می دونن این دیگه فاجعه است تکبر و توهم هنوز تو وجودشون هست خدا ناظر اعمالمان هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
درست است که تاحدودی درتهران انتخاب آزادبودومردم وتشکلهاآنهایی راکه می خواستندانتخاب کردندولی درحوزاهانتخابیه مااینطورنبودویکی ازفرماندهان بنام آقای قیاثی باحمله به تشکلهای مختلف حتی درروزیکه تبلیغات ممنوع بودازمقام وموقیت خود بنفع کاندیدای اصولگراسوءاستفاده نمودوباتهدیداین کاندیدا وآن کاندیدا وکسانیکه ازاین کاندیداها حمایت کرده بودندیکطرفه موازنه رابنفع کاندیدای موردحمایت خودشان تغییردادندو باپیش انداختن اندک رای کاندیدای موردحمایت خودرابه مجلس فرستادندوهیج کس ازمسئولین دراین استان ازدخالت های بی چون چرای این فردچه درفبل ازشروع تبلیغات انتخاباتی وچه بعدازآن هشدارنداد که دخالت نیروهای نظامی وسوءاستفاده ازمقام وموقیت خودوآنهم ظاهرشدن بالباس نظامی وبنفع کاندایدای خاص ممنوع است اگرکسی خواست سخنان ایشان رامطالعه نمایددرصفحه استانی همین سایت استان خ جنوبی مطالعه فرمایند باتشکر
سنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
به نظر من هم متاسفانه درایران مرد م هیچوقت دنبال این نبودند که به اصلح رای بدن وهمیشه یا با تعصبات قومی ویا تعصبات جناحی را ی میدن خصوصا در انتخابات مجلس این موضوع بیشتره
ا-م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
درضمن آقای ساداتی نژادانتخاب شده ازحوزه کاشان وآران وبیدگل درقسمت توضیحات اصلاح بفرمائید که آران وبیدگل چون ایشان ازاهالی سفیدشهرازتوابع آران وبیدگل می باشد. باتشکر
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
ایران فقط تهران نیست.متاسفانه چون در تهران حال و حوصله تحقیق در مورد کاندیداها رو ندارن لیستی رأی میدن.ولی در شهرهای ما به همشهری و هم ولایتی رأی میدن.پس ایران فقط تهران نیست که نیست.معضل ایران تهرانه.بودجه مملکت تو تهران هزینه میشه متأسفانه.
محمد
|
Malaysia
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
هر چند امید ندارم شما این اظهار نظر را بگذارید ولی مینویسم تا شاید هنوز ادم هایی که در جمع شما به وحدت ملی اعتقاد دارند و دنبال افزایش دامنه نفوذ هم شهریهای خود در تابناک نیستند به این صحبت توجه کنند.این تحلیل شما یک نکته را تایید میکند و آن این است که عده ای در کشور منافع قومی خود را به منافع ملی ترجیح میدهند و این قومیت و نژادگرایی همان چیزی است که اسلام برای آن پشیزی ارزش قایل نیست .مردم تهران از ابتدای انقلاب بدون توجه به وابستگیهای قومی انچه را که صلاح کشور بوده است دنبال کرده اند و گرنه اجازه نمیدانند هیچ قومیتی حتی اگر تخصص هم داشت در این شهر به مقام و مسندی برسد ولی امثال این تحلیلگر تا به مسندی در تهران دست یافتند کامیون کامیون هم شهریهای فاقد تخصص و شعور خود را به مرکز کشور گسیل داشتند و منشاء بی ابرویی برای نظام شدند. به شما توصیه میکنم اگر واقعا مسلمان ایرانی هستید روی تفرقه اقوام کار نکنید زیرا این همان هدفی است که تجزیه کنندگان ایران دنبال میکنند و فقط ادمهای بی بصیرت هستند که با ژست آرمانگرایی و اسلام خواهی در راستای اهداف کسانیکه کشورشان را تجزیه میکنند و منابعشان را به غارت میبرند گام بر میدارند.
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
عزیرم شما اول مرز سیاسی استانهای خودتو بشناس بعد نگران بقیه باش ! در تصویر کشور(‌خلاصه خبر) مرز سیاسی قدیمیه. مثل یزد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: