بازدید 24767
بنا بر آخرین آمار و تحقیقات اعلام شده، کارگری یکی از مشاغل بسیار آسیب پذیر در برابر بیماری‌های واگیردار، از جمله کروناست. این امر که دلایل متعددی دارد، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، زیرا کارگران یکی از قشرهای بسیار تاثیرگذار و پراهمیت هر جامعه‌ای هستند که حاکمیت به دلایل وظایف قانونی تعریف شده، موظف به حمایت و نظارت بر ادای دین و حقوق این قشر از جامعه است.
کد خبر: ۹۶۲۴۶۷
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰ 29 February 2020
نظارت و حمایت کنیم تا کارگران در دوراهی«یا اخراج یا کرونا» قرار نگیرند!بنا بر آخرین آمار و تحقیقات اعلام شده، کارگری یکی از مشاغل بسیار آسیب پذیر در برابر بیماری‌های واگیردار، از جمله کروناست. این امر که دلایل متعددی دارد، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، زیرا کارگران یکی از قشرهای بسیار تاثیرگذار و پراهمیت هر جامعه‌ای هستند که حاکمیت به دلایل وظایف قانونی تعریف شده، موظف به حمایت و نظارت بر ادای دین و حقوق این قشر از جامعه است. در اوضاع کنونی هم که پدیده کرونا به عنوان یکی از حطر‌های روز جامعه مورد توجه قرار گرفته است، توجه به حقوق و حفاظت این قشر از جامعه، برابر این پدیده بسیار پر اهمیت جلوه می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ حفاظت و ایمنی در برابر حوادث کار در بسیاری از آیین نامه‌ها و قوانین مربوط به کار مورد تاکید قرار گرفته، به گونه‌ای که تعدادی از مواد قانون کار به بحث بهداشت محیط کار و حفاظت در برابر حوادث اختصاص داده شده است؛ اما اگر گذری به کارگاه‌ها یا اماکنی که کارگران در آنان مشغول به فعالیتند داشته باشیم، متوجه خواهیم شد متاسفانه به دلایل متعدد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، ارزش گذاشتن به این اصول هنوز کامل محقق نشده و بسیاری از کارفرمایان نسبت به حفاظت کارگران در برابر تهدید‌های موجود در محیط کار بی توجه هستند. یکی از همین تهدید‌های کنونی، مربوط به پدیده کرونا است که بر اساس قانون، کارفرمایان موظف به محافظت کارگران در برابر این ویروس هستند.

ذکر این مهم لازم است که برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی، ضروری است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقا اجرا شود و بین کارفرمایان و کارگران هماهنگی و همکاری به نحو احسن انجام گیرد، چون ایجاد خسارت و صدمه به کارگران، فقط دارای ابعاد فردی و بیمار شدن یک فرد نبوده بلکه به سبب اهمیت این قشر در جامعه در تولید و چرخه اقتصادی، موجب وارد شدن خسارات و به وحود آمدن هزینه‌های دیگری هم خواهد شد.

به باور کارشناسان این حوزه هزینه‌های اینگونه حوادث از الگوی کوه یخ پیروی می‌کند و شامل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است. هزینه‌های مستقیم بخش پیدای هزینه‌ها و قسمت کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل می‌شود که بابت آن‌ها پول پرداخت می شود. هزینه‌های غیر مستقیم نیز که بخش عمده پنهان و غیر قابل مشاهده هزینه‌هاست، اکثراً قابل محاسبه نیز نیست و حدود چهار تا پنج برابر هزینه‌های مستقیم است.

اگر امروز پای درددل کارگران بنشینید، متوجه خواهید شد که حتی در بین کارگران رسمی و غیر رسمی اوضاع کاملا متفاوت است؛ یعنی اگر کارخانه‌ای با تعداد حدود چند صد کارگر به دلیل بازرسی‌های متعدد تا حدی خود را ملزم به رعایت نکات ایمنی می‌کند، اکثر کارگاه‌های کوچک با تعداد کم کارگر یا کارگران ساختمانی بدون داشتن حداقل امکانانات مانند گذشته به فعالیت خود می‌پردازند.

باید بدانیم که آخرین بخشنامه در مورد نحوه ارائه خدمات طب کار، بخشنامه‌ای به استناد دستورالعمل انجام معاینات سلامت وزارت بهداشت است. این بخشنامه بر اساس بند‌های ۶،۱۱،۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیار‌های توسعه پایدار در کشور است.

در بخش «اهداف» در این بخشنامه این گونه آمده است: «حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیار‌های توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت‌های سلامت شاغلین، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل قبول زیر نظر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.»

قانون کار نیز بحث سلامت کارگران و طب کار را بسیار جدی گرفته است. یکی از اصلی‌ترین مواد این قانون که به «بهداشت کار» اختصاص دارد، ماده ۸۵ است. این قانون می‌گوید: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستور العمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرف‌های و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان کارگران و کارآموزان الزامی است.

همچنین ماده ۹۲ قانون کار اظهار می‌دارد: کلیه واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون ـ که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند ـ باید سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.

تبصره ۱: چنانچه با نظر شورای پزشکی فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا باشد، کارفرما و مسئولین مربوط مکلفند کار او را بر اساس نظر شورای پزشکی بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲: در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزرات کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳ قانون کار بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید دارد و می‌گوید: به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرف‌های و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضا، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می شوند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۲: نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر پایه دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۴ قانون کار هم اظهار می‌دارد، کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون شده و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند. حسب مورد به مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

باید خاطرنشان کرد، این اوضاع هنگامی نگران کننده‌تر می‌شود که بسیاری از کارگران از مطالبه این حقوق خود ناآگاه و حتی در صورت آگاهی ناتوان بوده، چون اکثر کارفرمایان به دلایل اقتصادی تمایلی به هزینه کردن در بخش سلامت کارگران ندارند و اگر با مطالبه این حقوق از سوی کارگران مواجه شوند، اخراج کارگر معترض اولین و راحت‌ترین اقدام عملی آنان خواهد بود؛ لذا با توجه به این شرایط شایسته است مسئولان امر با افزایش بازرسی از محیط‌های کارگری، بر رعایت این نکات و وظایف قانونی نظارت بیشتری داشته باشند. همچنین دستگاه‌های مربوط می‌توانند با در اختیار گذاشتن مواد و لوازم اولیه بهداشتی به اماکن کارگری تا حدی دغدغه کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌های حفظ نکات بهداشتی را رفع کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
چرا مملکت رو تعطیل نمیکنن؟؟؟
چرا همشون رفتن قرنطینه های شخصی ولی مردم و کارگر عادی باید بره سره کار؟؟
ناشناس
|
-
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
چرا الان ؟؟؟؟

چرا مردم فقط انتخابات مردم هستند و دبقیه زمان نا ...... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
احمدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
والا کار کردن در بانک با این همه آلودگی محیطی خطر ناک ترین شغل دنیا است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
ببین این ماده و تبصره ها به درد کارگر نمیخوره. اگه کار تعطیل بشه نون ندارن اگه تعطیل نشه کرونا میگیرن. حالا چیکار کنن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
وقتی ماده و تبصره بدون عقل تنظیم بشه نتیجه میشه همین
ناشناس
|
France
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بورس جون جون قراره تو این هفته چند تریلیون واحد رکوردشکنی کنه ؟ اصلا چطوره شاخص رو یکروزه برسونن به هشتصد هزار تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون واحد . بهتر نیست ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تکلیف سربازا در آسایشگاها چیست؟
رسیدگی می شود؟
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
امروز بعداز ۶ روز گلودرد عفونی رفتم سر کار ، همه ازم می ترسیدند و می گفتند کرونا داری برای چی اومدی کار، مسخره ام می کردند یکسری هم فرار می کردند، حالا من هرچی می گفتم آقا متخصص دیده گفته کرونا نیست، اصلا تب نداشته ام، فایده نداشت، بعضی هاشون هم بهم الکل می پاشیدند.
حالا من دقت کردم اونها علایمشون از من بیشتر بود.
این دولت ناکارآمد باید چند وقتی تعطیل کنند تا هم شرایط برای حذف بیماری آماده بشه هم مردم به لحاظ روحی آروم بشوند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
همه شرکتها تا 3 روز رو جهت بیماری خودش هم بیمه رو رد میکنه هم حقوق میده.اما شرکت آبسال 1 روز هم جهت استعلاجی نمیده از طرفی مرخصی استحقاقی افراد رو هم به صورت اجبار در دو بخش در عید و تابستون میده.هرکس در طول سال هر نوع مشکلی یا بیماری براش بوجود بیاد بدون حقوق و بیمه باید بره.زیاد هم مرخصی گرفته بشه اخراج.جهت کرونا هم نامه زدن هرکس حتی سرما خورده نیاد شرکت بدون حقوق و بیمه بخوابه خونه.کارگر چقدر بدبخت شده.حتی نفسش هم باید کارگر تعیین کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
جمله آخر جای کلمه کارگر(کارفرما) اصلاح شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
با تمام حقی که برای کارگر باید قایل بود ـ واحدهای تولیدی کوچکی هستند که از رانتهای ایران خودرو سایپا و ... برخوردار نیستند و درامدشان وابسته به فغالیت روزانه شان میباشد اگر کارگر کار نکند حقوقشان را چگونه میتوانند پرداخت کنند؟
یک چنین مساله مهمی را تنها از یک زاویه نبینید !
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مسولین خوشدون رو زدن به مریضی و کورونا بازی . رفتن خونه از توی اتاق خواب دارن هدایت میکنن .
باباا تکلیف شرکتها رو مشخص کنید . شما که دست به بخشنامه بازیتون خوبه . یه بخشنامه کنید که یا کلا همه تعطیل یا ساعت کاری مشخص .
کارفرما و کارگر انداختید جون هم.
وزیر بهداشت میگه اگه تو این هقته نرید سرکا بهتره ، یکی دیگه میگه مملکت امان و امانه و همه چیز رو براهه .
بابا تو رو خدا به دادمون برسید.
راستی یکی جلوی همتی رئیس بانک مرکزی رو بگیره . داره گند میزنه به دلار و یورو .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کرونا بازی مسئولان . جالب بود
کارگر مظلوم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کارگران چون امنیت شغلی ندارند از حق قانونی و شرعی و عرفی خود شان هم نمتوانند دفاع کنند . حتی اگر کسی از انها سوال نماید از ترس اخراج شدن منکر واقعیت می شودند. نمی دانم این مسئولین و نمایندگان کی به خوشان می ایند و خدا رادر نظر میگیرند و 75درصد جمعیت کشور را زیر پای 0.002درصد له نکنند. اقا حسن نوروزی نماینده رباط کریم راه حل خوبی ارائه دادند که این قشر ازدواج نکنندو ظلم و بی عدالتی ریشه کن بشه و اقای محمد رضا پور ابراهیمی هم فرموده بودند که کارگر ها سرشان راانداخته پایین کار میکنند همین هم خوبه چرانمی گذاریدخلاصه عجب روزگاری شده 1/4 نقطه مرگ پایین حقوق میگیرند ان هم در قبال 60 ساعت کار در هفته ولی پرسنل اداری ایران 21 برابر ژاپن است این یعنی ادارات کار وجود ندارد ولی ان همه حقوق و سایر مزایا...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مهم اینه که قانون کار اجرا بشه، که نمیشه. از ماده یک بگیر الی آخر.
این همه ماده و تبصره ردیف کردن دردی از ما کارگران دوا نمیکنه.
حالا شما هی بگو.....
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
هميشه درد رنج ما قشر مستضعف است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
چی شد
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
حفاظت از کارگران در محیط های شلوغ کار در حد صفر است کارگران از ابتدای ورود به محل کار باید چک شوند در صورت داشتن تب به مراکز مربوطه معرفی شوند اگر وضع به همین صورت پیش رود تولید هم تعطیل می شود این وظیفه وزارت کار است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
سلام
داستان ما بر عکسه. ما می خواهیم کارخانه مان را تعطیل کنیم, اداره کار منطقه و فرمانداری به دلیل امنیتی بودن موضوع اجازه نمی دهند.
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کارگران درایران رسما شده اندبرده.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تو شرکت کار میکردم 8 سال مریضی صعب الاج گرفتم متوجه نبودم از ترس اینکه اخراجم نکنن غیبت نکردم پیش پزشک طب کار رفتم یک روز درمیان تا یک هفته امپول برام نوشت من هم زدم تا اینکه حالم خیلی بدتر شد و رفتم دکتر متخصص تا دردم را فهمید میخوام بگم تا کارگر سالم است ازش کار میکشن وقتی که ناقص شد حتی راضی نمیشوند یه کار سبک تر بهش بدهند حتی حق وحقوقم را به زور ازشون گرفتم
عارفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بقول بنده ی خدا : شما جیب ما رو نزن، نمیخواد نظارت و دلسوزی کنی به حال ما!!!!! والا
ناشناس
|
United States
|
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
ما کارگرها از همه جهات بهمون ظلم میشه.زیر خط فقر هستیم و باید مالیات بدیم.خیلیامون مرخصی اجباری باید بریم و از مرخصی هامون نمیتونیم به دلخواه استفاده کنیم.امنیت شغلی نداریم و قراردادهای ۱الی ۳ ماهه میبندن باهاشون.چرا باید شغلی که ماهیتش دائم هستش و یک شخص مثلا ۱۰ سال اونجا کار کرده قرارداد ۳ ماهه ببنده؟ این شخص با توجه به سنش کجا باید بره دنبال کار؟ همیشه تن کارگر می‌لرزه.از طرفی در شرکتهای خصوصی عملا هیچگونه طبقه بندی مشاغلی وجود ندارد.مهندس با نیرو خدمات و آبدارچی یک حقوق میگیرن گاها دیده میشه حتی بعضی کارگرها از مهندسان بیشتر میگیرن.نمونه ش شرکت های لوازم خانگی داخل تهران
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
باید به کارگرها 50 درصد قبل عید اضافه کنن من الان یه اداره کار میکنم شرکت هجمی هستم کارمند قردادی سه برار بر من حقوق میگیره این عدالت علیه باید حقوق ماروهم قبل عید اضافه کنن
علی۸
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
درایران بدبخت ترازکارگران وجودندارند؛ پایین ترین حقوق درایران به اصطلاح اسلامی میگیرند؛ بسیاربسیارکمتراز معلمان وسایرکادمندان؛ دولت یواشکی حقوق معلمان وکارمندان بشدت افزایش داده ولی دولت حاضرنیسته زودترافزایش حقوق کارگران ازهمه جا درمانده رو انجام دهد؛
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سامانه سعدی غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه نمایندگی کاظم دلخوش حسین محمد صالحی