گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | برترین عرضه در این سه نماد!
شاخص کل بورس شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۴۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۷۱۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | خروج پول حقیقی چقدر بود؟
شاخص کل بورس چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۱۶۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۳۷۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ | پرتقاضاترین نماد بورس امروز؟
شاخص کل بورس سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۵۸۵۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۲۰۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
نشست خبری مجید عشقی | در این نشست چه گذشت؟
امروز سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ نشست خبری مجید عشقی رئیس سازمان بورس با خبرنگاران در حال برگزاری است. در این نشست خبری چه می‌گذرد؟
گزارش بورس امروز سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ | پرسودترین نماد امروز
شاخص کل بورس دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۱۴۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۳۴۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ | نقشه بورس امروز چگونه بود؟
شاخص کل بورس یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۰۲۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۱۸۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ | خروج پول حقیقی چقدر بود؟
شاخص کل بورس شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۹۱۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۱۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ | بیشترین ورود پول حقیقی به کدام نماد بود؟
شاخص کل بورس چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۵۳۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ | ترین های بورس امروز
شاخص کل بورس سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۹۳۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۵۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ | ورود ناچیز پول حقیقی
شاخص کل بورس دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۴۳۴ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۶۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ را بخوانید.
ماجرای استعفا و ابقای مجید عشقی چه بود؟
گفتگوی نبض بورس با عضو شورای عالی بورس:
همان گونه که در جریان قرار گرفتید امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ اخبار زیادی درباره استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس و جایگزینی محمد رضوانی فر منتشر شد. در گفتگو با احسان دشتیانه عضو شورای عالی بورس به بررسی ابعاد مختلف ماجرای امروز پرداختیم.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | وبانک با بیشترین ورود پول حقیقی
شاخص کل بورس یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۱۵۵۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۴ هزار و ۶۴۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
استعفای عشقی | جایگزین احتمالی کیست؟
در چند هفته اخیر شایعات و خبرهایی مبنی بر استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس مطرح شده بود که هر بار این خبر تکذیب شد. شنیده های نبض بورس حکایت از این دارد که گویا این بار مسئله استعفا جدی است. جایگزین احتمالی عشقی کیست؟
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | بازگشت به کانال ۱.۴ میلیون واحدی
شاخص کل بورس شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۰۴۲۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۵۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
آنچه باید درباره خرید خودرو از بورس کالا بدانید!
با توجه به عرضه محصولات خودروسازان کشور در بورس کالا و ادامه این عرضه ها، بسیاری از خریداران و علاقه مندان به بازار خودرو می‌خواهند بدانند نحوه خرید خودرو در بازار شفاف بورس کالا به چه نحو است. در این مطلب به چند پرسش درباره خرید خودرو از بورس کالا پاسخ داده شده است.
گزارش بورس امروز شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ |  رنگ قرمز نقشه بورس امروز
شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۱۴۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۵۷۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | زیان ده ترین نماد امروز بورس
شاخص کل بورس سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۲۵۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۴۲۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | بورس امروز چگونه بود؟
شاخص کل بورس دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۰۹۶۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | بیشترین ورود پول حقیقی به این نماد
شاخص کل بورس یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۶۹۳۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۵۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | شپنا صدرنشین ورود پول حقیقی
شاخص کل بورس شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۱۷۳۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.
پربحث ترین عناوین
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس
تبلیغات در تابناک صفحه بورس
مشاوره سئو و تولید محتوا
نبض بورس