گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۲۲۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۴۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۳۷۳۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۶۵۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۷۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این مطلب قصد داریم به عواقب اجرایی شدن این بند بپردازیم.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۳۹۲۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷۴۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۲۷۱۴۸ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۹۹۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۷۷۶۴۳ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۵۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۶۲۳۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۱۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۱۱۹۴ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۷۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۷۰۴۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۹۹۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۵۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
آقای اژه ای به داد ۶۰ میلیون ایرانی برسید
نامه مدیرمسئول نبض بورس به رئیس قوه قضائیه در ضیافت افطاری:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شامگاه یکشنبه مورخه ۱۹ فروردین ماه با جمعی از مدیران مسئول رسانه‌های کشور دیدار و به مدت حدود سه ساعت، سخنان و دغدغه‌های آنان را شنید. در این جلسه هر چند نوبت به صحبت‌های محمدصادق عرب مدیرمسئول نبض بورس نرسید، اما نامه‌ای پیرامون مشکلات بورس و البته ماجرای ۱۷ اردیبهشت و آن نامه نرخ خوراک و ریزش بورس به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد. متن این نامه را در ادامه می‌خوانید.
جلسه مهم سازمان بورس با حضور وزیر اقتصاد | مجید عشقی ماندنی خواهد شد؟
مدت زمان قانونی حضور مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه به پایان رسیده است. امروز جلسه مهم شورای عالی بورس برگزار خواهد شد. این جلسه چه ساعتی و برای چه برگزار می‌گردد؟
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۳۹۶۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۸۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۹۹۱۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۹۹۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۵۶۴۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۰۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۵۷۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۴۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۱۹۷۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
پیش بینی بورس در بهار ۱۴۰۳| بورس سبزپوش می‌شود؟
گفت‌وگوی نبض بورس با محمدصادق میرزایی؛
شاخص کل بورس در روز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ توانست بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۱۶ واحد آرام بگیرد. در سه روزی که از معاملات در سال جاری گذشته است می توان گفت که اوضاع به نسبت پایان سال گذشته بد نبوده است. آیا بورس روزهای سبزی را در بهار به خود خواهد دید؟
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۴۱۸۴ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۱۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.