در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
تعریف کلی

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.

بازار سرمای‌های ایران از نظر شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.

 بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.
 
تقسیم بندی بازار سرمایه

همانطور که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.
 
کارکردهای بازار سرمایه

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.

مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.
 
از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید. 

به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.

از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.
 
نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.
 
 

در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۹۰۵۱ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۳۵ هزار و ۷۹۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۳۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۳۳۸ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۲۶ هزار و ۷۴۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۳۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

شاخص کل بورس امروز روند نزولی را تجربه کرد و با بیش از ۳۱۰ واحد کاهش روی دو میلیون و ۱۲۶ هزار واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۱۹۲۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

چرتکه
شاهین چراغی، کارگزار بورس می‌گوید: «بورس تهران و سهامداران هر سال به مدت ۳ ماه (با مثبت و منفی‌های متعدد) درگیر بودجه و ابهامات آن هستند. سهامدار منابع مالی را ارائه می‌کند اما هیچ قدرت کنترلی نسبت به سرمایه‌گذاری خود ندارد. نسل جوان امروز بازار سرمایه به مراتب از مدیران سیاسی هلدینگ‌ها به روزتر هستند. آدمی که تصمیمات اشتباهی اتخاذ می‌کند، خود بزرگ‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری است.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۹۲۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۴ هزار و ۶۳۲ واحد، به سطح ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۴۹ واحدی رسید.
کد خبر: ۱۱۹۲۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۹۷۶ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۲۲ هزار و ۶۵۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۲۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

امروز برای دومین روز پی در پی شاخص‌های بازار سهام ریزش کردند.
کد خبر: ۱۱۹۲۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۲۱۳۰۷ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۲۹ هزار و ۶۶۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۲۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۴۸۳۱ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۵۰ هزار و ۹۷۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۲۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

با حضور وزیران اقتصاد و کار از صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی رونمایی شد
موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی «آتیه مفید» از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس سازمان بورس به سبدگردان مفید اعطا شد.
کد خبر: ۱۱۹۲۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

بازار سرمایه امروز هم روند رو به رشدی را مانند روزهای گذشته تجربه کرد و شاخص کل بورس با افزایش حدود ۲۴ هزار واحدی به دو میلیون و ۱۳۶ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۱۹۱۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ، شاخص‌های عملکردی بورس با رشد همراه شدند.
کد خبر: ۱۱۹۱۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۰۱۸ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۰۵ هزار و ۷۰۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۱۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۹۶۳۵ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۰۴ هزار و ۶۸۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۰۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

چرتکه
صندوق سرمایه گذاری مشترک | Mutual fund یک ابزار سرمایه‌گذاری جمعی با مدیریت حرفه‌ای هست که پول را از تعداد بسیار زیاد سرمایه‌گذار گرفته و آن را صرف خرید اوراق بهادار می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند مسیری هستند که به شما اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری‌هایتان را در کلاس‌های دارایی مختلف و درون یک کلاس متنوع‌سازی کنید. در این ویدیو با مکانیزم این صندوق‌ها آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۱۱۹۰۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

چرتکه
فرضیه بازار کارا به شکل خلاصه می‌گوید که جلو زدن از بازار غیرممکن است چون سهام همیشه نزدیک ارزش منصفانه خود معامله می‌شوند و همه اطلاعات موجود را در خود دیده‌اند. در نتیجه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند یک دارایی را خیلی مفت بخرند و بعدا در قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. این فرضیه به انواع مختلفی تقسیم می‌شود و مخالفان و موافقانی دارد. در این ویدیو با این فرضیه اقتصادی آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۱۱۹۰۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۵۸۳۸۹ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۱ هزار و ۴۸۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

شاخص کل بورس روز شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۴۶۵۱۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۹۹۳ هزار و ۱۱۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۸۹۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال و علی الخصوص انتشار امیدنامه شرکت پرتو بارفرابر خلیج فارس با نماد حپرتو انتظار می‌رود این نماد عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه باشد. با این نماد بیشتر آشنا شوید
کد خبر: ۱۱۸۹۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با تابناک مطرح کرد:
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در پاسخ به سوال تابناک، مبنی بر آنکه وعده ترمیم بازار بورس در دولت سیزدهم به کجا رسید و چرا همچنان بازار شاهد نوساناتی است پاسخ داد: تا روز یکشنبه اخبار خوبی که برای صنایع بورسی کشور وجود دارد، ارائه خواهیم کرد. حال باید منتظر ماند و دید، بورس ایران یکشنبه چه روندی در پیش خواهد گرفت؟
کد خبر: ۱۱۸۹۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ