در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
تعریف کلی

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.

بازار سرمای‌های ایران از نظر شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.

 بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.
 
تقسیم بندی بازار سرمایه

همانطور که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.
 
کارکردهای بازار سرمایه

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.

مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.
 
از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید. 

به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.

از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.
 
نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.
 
 

در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۲۰۶۳ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۲۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۵۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه ۱۵ اسفند) با رشد ۳۲ هزار و ۵۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۱۶ واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۲۲۵۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۶۹۱۳ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۱۷۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۵۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۶۰۴۷۰ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۱۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۵۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

بازار سرمایه روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند و علت اصلی این موضوع به عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران برمی گردد. در این میان نقش رئیس سازمان بورس در بازگشت اعتماد مردم بسیار پررنگ است. با توجه به نزدیکی پایان دوره ریاست مجید عشقی، به نحوه انتخاب رییس سازمان بورس پرداخته ایم.
کد خبر: ۱۲۲۵۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۱۷۷۹ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۰۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۵۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه ۱۲ اسفند) با ۳۱ و ۷۸۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۰۹ واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۲۲۴۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۴۰۳۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۴۵ هزار و ۷۵۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۴۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، نهم اسفند) با هشت‌هزار و ۷۲۳ واحد افزایش به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۳۹ واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۲۴۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

افران، بزرگترین صندوق درآمد‌‌ثابت ETF بازار‌سرمایه حداقل بازدهی موثر سالانه را به ۲۹.۲ درصد ارتقاء داد، عملکرد گذشته افران نشان داده بازدهی بالاتر از تعهد می‌تواند کسب کند و به ۳۰ درصد برسد.
کد خبر: ۱۲۲۴۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

سیامک قاسمی از جمله کسانی است که در شبکه‌های اجتماعی با سیاه نمایی و توئیت‌ها و استوری‌های جنجالی پیرامون وضعیت اقتصادی سعی دارد تا مخاطبانی را برای کسب درآمد به سمت خود جذب کند. روز گذشته او در توئیتی رسما به سهامداران بازار سرمایه توهین کرد و آن‌ها را به نوعی روانی خواند! موضوعی که با واکنش‌هایی از سوی اهالی بازار سرمایه رو به رو شد. با کاسب وحشت بیشتر آشنا شوید!
کد خبر: ۱۲۲۴۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۶۷۰۰ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۴۳۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۴۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد افت مواجه شد و به رقم دو میلیون و ۴۹ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۲۲۴۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

شاخص کل بورس روز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۴۸۴۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۶۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۳۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

امروز (شنبه ۵ اسفند) شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات بازار سرمایه ، بیش از ۴ هزار واحد افت کرد.
کد خبر: ۱۲۲۳۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۵۷۳ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۷۰ هزار و ۸۴۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۳۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۷۳۹ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۱۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهار شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۳۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) از لغو عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی خبر داد. حالا پرسش این است که با توجه به زمان مشخص برای طی شدن فرآیند عرضه اولیه، با گذشت زمان فرآیند، تکلیف شرکت‌های در شرف عرضه اولیه چه خواهد شد؟
کد خبر: ۱۲۲۳۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۶۶۰۸ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۱۳۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۲۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۴۷۲۳ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۷۴۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۲۲۲۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ