در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
تعریف کلی

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.

بازار سرمای‌های ایران از نظر شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.

 بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.
 
تقسیم بندی بازار سرمایه

همانطور که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.
 
کارکردهای بازار سرمایه

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.

مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.
 
از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید. 

به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.

از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.
 
نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.
 
 

در مورد بازار سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شاخص کل بورس روز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۸۲۹۰ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱ هزار و ۴۲۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۸۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با ۳۹ صدم درصد رشد به رقم ۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۷۴۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۱۹۷۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۴۴۷۰ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۵ هزار و ۷۳۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۷۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

شاخص کل بورس امروز روند صعودی داشت و پس از ریزش روز گذشته، بیش از ۴۵۰۰ واحد افزایش یافت.
کد خبر: ۱۱۹۷۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۵۱۶۰۹ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱ هزار و ۲۶۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۷۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲در نهایت با افزایش ۲۲۶۳ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۷۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز بازار سرمایه رشد اندکی داشت و با افزایش ۳۷۲ واحدی نسبت به روز گذشته روی دو میلیون و ۶۷ هزار واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۱۹۶۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۷۳۷۴ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۶۷ هزار و ۱۵۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۶۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۷ هزار و ۳۷۳ واحد همراه شد.
کد خبر: ۱۱۹۶۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

شاخص کل بورس روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۳۳۹۹ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۸۴ هزار و ۵۷۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۵۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

رییس سازمان بورس از برنامه‌های مشترک این سازمان و قوه قضائیه برای کاهش جرایم حوزه بازار سرمایه خبر داد و گفت: جرایم و سوء استفاده‌ از کدهای معاملاتی اشخاص حقیقی با همکاری‌ سازمان بورس و قوه قضائیه کاهش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۱۹۵۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

امروز (شنبه) شاخص کل بورس در پااین معاملات بازار سرمایه با ریزش بیش از ۱۳ هزار واحدی روبرو شد.
کد خبر: ۱۱۹۵۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

شاخص کل بورس امروز هم مانند روز‌ها و هفته گذشته روند نزولی داشت و با کاهش حدود ۳۰۰۰ واحدی، روی دو میلیون و ۹۷ هزار واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۱۹۵۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۷۳۱۱ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۰۱ هزار و ۳۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۵۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

در این مطلب قصد داریم تا به بررسی ترین‌های بورس امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ بپردازیم. کدام نماد‌ها ورود پول حقیقی داشتند؟
کد خبر: ۱۱۹۴۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شاخص کل بورس امروز هم مانند روز‌های گذشته روند نزولی داشت و با کاهش حدود ۷۳۰۰ واحدی، روی دو میلیون و ۱۲۱ هزار واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۱۹۴۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۵۰۲۸ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۲۸ هزار و ۴۶۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۴۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۹ شهریور
اعتماد از دست رفته به بورس بازمی‌گردد؟ مجلس پای کار کنکوری عادلانه، بارقه‌های امید در صنعا، پاسخ به توپخانه خودتحقیری، پایان رشد منفی ارزش افزوده معادن، پاسخ ایران به بیانیه ضد برجامی اتحادیه اروپا، آتش باکو برای امتیازگیری، پنج سوال رئیسی از رسانه‌های آمریکایی و رکود تسهیلاتی مسکن، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۲۳۰۰ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۳۳ هزار و ۴۷۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۳۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۹۰۵۱ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۳۵ هزار و ۷۹۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۹۳۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ