قوه قضاییه

 

کلیات


قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.  رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت. 

 


وظایف قوه قضاییه


در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏، کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ و مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ اشاره کرد.


نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه


براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالی ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است.


وظایف رییس قوه قضاییه


رییس‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)،  استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری‏، طبق‏ قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏ قوه‏ قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان کل، نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور برای مدت پنج‏ سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون‏ اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (براساس اصل ۱۶۰ ‏قانون ‏اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون ‏اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه می‏ باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون ‏اساسی) و سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس ‏قوه‏ قضائیه است. (براساس اصل ‏۱۷۴ قانون ‏اساسی) اشاره کرد.


شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه ‏قضائیه


ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.


دادسرا‌ها و دادگاه‌ها


قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسرا‌ها و دادگاه‌ها انجام می‌دهد.


دادسرا‌ها


با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسرا‌ها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگی‌ها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلی‌ترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسرا‌ها یاد می‌شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه‌های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آن‌ها موجب رعایت حقوق مردم می‌گردد. با احیای دادسرا‌ها موثرترین و اصلی‌ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسرا‌ها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.


دادگاه‌ها


بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه‌های عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاه‌های عمومی متداولترین دادگاه‌ها محسوب می‌شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می‌کنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند به دو دسته مختلف تقسیم می‌گردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آن‌ها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می‌باشد. دادگاه‌ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های اختصاصی دادگاه‌هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می‌شوند، نظیردادگاه‌های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.


دیوان عالی کشور


دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب می‌شود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه می‌تواند در شهرستان‌های دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، می‌تواند افزایش یابد.

رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب می‌نمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آن‌ها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل می‌شود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.


دیوان عدالت اداری


براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.

نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامه‌ها یا نظاماتی می‌نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحد‌های مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.

پ) آیین نامه‌ها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌ها کمیسیون‌ها یی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحد‌ها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.


سازمان بازرسی کل کشور


گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان‌های بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.

اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار می‌دارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

 

قوه قضاییه

برچسب: قوه قضاییه
رئیس قوه قضائیه طی حکمی دکتر سیدحجت الله علم الهدی... پژوهشگاه قوه قضائیه منصوب کرد به گزارش « تابناک» به... قوه قضائیه برادرزاده شهید سیدحسین علم الهدی و از جوان... در حوزه های مختلف حقوقی است رویکرد رئیس قوه قضائیه...
کد خبر: ۹۱۷۳۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


قوه قضاییه به واحد های قضایی و دادسرا های سراسر...
کد خبر: ۹۱۷۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در گفتگو با باشگاه... مانتو های جلوباز اظهار کرد اخیرا رئیس قوه قضائیه دستوری... معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود دستگاه های متعددی براساس مصوبه...
کد خبر: ۹۱۷۱۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه سید حجت الله... علم الهدی رئیس مرکز پژوهش های قوه قضائیه می شود... رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز پژوهش های قوه... دوره جدید قوه قضائیه مسئولیت به عهده خواهند گرفت ...
کد خبر: ۹۱۷۰۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


در راستای دستور رئیس قوه قضاییه
دادستان تهران از دستور صریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر... رئیس قوه قضاییه مبنی بر مساعدت در پرونده متهمینی که... گرفته بودند افزود در راستای دستور ریاست محترم قوه قضاییه... این حاکی از نگاه مثبت و حمایتی رئیس محترم قوه...
کد خبر: ۹۱۶۶۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


استاندار تهران گفت در سایه تعامل با ارکان قوه قضاییه... شرایطی هماهنگی و همکاری و تعامل بین سه قوه می... سایه تعامل با ارکان قوه قضاییه و توابع آن توانستیم...
کد خبر: ۹۱۶۶۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش اظهار ات وزیر کشور مبنی... عهده قوه قضاییه است به گزارش تابناک به نقل از... ها به عهده قوه قضاییه است وی در پاسخ به... مشترک با قوه قضاییه تصمیم گیری خواهد شد گفت تا...
کد خبر: ۹۱۶۶۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد... سخنگوی قوه قضاییه گفت دادگاه در دو موضوع متهم را... گرفته است سخنگوی قوه قضاییه افزود محمدعلی نجفی از اتهام...
کد خبر: ۹۱۶۶۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


معاون اول قوه قضاییه گفت فساد در بعضی از بخش... و بیش از یک میلیون جمعیت سپرده گذار به قوه... قضاییه سرازیر می شوند و مشکلات اجتماعی به وجود می... ایجاد کرده است معاون اول قوه قضاییه گفت متاسفانه بسیاری...
کد خبر: ۹۱۶۶۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت اگر عفاف وحجاب رعایت شود...
معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی... روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین هادی... و اتفاقی نیفتاده است معاون فرهنگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد... موتورسواری کنند معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد راهکار استفاده...
کد خبر: ۹۱۶۴۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تحول سازمان قضایی... قوه قضاییه آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیات عمومی... و حسن جریان امور کمک کند رئیس قوه قضاییه با... منظور در معاونت حقوقی قوه قضاییه کارگروه های حقوقی و...
کد خبر: ۹۱۶۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


اوج فلاکت و بدبختی در یک سریال تلویزیونی
می کند حضور کمرنگ پلیس و قوه قضائیه که باید... با وهن عملکرد قوه قضائیه عملاً تصویری مخدوش از فعالیت...
کد خبر: ۹۱۶۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


اقتصادی کار قابل تقدیر قوه قضاییه است گفت احکام سریع... زیر است سریال محاکمه مفسدین اقتصادی کار قابل تقدیر قوه... قضاییه است احکام سریع و همراه با عدالت شاید برای... آدم مهم فعلی یا سابق محاکمه شوند قوه قضاییه می...
کد خبر: ۹۱۶۰۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


رئیس قوه قضاییه بیش از ۲ میلیون تبعه افغانستانی مقیم... قوه قضاییه ادامه داد در شرایطی که دشمنان به دنبال... شمار می آید رئیس قوه قضاییه هدف دشمنان را جدا... رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه ایران و افغانستان...
کد خبر: ۹۱۵۹۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


سخنگوی قوه قضاییه گفت اهتمام قوه قضاییه در برخورد با... شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده... قوه قضائیه در ایجاد آرامش در بازار ارز و ورود... قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان...
کد خبر: ۹۱۵۸۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


سخنگوی دستگاه قضا:
سخنگوی قوه قضاییه گفت اهتمام قوه قضاییه در برخورد با... شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده... ورود دستگاه قضایی به بدقولی های خودروسازان نقش قوه قضائیه... قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان...
کد خبر: ۹۱۵۸۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


فوتو نیوز؛
کد خبر: ۹۱۵۷۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه... قضاییه درباره برداشت های رسانه ها از سخنان وی در... حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد در خبر انعکاس یافته مذکور...
کد خبر: ۹۱۵۷۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


سخنگوی قوه قضاییه درباره خروج یک محکوم به حبس ابد... از ایسنا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با... و تا الان مراجعتی نداشته است سخنگوی قوه قضاییه در...
کد خبر: ۹۱۵۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


سخنگوی قوه قضاییه گفت ​ متهمان پرونده سکه ثامن با... قوه قضاییه گفت اموال توقیف شده از متهمان که یک...
کد خبر: ۹۱۵۵۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv