سهام عدالت
تاریخچه

سهام عدالت یکی از انواع یارانه است که دولت نهم از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. طرح اولیه «سهام عدالت» بر این مهم استوار شد که بخشی از سهام شرکت‌های دولتی مشخص، به قشر‌های کمدرآمدتر فروخته شود. این طرح هدف نهایی اش ارتقای کیفیت زندگی اقشار کم درآمد بود آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید.

تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۴ نشان از تصمیم قاطع دولت بر اجرای این داشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد.

در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.

 
نظر احمدی نژاد در مورد سهام عدالت

در آبان ماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدینژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» میدانست که به عقیده وی مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشر‌ها مختلف جامعه بود.

سهام عدالت و خصوصی سازی

تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصیسازی بسیار کند پیش میرفت و آمار‌ها نشان میدهد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود، ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تاز‌های که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت میبود.

با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازیها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاهها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی میگویند در این مدت بخش عمد‌های از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهاد‌های شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شدهاست و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بودهاست.

آمار نشان میدهد که تا پایان دولت محمود احمدینژاد نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده. آمار نشان میدهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بود.

انتقادات

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مورد سهام عدالت عقیده دارد ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدینژاد در نهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به نهاد‌های نیمه دولتی واگذار شدهاست.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم نیز در مورد سهام عدالت عقیده دارد که سهام عدالت به شیو‌های که اجرا شد، جز بیصاحبسازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بیصاحب شدند، طیب نیا در این باره پرسیده است که آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟

تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سهام عدالت

علی مطهری در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» عنوان کرد. در هفتم اسفندماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.
تا آبان ۱۳۹۵ سود شرکت‌های سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدینژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد.

نحوه پرداخت سود

سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شدهاست؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شدهاست که سود و زیان شرکت‌های مذکور بهصورت علیالسویه بین سهامداران تقسیم میشود. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد میکرد، اما امکان دارد این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول بکشد و عملاً پرداخت سهام عدالت به انتخابات یازدهم ریاستجمهوری نزدیک خواهد شد.

در مرداد ۱۳۹۵ سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با تأکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عد‌های از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، میگوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف میشود.

در اوایل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصیسازی اعلام کرد که بعد از ده سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده روشن میشود و از پایان سال آینده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان خصوصیسازی گفت که «از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهای خود رسیدهاست و منتظریم با پایان یافتن مجامع، شرکت‌های سرمایه پذیر حسابهایشان را ببندند.

او در عین حال تأکید کرده که هنوز «ابهام‌های مختصری درباره شناسایی مشمولان، سبد سهام، سازو کار‌های ساماندهی آن برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.» برای حل این مشکل، دولت لایحه تهیه کردهاست و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن «تکلیف سهام عدالت روشنتر میشود.»

در اواسط دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. بهعلاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بودهاست.
 

سهام عدالت

برچسب: سهام عدالت
مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی درباره میزان... سود تقسیم شده سهام عدالت بین مشمولان تا به امروز... گفت تاکنون سود عملکرد شرکت های پرتفوی سهام عدالت بالغ... خواهند کرد وی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و...
کد خبر: ۸۸۲۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ از امروز... سود سهام عدالت در سالجاری نیز از امروز سه شنبه... مرحله قرار است حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت...
کد خبر: ۸۸۱۴۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


فردا سه شنبه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت... مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت در سال جاری نیز... شنبه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت سال ۹۵...
کد خبر: ۸۸۱۲۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
دولت خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت در... حال حاضر ۴۹ میلیون نفر از هموطنان ما برای سهام... عدالت ثبت نام کرده اند و به نوعی سهام عدالت... یا صندوق های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام...
کد خبر: ۸۷۹۸۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


بازار شد فریب « سهام عدالت» را نخورید افزایش ۱۱۰...
کد خبر: ۸۷۹۳۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


ارسال کنندگان پیامک انبوه سهام عدالت خبر داد به گزارش... در آن ادعا شده بود که برای دریافت سهام عدالت...
کد خبر: ۸۷۹۲۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


جعلی « ثبت اطلاعات کارتی در سامانه سهام عدالت به... سامانه سهام عدالت به همراه دریافت 500 هزار تومان عیدی... رسمی سهام عدالت ندارد و اطلاعات شخصی و بانکی افراد...
کد خبر: ۸۷۹۱۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


می کنیم تا پایان سال سود سهام عدالت سال مالی... کنیم گفت برای یک میلیون تومان سهام عدالت ۱۷۵ هزار... باشند که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت هستند که... ثبت نام سهام عدالت فوت کرده اند و در حال...
کد خبر: ۸۷۸۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


وزیر اقتصاد و دارایی گفت تلاش داریم تا سهام عدالتی... سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن...
کد خبر: ۸۷۷۶۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


رقم خبر:
کد خبر: ۸۷۴۶۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱


معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت...
اقتصادی کشور پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت در کشور در غالب... جدید سهام عدالت در کشور فراهم شود پورابراهیمی افزود در... آینده آزادسازی سهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی شود وی... آزادسازی سهام عدالت در اولویت اول هستند رئیس کمیسیون اقتصادی...
کد خبر: ۸۷۲۹۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت... کشور پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت در کشور در غالب گزارش... سهام عدالت در کشور فراهم شود پورابراهیمی افزود در صورت... آزادسازی سهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی شود وی گفت...
کد خبر: ۸۷۲۸۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت... کشور پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت در کشور در غالب گزارش... سهام عدالت در کشور فراهم شود پورابراهیمی افزود در صورت... آزادسازی سهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی شود وی گفت...
کد خبر: ۸۷۲۸۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


سهام عدالت تا به امروز فوت کرده اند به گزارش... ایبِنا طرح سهام عدالت در حالی از سال ۸۵ تاکنون... سهام انجام شده و مشمولان از سال ۹۶ اقدام به... خرید و فروش سهام خود کنند این در حالی است...
کد خبر: ۸۷۲۰۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


حال دریافت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۶... در حال دریافت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی... وی اذعان داشت تا به امروز سود سهام عدالت همه... به تدریج در حال دریافت سود سهام عدالت خود هستند...
کد خبر: ۸۷۱۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


سهام عدالت مشمولان روستائیان و عشایری که شماره شبای آن... نشان می دهد پرداخت سود سهام عدالت مشمولان روستائیان و... شده که در شروع این مرحله به تدریج سود سهام... عدالت روستائیان و عشایری که شماره شبای بانکی آن ها...
کد خبر: ۸۷۰۳۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


و خرید و فروش دستگاه فلزیاب چیست واریز سود سهام... عدالت روستاییان ازامروز ...
کد خبر: ۸۷۰۳۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


مجلس در تذکری شفاهی به موضوع پرداخت سود سهام عدالت... گفت اعلام سود سهام عدالت موجب شد برخی مردم متوجه... حمایتی نشده اند که نوعی بی عدالتی است وی با...
کد خبر: ۸۶۸۳۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند فرصت دارند که بار... واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ را... از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ به... برخوردار شدند مبلغ ۱۷۵ هزار تومان سود سهام پرداخت شد...
کد خبر: ۸۶۷۰۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


سهام عدالت موافقت کرد و سامانه آن از امروز 11... جهت واریز سود سهام عدالت سال 1396 شرکتهای سرمایه پذیر... سهام عدالت ویژه گروه مشمولان روستائیان و عشایر سراسر کشور... سهام عدالت واریز شده است در نوبت نخست که پارسال...
کد خبر: ۸۶۵۸۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv