بازدید 169461
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد.
کد خبر: ۹۹۳۰۴۸
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰ 27 July 2020

 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سازمان برنامه و بودجه کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی در سال۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

ماده ۱- در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و حقوق و مزایای کارکنان آنها از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی تأمین می‌گردد.

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها حسب مورد

ج- کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند.

د- مشمولین بند (ه) تبصره (۱۲): افرادی هستند که به استناد بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد آنها (مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت، پاداش شوراهای حل اختلاف و سایر موارد مشابه) باید به طور ماهانه توسط دستگاه اجرایی پرداخت شود.

ه- پرداخت مستقیم و مستمر: عبارت است از حقوق، فوق العاده ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.

و- سایر پرداخت‌ها: اضافه کار، هر گونه پاداش و هر گونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان

ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که حقوق و فوق‌العاده های مستمر و پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد آنها از بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود مشمول این شیوه‌نامه هستند و ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار منظور شده در این شیوه‌نامه در خصوص پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به کارکنان توسط آنها، ممنوع خواهد بود.

تبصره ۱- با استناد به جزء (۴) بند الف تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از شمول مقررات این شیوه‌نامه مستثنی هستند. ساز و کار اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی مذکور در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- نیروهای حق التدریس آزاد (حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۸) و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد مادده (۳) این شیوه نامه هستند. افزایش تعداد نیروهای حق التدریس آزاد آموزش و پرورش صرفاً با رعایت ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ امکان پذیر است.

ماده ۳- به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کارکنان خود را بر اساس آخرین حکم کارگینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابط مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند در انطابق با اطلاعاتی که قبلاً در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه‌های پایگاه اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای کارکنان) ثبت کرده‌اند، به صورت ماهانه، در سامانه خزانه داری کل، حداکثر تا بیستم هر ماه در سقف تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) از سوی سازمان بارگذاری نموده و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) به صورت الکترونیکی، درخواست وجه نمایند.

تبصره ۱- تبادل اطلاعات بین "سامانه کارمند ایران" و سامانه "خزانه داری الکترونیکی" با روش تبادل الکترونیک (وب سرویس) انجام می‌شود و مسئولیت صحت و رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.

تبصره ۲- با استناد به جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، صرفاً پرداخت حقوق و مایای مستمر کارکنانی قابل اقدام است که اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد. همچنین رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.

تبصره ۳- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه ۱۳۹۹، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود، منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هر گونه بار مالی فاقد تأییدیه از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواهند بود.

ماده ۴- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷) و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، خزانه داری کل موظف است ساز و کار اجرایی لازم برای درخواست وجه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در سقف تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی)، به طور همزمان از محل منابع عمومی و اختصاصی فراهم آورد و پرداخت‌های مذکور را صرفاً به ذینفع نهایی انجام دهد.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مربوط به مالیات کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان را با رعایت قوانین و مقررات حسب مورد به حساب‌های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذیربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی دارای نمایندگی خارج از کشور موظفند لیست معادل ریالی خالص حقوق و مزایای مستمر ارزی کارکنان رسمی و پیمانی خود را که در آن نمایندگی‌ها خدمت می‌نمایند، به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه، با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع این تبصره را حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت‌های موضوع این ماده، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.

دستگاه اجرایی مکلف است بلافاصله پس از دریافت وجه موضوع این تبصره، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.

تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های عامل پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند وب سرویس استعلام شماره شبای بانکی کارکنان دولت را بر اساس کد ملی در اختیار خزانه داری کل قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام نمایند.

تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده در ماده (۳) این شیوه نامه و صورتحساب ماهانه حساب‌های مذکور را برای سازمان‌ها و صندوق‌های یاد شده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان، حسب مورد ارسال نمایند تا سازمان‌ها و صندوق‌های مذکور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یاد شده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب‌های یاد شده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یاد شده را در اسرع وقت به شعب وصول کننده تابعه در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.

تبصره ۴- حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت از محل ردیف (۳۰) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در سقف تخصیص صادره سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان هدفمندی به سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌گردد.

ماده ۶- دستگاه اجرایی موظف است برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی فاقد شناسه، تا زمان دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران، با ساز و کار اجرایی ماده (۳) این شیوه‌نامه اقدام نماید.

تبصره ۱- نیروهای قراردای موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فاقد شناسه، حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی (عمومی و اختصاصی)، مشمول مفاد ماده (۶) این شیوه نامه هستند. دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند مابه التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.

تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان شرکتی خود را در درخواست تخصیص اعتبار و درخواست وجه (مطابق با مبلغ مندرج در قرارداد مربوطه) در اولویت پرداخت قرار دهد.

ماده ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین و مشخص و قرارداد کارگری) شناسه دار را به تفکیک شماره ملی و به صورت برخط به خزانه داری کل ارسال نماید.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند درخواست پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مشمولین بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی (عمومی و اختصاصی) ارسال نمایند. مسئولیت صحت لیست یادشده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط دستگاه‌های اجرایی است.

با استناد به جزء (۳) ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه اجرایی موظف است لیست مشمولین و مبلغ پرداختی ماهانه به مشمولین بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در درخواست تخصیص خود از امور بخشی ذیربط در سازمان لحاظ و بلافاصله پس از دریافت وجه، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.

ماده ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع ماده (۷) این شیوه نامه را حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی (عمومی و اختصاصی) سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت‌های موضوع ماده (۳) این شیوه نامه، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.

ماده ۹- سایر پرداخت‌های غیرمستمر (اضافه کار، هر گونه پاداش و هر گونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان) از شمول این شیوه نامه خارج است. دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبار مصوب و در سقف تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) با رعایت مقررات مربوط تأمین و پرداخت نماید.

ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد تمامی وجوه پرداختی موضوع این شیوه نامه به دستگاه‌های اجرایی را از طریق فراخوانی وب سرویس مورد تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.

ماده ۱۱- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷)، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در اولویت بوده و می‌بایست قبل از هر گونه پرداخت برای سایر هزینه‌ها انجام گیرد. مسئولیت اجرای این ماده با خزانه‌داری کل منوط به وصول منابع عمومی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی پس از دریافت تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) از خزانه‌داری است.

ماده ۱۲- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد، مشمول مفاد این شیوه نامه نبوده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای انجام این پرداخت‌ها از محل اعتبارات مصوب فصل هفتم (دیون) و در سقف وجوده دریافت شده از خزانه خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶۶
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
حالمون را بهم زدید آخه 150 درصد تورم و 20 درصد افزایش حقوق (بعد کسر مالیات) چیه که 150 بار میگید. خجالت بکشید با این مملکت داریتون
پاسخ ها
ایرانی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
به خداااااا، زل کردنمون. انگار حقوقی میدن که باهاش خونه و ماشین لوکس میخریم تازه هوس میکنیم با آتیش ده تومنی سیگار روشن میکنیم. از خجالت بمبرنم کمههههه. خدا تو همین دنیا حساب میکشه از مسببانش.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خیلی خوبه که عکس اسکناس دوزهرارتومنی نو میزارید ! آدم یاد دورلن بچگیش میفته ! دیگه اصلا نه پیدا می شه نه ارزش داره !
پاسخ ها
حمید کلباسی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
افزایش قیمت خودرو هر 3 ماه یکبار است اما افزایش شندرغاز حقوق کارمندان و کارگران سالی یک بار
ناشناس
| United States |
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
یک موقعی یک کیلو گوشت بود ۲۰۰۰ تومان و به دوهزار تومانی می گفتند کوپن گوشت یادش بخیر
saeed
| - |
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
پرسنل شرکتی ( حقوق اداره کار ) دانشگاه علوم پزشکی چی شدند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
به جای این همه توضیح یک جدول میدادی و میگفتی درصد افزایش حقوق چقدره می شد بهتر بود تا این توضیحات. کارمندا مثل قبل دیگه بیکار نیستن. اتفاقا از مغازه دار و کار آزاد بیشتر کار می کنند ولی معمولا کارشون سخت نیست ولی کلی استرس دارن و آخرشم این حقوقای واقعا کم. حالا بیایید منفی بدید و بگید کار نمیکنند. ولی اونجایی که من کار می کنم کارمندا وقت ناهار خوردن ندارن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
طی سه سال ارزش دلار از 3200 رسید به 25000 یعنی 8 برابر و به همین نسبت و شایدم بیشتر اجناس گرون شد یعنی حداقل 800 درصد
حالا تو این سه سال حقوق کارمندا در کل 45 درصد افزایش داشته، با همین فرمون چند سال دیگه مثل پاکستان باید حقوقمون رو خودمون از مردم بگیریم (اونم به روش های خاص...)
حالا باز ما آب باریکه ای داریم، کارگرای بی کس و بیکاران بی کس و بی پول و بی پشتوانه چکار کنند
خدایا خودت حقمون رو ازشون بگیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
فقط توضیحات صد من یک غاز واسه از زیر مسئولیت در رفتن ندهید و فقط بگید حقوق ناچیزی که دولت میده اذافه میشه یا نه.واگر عرضه دارید کاری کنید که حقوق حقیقی به مردم داده بشه.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
حق مسکن کارگر رو تصویب کنید دیگه ما متاهلا داریم له میشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
واقعا اصویب این مبلغ نمذاره له شی؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
متاسفانه دوستان بعد در وزارت خونه ارتباتات و فناوري ارتباطات دو ميليون به حقوق كارمندان اضافه كردن و فقط يه برج با حقوق جديد دريافت كرديم . ب يه چيزي بايد رو حقوق قبلي بزاريما عنوان كسري بودجه اضافه كارو 50 در صد كم كردن .يعني الان تو اين وضعيت تورم يه چيزي بايد روش بزاريم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منظورم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
؟؟؟؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
حقوق هر چه کمتر شیوه نامه دقیق تر
یخشش به خروار حساب به دینار
حساب به دین دار ، بخشش به خر وار
سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سلام امسال حقوق کارمندان ای تی در سازمان تحقیقات قسمت سختی شرایط کار را نصف کردند و باعث شد حقوقمون کم بشه
علی برکه الله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سالیان سال زحمت کشیدیم هراز چندسالی چندرغاز به حقوقمون اضاف میشد.حالا که باز نشست شدیم داره مرتب حقوق کارمندها اضاف میکنند..می بینید کم شانسی وبدبختی رو..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خدا برای همه بسازه، ان شاء الله
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خسته نباشید سال 99 داره تموم میشه. اگر به آخر سال برسیم به فکر سال 00 باشید لطفاً
علی امیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
این کجاش بحث افزایش حقوق رو نوشته؟!! صرفا موضوع تصویب نامه در مورد نحوه پرداختهای دستگاهها به کارمندان برای هماهنگ سازی بود و لا غیر.
تیتر خبر رو اصلاح بفرمایید لطفا.
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تابناک عزیز
برای فهم این خبر یا باید به صد تا حقوقدان مراجعه کرد
یا اینکه باید صدتا کتاب قانون خواند
دلبندم یک مبلغ برای هر سازمان می نوشتید تا متوجه بیانات گوهر وارنان می شدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منم خودم که هیچی ازش نفهمیدم هر چی هم دنبال حقوقدان میگردم پیدا نمیکنم. ماشاله بالای دکترا حرف میزنن منم که یه لیسانس زپرتی دارم به درد هیچی که نخورد هیچ نمیتونه معنی خبر اینا رو هم بفهمه
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
هر کارمندی زیر 9 میلیون حقوق بگیره زیر خط فقر زندگی میکنه چاپ کنید لطفا
پاسخ ها
سبحان
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
هرکارمند؟ هرکارمند رسمی زیر9تومن میگیره باز خدابرکت .شما
ببین یه کارمند قراردادی باحقوق 3تومن ومتاهل چه حالی داره
سبحان
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خودشم بیاد تویه بیمارستان کرونایی واسه ۳تومن جون بکنه ببینین چه حالی داره
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۵ماهه هنوزافزایش حقوق ندادناگه دولت بده اصل پول رو میده این چندماه سودش به جیب کی میره؟
مراد علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
ا.گه قانون برای همه یکسانه چرا مطابق تبصره یک تعدادی رو از شمول این قانون خرج و تبعیض قایل شده این نشون میده که بعضی ها کارمندترند وهمین تبعیض بانی فساده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
دلیلش امنیتی بودن تعداد نفرات هست داداش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
آره واقعا ما خدمات بدبخت شبکه بهداشت تو جنوب هستیم ما ۱۱ ماه میشیم کارگر یه ماه اسفند که میشه میشیم کارمند الان تو جنوب کشور با گرمای ۵۰ درجه داریم کار میکنیم ولی چند ماه هستش اضافه کاری نگرفتیم حق مسکن که فعلا پر یه بن کارت میدادن که ۱ ساله دیگه نمیدن شرم بر شما حقوق کار گرا رو پایمال کردین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگا آزاد رو دریابید. واقعاً در شرایط اسفباری هستند و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
به نام اؤ که هستی از اوست ؤعده های توخالی آقای روحانی قشر زحمتکش را ضعیف تر کرد ...
ب ز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
با سلام . نظر به اینکه مدرک تحصیلی بازنشسته درحقوق اثر گذار است بعضی ازبازنشسته لشکری آجا درزمان انجام خدمت مدرک تحصیلی لیسانس دریافت نموده ولی پس ازبازنشسته شدن درسبستم حقوقی بازنشستگی سابا ثبت نگردیده لطفا دراین زمینه مساعدت وپی گیری شود باتشکر.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
کارمند داریم دو میلیون حقوق می گیره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
کره شمالی از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتر است .
پاسخ ها
کریم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
خوابی داداش جان از کره شمالی خیلی وقته رد شدیم
لک لکستان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خداشاهده همش حرف مفته . هیچ یک از این بندها اجرا نمیشن و نخواهند شد دل خودتان را الکی خوش نکنید .
هیچ امیدی به این دولت نیست . دولت الان دستش تو جیب مردمه این حرفا کدومه . مردم رو چی فرض کردین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
شرم آور است افزایش حقوق ۱۵ درصد تورم ۳۰۰ درصد . علاوه براینکه چیزی به حقوقها اضافه نشد به جهت تورم فاجعه آمیز نسبت به گذشته بد بخت تر و فقیر تر شدیم.
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
با عرض سلام من پرسنل رسمی سازمان تامین اجتماعی هستم ولی اصلا از پنجاه درصد هیچ خبری نیست
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
واقعا جای تاسف داره داره در مورد افزایش حقوق کارمندان مطلب میذارید نرخ تورمی واقعی اجناس هم به اشتراک بذارید و بعد افزایش حقوق با تورم مقایسه کنید
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
دوستان، وضع تمام کارمندان و کارگران با این تورم، خرابه
محمدی
|
United States
|
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
کارکنان دادگاه با اون وضع شلوغی دادگاه و جو بدش واقعا کار سنگینی دارند اما حقوقشون اندازه حقوق معلمی هست که به واسطه ۳ ماه تابستان و ۱۳ روز عید و پنجشنبه ها و ۲ ماه فورجه امتحانا و غیره... ۶ ماه از سال رو تعطیله.

کاش بر اساس تفکر سختی کار حقوقا رو زیاد میکردن نه بر اساس تفکر یکسان شدن حقوق همه ادارات.

حجم کار ادارات با هم متفاوته و اگر طرح همسان سازی اجرا بشه، واقعا ظلم به اون کسیه که حجم کارش زیاده اما حقوقش با بقیه یکسانه.
پاسخ ها
محمدی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
سلام
وقت بخیر
من برای چنین طرز فکری واقعا ابراز تاسف می کنم. متاسفانه سالیان سال هست که چنین طرز فکری در مملکت ما وجود دارد و معلمان پایین ترین حقوق را نسبت به سایر ارگان ها دریافت می کنند.در جامعه ای که
بعضی از خانواده ها حتی توانایی ارتباط با یک فرزند خود را ندارند. این معلم هست که به آموزش و پرورش
فرزندان شما می پرازد. امید است روزی معلمان نه به اندازه حقوق سایر کارکنان ولی بیشتر از همه کارمندان حقوق دریافت کنند. البته تا زمانی که این چنین افرادی،
ارزش علم را در همین حد می دانند، بعید است
با آرزوی سلامتی برای همه مردمان ایران زمین و سایر کشورها
الهی آمین
عباس
|
United States
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
من کارمند بیمه سلامتم پارسال ۱۵۰ ساعت اضافه کاری میدادن امسال بااین همه هزینه مواد شوینده و ماسک و ....کرونا و گرانی ۲۰ ساعت اضافه کار میدن اخه این چه توجیهی داره
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
واقعا برا دولت مردانی که کرسی های اجرایی کشور را تصاحب کردند وادعای کشور داری وتعامل با جهان را دارند وبه ان فخر هم میفروشند و برا خودم متاسفم که این جماعت بر ما حاکمند ....
محمدپور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
افزایش حقوق کارکنان دولت هیچ تناسبی با تورم _حتی اعلامی توسط خود دولت_ ندارد.
سلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سلام بخدا یه کاری کنید که به قول معروف لبه ترازو مساوی باشد -نه سبخ بسوزد نه کباب-اینهای که ابنجور قانون می نو یسند فکر کنم خودشان خانه وکاشانه ندارند-مردم دارن زیر بار گرانی تلف مبشن -اقایان کجایید؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
الکیه من با 16سال قرار داد کار معین از کسی که دو سال نیروی پیمانی تبديل وضع شده دو میلیون کمتر میگیرم اضافه کار که میگن نیروهای قرار دادی ندارندرفاهی کمتر میگیریم بیشتر هم کار میکنیم اعتراض کنیم هم میگن همین که هست ..... هماهنگساری حقوق کجا بود حالا من نمیدونم مدرک تحصیلی بالاتر فرقی نمیکنه پارتی نداریم
خدامراد قاتل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
دزدای بیت المال تیلیاردی دزدی میکنید هر روز صب قیمت اجناس دوبرابر میشه خانه شد رویا ماشین شد خیال بابا نان خشکم بخوریم یه ماه میشه ۵میلیون آقایان دزدواگذارتون بخدا کرونا بگیرید درمونم نشید .... انشالله دزدان عزیز لطفا چاپ کنید اگه همدست دزدا نیستید چاپ کنید
باقری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تابناک غزیز حقوق خدمتگذاران انباردارن آشپز ان سرایداران ماهی۲۴۰۰۰۰۰ صافی هست که نمتوان زندگی کرد ولی شرکت گاز وشرکت نفت خدماتی آنها ماهی۷۰۰۰۰۰۰ حقوق میگرن
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
تیتر خبر را اصلاح فرماید من یک ساعت خوندم ته اش این شیوه نامه پرداخت حقوق نه افزایش حقوق تابناک جون تو دیگه با روح روان کارمند بازی نکن
علی برکت ا...
بی نام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
نیروهای کارمند و شرکتی شهرداری بندرعباس امثال به جای اینکه حقوقشون اضافه بشه برعکس بین 500 تا 1500 تومان کم شده آخه این عدالت که تو این مملکته. یک نیروی شرکتی با 2000 میلیون چجوری میتونه زندگیش اداره کنه. الان به گفته مسئولین شهرداری بندرعباس اوضاع خرابه دوماه یک بار حقوق میدن. این اوضاع کی قرار درست بشه خدا می‌داند. فقط میگن آنقدر افزایش حقوق و صدتا حرف ولا ما که ندیدیم. آه دل این کارگر بخدا گردنتون میگیره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
سلام : تابناک عزیز و محترم.
موضوع خبر افزایش حقوق نیست. در مورد ثبت اطلاعات حقوق در سامانه است. لطفا اصلاح بفرمائید.
علی یوسفی
|
Germany
|
۰۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
ترو قرآن یکی به فکر کارگرای نانوایی باشین یکی یه کاری بکنه 3 ساله هیج فرقی نکرده صاحب کارم میگه دوس داری کار کن نداری برو چیکار کنیم
سیدمهدی موسوی
|
United States
|
۰۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
باسلام تو رو بخدا یه فکری هم بحال کارکنان شهرداری های کشور مخصوصا شهرهای کوچک نه اضافه کاری داریم نه مزابا نه حتی بیمه تکمیلی بعدم بفرمائید که حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری از کجا باید تامین و پرداخت بشه با این وضع ساخت وساز و عوارضی که مردم ندارن به شهرداریها پرداخت بکنند باتشکر کارمند رسمی شهرداری یکی از شهرداری های لرستان در ضمن تا به امروز ما که مدرک دانشگاهی داریم نه خبری از تبدیل وضعیت هست نه مزایای مدرک و نه حق جذب و حتی اضافه کاری با 15سال سابقه خدمت سپاس فراوان وسلام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
میخان چند لغاز حقوق به یه مشت کارمند بدبخت بدهند چقدر قانون و تبصره براش نوشتند اخرش هم 500 توامن اضافه کردن با کلی منت و تبلیغ خیلی موارد هم ممنوع کردن مانند اضاف کار و پاداش و...ولی مالیات را زیاد کردند فقط زورشون به 4 تا کارمندشون میرسه که از سر و ته حقوقش میزنند و کسر میکنند اما زورشون به سرمایه داران و پزشکانو وووونمیرسه که مالیات بگیرند همه چی50 برابر گرون شده الا حقوق کارمندان ...ت.ورم 50 درصده امنا حقوق 2 درصد تفزایش دادند 5 درصدمالیات اضاف میکنند ..خجالت بکشید جناب نوبخت و دولت ...تازه نوشتید پرداخت حقوق از اولویت دستگاهاست و باید اول حقوق پرداخت بشه بعد کارای دستگاه انجام بشه لطفا بیاید بررسشی کنید الان چحور حقوق میپردازند ..اول کاراشون انجامن میدن اگر پولی زیاد کردند نصف حقوق میدن و مابقی بدهکار میشوند هر وقت داشتند میدن
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
حقوق کارمندا واقعا کمه بخدا دخل و خرج همخونی نداره.دوران ریاست آقای خاتمی به کارمندا هر 3 ماه سبد کالا میدادن الان نه سبد کالا هست نه اون ارزونی اون دوران...به داد کارمندا برسید با اجاره خونه های سرسام آور ..بعد 30 سال کار کردن باید مستاجرباشن...
حنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
من قردادی هستم حقوق من ۱۵درصدافزایش یافت.همکاران من رسمی وپیمانی بودن ۵۰درصدافزایش داشتن.بنازم همسان سازیتون را مسئولین ومجلسیان.
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
واقعا متاسفم خیلی از این کار کنان دولت که شما دارید میگید حقوقشون کم خدا وکیلی مقایسه بشن با اون کسایی که تو بخش خصوصی دارن کار میکنن دولتی ها به دلیل کرونا ی خط در میون میرن سر کار ولی اگه خصوصی یه روز نرن بعد از اتمام قرداد خوش اومدی بعد اونا حقوق کامل ۳۰ روزه مگیرن ولی خصوصی؟؟؟؟؟؟؟
م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
کارمندها اصلا شغل سختی ندارن...هی بیخودی حقوقشونو نبرید بالا مگه دولت پول اضافی داره....چطور بدهیشو به تامین اجتماعی نداشته بده....
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
قیمتهای خونه ماشین اجناس روز به روز بالا میره افزایش چندرغاز کارمندا سال به سال....مسئولان خیلی دارید زحمت میکشید خسته نباشید
ب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
سلام .همسان سازی برابرفاکتورهای شاغلی برای بازنشسته هم حساب گردد.وهمچنین درمورد مدرک تحصیلی کارکنان بازنشسته لشکری نزاجا که درزمان شاغلی مدرک لیسانس دریافت ودرسیستم حقوقی ثبت ولی پس ازبازنشستگی درسیستم بازنشستگی درج نشده لطفاپی گیری ومساعدت شود باتشکر.
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
همین 15 یا 20 درصدی رو که ادعا می کنند هم اجرا نمی کنند چون اولا میگن پلکانی تا سقف مثلا 20 درصد ثانیا یه بخشی از اون رو میبرن تو آیتمی بنام تفاوت تطبیق و بخشی رو هم به عنوان رفاهیات اختصاص می دهند و خلاصه اینکه اینقدر از سر و تهش می‌زنند تا به حدود 10 درصد میرسه و نکته جالب و ظریف ماجرا اونجاست که به بهانه صرفه جویی میان از اضافه کاری کم می کنن و وقتی حساب میکنیم می بینیم دریافتیم ن از سال قبل هم کمت شده. علی برکت الله
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
همتون علکی مینالیدوگرنه تا یک قلم جنس گرون میشه سریع نمیرفتید اونو بخرید . هرکی نگاه دیگری میکنه ک چیکارمیکنه . الگوبرداری میکنه . التماس یذره تفکر
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
با سلام ، قرار بود بر اساس رشد مجدد تورم مجددا افزایش حقوق داده بشه ، ولی تنها صحبتش هست . چه زمانی قراره این افزایش صورت بگیره؟
من یک کارمند بخش خصوصیم با ۳۲۸۰۰۰۰ تومان حقوق که ۳۳۰۰۰۰۰ قسط میدم و با یک بچه ، حقوقم ۲۰هزارتومان از قسطم کمتره ، بنظرتون چند ساعت باید اضافه کاری داشته باشم که خرج خانواده ۳نفره در بیاد؟
خداییش کار بخش دولتی با نرم افزارای ما انجام میشه و کارمند دولتی کاری جز حقوق گرفتن نمی کنه
بینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اگرنظارتی درکار نباشد هر ارگان وسازمان وشرکتی با سلیقه خود سازش راکوک کند همین خواهد شد شرکت بیمه ایران وبعضی شرکتهای خصوصی وبانکها قبل از عید50درصد افزایش حقوق وبعد ازعید 22لی36 درصد افزایش دادند بانک وبیمه ناظر نهایی شون وزارت دارایی است ولی بیمه آسیا ازاین امر استنکاف نموده فقط به ٢١ درصد وبرای نورچشمی ها فقط ٢٦ درصد را اعمال و٥٠درصد راپایمال واصلا انگار نه انگار ولی اعضای هیت مدیره ومدیران از مزایای خوبی برخوردار وکسی حق اعتراض از ترس اخراج بخود نداد بایستی سازمان بازرسی کل کشور ودیوان محاسبات وارد عمل شوند که آنها را هم بلدند چگونه مجاب وبخرند
نااشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
کارمندان رسمی وپیمانی خوب شده نیروی قراردادی بیچاره هستنند بخدا با ماهی دو میلیون هشصد اه ای خدا کجایی با این قانون ایران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
طرح ترافیک 99 انفجار بیروت آمونیوم نیترات سرطان لوزالمعده سید عباس موسویان