8521بازدید
مراسم قرعه کشی برنامه های رادیویی و تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امشب 3 اردیبهشت ماه در محل صدا و سیما برگزار شد.
کد خبر: ۶۸۷۷۰۶
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۲ 23 April 2017
مراسم قرعه کشی برنامه های رادیویی و تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امشب 3 اردیبهشت ماه در محل صدا و سیما برگزار شد. 
به گزارش تابناک،مدعوین این مراسم رییس رسانه ملی، اعضا ستاد انتخابات وزارت کشور، رئیس و اعضا ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، نمایندگان نامزدها، نماینده شورای نگهبان ، نماینده وزیر کشور، دبیر هیئت اجرایی و مرکزی انتخابات ، نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما و نماینده دادستان کل کشور هستند.
مراسم قرعه کشی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد
نحوه قرعه‌کشی بدین صورت است که نمایندگان نامزدها اعدادی که روی گوی های طراحی شده حک شده به صورت تصادفی و به قید قرعه بر می دارند و با توجه به گوی انتخاب شده ، کنداکتور پخش برای آن نامزد (با توجه به قرعه انتخاب شده آن نامزد) مشخص می شود و بعد از این اتفاق  همه می توانند جدول پخش برنامه های هر نامزد را مشاهده نمایند.

کنداکتور برنامه های نامزدها هم اکنون مشخص شده است و فقط امشب هر نامزد متناسب با عددی که انتخاب می کند در این کنداکتور جا می گیرد.
پس از اتمام مراسم قرعه کشی برنامه تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری به شکلی که در جداول می بیند مشخص شد.
  بر اساس این گزارش، طبق قرعه‌کشی انجام‌شده، شماره ویژه هر کاندیدا با حضور نماینده قانونی‌اش بنا بر جدول زیر مشخص شد.
جهت دسترسی سریع به برنامه زمانبدی هرکاندیدا از جدول زیر استفاده کنید.

 

ردیف

نام کاندیدا

شماره

1

سیدمصطفی هاشمی طبا

11

2

سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)

12

3

محمدباقر قالیباف

13

4

سیدمصطفی آقامیرسلیم

14

5

حسن روحانی

15

6

اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی

16

مطابق قرعه‌کشی انجام‌شده، سیدمصطفی هاشمی‌طبا با شماره «11»، «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)» با شماره «12»، محمدباقر قالیباف با شماره «13»، «سیدمصطفی آقامیرسلیم» با شماره«14»،«حسن روحانی» با شماره «15»، اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی» با شماره «16»، شناخته شدند.


برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی هاشمی طبا»

ردیف

تاریخ

شبکه

برنامه

ساعت

1

2/06

شبکه یک

با دوربین

22:00

2/12

مستندنامزدها 1

18:30

2/25

مستندنامزدها2

22:00

2

2/14

شبکه دو

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/19

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

3

2/20

شبکه سه

پاسخ به سوال جوانان

19:10

4

2/27

شبکه چهار

پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس

17:00

5

2/09

شبکه خبر

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

2/21

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

6

2/10

جام‌جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/23

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/12

تکرار مستند 2 نامزدها

01:30

2/25

تکرار مستند 1 نامزدها

01:30

7

2/14

رادیو ایران

گفتگوی ویژه خبری

22:45

2/12

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30

2/13

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/19

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

8

2/20

رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00

2/21

مصاحبه هرنامزد

10:00

9

2/14

رادیو ورزش

مصاحبه هرنامزد

16:00

2/15

مصاحبه هرنامزد

09:00

10

2/25

رادیو معارف

مصاحبه هرنامزد

18:00

2/26

مصاحبه هرنامزد

11:00


برنامه تبلیغاتی «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)»

ردیف

تاریخ

شبکه

برنامه

ساعت

1

2/10

شبکه یک

با دوربین

22:00

2/13

مستندنامزدها 1

18:30

2/24

مستندنامزدها2

22:00

2

2/06

شبکه دو

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/12

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

3

2/23

شبکه سه

پاسخ به سوال جوانان

19:10

4

2/22

شبکه چهار

پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس

18:00

5

2/20

شبکه خبر

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

2/26

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

6

2/14

جام‌جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/25

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

تکرار مستند 2 نامزدها

01:30

تکرار مستند 1 نامزدها

01:30

7

2/06

رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/11

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30

2/12

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/17

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

8

2/26

رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00

2/27

مصاحبه هرنامزد

10:00

9

2/13

رادیو ورزش

مصاحبه هرنامزد

16:00

2/14

مصاحبه هرنامزد

09:00

10

2/19

رادیو معارف

مصاحبه هرنامزد

18:00

2/20

مصاحبه هرنامزد

11:00


برنامه تبلیغاتی «محمدباقر قالیباف»

ردیف

تاریخ

شبکه

برنامه

ساعت

1

2/7

شبکه یک

با دوربین

22:00

2/18

مستندنامزدها 1

18:30

2/21

مستندنامزدها2

22:00

2

2/11

شبکه دو

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/23

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

3

2/27

شبکه سه

پاسخ به سوال جوانان

22:30

4

2/19

شبکه چهار

پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس

18:00

5

2/13

شبکه خبر

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

2/25

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

6

2/17

جام‌جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/24

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/18

تکرار مستند 2 نامزدها

01:30

2/21

تکرار مستند 1 نامزدها

01:30

7

2/11

رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/10

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30

2/11

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/23

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

8

2/21

رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00

2/22

مصاحبه هرنامزد

10:00

9

2/19

رادیو ورزش

مصاحبه هرنامزد

16:00

2/20

مصاحبه هرنامزد

09:00

10

2/24

رادیو معارف

مصاحبه هرنامزد

18:00

2/25

مصاحبه هرنامزد

11:00


برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی آقامیرسلیم»

ردیف

تاریخ

شبکه

برنامه

ساعت

1

2/11

شبکه یک

با دوربین

22:00

2/14

مستندنامزدها 1

18:30

2/20

مستندنامزدها2

22:00

2

2/07

شبکه دو

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/27

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

3

2/25

شبکه سه

پاسخ به سوال جوانان

19:10

4

2/21

شبکه چهار

پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس

18:00

5

2/18

شبکه خبر

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

2/24

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

6

2/09

جام‌جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/26

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/14

تکرار مستند 2 نامزدها

01:30

2/20

تکرار مستند 1 نامزدها

01:30

7

2/07

رادیو ایران

گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

22:45

2/09

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30

2/10

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/27

گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

22:45

8

2/25

رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00

2/26

مصاحبه هرنامزد

10:00

9

2/18

رادیو ورزش

مصاحبه هرنامزد

16:00

2/19

مصاحبه هرنامزد

09:00

10

2/20

رادیو معارف

مصاحبه هرنامزد

18:00

2/21

مصاحبه هرنامزد

11:00


برنامه تبلیغاتی «حسن روحانی»

ردیف

تاریخ

شبکه

برنامه

ساعت

1

2/09

شبکه یک

با دوربین

22:00

2/16

مستندنامزدها 1

18:30

2/19

مستندنامزدها2

22:00

2

2/13

شبکه دو

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/21

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

3

2/27

شبکه سه

پاسخ به سوال جوانان

19:10

4

2/24

شبکه چهار

پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس

18:00

5

2/11

شبکه خبر

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

2/23

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

6

2/12

جام‌جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/20

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/16

تکرار مستند 2 نامزدها

01:30

2/19

تکرار مستند 1 نامزدها

01:30

7

2/13

رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/07

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30

2/08

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/21

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

8

2/23

رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00

2/24

مصاحبه هرنامزد

10:00

9

2/17

رادیو ورزش

مصاحبه هرنامزد

16:00

2/18

مصاحبه هرنامزد

09:00

10

2/23

رادیو معارف

مصاحبه هرنامزد

18:00

2/24

مصاحبه هرنامزد

11:00


برنامه تبلیغاتی «اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی»

ردیف

تاریخ

شبکه

برنامه

ساعت

1

2/12

شبکه یک

بادوربین

22:00

2/17

مستندنامزدها1

18:30

2/23

مستندنامزدها2

22:00

2

2/09

شبکه دو

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/25

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

3

2/18

شبکه سه

پاسخ به سوال جوانان

19:10

4

2/26

شبکه چهار

پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس

18:00

5

2/16

شبکه خبر

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

2/27

گفت‌وگوی ضبط شده

21:30

6

2/19

شبکه جام جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/21

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30

2/17

تکرار مستند 2 نامزدها

01:30

2/23

تکرار مستند 1 نامزدها

01:30

7

2/06

رادیو ایران

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد

17:30

2/07

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد

07:10

2/09

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

2/25

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45

8

2/24

رادیو جوان

مصاحبه هر نامزد

19:00

2/25

مصاحبه هر نامزد

10:00

9

2/16

رادیو ورزش

مصاحبه هر نامزد

16:00

2/17

مصاحبه هر نامزد

09:00

10

2/21

رادیو معارف

مصاحبه هر نامزد

18:00

2/22

مصاحبه هر نامزد

11:00

 

 

 

 

 

 اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
قیمت بنزین اعتراضات آبان ۹۸ طرح حمایت معیشتی سرباز کارت مشمولان طرح حمایت معیشتی قطعی سراسری اینترنت