در حال حاضر ۳۵ محور مواصلاتی کشور به دلیل بارش برف، طغیان رودخانه‌ها و نبود ایمنی کافی مسدود است، مسافران محورهای برف‌گیر و کوهستانی، حتماً به تجهیزات زمستانی مجهز باشند‌.
کد خبر: ۶۶۸۸۳۵
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۸ 18 February 2017
در حال حاضر ۳۵ محور مواصلاتی کشور به دلیل بارش برف، طغیان رودخانه‌ها و نبود ایمنی کافی مسدود است، مسافران محورهای برف‌گیر و کوهستانی، حتماً به تجهیزات زمستانی مجهز باشند‌.

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

با توجه به بارش برف در استان‌های سردسیر، به رانندگان محورهای کوهستانی توصیه می‌شود، حتماً خودرو خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه

محور شمشک-دیزین و بالعکس ‌واقع در استان‌های تهران و البرز‌ از مورخ 5 آبان 95 تا اطلاع بعدی به دلیل بارش برف و نبود ایمنی کافی‌ مسدود ‌است.

محور رامیان - اولنگ - شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

محور پونل- خلخال (‌حدفاصل زندیان تا الماس‌)‌ واقع در استان‌های گیلان‌ و اردبیل، از مورخ 1 آذر 95 تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف‌، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود‌ است.

محور سروآباد – پاوه‌ محدوده گردنه تته‌ واقع در استان کردستان‌ از مورخ 11 آذر 95 تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف‌، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور گنجنامه - تویسرکان‌، واقع در استان همدان‌، از مورخ 25 آذر 95 تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور سی سخت - پادنا‌، واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ 3 بهمن 95 تا اطلاع بعدی، به دلیل بارش برف و نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور نیک شهر-چاهان-زرآباد ‌واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان (‌ایرانشهر‌)، از مورخ 15 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌‌محور بستک - خمیر‌، واقع در استان هرمزگان، از مورخ 23 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین بستک – چاه سرمه – بندرعباس انجام می‌شود.‌​

محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در استان کرمان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود‌ است.

‌محور سقز – مریوان، واقع در استان کردستان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف و نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور شیراز – جهرم، واقع در استان فارس، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به علت نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور بندرلنگه – خمیر، واقع در استان هرمزگان، از مورخ 27 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

محور تهم - چورزق، واقع در استان زنجان، از مورخ 27 بهمن 95 تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش شدید برف و نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

‌‌محور روستایی اهرم-کلمه، واقع در استان بوشهر، از مورخ 28 بهمن 95 تا اطلاع بعدی ‌به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور بوشهر-شیراز، واقع در استان بوشهر، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور خورموج - کنگان، واقع در استان بوشهر، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور سیاهکل - دیلمان، واقع در استان گیلان، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف و کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور زنجان – دندی – تخت سلیمان، واقع در استان زنجان، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف و کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

محور خوسف - دیهوک، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل سیلاب و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور دیهوک - کرمان، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل سیلاب و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور شوشود - بیرجند، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور خواف - رشتخوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور خواف - تایباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 29 بهمن 95 تا اطلاع بعدی تا اطلاع بعدی به ‌دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور بوشهر – دیر - بردخون، واقع در استان بوشهر، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی‌ به دلیل‌ نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور بردسیر - سیرجان، واقع در استان کرمان، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین شهربابک –سرچشمه – رفسنجان – کرمان انجام می‌شود.

‌محور شیراز - خرامه، واقع در استان فارس، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین شیراز – داریون –رحمت آباد – کلبار – خرامه انجام می‌شود.

‌محور دبیران – سه راهی جهرم، واقع در استان فارس، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی‌ به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور حاجی آباد – وکیل آباد، واقع در استان هرمزگان، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی‌ به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور کازرون – فراشبند، واقع در استان فارس، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی‌ به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است‌ و تردد از مسیر جایگزین کازرون – برازجان– اهرم – فراشبند انجام می‌شود.

‌محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی‌ به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور تایباد – باخرز، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی‌ به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور روانسر – جوانرود، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل کولاک شدید و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور رودبار – ایرانشهر، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور دلگان – زهکلوت، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان (‌ایرانشهر‌)، از مورخ 30 بهمن 95 تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.‌
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: