بازدید 8741
کد خبر: ۶۲۴۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۰ 03 September 2009
نماينده‌ مردم بوكان در خانه‌ ملت با تاكيد بر عدم هماهنگي تخصص، ‌سوابق و تجربه وزير پيشنهادي نفت با اين سمت عدم وجود برنامه مشخص در خصوص شفاف‌سازي ارتباط مالي شركت نفت و دولت را مشكلي خواند كه باعث اتفاقات و رفتار غيرقانوني مي‌شود و تاكيد كرد: اين اتفاقات باعث پرداخت‌هايي خارج از چارچوب قانون بودجه است كه لطمات خاصي را دارد.

به گزارش ايسنا، محمدقسيم عثماني به عنوان مخالف با نقد برنامه‌هاي وزير پيشنهادي نفت اظهار كرد:‌شخصيت فردي، ‌علمي و اجرايي ايشان قابل ستودن است و در حوزه‌ متناسب، وجود ايشان در كابينه دهم مغتنم است، نه ايشان را مناسب براي نفت و نه نفت را مناسب براي ايشان مي‌دانم و تصور مي‌كنم جايگاه ايشان و جايگاه نفت احتمالا لطمه مي‌بيند.

وي نخستين نقد خود به برنامه‌هاي ميركاظمي را عدم تناسب تخصص و تجربيات و سوابق اجرايي ميركاظمي با وزارت نفت دانست و گفت: تخصص ايشان در صنايع است و تجربه‌شان به بازرگاني، ‌صنايع و تجارت بر مي‌گردد، اگر مديريت را به دو بخش عمومي و فني تقسيم كنيم در بخش عمومي قطعا موفق خواهند بود. اما در بخش فني و تخصصي جاي نگراني است.

وي افزود: نقصان مديريت فني و تخصصي را ايشان چگونه برطرف خواهند كرد، شايد بگويند از زيرمجموعه دانش و اطلاعات را بگيرند كه اين تئوري است كه در مديريت مطرح است، اگر مجموعه‌ دانش و اطلاعات را زيرمجموعه بگيرند، در مقابل بايد اختيارات و قدرت تصميم‌گيري را به زيرمجموعه واگذار كنند و اين واگذاري اختيار تصميم‌گيري به لايه‌هاي پايين مديريت و قدرت تصميم‌گيري را ممكن است به سطوح پايين انتقال بدهد.

عثماني با تاكيد بر خطر انتقال قدرت تصميم‌گيري به لايه‌هاي پايين در مديريت تاكيد كرد: ‌به اين ترتيب ممكن است جريان موجود در وزارت نفت ايشان را با خود ببرد و ايشان نتوانند به رسالت‌هاي خود برسند.

وي با اشاره به اينكه برخي معتقدند كه وزراي قبلي نيز از نفت نبودند، تصريح كرد: اشتباهات گذشته را نمي‌توان مجوزي براي رفتار امروز قرار بدهيم، در ثاني حداقل آنها از حوزه انرژي بودند و آمدند و سنخيتي بين دانش و تخصص آنها وجود داشته، اگر ايشان به نفت بروند بعد از دو سال مسلما مسلط مي‌شوند، اما در صنايع دو ماه و همين الان در بازرگاني مسلط هستند.

وي افزود: با اين گردش نخبگان موافقم، اما گردشي كه با چرخش همراه باشد و معلوم نيست از آن چه در بيايد، موافق نيستم.

نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي عدم تناسب تخصص و دانش را نقد بعدي به برنامه‌هاي ميركاظمي دانست و گفت: بيان سياست‌هاي كلي و راهبردها بدون ارائه‌ برنامه اجرايي براي آن در اكثر برنامه‌ها مطرح شده است كه راهبردها و سياست‌هاي كلي قشنگي است، اما برنامه اجرايي براي رسيدن به آن نمي‌بينيم و اين اشكال در برنامه است.

وي در ادمه به نقد برنامه وزير پيشنهادي نفت پرداخت و گفت:‌ عدم وجود برنامه مشخص در خصوص شفاف‌سازي ارتباط مالي شركت نفت و دولت مشكلي است كه سال‌ها مطرح بود، در كميسيون تلفيق، بهبود پيدا كرد، اما ارتباط مالي نفت با دولت هنوز شفاف و روشن مشخص نيست و باعث اتفاقات و رفتارهاي غيرقانوني مي‌شود و همچنين باعث پرداخت‌هايي خارج از قانون بودجه است كه لطمات خاص خودش را دارد.

عثماني عدم وجود برنامه در خصوص صادرات نفت خام را انتقاد ديگر به برنامه وزير پيشنهادي نفت معرفي و بيان كرد: نفت خامي كه صادر مي‌شود اشتغال را نيز با خود به بيرون مي‌برد و چندين برابر ارزش براي خارجي‌ها ارزش افزوده ايجاد مي‌كند، نفت خامي كه از اينجا خارج مي شود پولش صرف واردات مي‌شود نفتي كه صادر مي‌شود تبديل به كالاهايي مي‌شود كه چندين برابر نفت خام به ما مي‌فروشند و اين آسيب جدي است.

نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه‌هاي توسعه و اهميت نفت در آنها گفت:‌ برنامه‌ پنجم توسعه ما نشان مي‌دهد كه تا سال 93 بايد ظرفيت توليد نفت خام به روزانه‌ 5 ميليون و 152 هزار بشكه برسد، يعني دو و نيم برابر وضعيت فعلي كه اين اتفاق مستلزم 208 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه‌ نفت است، يعني سالانه 42 ميليارد به اندازه ارزش نفتي كه مي‌فروشيم بايد در خود نفت سرمايه‌گذاري شود، در چهار سال گذشته كه دوره خوبي بود، 255 ميليارد دلار بود. در چهار سال آينده بايد 208 ميليارد دلار تزريق به بدنه‌ نفت كنيم از كجا بياوريم. چه روش‌هايي براي تامين مالي پيش‌بيني شده است.

وي تاكيد كرد: درباره معاملات بيع متقابل و فاينانس براي تامين مالي اشاره‌اي در برنامه نيست، اگر امكان باشد براي ما توضيح بدهيد به هر حال نفتي كه خارج مي‌شود دوباره صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود اين سرمايه كه مال نسل آينده است عمدتا به صورت جاري پخش مي‌كنيم.

نماينده‌ي مردم بوكان در خانه‌ي ملت ادامه داد: عدم ارائه برنامه درباره‌ رفع بي‌عدالتي موجود در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، ‌كارخانجات پتروشيمي نشانگر نقد ديگري در برنامه است.

عثماني با بي‌عدالتي خواندن توزيع گاز در سطح استان‌ها تاكيد كرد: ‌در سطح استان ما و شهرستان من هنوز به اندازه‌ي خودش گاز ندارد و نقاط محروم آن بدون گاز هستند، در حالي كه اكثر نقاط شهر همجوار ما حتي 20 روستاي آن هم گاز دارد و اين بي‌عدالتي در توزيع گاز در اين بخش است.نمايندهقروه در مجلس شوراي اسلامي به عنوان مخالف  به برنامههاي وزير پيشنهادي نفت انتقاداتي را وارد كرد و گفت:‌ در محور برنامههاي ايشان با يك نگاه بنگاهداري و تجاري برخورد شده است كه در گذشته اين نگاه را داشتيم و معلول آن 150 شركتي بودند كه براي نفت هزينهمازاد ايجاد كردهاند.

سيدعماد حسيني افزود:‌ در برنامه‌ي آقاي ميركاظمي براي وزارت نفت نقدهايي وارد است و نقد اصلي فقدان ديدگاه صحيح در اصلاح ساختارها است.

وي افزود: در محور برنامههاي ايشان با يك نگاه بنگاهداري و تجاري برخورد شده است كه در گذشته اين نگاه را داشتيم و معلول آن 150 شركتي بودند كه براي نفت الان هزينه‌ي مازاد ايجاد كردهاند.

حسيني در ادامه خارج شدن اهرم برنامهريزي توليد كشور از دست نظام را يكي ديگر از انتقادات به برنامه‌ي وزير نفت دانست و گفت: يكي از اهداف ايشان واگذاري مطالعات ميادين به شركتهاي پيمانكاري نفت و گاز داخلي و خارجي است.

وي با اشاره به تجربه خود در انجام پروژههايي در پژوهشگاه صنعت نفت به صدمه و خطر واگذاري مطالعات ميادين نفت و گاز به شركتهاي خارجي اشاره و تاكيد كرد: عدم تطابق لازم با سياستهاي كلي نظام در برنامههاي ايشان به چشم ميخورد، سياست كلي ما در نفت افزايش ظرفيت توليد صيانت شده متناسب با ذخاير موجود است، در حالي كه ايشان حفظ و افزايش سهم توليد اوپك را برنامهريزي كردهاند، ما بايد به فكر حداكثر سازي درآمد كشورمان باشيم و يا اينكه به فكر كشورهاي مصرفكننده نفت كه بخواهند نفت ارزان تحويل بگيرند.

نماينده‌ي مردم قروه در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در تمام برنامههاي ايشان ديد توسعهاي در نفت به ديد تجاري و بنگاهداري تبديل شده است، با توجه به پيشينه ايشان كه در وزارتخانهاي تجاري و بازرگاني بودهاند تمام برنامهها تجاري است.

حسيني با اشاره به طراز منفي گاز در اوج مصرف زمستان تاكيد كرد:‌ در عين حال ايشان برنامه‌ي صادرات گاز دارند اگر بخواهيم گاز را صادر كنيم بايد زماني باشد كه اين گاز اضافه باشد.

وي با تاكيد بر عدم اطلاعات بديهي وزير پيشنهادي نفت از مسائل نفت و گاز اظهار كرد: ‌تعجب ميكنم از معرفي شخصي كه بديهيات صنعت نفت و گاز را نميداند و نسبت به آنها بيگانه است. در برنامه‌ي ايشان كه در كميسيون هم مطرح شد بحث صادرات نفت بود كه مورد انتقاد قرار گرفت. سوال ما اين است خط لوله‌ي سرخ را ميخواهند چه كنند؟ وقتي طراز گاز ما منفي است چگونه حرف از صادارت خط لوله‌ي سرخ و قرارداد كرسنت ميزنند، اين قرارداد مسالهدار كرسنت را به چه سمتي ميخواهند هدايت كنند.

وي سوال ديگر از وزير پيشنهادي نفت را بحث تزريق گاز دانست و گفت:‌ وقتي طراز گاز ما منفي است حرف از صادارت ميزنند، ما 101 سال از بهرهبرداري نفت را گذراندهايم و تمام مخازن و چاههاي نفتي ما وارد نيمه‌ي دوم عمر خود شدهاند به چه نحوي ميخواهند تزريق گاز را اداره كنند و اصلا در برنامهشان هيچ اشارهاي نشده است.

وي افزود: وضعيت بنزين را لطفا توضيح بدهند ما همواره به خاطر بنزين با توجه به تحريمهايي كه همواره درباره‌ي آن داشتهايم تهديد ميشويم، آيا واردات غيرقانوني بنزين را تاييد ميكنند. در سالهاي گذشته اين مساله باعث شد خلاف بودجه عمل كنند، پتروشيمي كه نياز به 50 دلار سرمايهگذاري دارد را چگونه با چهار خطي كه در برنامه نوشتهاند ميخواهند اداره كنند.

وي با اشاره به وزير پيشنهادي نفت در كميسيون انرژي اظهار كرد: ايشان مطرح كردند خطهاي اتيلن شرق و غرب و مركز را اگر توجيه اقتصادي نداشته باشيم تعطيل ميكنند يعني تمام واحدهاي پتروشيمي سرمايهگذاري شده را ميخواهند به يك باره تعطيل كنند.

وي با اشاره به استفاده مكرر از كلمه‌ي استراتژي در برنامه‌ي وزير پيشنهادي نفت تصريح كرد‌: ايشان مديريت ديگري در دولت نهم داشتهاند و اگر اين كلمه نبود به نظرم برنامهشان را چگونه ميخواستند بنويسند.

حسيني با اشاره به درخواست برخي از نمايندگان درباره‌ي طرح مساله‌ي واردات كالاهاي مختلف در دوره‌ي قبلي مسووليت وزير پيشنهادي نفت اظهار كرد:‌ از من خواستند درباره‌ي بحث برنج كه مردم شمال را به نابودي كشاند دراينجا صحبت كنم بحث ميوه و واردات و تعرفه‌ي كالاهايي كه در زمان وزارت ايشان بسته شد و غرب كشور را از سيبزميني و جنوب كشور را از پرتقال پر كرد مسالهاي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

نماينده‌ي مردم قروه در خانه ملت در پايان خاطرنشان كرد: از نمايندگان تقاضا ميكنم راي دادن به آقاي ميركاظمي نه به نفع ايشان است و نه به نفع دولت و مجلس است و به نفع خودشان هم نيست، انشاءالله اين را لحاظ كنند.

بهروز جعفري در موافقت با وزير پيشنهادي نفت با طرح اين پرسش كه چرا ميركاظمي از وزارت بازرگاني به نفت منتقل شده است، خطاب به منتقدان گفت: انتظار داشتم مخالفان با نگاه جديد به حوزه صنعت نفت، برنامههاي ايشان را نقد ميكردند گويا يا برنامههاي ميركاظمي را مطالعه نكردند و يا هنوز با نگاه سنتي به حوزه نفت مينگرند.

نماينده مردم سميرم در مجلس خاطرنشان كرد: پروسه نفت مشتمل بر تجارت، صنعت، اقتصاد و سياست است. مشكل ايران در حوزه و صنعت نفت مشكل تخصص نيست، بلكه مشكل فقدان مديريتي استراتژيك و كلاننگر و شيوه مديريتي براي تعامل با دنياست. در آينده كاهش تقاضا براي انرژي و تامين هزينهبراي سرمايهگذاري مولد و زاينده، تهديد و فرصتي است كه اعمال مديريت بر آن چندان با مهندسي شيمي، اكتشاف و معدن سر و كار ندارد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: كشمكشهاي تجاري و سياسي در سازمان اوپك كه باعث شده حقوق حقه ملت ايران پايمال شود، لذا به يك مديريت كلاننگر و استراتژيك نيازمند است نه به رشتههاي شيمي، فيزيك و مهندسي معدن. هفت وزير پس از انقلاب وزير نفت بودند. اولين وزير مهندس راه و ساختمان، دومين وزير فارغالتحصيل نفت، سومين وزير مهندس الكترونيك، چهارمين وزير رياضي و كامپيوتر، پنجمين وزير مهندس راه، ششمين وزير در دولت نهم مهندس مكانيك فوق ليسانس مديريت، وزير هفتم مهندسي راهبردي نفت را دارا بودند.

وي افزود: دبيركل اوپك، وزاري نفت كويت و امارات مدرك حسابداري و بازرگاني، وزير نفت عربستان زمينشناسي، وزير نفت الجزاير مهندسي نفت، وزير نفت قطر تاريخ، انگولا و اكوادور مهندسي برق، روسيه رياضيات و اقتصاد، نروژ مهندسي كشاورزي و آمريكا رشته فيزيك است، اين موارد نشان ميدهد كه دنيا به نفت به عنوان يك كالا و صنعت استراتژيك مينگرد ولي ما هنوز به صورت ملي و پايينبخشي مينگريم.

جعفري با اشاره به اظهارات رييس جمهور در روز معرفي وزرا به مجلس گفت: اتفاقا در برنامههاي ميركاظمي رويكرد از خام فروشي و هزينه آن در بودجه جاري به سرمايهگذاري مولد و زايندهتغيير كرده است. امكان دارد در نمايندگان دغدغههايي وجود داشته باشد كه بنده مشاهده كردم كه به همه دغدغهها در برنامههاي وزير نفت پاسخ داده شده است.

وي خطاب به ميركاظمي تاكيد كرد: در حوزههاي مرزي و مشترك با كشورهاي ديگر به ويژه در درياي خزر و خليج فارس اولويت را بايد به برداشت از اين حوزهها بدهيم؛ زيرا حق همه ما چند سالي است كه ضايع شده است.

نماينده سميرم با اشاره به تاثيرگذاري وزير نفت در معادلات و معادلات بينالمللي گفت: ترانزيت انرژي از ايران بايد به عنوان يك راهبرد مهم مدنظر قرار گيرد. به چهرهاي كه با تعاملات و معادلات بينالمللي آشنا باشد نيازمنديم تا بتوانيم بر معادلات و روند جهاني نفت تاثيرگذار باشيم. رشته تحصيلي ميركاظمي مهندسي صنايع است، اين رشته يك رشته تركيبي است كه متشكل از مديريت و مهندسي است.

عضو كميسيون فرهنگي با اشاره به مديريت منابع انساني،‌ گفت: 28 درصد از سهم ناخالص ملي، 58 درصد از درآمدهاي ارزي و 70 درصد از بودجه كشور از فروش نفت، تامين ميشود، همين امر موجب حاكم شدن يك نوع مديريت سياسي بر وزارت نفت شده است. اعمال غيرسياسي و تخصصي ميركاظمي قطعا به اين دغدغهها پايان ميدهد.

جعفري گفت: تشكيل بانك تخصصي انرژي از ابتكارات ميركاظمي است.

علي اديانيراد در موافقت با وزير پيشنهادي نفت در واكنش به اظهارات مخالفان وزير پيشنهادي گفت: مخالفان در بحث تخصص و تجربه مطالبي را بيان كردند. بايد گفت مسوليتهاي كلان كشور به عنوان جايگاه استراتژيك مطرح است. جايگاه وزير نبايد حوزهاي، بخشي و پالايشگاهي شود، وزير بايد استراتژيست باشد.

نماينده مردم قائم‌شهر و سوادكوه در مجلس افزود: در حوزه وزارت نفت حداقل به 50 تخصص نيازمنديم، يكي از آنها مهندسي صنايع است. مهندسي نفت و گاز و ساير مهندسيها شرط لازم است نه كافي، به اين موضوع توجه كنيد.

عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه احساس ميكنم منتقدان برنامههاي وزير پيشنهادي نفت را با دقت لازم مطالعه نكردهاند، گفت: اتفاقا تمامي نقدهايي كه اشاره كردند در اين برنامهها اشاره شده است. اين برنامهها مستندترين و مناسبترين و كاربرديترين برنامه در راستاي اسناد بالادستي است. سرمايهگذاري و تامين مالي رويكرد ششم برنامه ميركاظمي است. يكي از چالشهاي جدي و پيش روي وزارت نفت موضوع كسري تامين اعتبار و پيشبيني و ايجاد ظرفيت و فضاي مناسب براي تامين منابع مالي است. نگاه ميركاظمي نگاهي استراتژيك است.

وي با اشاره به راهبردهاي برنامهاي وزير پيشنهادي نفت، گفت: ظرفيتها و پتانسيلهايي كه در دريايي خزر وجود دارد هم در بعد نفت و گاز و هم در بعد سياست خارجي، ميركاظمي به دقت به ورود اين وزارتخانه براي اكتشاف و استحصال گاز و نفت خزر اشاره كرده است، اگر اين كار انجام شود قطعا در تدوين و تعيين حقوق و رژيم حقوقي درياي خزر نيز موثر است.

يك عضو فراكسيون اصولگريان مجلس يادآور شد: حاضرم اثبات كنيم كه برنامه ميركاظمي برنامه نيست، بخشهايي از آن سياستهاي كلان كشور در سند چشمانداز و برنامههاي ده ساله است.

حميدرضا كاتوزيان، كه در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت سخن ميگفت، سخنان خود را خالي از اغراض و وجوه سياسي عنوان كرد و با اشاره به اهميت جايگاه وزارت نفت، ‌گفت: وزارت نفت آنقدر خطير است كه در بعضي مقاطع زماني شاهد بوديم كه بعضي وزراي پيشين مسووليت معاونتهاي آن وزارتخانه را داشتهاند.

وي با بيان اينكه انتظار است كه وزير پيشنهادي تجربه و تخصص در حداقل يكي از موارد اكتشاف، ‌حفاري، فراورش، توليد، توزيع، ‌بازاريابي و ... داشته و درك عميق از فرصتها و تهديدهاي اين بخش داشته باشد، ‌گفت: متاسفانه آقاي ميركاظمي اساسا نه تخصصي مرتبط با صنعت نفت و گاز دارد و نه هيچ تجربهاي در يكي از اين حوزهها.

وي با اشاره به تحصيلات ميركاظمي در سطح دكتراي مهندسي صنايع، آن را نيازمند طي دورههاي آموزشي و كسب تجربه از سطوح بسيار پايين اين صنعت در صورت حضور در سمت وزارت نفت دانست و افزود: ميخواهيم وزارتخانه مهمي را به آقاي ميركاظمي بسپاريم كه وزير آن بايد تصميميگري كند و لازمه آن دانش و تجربه تخصصي است،‌ نه اينكه مشاوران و معاونان براي وي تصميمگيري كنند. اين حرف صحيح نيست كه بگوييم وزير مديريت ميكند و نياز به اطلاعات و دانش ندارد، بايد پرسيد چه مجموعهاي را مديريت ميكند؟ مگر ميشود مديريت يك تيم پزشكي را عهده دار بود و از پزشكي چيزي ندانست؟ اگر موضوعات به اين سادگي است، چرا براي وزارت بهداشت يك مهندسي شيمي را معرفي نميكنيد؟ براي وزارت صنايع يك مدير خوب اما با تخصص پزشكي را انتخاب نميكنيد؟

كاتوزيان با اشاره به روايتي از امام صادق(ع) مبني بر اينكه فرقي نميكند كار را به يك خائن واگذار كنم يا به يك فرد ناوارد، استراتژيست بودن براي هر وزير را شرط لازم ولي ناكافي دانست، و گفت: البته وزير پيشنهادي اثبات كردهاند كه در عمل استراتژيست كلاننگر نيستند، وضعيت وزارت بازرگاني را ببيند كه چه وضعيتي براي صنعت شكر و قند كشور به وجود آمد؟ در استانهاي مازندران و گيلان كه بزرگترين برنج كاري صورت ميگيرد توجه كنيد كه واردات برنج هندي چه بساطي را براي كشاورزان به وجود آورده است. در كشور ما هندوانه از چين وارد شده، براي ورود پرتقال سوبسيد داده شده است. در سياست تنظيم بازار معلوم نيست انگور وارداتي كيلويي ‌٥ هزار تومان چگونه ميخواهد تنظيم بازار انجام دهد. قيمت گوشت قرمز در چند سال وزارت آقاي ميركاظمي،‌ ‌٥/٢ براي شده است، يعني نرخ رشد قيمت آن، ‌از نرخ رشد تورم بيشتر بوده است.

رييس كميسيون انرژي مجلس، ‌با بيان اينكه برنامههاي ميركاظمي كپي برنامههاي كانديداهاي مختلف وزارت نفت است، كليگويي را از اشكالات اين برنامه عنوان كرد و گفت: يكي از دلايل كليگويي، ‌اين است كه فرد بيان كند آن مطالب، بر مطالب خود احاطه و اشراف ندارد.

وي گفت‌: آقاي ميركاظمي وزيري است كه بايد در اجلاس اوپك شركت كند،‌ دو هفته ديگر اين اجلاس برگزار ميشود،‌ ايشان چه مقدار اشراف دارد كه به عنوان وزير نفت در اين اجلاس شركت كند؟ چه موضوعاتي را ميخواهد مطرح كند؟ چطور ميخواهد از حقوق ايران دفاع كند؟

كاتوزيان يادآور شد: در اين اجلاس، ‌به جز وزير به فرد ديگري اجازه ورود نميدهند و ايشان بايد تنها از حقوق ايران دفاع كند.
"محمد دهقان" در دفاع از برنامه "مسعود میركاظمی" جهت تصدی پست وزارت نفت با بیان اینكه وزارت نفت صرفا صنعت نفت نیست گفت: در كشورهای مختلف تخصصهای متفاوتی بر وزارت نفت حاكم بوده، این مطلب اشتباه نیست، در این امر استراتژیك بودن و توانایی فرد دیده شده است.

وی گفت: مگر وزیر میخواهد نفت استخراج كند؟ بحث نیاز به مدیری متخصص و توانمند است.

دهقان گفت: در وزارت نفت باید افرادی دارای سعه صدر و دور از تنگ نظریهای سیاسی حاكم شوند.

دهقان گفت: تجربیات گذشته از سازمان اتكا و تجربیات چهار ساله وزارت بازرگانی بر سوابق و تجربیات ایشان میافزاید.

نماینده طرقبه در پاسخ به سخنان مخالفان از جمله كاتوزیان مبنی بر اینكه میركاظمی وزیری در حوزه نفت نیست گفت: من برنامههای ایشان را خواندم هر چند كه من نیز تخصصم در حوزه قضاییه است و تخصص نفت و بازرگانی ندارم اما دكتر كاتوزیان هم با توجه به اینكه ایشان هم تخصصی در حوزه نفت و انرژی ندارند اما رئیس كمیسیون انرژی هستند شاید ایشان نتوانستند برنامه ایشان را به دقت مطالعه كنند و ابعاد برنامهای ایشان را متوجه باشند.وی گفت: وزارت نفت صرفا صنعت نفت نیست، بخشی از وزارت نفت استخراج و بخش دیگر پالایش نفت و گاز است و نیز تبدیل نفت و گاز به فرآوردههای مختلف نفتی است. بخش دیگری هم توزیع فرآوردههای نفتی است كه كار اقتصادی و بازرگانی است و ایشان در این حوزه تجربه كافی دارند.


نماینده طرقبه با اشاره به اینكه صادرات نفت و فراوردههای نفتی، در حیطه تخصص وزیر پیشنهادی میگنجد گفت: این كار تجارت بین الملل است و اگر كسی بگوید وزیر بازرگانی دراین خصوص تجربه و توان ندارد پس چه وزیر میتواند در این حوزه توانایی داشته باشد.

دهقان گفت: با توجه به اینكه وزارت نفت احتیاج به تخصصهای مختلف دارد هیچ شخصی با هیچ تخصص منفردی نمیتواند وزارت نفت را اداره كند. اگر تنها بحث تخصص علمی باشد.

نمایند طرقبه با اشاره به سخنان كارشناسان در حوزه نفت گفت: اعلام كردند كه ما در وزارت نفت برای تحول در بازارهای جهانی برای بالابردن قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای جهانی و تبدیل نفت به فراوردههای نفتی و استفاده از نفت و گاز برای توسعه كشور و توسعه اشتغال و مبارزه با بیكاری افرادی را میخواهیم كه توان طراحی و سیستمگرایی و مدیریت استراتژیك باشند كه این موارد به خوبی در آقای میركاظمی به چشم میخورد.
نماينده مردم خدابنده در مجلس خطاب به وزير پيشنهادي نفت گفت: ‌شما مسوول وزارت بازرگاني كشور بوديد، ‌من نميدانم چه گلي بر سر وزارت بازگراني زديد كه امروز ميخواهيد بزرگترين و ارجمندترين مجموعه اقتصادي اين مملكت را به عهده بگيريد.

سيدفاضل موسوي كه در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت سخن ميگفت نفت را يك موهبت الهي دانست كه متاسفانه به لحاظ عدم برنامهريزي صحيح، ‌معضل و بيماري مهلكي براي ايران شده است، لذا ميطلبد كه حكيمي توانا سكان اين مقوله را عهدهدار شود.

وي خطاب به وزير پيشنهادي نفت گفت: شما در وزارت بازرگاني به گونهاي عمل كرديد كه كشاورزان و صنعتگران ما آسيبي خوردند كه اگر ده سال مديريت جدي براي كشاورزي و صنعت ما بشود، شايد جبران شود. ببينيد چه تعداد از كشاورزان و صنعتگران ما به بانكها مقروضند و مشكلات عديدهاي براي آنها به لحاظ سوءمديريت در بحث بازرگاني براي آنها فراهم شده است.

به گفته وي، عدم ارائه تحليل از شرايط موجود، فرصتها و تهديدها و دورنماي توليد و عرضه نفت و گاز و ‌چالشهاي اساسي، از اشكالات برنامه وزير پيشنهادي نفت است.

وي با بيان اينكه انتظار اين بود كه در هر بخش تحليل كوتاهي ارائه ميشد تا ميزان شناخت وزير پيشنهادي و راهكارهاي وي روشن ميشد،‌ گفت:‌ به عنوان مثال وزير نفت،‌ عليرغم ايجاد ديون خارجي و صرف هزينههاي سنگين در دستيابي به اهداف مصوبه توليد در سه برنامه اول و دوم و سوم توسعه،‌ ناكام بود، لازم بود ايشان در اين مورد تحليلي ارائه ميكرد تا يك حداقل اطمينان نسبي به صحت برنامههاي آتي وي به وجود ميآورد.

وي از جمله اشكالات وارد بر برنامه وزير پيشنهادي را عدم ورود به مباحث اساسي و چالش برانگيز در حوزه نفت و به عنوان مثال ايجاد دهها شركت جديد،‌ انواع قراردادهاي نفتي و آثار آنها بر شرايط توليد و تبعات بينالمللي آنها و چگونگي اصلاح آنها، ‌بحث تراز مثبت و منفي گاز و اولويتهاي ناشي از آنها، ميزان واقعي گاز مورد نياز تزريق و اختلاف نظر در مورد آنها دانست.

موسوي با بيان اينكه هيچ موضعگيري روشني در برنامه ميركاظمي در مورد تغييرات متوالي ساختار، ‌مشكلات قراردادهاي بيع متقابل و بازنگريهاي وجود ندارد، به مواردي مثل قراردادهاي مشاركت در توليد كه مخالف قانون اساسي است به عنوان موضوع جديدي كه كارشناسي نشده و بعضا بسيار خطير است اشاره كرد كه در برنامههاي وزير پيشنهادي نفت آمده است.

وي افزود: بهره مالكانه و محدود كردن حاكميت نظام بر منابع نفتي و عمليات بالادستي از موضوعات مهمي است كه قبل از طرح موضوع آن بايد به بررسي كارشناسي و حقوقي آن بپردازيم، اما وزير پيشنهادي بدون اين كارشناسي، ‌اين مباحث را به عنون برنامه ارائه داده است.

موسوي عدم توجه به موضوعات مهم از قبيل پدافند غيرعامل و ايجاد تاسيسات لازم براي كاهش فوري ميزان گازهاي اسيدي در سيالات توليدي كه ميتواند در بازاريابيها يك تهديد باشد، ‌را از ديگر اشكالات برنامه ميركاظمي عنوان كرد.

وي عدم توجه به تمركز در بعد ساختاري و مقرراتي، تكيه بر استقراض خارجي، ‌خلاصهبرداري و كپي كردن ليست پروژههاي مصوب فعلي به عنوان برنامه براي خود، ‌بدون طرح بحث جديد كه فقط جمع صفحات برنامه را زياد كرده است و عدم انسجام در برنامهها،‌ طرح مباحث به صورت كلي و شعاري را از ديگر اشكالات برنامه ميركاظمي عنوان كرد.
قرهخاني در موافقت با وزير پيشنهادي نفت اظهار كرد: آن چه مخالفان مطرح كردند مشكلات موجود در صنعت نفت بود و آقاي ميركاظمي هم كه آمدند براي رفع اين مشكلات برنامه ارائه كردند و جداي از اين هم نيست.

وي افزود: ميركاظمي بر مشكلات صنعت نفت دست گذاشتهاند. 101 سال صنعت نفت داريم اما ننگ نياز به اين صنعت را در پيشاني آن داريم، چرا؟ آيا بحث ما نداشتن متخصص و ماده اوليه است يا اينكه

تصميمگيري راهبردي و كلان نداشتهايم.

قرهخاني با اشاره به كيفيت نامناسب توليدات نفتي تاكيد كرد: آيا فكر كردهايم چرا چاههاي نفتي ما افت برداشت دارند.

آقاي ميركاظمي روي همين موضوع دست گذاشتند كه برداشت ما صيانتي باشد. متاسفانه در حال حاضر 70 ميليون متر مكعب تزريق گاز داريم و اگر 10 سال ديگر همين گونه پيش برويم روزانه 3 ميليون بشكه ريزش برداشت نفت را خواهيم داشت كه به تصميمگيريهاي كلان نياز دارد.

نماينده عليآباد كتول در ادامه با اشاره به قراردادهاي بينالمللي، بر لزوم آگاهي سياسي وزير نفت تاكيد كرد و ‌گفت: اگر چه امروز متخصصين ما در نفت در قرارداد كرسنت ميگويند كه بايد توليد كنيم و با ثمن بخس به خارجيها بدهيم، اما آقاي ميركاظمي اين جا دست گذاشتند كه بايد اصلاح شود.

وي مهمترين نكته در برنامههاي وزير پيشنهادي نفت را سرمايهگذاري در ميادين دانست و گفت: در اين برنامه تمامي هم و غم ميركاظمي در بخشهاي سرمايهگذاري‌ و داخلي، سرمايهگذاري بر ميادين است، مشكل وزارت نفت اين نيست كه از مديريت تكنيكال به دور باشد، مشكل نفت تصميمگيري كلان است و تصميمات شركت نفت تنها در شركت نفت خلاصه نميشود. ايشان روي اساسنامه شركت نفت دست گذاشتهاند كه مالكيت شركت نفت را به خود ميدهد و درآمدهاي شركت نفت در آن جا شفاف نيست.

نماينده عليآباد كتول با اشاره به تاكيد اعضاي كميسيون انرژي بر صلاحيت وزير پيشنهادي نفت گفت: در 4 سال گذشته 50 درصد وزراء را مجلس رد كرده و 50 درصد در اثر ناهماهنگي در دولت رد شدند، اما نياييم اين تجربه را تكرار كنيم، در وزارتخانهاي كه ثبات اقتصادي و قلب تپنده در آنجاست.

وي در پايان خطاب به نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد: ‌انتظار است ايشان كه مدير با تجربه، صادق و پاكدستي او زبانزد خاص و عام است،‌ راي قاطعي بياورند تا در صنعت نفت تحولي ايجاد كنيم و اميدواري بدهيم.


وزير پيشنهادي نفت گفت: براساس نگاه حاكم بر چشمانداز توسعه روابط بينالمللي و اقتصاد جهاني در افق آينده، حركت به سمت اقتصاد دانشي با ظرفيت بالاي بهرهوري، ‌زيرساختهاي توسعه يافته، ‌فناوري اطلاعات و ارتباطات و استفادهكارآتر از منابع انرژي با تكيه بر نيروي انساني مجرب، ماهر و مبتكر براي هر اقتصاد رو به توسعهاي از الزامات اساسي است.

ميركاظمي گفت: بر جامعنگري مديريت استراتژيك علاوه بر در نظر گرفتن چشمانداز مذكور و استفاده موثر از منابع هيدروكربنيك كشور براي تبديل ايران به يك قدرت منطقهيي جهت ايفاي نقش برتر ژئوپولتيكي و ژئوكونوميكي بيش از پيش تاكيد دارم.

وي اين رويكرد را به معناي تحقق اهداف عالي چشمانداز ملي در افق 20 ساله عنوان كرد و افزود: بر مبناي همين نگرش مديريت جامع است كه دانش برنامهاي راهبردي مبتني بر نگاهي نظاميافته براي زيربخشهاي اصلي اقتصاد ايران ضرورت مييابد، بنابراين اگر دنبال ايفاي نقش موثر بينالمللي در قرن 21 هستيم بايد در جستجوي يافتن راهي براي بهبود و تقويت استعدادها و توانمنديهاي خود بوده و با تبديل استعدادهاي طبيعي به قابليتها در عرصهبينالملل به برتري رقابتي در اين حوزه دست يابيم.

وي وجود منابع عظيم هيدروكربنيك را به عنوان يكي از استعدادهاي طبيعي يادآور شد و تصريح كرد: يكي از مهمترين ماموريتهاي وزارت نفت در راستاي دستيابي به اهداف چشمانداز ملي طراحي يك نظام مديريت جامعنگر است.

وي افزود: نگاه به صنعت نفت به عنوان صرفا يك بنگاه اقتصادي، ‌اجحاف به ارزشهاي ملي است.

وزير پيشنهادي نفت با اشاره به حجم عظيم ذخاير نفت و گاز كشور و موقعيت منحصر به فرد ايران و دسترسي آسانتر به بازارهاي مصرف انرژي لزوم اصلاح ساختارهاي تصميمسازي و اجراي صنعت نفت متناسب با تحولات جهاني را يادآور شد و گفت: فرآيندهاي تصميمسازي و عملياتي در اين صنعت بايد در راستاي ارتقاي اقتصادي كشور و بهينه سازي عوامل موثر بر فعاليتها اصلاح و تنظيم شود.

به گفتهوي مديريت بر تقاضا و ‌اصلاح الگوي مصرف انرژيجهت جلوگيري از مصرف بيرويه‌ي انرژي در كشور، تدوين و اجراي برنامهها و راهكارهاي خاص در سطح ملي را به ياري ميخواهد.

وي با تاكيد بر لزوم اتخاذ راهكارهاي مناسب در تعامل با ديگر دستگاهها در اين بخش، به اهداف چشمانداز 20 ساله، سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اين سياستهاي ابلاغي تدوين برنامه‌ي پنجم در سال 87 اشاره كرد و ادامه داد: ‌برداشتهايي كه از حوزههاي نفتي انجام ميدهيم بايد به گونهاي باشد كه بتواند تضمين توليد با ثبات در آينده را براي نسلهاي آتي داشته باشد، اگر بدون نگاه علمي اين ذخاير به بهرهبرداري برسد باعث افت خواهد شد.

ميركاظمي بر ضرورت اتخاذ روشهاي اصولي و صيانت شده از مخازن تاكيد كرد.

اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا شهاب باران محسن پورسیدآقایی پست پلاس طرح ملی مسکن مجید بهرامی بوریس جانسون محمد شیاع زهرا امیرابراهیمی