بازدید 3192
کد خبر: ۱۰۳۲۳۸
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶ 09 June 2010
جنبش غیر متعهدها با صدور بیانیه ای بار دیگر حمایت خود را از حق ایران برای برخورداری از برنامه هسته ای صلح آمیز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدم تعهد بیانیه خود را در خصوص اجرای موافقتنامه های پادمان NPT  و مقررات مربوط به قطعنامه های 1737(2006)، 1747 (2007)، 1803(2008) و 1835(2008) شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران
بند(e) "هفت" دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین المللی  انرژی اتمی در  18 خرداد ماه 1389 صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

آقای رئیس

1- جنبش عدم تعهد مایل است مراتب تشکر خود را از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای یوکیا آمانو به خاطر گزارش وی در خصوص اجرای موافقتنامه  پادمان در جمهوری اسلامی ایران  مندرج در سند 2010/28/ GOV ابراز نماید.

2- قبل ازبیان نقطه نظراتمان درخصوص گزارش مدیرکل، جنبش عدم تعهد مایل است مواضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید قرار دهد:

a. جنبش عدم تعهد بر حق اولیه و غیر قابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز بدون هرگونه تبعیض ومنطبق با تعهدات قانونی مترتب تاکید می نماید. بنابراین، هیچ موردی نباید به گونه ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود. انتخابها وتصمیمات کشورها شامل موارد ( مربوط به) جمهوری اسلامی ایران درزمینه استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته ای و سیاستهای چرخه سوخت می بایست محترم شمرده شوند.

b. جنبش عدم تعهد، آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده وتاکید می نماید که هیچ فشار یا مداخله ناواردی درفعالیتهای آژانس به ویژه در فرآیند راستی آزمایی که می تواند بازدهی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نمی بایستی وجود داشته باشد.

c. جنبش عدم تعهد بر تفاوت بنیادین میان وظایف قانونی کشورها وفق موافقتنامه های پادمان مربوط به آنها با هر گونه اقدامات اعتماد ساز که به طور داوطلبانه اتخاذ می گردند تاکید نموده و این که این امر موجد وظایف پادمانی قانونی نیست.

d.  جنبش عدم تعهد تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته ای (NWFZ) در منطقه خاورمیانه را به عنوان گامی مثبت در راه نائل شدن به هدف خلع سلاح هسته ای جهانی مورد توجه قرار داده و مراتب حمایت خود از تاسیس چنین منطقه ای مطابق با قطعنامه های مربوطة مجمع عمومی و شورای امنیت را تکرار می کند.

e. جنبش عدم تعهد مصونیت فعالیتهای هسته ای صلح آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می نماید هرگونه حمله یا تهدید به حمله بر علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز اعم از در حال فعالیت یا در حال ساخت که بشریت و محیط زیست را در معرض خطر جدی قرار داده و نقض عمده حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آئین نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می شود تاکید می نماید. جنبش عدم تعهد نیاز به تدوین سند مذاکراتی چند جانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید به حملات بر تاسیسات هسته ای مختص استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای را تصدیق می نماید.

f. جنبش عدم تعهد قویاً معتقد است که کلیه پادمانها و موضوعات راستی آزمایی منجمله موارد مربوط به ایران می بایست در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر اساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل گردد. علاوه بر آن جنبش عدم تعهد تاکید دارد که آژانس می بایست به کار خود برای حل موضوع هسته ای ایران در چارچوب اختیار و اساسنامه آژانس ادامه دهد.

g. عدم تعهد تاکید می نماید که دیپلماسی و گفتگو از طریق صلح آمیز و همچنین مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرفهای ذیربط می بایستی به عنوان تنها روشهایی که از طریق آنها  یک راه حل فراگیر و پایا برای موضوع هسته ای ایران قابل دستیابی است، باقی بماند.

3- در این رابطه جنبش عدم تعهد از بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل درتاریخ 17می 2010 مندرج درسند GOV/INF/2010/9 استقبال می نماید.

4- جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که مدیر کل باردیگر بیان داشته که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران ادامه دهد.

5- جنبش عدم تعهد ایران را به ادامه همکاری اش با آژانس به منظور ارائه تضمینی معتبر در خصوص عدم وجود مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران مطابق با حقوق بین الملل ترغیب می نماید.

6- جنبش عدم تعهد با نگرانی تبعات احتمالی فاصله گرفتن از زبان استاندارد راستی آزمایی دربخش خلاصه  گزارش مدیرکل جایی که بیان می دارد : " ایران می بایستی همکاری لازم را برای این که به آژانس اجازه دهد که تایید نماید کلیه مواد هسته ای ایران در فعالیتهای صلح آمیز قرار دارند" مورد ملاحظه قرار می دهد و مایل است در این خصوص از دبیرخانه درخواست توضیح بیشتری نماید. با توجه به اینکه گزارش اجرای پادمان در سال 2009 ( SIR) مندرج در سند GOV/2010/25 بیان می دارد " در حالی که آژانس قادر بوده است در مورد ایران نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای اظهار شده در فعالیتهای صلح آمیز قرار دارند راستی آزمایی صحت و تکمیل اظهارات ایران در دست انجام است".

7- عدم تعهد از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همانگونه که در آخرین گزارش مدیرکل ذکر شده استقبال نموده و در این رابطه موارد زیر را متذکر می شود:

a. فعالیتهای تولید مواد هسته ای خصوصاً مواردی که به غنی سازی مربوط می شود همچنان تحت اقدامات کنترلی و نظارتی آژانس قرار داشته و تا به آن تاریخ نتایج نمونه برداریهای محیطی در کارخانه غنی سازی سوخت FEP در نطنز و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP) دلالت بر آن دارد که عملیات کارخانه ها منطبق بر موارد اظهار شده بوده است. آژانس از زمان آخرین گزارش 3 بازرسی سرزده را به طور موفقیت آمیز به انجام رساند. از مارس 2007 در مجموع 38 مورد بازرسی سرزده در FEP انجام شده است.

b. آژانس تایید نموده است که کارخانه غنی سازی سوخت فوردو ( FFEP) با اطلاعات طراحی ارائه شده از سوی ایران مطابقت داشت و تاسیسات درمرحله پیشرفته ساخت قرار داشت اگرچه هیچ سانتریفیوژی به تاسیسات وارد نشده است.آژانس پس ازگزارش قبلی  چهار راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را به انجام رسانده است. از اکتبر 2009 بطور میانگین هر ماه یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی  (DIV) در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت انجام شده است. نتایج نمونه برداریهای محیطی در FFEP تا تاریخ 16 فوریه 2010 وجود اورانیوم غنی شده را نشان نمی داد.

c. آژانس به نظارت بر  استفاده و ساخت سلولهای داغ در تاسیسات هسته ای مربوطه در ایران ادامه داده و هیچگونه شواهدی دال بر اینکه فعالیتهای جاری بازفرآوری وجود داشته در این تاسیسات مشاهده نشده است.

d. ایران امکان دسترسی آژانس به رآکتورآب سنگین را در اراک (IR-40) فراهم ساخت و آژانس قادر شد راستی آزمایی اطلاعات طراحی را انجام دهد. آژانس تائید نمود که احداث تاسیسات در حال انجام است. آژانس همچنین یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی را در کارخانه تولید سوخت ( FMP) انجام داد و تایید نمود که از می 2009 هیچ تجهیزات جدید فرآوری در تاسیسات نصب نشده و مجتمع سوخت، میله یا قرصهای جدیدی در FMP تولید نشده است.

8- جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که به نظر مدیرکل "مدت زمانی که ایران برای اعلام در خصوص تغییرات مربوطه ایجاد شده در PFEP  فراهم آورد برای آژانس برای اینکه بتواند رویه های موجود پادمانی را تنظیم نماید‍، ناکافی بود. در این رابطه جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می نماید که از تاریخ 15 می 2010 آژانس در حال اجرای یک رویکرد پادمانی تجدید نظر شده برای محاسبه تحولات شاخص جدید درطراحی وعملیات درPFEP می باشد. جنبش عدم تعهد همچنان ایران را به ارائه اطلاعات طراحی به آژانس در باره تاسیسات هسته اش مطابق با موافقتنامه پادمان جامع این کشور ترغیب می نماید.

9- جنبش عدم تعهد از درخواستهای پیشین مدیر کل خطاب به آن دسته از اعضایی که اطلاعاتی را در ارتباط با "مطالعات ادعایی" به دبیرخانه ارائه کرده اند برای موافقت با اینکه آژانس تمامی اسناد مربوطه را با ایران ارائه نماید، کاملا حمایت می نماید. جنبش عدم تعهد یکبار دیگر نگرانیهای خود را نسبت به ایجاد موانع در این خصوص که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می سازد ابراز می دارد. جنبش عدم تعهد در این رابطه خاطرنشان می سازد که مدیرکل قبلا گزارش نموده:

a. آژانس به طور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعائی را تشکیل می دهند در اختیار دارد.

b. محدودیتهای اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به ایران انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این خصوص برای آژانس مشکلتر می سازد.

10- با مد نظر قراردادن تحولات اخیر فوق الاشعار وهمچنین گزارشهای قبلی مدیرکل درخصوص اجرای برنامه عمل  "تفاهمنامه  جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیتی حل و فصل موضوعات باقی مانده" ((INFCIRC/71l جنبش عدم تعهد کماکان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به صورت معمول به انجام برسد.

11- جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته ای ایران می باشند تصریح می نماید جنبش عدم تعهد بدین منظور همه  کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت، تشویق می نماید.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه روز طبیعت تفاوت متانول با اتانول