کتاب فیلسوف دانشجو است

برچسب: کتاب فیلسوف دانشجو است
نشست رونمایی از کتاب فیلسوف دانشجو است ...
کتاب می نویسد همکاران جوان او در پژوهشگاه علوم انسانی... و به سیاق ایمانوئل کانت فیلسوفی که بیش از همه... جدیت و علاقه روی مقاله ها و کتاب های تازه... اش کار می کند او متعلق به نسلی از استادان...
کد خبر: ۷۱۹۴۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv