در مورد ملی گرایی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

پاپ در مجارستان نسبت به افزایش ناسیونالیسم در اروپا هشدار داد.
کد خبر: ۱۱۷۳۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

«جرج فریدمن» مطرح کرد؛
اکنون با توجه به تنزل قدرت اعراب سنی در خاورمیانه و چالشی که سنی های افراطی جهادی برای این قدرت های سنی به وجود آورده اند، شیعیان در موقعیتی قرار گرفته اند که دوباره دست به توسعه بزنند. با این حال، آنها در اقلیت هستند و مشخص نیست، تا کجا می توانند نفوذ و قدرت خود را گسترده کنند.
کد خبر: ۷۰۸۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ