در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات

افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصله ی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته می شود. این ویژگی‌ها یک کشور عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیار‌های نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها ۳۰ درصد جمعیت این کشور را شامل میشود.

افغانستان دارای ۳۴ استان و حدود چهارصد شهرستان است. اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه‌های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. برای نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّت سازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیایی کنونی فاصله دارند.

نظام سیاسی افغانستان از حیث نهاد‌های سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری می کند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیرو‌ها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنش های فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست.

تاریخ افغانستان دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۴۳ را اوج موفقیت تلاش های دموکراسی خواهی معرفی میکند. در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادی‌های ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاش‌ها قدم های ابتدایی محسوب می شدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آن‌ها نیز از سطحی بودن باور‌ها و فعالیت‌های دموکراتیک در رنج بود.

پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسی خواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسی خواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزش‌های دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایش‌های قومی ـ. قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار می آید.

جغرافیا

افغانستان حدفاصل آسیای میانه و آسیای جنوب غربی به مرکزیت کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور با ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱ میلیون نفر بود. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

افغانستان کشوری محصور در خشکی و کوهستانی است که بین جنوب آسیا و آسیای میانه در طول جغرافیایی ۶۰ تا ۷۵ درجه شرقی و عرض ۲۹ تا ۳۸ درجه شمالی قرار گرفته‌است. بلندترین نقطه کشور قله نوشاخ به ارتفاع ۷٬۴۸۵ متر از سطح دریا در شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.

این کشور از نظر جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود؛ دشت‌های شمالی کشور که ناحیه‌ای عمدتاً زراعی است. فلات جنوب غربی که بیشتر چشم‌اندازی بیابانی و نیمه‌خشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشته‌کوه هندوکش که این دو را از هم جدا می‌کند.

افغانستان آب‌وهوایی خشک، تابستان گرم و زمستان سرد دارد. زمستان‌های ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی افغانستان بسیار سرد و خشن است. به طوری‌که میانگین دما در دی ماه به زیر ۱۵- درجه سانتیگراد می‌رسد. از سوی دیگر مناطق کم ارتفاع جنوب غربی (حوضه سیستان)، منطقه جلال‌آباد در شرق و دشت‌های ترکستان در کنار رود آمودریا در شمال، تابستان‌هایی گرم دارند و میانگین دمای آن‌ها در تیرماه به بیش از ۳۵ درجه می‌رسد.

بیشتر رودخانه‌های مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزی کشور سرچشمه گرفته و به دریاچه‌های کوچک داخلی ریخته یا در شنزار‌های بیابانی فرو می‌روند. آمودریا، هلمند، کابل‌رود و هریرود مهمترین حوضه‌های آبی کشور را تشکیل می‌دهند.

آمودریا که ۲۵۴۰ کیلومتر طول دارد و از یخچال‌های پامیر سرچشمه می‌گیرد و حدود ۲۴۱ هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان را آبیاری می‌کند. حدود هزار کیلومتر از این رود مرز بین افغانستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان است. آمودریا از جایی که رود کوکچه در غرب شهر فیض‌آباد به آن می‌ریزد قابل کشتیرانی می‌شود. 

ساختار حاکمیتی فعلی افغانستان

روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برج‌های تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در این زمان و با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمان‌های بین المللی و کشور‌های فعال در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرف‌های سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان شکل گرفت.

این اجلاس در نهایت، به معاهده بین المللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمان‌های بین المللی، کشور‌های قدرتمند جهانی و کشور‌های همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرف‌های سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌های سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند. معاهده «بن» تمام مراحل شکل گیری نهاد‌ها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان قرار داد.
 

بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. از این رو، از نظر حاکمیت مردمی و روی آوری به ارزش‌های دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشور‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

به طور کلی شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بین المللی نیز کاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جدید دموکراسی سازی با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به رأی گذاشته شد. همانگونه که فرایند‌های بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیمگیری شد.

برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکل گیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی می کنند.

اقتصاد افغانستان

کشور افغانستان به دلیل محدودیت عای جغرافیایی از جمله محصور بودن در خشکی و عدم توان بهره برداری از منابع زیرزمینی و نیز درگیری با جنگ در طول سالیان متمادی دارای یک اقتصاد ضعیف و شکننده است. با این حال اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجهی پس از سال ۲۰۰۲ با توجه به کمک‌های بین‌المللی بهبود یافت.
 

برای مثال در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر بن مبلغ ۹۷ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرد که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار درعرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، عمران کانالها، آبرسانی شهر و روستاها، کمک به کشاورزان و... به مصرف رسید.

به طور کلی افغانستان از نظر صادرات و واردات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در سال ۲۰۱۰ صادرات این کشور قریب به ۵۴۷ میلیون دلار بود که با این مبلغ این کشور در رده ۱۶۴ مین کشور صادرکننده جهان قرار می‌گیرد. عمده صادرات کشور افغانستان تریاک و حشیش است که این کالا به کشور پاکستان ۲۵٫۹ ٪، هند (۲۵٫۵ ٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶ ٪، آلمان ۵ ٪ صادر می‌شود.

همچنین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است که نشان از ضعف اقتصادی بالا در این کشور دارد. به طور کلی واردات افغانستان طور عبارت است از: منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا‌ها نظیر مواد ساختمانی و مواد غذایی.

واردات محصول در این کشور بیشتر از طریق کشور‌های روسیه، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا و پاکستان صورت می‌گیرد.

سیاست خارجی افغانستان

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همهٔ کشور‌های دنیا دارای روابط سیاسی است. دولت افغانستان اعلام داشته که در صورت تشکیل کشور کاملاً مستقل فلسطین روابط کامل خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد. در رابطه با ارتباطات افغانستان با ایران نیز نکته آن است که به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی، ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد، علاوه بر این ایران یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری افغانستان است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته‌است. البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان بوده‌است. ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل افغانستان همکاری دارند.
 

افغانستان و ایران اگرچه بر توافقنامهٔ امضا شده توسط امیر عباس هویدا و محمد موسی شفیق نخست وزیر‌های وقت هر دو کشور در مورد تقسیم حق آب هیرمند تاکید دارند ولی در سال‌های اخیر که مشکل کمبود باران وجود دارد بر سر تقسیم آب رودخانه هیرمند در منطقهٔ سیستان اختلاف نظر دارند.
 

در مورد افغانستان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مناجات در پایتخت افغانستان صد ها بلندگوی جدید به مساجد...
کد خبر: ۱۱۵۱۶۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲


که عضویت افغانستان در این ائتلاف لغو شده است ...
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا افغانستان ائتلاف مشترک... ها در افغانستان متاسفانه دیگر با تعهد جهانی مطابقت ندارد... افغانستان در بهمن 1398 به عضویت این ائتلاف درآمد و... افغانستان ادامه خواهد داد و بر تعهد اعضا به اصول...
کد خبر: ۱۱۵۱۰۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸


حاصل طبیعی فوتبال پولی در رده های پایه
افغانستان شکست باورنکردنی را تجربه کرد به تابناک ورزشی تیم... مصاف افغانستان رفت و یک بر صفر نتیجه را واگذار... فوتبال یک کشور باشد اما واقعا کشوری همانند افغانستان نه...
کد خبر: ۱۱۴۹۹۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰


متحد اظهار داشت وضعیت کنونی افغانستان از آثار سوء مداخله...
نشست بررسی قطعنامه ای درباره وضعیت افغانستان گفت وضعیت بشردوستانه... و سیاسی جاری در افغانستان نشانه ای از آثار سوء... جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل وضعیت فعلی در افغانستان... در ارتباط با وضعیت افغانستان اظهار داشت که تصویب این...
کد خبر: ۱۱۴۹۷۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰


ای درباره وضعیت افغانستان را با ۱۱۶ رای مثبت به...
پس از تسلط طالبان بر افغانستان به مجمع عمومی ارائه... در افغانستان از مقامات طالبان می خواهد که به تعهدات... بین المللی و دوجانبه افغانستان پایبند بوده و در مسیر... حقوق بشر و محرومیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد...
کد خبر: ۱۱۴۹۷۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰


وزیر شهرسازی حکومت پیشین و برادر رئیس جمهوری اسبق افغانستان...
یافته است رسانه های افغانستان اعلام کردند که محمود کرزای... افغانستان خارج شود گفته شده که دعوای محمود کرزای و... افغانستان نیز پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان ممنوع... شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز که پس از بازگشت...
کد خبر: ۱۱۴۹۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷


وضعیت اقلیمی افغانستان اعلام کرد افغانستان ششمین کشور آسیب دیده...
افغانستان بر لبه پرتگاه تغییرات ویرانگر اقلیمی قرار دارند بر... اساس این گزارش افغانستان از کشورهایی است که کمترین آمادگی... است گزارش با اظهار اینکه افغانستان در برابر آفات طبیعی... افغانستان می شود در ادامه گزارش آمده است این تهدیدات...
کد خبر: ۱۱۴۹۱۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵


– نتایج امتحان کنکور سراسری افغانستان امروز از سوی اداره...
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا افغانستان نتایج کنکور... در مورد آینده تحصیلی دختران وجود دارد کنکور سراسری افغانستان... سراسر افغانستان گزارش های زیادی از ممانعت اشتراک دختران توسط... آموزان در افغانستان است و آنها با سپری کردن آن...
کد خبر: ۱۱۴۸۸۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴


دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر اعلام کرد:
اولین گزارش خود درباره مسئله مواد مخدر در افغانستان پس...
افغانستان در مقایسه با سال گذشته 32 درصد افزایش یافته...
کد خبر: ۱۱۴۸۲۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰


پانزده ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان... است شماری از چهره های سیاسی افغانستان بر این باور... دختران و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان زمینه را برای... که یک حکومت اسلامی در افغانستان از سوی کشورهای جهان...
کد خبر: ۱۱۴۷۹۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹


طالبان به دامن اسرائیل غلتید؟
اسرائیل نیست حتی قبل از اینکه طالبان کنترل افغانستان را... و اسرائیل وجود نداشت و افغانستان از زمان تشکیل دولت... که به دنبال تقویت و تثبیت حکومت در داخل افغانستان... ها برای کشاندن افغانستان به پیمان ابراهیم همراه شود استناد...
کد خبر: ۱۱۴۷۳۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴


های باقی مانده از جنگ افغانستان در این کشور ثبت...
قاری نورالدین رستم خیل رئیس اداره انسجام مین روبی افغانستان... سال شمار زیادی از شهروندان افغانستان قربانی انفجار مین ها... مین روبی افغانستان ۱۱ مورد انفجار مین و مواد منفجر... کشور خارجی با افغانستان همکاری نکرده است از سوی دیگر...
کد خبر: ۱۱۴۷۰۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳


در تصویری که از افغانستان مخابره شده طالبان از تانک...
کد خبر: ۱۱۴۶۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲


۲۸ساله تبعه افغانستان که نگهبان پارک بود متهم است از... به افغانستان نزد خانواده ام رفتم و بعد از مدتی...
کد خبر: ۱۱۴۶۸۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱


شود تا کار برای تهیه قانون اساسی در افغانستان آغاز...
گذشته در افغانستان نامشخص بود اما اکنون سخنگوی طالبان می... سیاسی افغانستان قانون اساسی را یکی از نیازهای مهم کشور... جمهوری افغانستان ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که بیشتر...
کد خبر: ۱۱۴۶۶۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱


برای به رسمیت هیات حاکمه افغانستان ندارند ...
که هیات حاکمه جدید افغانستان به رسمیت شناخته شود مجاهد... تا روابط حسنه با افغانستان برقرار کنند ذبیح الله مجاهد... شناخته شود و با وجود از اینکه امارت اسلامی افغانستان... در سالگرد خروج آمریکا از افغانستان گفته بود هیات حاکمه...
کد خبر: ۱۱۴۶۵۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


ما با کشور افغانستان وجود ندارد و ۲ کشور در...
که نیاز به مذاکره با افغانستان باشد جلسات و هماهنگی... روزانه و هفتگی با کشور افغانستان برگزار می شود فرمانده... کشور افغانستان دارد ...
کد خبر: ۱۱۴۶۴۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


کد خبر: ۱۱۴۶۳۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹


در شهر خوست افغانستان کشاورزان که به دلیل کاهش بازار... افغانستان محسوب می شود هستند صادرکنندگانی که نمی توانند به... معطوف کردند آجیل کاج که در افغانستان به چلغوزه نیز...
کد خبر: ۱۱۴۶۱۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸


های اسرائیل از تلاش گروه طالبان افغانستان برای برقراری روابط... های اسرائیلی گروه طالبان افغانستان در حال تجدید نظر در... دولت افغانستان که در مذاکرات با دولت طالبان شرکت داشته... سایه قرارداد دوجانبه میان اسرائیل و افغانستان است این مقام...
کد خبر: ۱۱۴۶۰۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷


nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ