در مورد شیل در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

قیمت نفت:
کد خبر: ۷۱۲۳۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۳


قیمت نفت:
کد خبر: ۷۱۱۰۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


قیمت نفت:
کد خبر: ۷۱۰۴۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


شیل در آمریکا به خصوص در مناطق پرمین باسین در...
شیل در آمریکا به خصوص در مناطق پرمین باسین در... شیل در آمریکا قصد دارند با وجود کاهش شدید قیمت...
کد خبر: ۷۰۹۸۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


قیمت نفت:
کد خبر: ۷۰۹۷۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


قیمت نفت:
افزایش حفاری های شیل آمریکا تولید این کشور در سال...
کد خبر: ۷۰۷۸۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۹


قیمت نفت:
حفاری های شیل آمریکا تولید این کشور در سال گذشته...
کد خبر: ۷۰۷۶۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


قیمت نفت:
نفت شک کنند با افزایش حفاری های شیل آمریکا تولید...
کد خبر: ۷۰۷۱۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


قیمت نفت:
۲۰ سال گذشته بوده است با افزایش حفاری های شیل...
کد خبر: ۷۰۶۸۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


قیمت نفت:
است با افزایش حفاری های شیل آمریکا تولید ااین کشور...
کد خبر: ۷۰۶۵۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


قیمت نفت:
گذشته بوده است با افزایش حفاری های شیل آمریکا تولید...
کد خبر: ۷۰۶۲۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲


افزود با در نظر گرفتن افزایش تولید نفت شیل انتظار...
کد خبر: ۷۰۵۷۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


قیمت نفت:
کد خبر: ۷۰۰۷۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵


قیمت نفت:
تولید نفت شیل به ۹ ۳ میلیون بشکه در روز...
کد خبر: ۷۰۰۵۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۴


قیمت نفت:
شیل به ۹ ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است...
کد خبر: ۷۰۰۳۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳


قیمت نفت:
و تولید نفت شیل به ۹ ۳ میلیون بشکه در...
کد خبر: ۶۹۹۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


قیمت نفت:
سال گذشته رشد داشته و تولید نفت شیل به ۹...
کد خبر: ۶۹۹۴۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


قیمت نفت:
کد خبر: ۶۹۶۲۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


قیمت نفت:
کد خبر: ۶۹۵۹۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


کد خبر: ۶۹۵۸۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv