در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

وزارت آموزش و پرورش ایران به لحاظ بودجه و نیز جمعیت مرتبط بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۶ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهدهدار است. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ جدا و مسئولیت آموزش عالی (دانشگاهها) را نیز عهدهدارشد، اما پس از تشکیل وزارت علوم، برای اداره امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد در مقاطع پیش دبستان، دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده گرفت. سید محمد بطحایی وزیر کنونی آموزش و پرورش است. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

معاونت‌ها

وزارت آموزش و پرورش برای انجام بهتر وظایف خود معاونت‌های فراوانی را زیر نظر خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی اشاره کرد.

سازمان‌های زیر مجموعه

این وزارتخانه در ساختار تشکیلاتی اش تعدادی سازمان را نیز پوشش می دهد که عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی.

وزیران آموزش پرورش در دوران انقلاب اسلامی

آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی با هدف حذف بی عدالتی‌های آموزشی و گسترش زمینه‌های تحصیل در اقصی نقاط کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وزرای فراوانی را در رأس هرم مدیریتی خود دیده است که به ترتیب زمانه در ادامه به نام آن‌ها اشاره می‌شود.

غلام حسین شکوهی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، محمد علی رجایی ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، محمد جواد باهنر ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، علی اکبر پرورش ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، سید کاظم اکرمی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، محمد علی نجفی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، حسین مظفر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مرتضی حاجی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، محمود فرشیدی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، علی رضا علی احمدی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، حمید رضا حاجی بابایی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، علی اصغر فانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، فخرالدین دانشآشتیانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و سید محمد بطحایی از سال ۱۳۹۶.

وظایف وزارت آموزش و پرورش

براساس مفاد قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره هاى پیش دبستانی، دبستانی، راهنمائى تحصیلی، متوسطه و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بهع هده دارد.

در این قانون تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع)، یکى از هدف هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذکر و محدودهٔ فعالیت آن در دو بخش کلی، آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصی، مطرح شده است. این قانون به زمینه هاى جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن تأکید و این وزارتخانه را به تشکیل شوراى عالى و شوراهاى منطقه اى آموزش و پرورش مکلف کرده است.
 

اهم وظایف

به موجب قانون، براى وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضى از آن‌ها عبارتند از:

۱- تشکیل شوراى عالى آموزش و پرورش براساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیههاى آن

۲- تشکیل شوراهاى منطقهاى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید

۳- هماهنگى با وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر دستگاههائى که بهنحوى در امر آموزش دخالت دارند به منظور هماهنگ کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشى کشور

۴- تهیه و پیشنهاد برنامههاى میانمدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش

۵- زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزى

۶- تأمین نیروى انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسرا‌ها و مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاى فنى و حرفهاى

۷- تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همهٔ مردم تا پایان دورهٔ متوسطه

۸- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بهمنظور ارتقاء سطح توانائى شغلى آنان

۹- تألیف، چاپ و توزیع کتابهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامهریزىهاى زمانبندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورىاسلامى ایران و با رعایت بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى

۱۰- نظارت بر اجراء صحیح و دقیق کلیه آئیننامه‌ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامه‌ها

۱۱- ارتباط مستمر با اولیاء دانشآموزان و استمداد از آن‌ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر

۱۲- توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانشآموزان، پرورش خلاقیتهاى هنرى آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهاى آموزشى و تربیتى

۱۳- برنامه ریزى و اجراء برنامههاى جاذب و متنوع به منظور استفادهٔ مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدودهٔ اعتبارات مصوب دستگاههاى اجرائى ذىربط با استفاده از کمکهاى مردمى.

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود و در اسناد بالا دستی اش اهدافی را ترسیم کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

- ماده ۱: تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

- تبصره ۱:وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل ۱۲ قانون اساسى در مناطقى که پیروان دیگر مذاهب اسلامى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانشآموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

- تبصره ۲:اقلیتهاى دینى طبق اصل ۱۳ قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آن‌ها براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاد هستند.

- ماده ۲:  رشد فضایل اخلاقى و تزکیه دانشآموزان بر پایهٔ تعالیم عالیه اسلام،  تبیین ارزشهاى اسلامى و پرورش دانشآموزان براساس آن‌ها، تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى به احکام اسلامى، ارتقاء بینش سیاسى بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسى کشور، ایجاد زمینههاى لازم براى حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهاى موجود در کشور، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانشآموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسلامى با تأکید بر نفى روحیهٔ مدرک گرائى، رشد دادن و تقویت روحیهٔ عدالتپذیرى و عدالتگسترى و ظلمستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین، تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر بهعنوان وظیفهاى همگانى و متقابل،  ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیهٔ احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردارى عموم مردم از حقوق قانونى خویش، ایجاد و تقویت روحیهٔ اخوت اسلامى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار،  ایجاد روحیهٔ صرفهجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگى،  تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.
 


- ماده۳: آموزش و پرورش به دو بخش کلى آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصى بهشرح زیر تقسیم مىشود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده مىشود عهده دار اجراء آن خواهد بود:

- آموزش عمومى شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانى اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمى و هنرى در حدى که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

- آموزش نیمه تخصصى به دو بخش علمى و علمى - عملى (فنى و حرفهای) به شرح ذیل تقسیم مىشود:

۱. آموزش علمی، عبارت است از آموزش هائى که با توجه به اهداف آموزش هاى دورهٔ متوسطه ضمن تکمیل آموزش هاى عمومى با فراهم آوردن مبانى و زمینه هاى فراگیرى علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیهٔ استدلال و تفکر با مبادى علوم و فنون آشنا و او را براى طى مدارج عالیه آماده مىسازد.

۲. آموزش علمى - عملى (فنى و حرفه ای) عبارت است از آموزشهائى که فرد را برمبناى تعلیم مهارت هائى که جنبه کاربردى و عملى دارد، جهت احراز شغل یا حرفهٔ معینى آماده مى سازد و یا بر کارآئى و توانائى افراد شاغل به فنون و حرف مىافزاید.

- تبصره ۱: جهت اشاعه آموزشهاى علمى - عملى (فنى و حرفهای) و ایجاد جاذبه براى ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این بخش تا عالىترین سطوح آموزشى باید فراهم گردد.

- تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موظف هستند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلى آموزشى کشور با وزارت همکارى نمایند.
 

در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که با وجود تعطیلی... مقطعی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا آموزش تعطیل نمی... شود و این کار از راه های مجازی و غیرحضوری... پیگیری خواهد شد ...
میرزایی پنجشنبه شب ۸ اسفند در حساب کاربری خود در... توئیتر نوشت « ملت هشیار ایران در گذر از گردنه... های سخت آموخته چگونه تهدید ها را به فرصت تبدیل... کند تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست در اجرای...
کد خبر: ۹۶۲۲۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸


اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش بر... روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت ...
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش بر... روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت به گزارش... تابناک اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸... وزارت آموزش و پرورش در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه...
کد خبر: ۹۶۲۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸


وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا تعطیلی... مدارس تا ۱۵ فروردین صحت دارد اظهار کرد نخیر ما... در تعطیلات تابع سیاست ها و صلاح دید وزارت بهداشت... هستیم و اگر در منطقه و استانی وزارت بهداشت تشخیص...
کد خبر: ۹۶۱۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶


مدارس گلستان تا آخر هفته جاری به منظور پیشگیری از... شیوع احتمالی ویروس کرونا تعطیل شدند ...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا روابط عمومی... آموزش و پرورش استان گلستان اعلام کرد که بنا به... تصمیم کارگروه سلامت استان و موافقت استاندار کلیه مدارس گلستان... در تمامی دوره های تحصیلی و همچنین مراکز پیش دبستانی...
کد خبر: ۹۶۱۴۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا دستورالعمل مقابله با... عفونت های حاد تنفسی ناشی از کرونا ویروس به ادارات... کل آموزش وپرورش استان ها و مدارس ابلاغ شد ...
دستورالعمل ابلاغی ادارات کل آموزش وپرورش استان ها باید در... یک طرح ضربتی و سراسری نسبت به برگزاری دوره آموزشی... و توانمندسازی باهدف انتقال مفاهیم اصول بهداشت فردی و توصیه... های پیشگیرانه بهداشتی در قالب محتواهای آموزشی دیداری و شنیداری...
کد خبر: ۹۶۱۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان... گفت بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا... در استانداری اصفهان تمام مدارس استان اصفهان دوشنبه ۵ اسفندماه...
به گزارش « تابناک» رحمت الله ممیز در گفت و... گو با خبرنگار مهر اظهار داشت اداره کل آموزش و... پرورش مرجع اعلام تعطیلی مدارس نسبت به شیوع ویروس کرونا... جدید اعلام شده است و بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری...
کد خبر: ۹۶۱۲۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


حاجی‌میرزایی تاکیدکرد:
وزیر آموزش وپرورش در پیامی توییتری بر مجهز بودن مدارس... به امکانات لازم بهداشتی و ضدعفونی و رصد آنها تأکید... کرد به گزارش ایسنا محسن حاجی میرزایی در توییتر خود... با اشاره به لزوم انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از...
کد خبر: ۹۶۱۱۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


سخنگوی آموزش و پرورش تهران مدارس تهران فردا و پس...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا سخنگوی وزارت آموزش... و پرورش درباره دلیلی مدارس تهران گفت علت این تعطیلی... آماده شدن مدارس است تا دانش آموزان در روز های... آتی با امنیت وارد مدارس شوند اقداماتی چون ضدعفونی و...
کد خبر: ۹۶۱۰۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


وزیر آموزش و پرورش در جلسه ستاد پیشگیری و کنترل... بیماری کرونا با بیان اینکه طرح تعطیلی مدارس با حوزه... های سیاسی و بهداشتی است از تعطیلی تمام اردوهای دانش... آموزی و ضدعفونی تمام مدارس حوزه رأی گیری خبر داد...
کد خبر: ۹۶۰۹۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


در پی شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این... بیماری فردا یکشنبه ۴ اسفند و پس فردا دوشنبه ۵... اسفند مراکز آموزشی برخی استان ها از جمله استان مرکزی... قم گیلان گلستان قزوین همدان مازندارن البرز کرمانشاه اردبیل زنجان...
احتمال تعطیلی مدارس برخی استان های کشور فردا یکشنبه ۴... اسفند ماه به دلیل برودت و سردی هوا و احتمال... شیوع کرونا وجود دارد به گزارش تابناک مسعود ثقفی سخنگوی... آموزش و پرورش شهر تهران درباره تصمیم آموزش و پرورش...
کد خبر: ۹۶۰۹۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


مدیرکل امور سلامت وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه... هیچ مورد مشکوکی در مدارس از ابتلا به کرونا ویروس... نداشتیم گفت اگر هم مواردی وجود داشته باشد باید وزارت... بهداشت اطلاع رسانی کند و ما امر آموزش و پیشگیری...
به گزارش « تابناک» دکتر حسن ضیاءالدینی در گفت وگو... با ایسنا درباره تمهیدات آموزش و پرورش برای پیشگیری از... کرونا در جمعیت دانش آموزی اظهار کرد ما آموزش ها... را از چندی قبل در کل کشور آغاز کرده ایم...
کد خبر: ۹۶۰۷۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


وزیر آموزش و پرورش از پرداخت عیدی به دانشجو معلمان... برای اولین بار خبر داد ...
توییتری نوشت پس از رایزنی های گسترده با دولت و... نهادهای مسئول برای اولین بار امسال دانشجو-معلمان آموزش و پرورش... هم عیدی دریافت خواهند کرد وی پیش از این اعلام... کرده بود که با توجه به تصویب نامه ۱۴۳۸۸۹/ت ۵۶۰۰...
کد خبر: ۹۵۹۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


طرح جابر یا جابربن حیان عنوان طرحی است که در... سال های اخیر از سوی وزارت آموزش و پرورش به... مدارس ابتدایی کشور ابلاغ می شود شرکت در طرح جابربن... حیان نه تنها توسط مدارس ابتدایی ایران بلکه در کشور...
به گزارش « تابناک» طرح جابر یک طرح پژوهش محور... بوده و اغلب به دست سازه های عملی دانش آموزان... و آزمایش های مربوط به نکات درسی آن ها تمرکز... دارد اما با این حال گاهی مشاهده می شود که...
کد خبر: ۹۵۹۹۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


قالیباف:
عضو لیست شورای ائتلاف نیرو های انقلاب اسلامی گفت اگر... فقط یک دهه به آموزش و پرورش توجه کنیم آینده... این کشور در بعد مادی و معنوی تأمین خواهد شد...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم محمدباقر قالیباف عضو... لیست شورای ائتلاف نیرو های انقلاب اسلامی در گردهمایی فرهنگیان... تهران اظهار داشت امروز که نگاه می کنم می بینم... همه زندگی ام را مدیون معلمان دردآشنا فرهنگی متدین باتقوا...
کد خبر: ۹۵۹۵۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


سخنگوی آموزش وپرورش شهر تهران درباره وضعیت تعطیلی مدارس تهران... در روز پس از انتخابات مجلس "شنبه سوم اسفند ماه"... توضیحاتی داد ...
به گزارش « تابناک» به نقل از تسنیم مسعود ثقفی... سخنگوی آموزش وپرورش شهر تهران درباره وضعیت تعطیلی یا فعالیت... مدارس در روز شنبه سوم اسفند ماه "فردای روز انتخابات"... اظهار کرد ممکن است مدارسی که حوزه اخذ رأی هستند...
کد خبر: ۹۵۹۳۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


معلمانی که رتبه جدید خود را از تاریخ اول مهر... ۹۸ به بعد کسب می کردند باید در آزمونی که... بدین منظور برگزار می شود شرکت کنند ...
بندی معلمان این بار وارد مرحله برگزاری آزمون برای اعطای... ها بعد از اول مهر ۹۸ اتفاق می افتاد امور... اداری وزارت آموزش وپرورش نیز سازوکار ارتقای رتبه برای این... گروه از افراد را شرح داده و گفته است افرادی...
کد خبر: ۹۵۹۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


طبق تفاهم نامه اعتباری وزارت آموزش و پرورش با موسسه... اعتباری ملل مقرر شد تا وام های کم بهره با... نرخ ۴ درصد تا تاریخ ۱۵خرداد ۱۳۹۹ و در تعداد۲۰... هزار فقره وام قرض الحسنه به فرهنگیان داده شود ...
وزارت آموزش وپرورش با موسسه اعتباری ملل با هدف ارائه... خدمات وام قرض الحسنه به فرهنگیان در نشستی با حضور... الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش... و پرورش گودرز کریمی فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی و...
کد خبر: ۹۵۸۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


برودت هوا و بارش برف مدارس برخی مناطق استان همدان... در نوبت صبح امروز دوشنبه را تعطیل کرد ...
به گزارش « تابناک» به نقل از مهر از روابط... عمومی اموزش و پرورش استان همدان به علت بارش برف... و برودت هوا مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در... نواحی ۱و۲ همدان اسدآباد تویسرکان و قلقل رود در نوبت...
کد خبر: ۹۵۸۰۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی گفت ۴۷ درصد مردم قبل... از انقلاب سواد داشتند و امروز به رقم بیش از... ۹۷ درصد رسیده ایم و به عنوان معاون وزیر ادعا... می کنیم یک دانش آموز نداریم که بخواهد درس بخواند...
معاون وزیر آموزش و پرورش نرخ باسوادی در ایران به... ۹۷ درصد رسید / نیاز های دانش آموزان استثنایی رایگان... برطرف می شود سید جواد حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه... شورای اداری شهرستان گناباد در محل فرمانداری این شهرستان اظهار...
کد خبر: ۹۵۷۱۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش گفت ساعاتی که به خاطر تعطیلی... های مختلف دانش آموزان نتوانستند در کلاس ها حاضر شوند... از طریق افزودن یک ساعت به طول ساعات هر روز... یا استفاده از پنجشنبه ها جبران خواهد شد ...
میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت... و در جمع خبرنگاران درباره نحوه برگزاری کلاس های جبرانی... این آئین نامه اختیاراتی به شورای هر مدرسه داده شده... است شورای هر مدرسه متشکل است از مدیر مدرسه نماینده...
کد خبر: ۹۵۶۹۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv