در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

وزارت آموزش و پرورش ایران به لحاظ بودجه و نیز جمعیت مرتبط بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۶ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهدهدار است. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ جدا و مسئولیت آموزش عالی (دانشگاهها) را نیز عهدهدارشد، اما پس از تشکیل وزارت علوم، برای اداره امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد در مقاطع پیش دبستان، دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده گرفت. سید محمد بطحایی وزیر کنونی آموزش و پرورش است. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

معاونت‌ها

وزارت آموزش و پرورش برای انجام بهتر وظایف خود معاونت‌های فراوانی را زیر نظر خود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی اشاره کرد.

سازمان‌های زیر مجموعه

این وزارتخانه در ساختار تشکیلاتی اش تعدادی سازمان را نیز پوشش می دهد که عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی.

وزیران آموزش پرورش در دوران انقلاب اسلامی

آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی با هدف حذف بی عدالتی‌های آموزشی و گسترش زمینه‌های تحصیل در اقصی نقاط کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وزرای فراوانی را در رأس هرم مدیریتی خود دیده است که به ترتیب زمانه در ادامه به نام آن‌ها اشاره می‌شود.

غلام حسین شکوهی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، محمد علی رجایی ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، محمد جواد باهنر ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، علی اکبر پرورش ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، سید کاظم اکرمی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، محمد علی نجفی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، حسین مظفر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مرتضی حاجی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، محمود فرشیدی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، علی رضا علی احمدی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، حمید رضا حاجی بابایی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، علی اصغر فانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، فخرالدین دانشآشتیانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و سید محمد بطحایی از سال ۱۳۹۶.

وظایف وزارت آموزش و پرورش

براساس مفاد قانون، وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دوره هاى پیش دبستانی، دبستانی، راهنمائى تحصیلی، متوسطه و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بهع هده دارد.

در این قانون تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع)، یکى از هدف هاى اساسى وزارت آموزش و پرورش ذکر و محدودهٔ فعالیت آن در دو بخش کلی، آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصی، مطرح شده است. این قانون به زمینه هاى جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن تأکید و این وزارتخانه را به تشکیل شوراى عالى و شوراهاى منطقه اى آموزش و پرورش مکلف کرده است.
 

اهم وظایف

به موجب قانون، براى وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضى از آن‌ها عبارتند از:

۱- تشکیل شوراى عالى آموزش و پرورش براساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیههاى آن

۲- تشکیل شوراهاى منطقهاى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسید

۳- هماهنگى با وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر دستگاههائى که بهنحوى در امر آموزش دخالت دارند به منظور هماهنگ کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشى کشور

۴- تهیه و پیشنهاد برنامههاى میانمدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش

۵- زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزى

۶- تأمین نیروى انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسرا‌ها و مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاى فنى و حرفهاى

۷- تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همهٔ مردم تا پایان دورهٔ متوسطه

۸- آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بهمنظور ارتقاء سطح توانائى شغلى آنان

۹- تألیف، چاپ و توزیع کتابهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامهریزىهاى زمانبندى شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورىاسلامى ایران و با رعایت بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى

۱۰- نظارت بر اجراء صحیح و دقیق کلیه آئیننامه‌ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامه‌ها

۱۱- ارتباط مستمر با اولیاء دانشآموزان و استمداد از آن‌ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر

۱۲- توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانشآموزان، پرورش خلاقیتهاى هنرى آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهاى آموزشى و تربیتى

۱۳- برنامه ریزى و اجراء برنامههاى جاذب و متنوع به منظور استفادهٔ مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدودهٔ اعتبارات مصوب دستگاههاى اجرائى ذىربط با استفاده از کمکهاى مردمى.

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود و در اسناد بالا دستی اش اهدافی را ترسیم کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

- ماده ۱: تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

- تبصره ۱:وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل ۱۲ قانون اساسى در مناطقى که پیروان دیگر مذاهب اسلامى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانشآموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

- تبصره ۲:اقلیتهاى دینى طبق اصل ۱۳ قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آن‌ها براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاد هستند.

- ماده ۲:  رشد فضایل اخلاقى و تزکیه دانشآموزان بر پایهٔ تعالیم عالیه اسلام،  تبیین ارزشهاى اسلامى و پرورش دانشآموزان براساس آن‌ها، تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى به احکام اسلامى، ارتقاء بینش سیاسى بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسى کشور، ایجاد زمینههاى لازم براى حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهاى موجود در کشور، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانشآموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسلامى با تأکید بر نفى روحیهٔ مدرک گرائى، رشد دادن و تقویت روحیهٔ عدالتپذیرى و عدالتگسترى و ظلمستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین، تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر بهعنوان وظیفهاى همگانى و متقابل،  ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیهٔ احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردارى عموم مردم از حقوق قانونى خویش، ایجاد و تقویت روحیهٔ اخوت اسلامى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار،  ایجاد روحیهٔ صرفهجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگى،  تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.
 


- ماده۳: آموزش و پرورش به دو بخش کلى آموزش عمومى و آموزش نیمهتخصصى بهشرح زیر تقسیم مىشود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده مىشود عهده دار اجراء آن خواهد بود:

- آموزش عمومى شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانى اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمى و هنرى در حدى که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

- آموزش نیمه تخصصى به دو بخش علمى و علمى - عملى (فنى و حرفهای) به شرح ذیل تقسیم مىشود:

۱. آموزش علمی، عبارت است از آموزش هائى که با توجه به اهداف آموزش هاى دورهٔ متوسطه ضمن تکمیل آموزش هاى عمومى با فراهم آوردن مبانى و زمینه هاى فراگیرى علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیهٔ استدلال و تفکر با مبادى علوم و فنون آشنا و او را براى طى مدارج عالیه آماده مىسازد.

۲. آموزش علمى - عملى (فنى و حرفه ای) عبارت است از آموزشهائى که فرد را برمبناى تعلیم مهارت هائى که جنبه کاربردى و عملى دارد، جهت احراز شغل یا حرفهٔ معینى آماده مى سازد و یا بر کارآئى و توانائى افراد شاغل به فنون و حرف مىافزاید.

- تبصره ۱: جهت اشاعه آموزشهاى علمى - عملى (فنى و حرفهای) و ایجاد جاذبه براى ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان این بخش تا عالىترین سطوح آموزشى باید فراهم گردد.

- تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موظف هستند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلى آموزشى کشور با وزارت همکارى نمایند.
 

در مورد آموزش و پرورش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت... فضای بازمدارس سراسر کشور برای برگزاری مراسم محرم ۱۴۴۳ هجری...
زاده رئیس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی آموزش و پرورش... به مدیران کل آموزش پرورش کشور دستور داد تا در... صورت درخواست هیأت ها مذهبی و هماهنگی با ستاد کرونای... استان و شهرستان مراسم عزاداری سالار شهیدان در فضای باز...
کد خبر: ۱۰۶۷۶۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی از اعلام شهریه مدارس غیردولتی...
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره... شهریه مدارس غیردولتی اظهار کرد شهریه مدارس غیردولتی هفته آینده... اعلام می شود وی ادامه داد قرار بود با ستاد... تنظیم بازار هماهنگ باشیم که تاکنون موارد را اعلام نکرده...
کد خبر: ۱۰۶۶۸۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش... از پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته تا کمتر از ۱۰ روز...
میرزایی وزیر آموزش و پرورش در سی و پنجمن اجلاس... مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور از پرداخت... پاداش پایان خدمت فرهنگیان در هفته آینده خبر داد وی... گفت « اعتبارات این موضوع تخصیص پیدا کرده و باید...
کد خبر: ۱۰۶۶۸۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


وزیر آموزش و پرورش گفت به دلیل در معرض خطر... بودن معلمان و لزوم بازگشایی مدارس آغاز رسمی واکسیناسیون معلمان... از شنبه آغاز می شود ...
به گزارش « تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان... محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه... پایگاه تجمیعی واکسیناسیون معلمان که در شهر ری برگزار شد... ضمن تبریک عید غدیر اظهار کرد حوادثی که در زندگی...
کد خبر: ۱۰۶۶۷۱۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


سی و پنجمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش... کشور عصر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی... رییس جمهوری و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش... در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد ...
کد خبر: ۱۰۶۶۷۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی جزئیات... و شرایط شرکت در تست و امتحانات جهش تحصیلی را...
به گزارش « تابناک» محمدحسن عظیم عراقی در گفت وگو... شرکت در تست جهش تحصیلی از ۲۶ تیر ماه شروع... شده و تا ۲۶ مرداد ادامه دارد وی افزود جهش... تحصیلی از پایه اول به سوم دوم به چهارم سوم...
کد خبر: ۱۰۶۴۸۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸


معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت تشکیل کلاس های... درسی سال تحصیلی آینده دانش آموزان از مهر آغاز می... شود و تدریس زود هنگام مطالب درسی از تابستان در... مدارس دولتی ممنوع است ...
شبکه خبر علیرضا کمره ای افزود در تابستان فقط مدارسی... که نیاز به تشکیل کلاس های جبرانی و تقویتی آن... هم با موافقت اولیای دانش آموزان دارند تشکیل می شوند... او تأکید کرد کلاس های تقویتی و جبرانی نیز تنها...
کد خبر: ۱۰۶۴۶۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


طبق تقویم زمانی ثبت سفارش کتب درسی ثبت نام کتاب... های درسی کلاس اولی ها پایه هفتمی ها و پایه... دهمی ها از روزششم تیرماه آغازشده و تا شهریور ماه...
و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰... از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شد... بر این اساس برای گروه میان پایه پایه های تحصیلی... دوم تا ششم هشتم و نهم یازدهم و دوازدهم فرصت...
کد خبر: ۱۰۶۳۹۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳


مشاهده سوابق تحصیلی برای دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم... شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و... مؤسسات آموزش عالی فراهم شد ...
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا دانش آموزان سال... آخر شرکت کننده در تمامی گروه های آزمایشی آزمون سراسری... سال ۱۴۰۰ می توانند فایل سوابق تحصیلی آن دسته از... متقاضیانی که مشمول تاثیر سوابق تحصیلی هستند را در درگاه...
کد خبر: ۱۰۶۳۲۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰


مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با... اشاره به اینکه معلمان مدارس غیردولتی هم مشمول تزریق واکسن... کرونا هستند درباره شرایط بازگشایی مدارس در مهر ماه توضیحاتی...
به گزارش « تابناک» محمد محسن بیگی در گفتگو با... تسنیم درباره واکسیناسیون معلمان و اینکه معلمان مدارس غیردولتی نیز... مشمول خواهند شد اظهار کرد تمام معلمان مشمول تزریق واکسن... کرونا هستند و اطلاعات معلمان مدارس غیردولتی با توجه به...
کد خبر: ۱۰۶۲۸۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۸


بلاتکلیفی یک میلیون کنکوری!
اولین بار نیست که داوطلبان کنکور از استانداردنبودن تعدادی از... سوالات گلایه می کنند و ادعا هایی هم درباره تخلفاتی... همچون فروش سوالات یا انتشار پاسخ ها در کانال های... تلگرامی منتشر می شود اما تفاوت این اتفاق برای کنکور...
به گزارش « تابناک» به نقل از روزنامه خراسان اولین... بار نیست که داوطلبان کنکور از استانداردنبودن تعدادی از سوالات... گلایه می کنند و ادعا هایی هم درباره تخلفاتی همچون... فروش سوالات یا انتشار پاسخ ها در کانال های تلگرامی...
کد خبر: ۱۰۶۲۴۳۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶


رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر ضرورت برنامه... ریزی درسی با توجه به شرایط بیماری کرونا تأکید کرد... و خواستار برنامه ریزی بر مبنای احتمالات مختلف برای سال... تحصیلی پیش رو شد ...
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به اهمیت چگونگی... مواجه سازمان با آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و... این مسیر اندک است در این مسیر باید روند حضوری... و نیمه حضوری آموزش ها را مد نظر قرار دهیم...
کد خبر: ۱۰۶۱۷۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳


وزیر آموزش و پرورش گفت در دوران کرونا اجازه ندادیم... آموزش تعطیل و این تشکیلات گسترده دچار آسیب شود و... ارتباطات را برقرار و کار را گسترش دادیم ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محسن حاجی میرزایی... با حضور در برنامه « نگاه یک» شبکه یک سیما... با اشاره به اینکه سال تحصیلی امسال به علت شیوع... بیماری کرونا دشوار و متفاوت بود و مدارس تعطیل شد...
کد خبر: ۱۰۶۱۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳


رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس گفت ۷ درصد مدارس... کشور تخریبی است ...
عصر امروز ۹ تیر ماه در حاشیه بازدید از مدارس... شهرستان خدابنده در جمع خبرنگاران اظهار کرد هم اکنون ۶۰۰۰... پروژه در حال اجرا در کشور وجود دارد که از... محل منابع ملی استانی و خیران تامین اعتبار شده و...
کد خبر: ۱۰۶۱۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰


حاجی‌میرزایی در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد؛
وزیر آموزش و پرورش گفت واکسیناسیون معلمان در مردادماه انجام... خواهد شد و امیدواریم پس از ۱۷ یا ۱۸ ماه... حضور دانش آموزان را در مدارس شاهد باشیم ...
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان محسن... حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز... چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با... بیان اینکه ما عملیات آغاز سال تحصیلی جدید را شروع...
کد خبر: ۱۰۵۹۷۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲


مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از اجرای... طرح واکسیناسیون معلمان از مرداد امسال خبر داد و گفت... واکسیناسیون برای معلمان است چون واکسن های موجود هیچکدام مجوز...
به گزارش « تابناک» محمد محسن بیگی مدیرکل سلامت و... تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار تعلیم... و تربیت خبرگزاری فارس درباره وضعیت واکسیناسیون معلمان اظهار کرد... امیدواریم همانطور که به ما قول داده شده است واکسیناسیون...
کد خبر: ۱۰۵۹۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱


وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مهر امسال... بازگشایی حضوری مدارس را خواهیم داشت درباره اعمال فوق العاده... ویژه فرهنگیان توضیحاتی داد ...
در حاشیه مراسم افتتاحیه طرح ملی سنجش سلامت نوآموزان بدو... ورود به دبستان اظهار کرد این طرح از امروز آغاز... می شود و دانش آموزانی که به کلاس اول دبستان... می روند از نظر سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بررسی...
کد خبر: ۱۰۵۹۱۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


مدیرکل انجمن اولیا ومربیان وزارت آموزش و پرورش گفت اگر... تصمیم بر این شد که آموزش مدارس از مهر ماه... به شکل حضوری انجام شود قطعا واکسیناسیون رانندگان به بهتر... شدن شرایط کمک خواهد کرد ...
به گزارش « تابناک» به نقل از ایلنا نورعلی عباسپور... مدیرکل انجمن اولیا ومربیان وزارت آموزش و پرورش در واکنش... به پیشنهاد معاون بهداشت وزارت بهداشت مبنی بر واکسینه کردن... رانندگان سرویس مدارس پس از معلمان در راستای برگزاری آموزش...
کد خبر: ۱۰۵۸۶۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۸


وزیر آموزش و پرورش در برنامه نگاه هفته با اشاره... به انتخابات پیش رو گفت مردم با حضور باشکوه در... انتخابات مسیر چهارسال آینده کشور را مشخص می کنند ...
در « نوزدهمین» ویژه برنامه « نگاه هفته» با اشاره... به انتخابات پیش رو اظهار کرد انتخابات همواره امکانی برای... مشارکت مؤثر مردم در آینده خودشان است وی افزود مردم... با حضور باشکوه در انتخابات مسیر « چهارسال آینده کشور»...
کد خبر: ۱۰۵۸۴۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷


وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش گفت در صورت تصویب شورای حقوق... و دستمزد و هیأت دولت فوق العاده ویژه معلمان اعمال... و به معلمان تعلق خواهد گرفت ...
با بیان این که فوق العاده ویژه کارکنان درمان و... با شرط تأمین منابع توسط دستگاه سال گذشته پرداخت شد... در تشریح « طرح رتبه بندی معلمان» افزود یکی از... مهم ترین وظایف و مسؤولیت های آموزش و پرورش تلاش...
کد خبر: ۱۰۵۷۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv