در مورد بارش در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۱۴۸۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

کد خبر: ۱۱۴۸۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

کد خبر: ۱۱۴۷۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

کد خبر: ۱۱۴۷۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

کد خبر: ۱۱۴۷۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

کد خبر: ۱۱۴۶۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

کد خبر: ۱۱۴۶۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

کد خبر: ۱۱۴۶۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

کد خبر: ۱۱۴۵۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

کد خبر: ۱۱۴۵۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم بارش وارد شده است، گفت: سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها ۲۵ درصد کاهش می یابد.
کد خبر: ۱۱۴۵۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

کد خبر: ۱۱۴۴۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

کد خبر: ۱۱۴۴۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

کد خبر: ۱۱۴۴۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

کد خبر: ۱۱۴۴۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

کد خبر: ۱۱۴۴۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

کد خبر: ۱۱۴۳۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

کد خبر: ۱۱۴۲۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

کد خبر: ۱۱۴۱۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

کد خبر: ۱۱۴۱۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷