در مورد فرار مالیاتی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


 هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت به منظور طفره رفتن و گریختن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می‌رود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشور‌ها یکسان و مشترک بوده و معمولاً مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی در خود نهفته دارند. افزایش نرخ‌های مالیاتی ضمن آنکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌آورد.

 

اجتناب از مالیات


استفاده مؤدی از راه‌های مختلف قانونی مانند محاسبه مالیات نرخ‌های گوناگون به منظور کاستن از میزان مالیات را اجتناب از مالیات می‌گویند. این اصطلاح به فعالیت‌هایی نیز نسبت داده می‌شود که شخص بخواهد از اشتغال به یک کار یا استفاده از امتیاز که مشمول مالیات است صرف‌نظر کند تا مالیات ندهد مانند جلوگیری از واردکردن یک شغل، برای فرار از عوارض. فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات هر دو به‌منظور گریز از ادای مالیات صورت می‌گیرد، اما تفاوت اساسی این دو آن است که اجتناب از پرداخت مالیات رفتاری قانونی است، درحالی‌که فرار مالیاتی رفتاری غیرقانونی است، درواقع عاملان اقتصادی با استفاده از روزنه‌های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می‌کند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. ازآنجاکه اجتناب از مالیات فعالیتی قانونی است لذا بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است. مصادیق متعددی برای اجتناب از مالیات قابل‌ذکر است. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً سرمایه‌های خود را از کشوری با نرخ مالیات بالاتر خارج و به کشور دارای نرخ پایین‌تر مالیات وارد می‌کنند. با این اقدام آن‌ها از پرداخت بالاتر از کشور اول اجتناب می‌کنند. اگر نرخ مالیات مربوط به یک کالای وارداتی در مقایسه با کالای مشابه داخلی بالاتر باشد؛ چنانچه مصرف‌کنندگان داخلی کالای خود را به دلیل ارزان‌تر بودن ترجیح دهند به‌نوعی رفتار اجتناب از مالیات را در پیش گرفته‌اند، زیرا با این رفتار مالیات کمتری می‌پردازند.

 

جرم فرار مالیاتی


قانون‌گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی نموده‌است. قانونگذار سعی نموده‌است تعریفی از فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نماید. بر این اساس در ماده ۲۰۱ همین قانون مقرر داشته: «هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده‌است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند…»

تعریف مذکور تعریف جامعی از جرم فرار مالیاتی نیست و برخی از افعال منجر به عدم پرداخت مالیات را پوشش نمی‌دهد. مثلاً هرگاه مؤدیان با جعل اسناد و مدارکی که ملاک تشخیص مالیات نیست، فعالیت‌های شغلی خود را از موارد معافیت مالیاتی قلمداد نماید؛ مشمول ماده ۲۰۱ نخواهد بود. در تعریف فرار مالیاتی مناسب آن است که بیان شود «ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی مؤدی که به قصد فرار مالیاتی صورت گیرد و منجر به پرداخت ناقص یا نپرداختن مالیات شود»

قانون‌گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی نموده‌است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبور وجود دارد. فرار مالیاتی، جرمی عمدی است که رفتار فیزیکی آن می‌تواند از نوع فعل مثبت یا منفی باشد. از حیث اوضاع و احوال برای تحقق فرار مالیاتی، لزومی به مباشرت مرتکب در تنظیم مدارکِ خلاف واقع نیست بلکه صرف استناد به مدارک تنظیمی توسط ثالث در تحقق جرم کفایت می‌کند. از طرف دیگر در مصداق ترک فعل باید مدت زمان سه سال متوالی سپری شود. از جهت عنصر نتیجه نیز نسبت به مطلق یا مقید بودن این جرم احتمال متعددی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مقید دانستن آن با اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم انطباق بیشتری دارد.

 

فرار مالیاتی بانک‌


مطابق قانون اساسی ایران، اگر بانک‌ها بیشتر از نرخ مقرر بهره بانکی، سودی به سپرده گزاران پرداخت نمایند تا با این کار بتوانند مشتریان و سپرده گزاران بیشتری دریافت کنند، باید مالیات بدهند و در غیر این صورت مشمول فرار مالیاتی می‌شوند.

 

در مورد فرار مالیاتی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

گفت در رابطه با درآمد های مالیاتی پیش بینی شده... داد افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه های... جدید مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت های... مالیاتی در حال پیگیری هستیم تهاتر به کریدور مهم دور...
کد خبر: ۹۵۹۸۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


۲۰۱۷و ۲۰۱۸ هیچ مالیاتی به دولت فدرال نپرداخته بود برای... را بپردازد با این حال این شرکت از مقامات مالیاتی... هاز تبصره های کاهش و معافیت مالیاتی موفق شده است... تا دو سال پیاپی هیچ مالیاتی را پرداخت نکند و...
کد خبر: ۹۵۹۰۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


است که با هوشمندسازی سیستم ها جلوی فرار مالیاتی را... تحقق درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی گفت بحث... مالیات و تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از رویکردهای جدی ما... است و برای افزایش درآمدهای مالیاتی نباید بر مودیان خوش...
کد خبر: ۹۵۹۰۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


پیمانه اقتصادی؛
فرار مالیاتی آمازون که در سال های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ هیچ... مالیاتی به دولت فدرال نپرداخته بود برای سال ۲۰۱۹ مجبور... این حال این شرکت از مقامات مالیاتی آمریکایی تقاضا کرده... کاهش و معافیت مالیاتی موفق شده است تا دو سال...
کد خبر: ۹۵۷۱۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


۲۰۱۷و ۲۰۱۸ هیچ مالیاتی به دولت فدرال نپرداخته بود برای... را بپردازد با این حال این شرکت از مقامات مالیاتی... هاز تبصره های کاهش و معافیت مالیاتی موفق شده است... تا دو سال پیاپی هیچ مالیاتی را پرداخت نکند و...
کد خبر: ۹۵۷۱۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


است که با هوشمندسازی سیستم ها جلوی فرار مالیاتی را...
در پاسخ به سوال ایسنا درباره تحقق درآمد های مالیاتی... و مقابله با فرار های مالیاتی گفت بحث مالیات و... تحقق درآمد های مالیاتی یکی از رویکرد های جدی ما... است و برای افزایش درآمد های مالیاتی نباید بر مودیان...
کد خبر: ۹۵۶۸۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی؛
مقابله با فرارهای مالیاتی گفت در شرایط کنونی که افرادی... نوعی عوارض داشته باشیم و از همه مهمتر شفافیت مالیاتی...
کد خبر: ۹۵۶۴۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع فعالان اقتصادی؛
نامه های مالیاتی به صورت صادقانه ارائه می شود و...
اگر مسوول مالیاتی کشور باشید اولین سوال این است که... معافیت مالیاتی باشد آن معافیت باید در کجا اعمال شود... های مالیاتی به صورت صادقانه ارائه می شود و اخذ... موقع بپردازند رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر...
کد خبر: ۹۵۵۸۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


دیگر بهانه‌ای برای ندادن اطلاعات به سازمان مالیاتی وجود ندارد
اقتصادی معاملاتی و پردازش های مورد استعلام سازمان امور مالیاتی...
مالیاتی از سوی دستگاه ها جرم است و ذیل ستاد... در عدم تحقق عدالت مالیاتی گفت مردم از تبعیض مالیاتی... معوقات بیش از حد عدم پرداخت متناسب مالیات و فرار... مالیاتی گلایه مند هستند و بعید می دانم در صورت...
کد خبر: ۹۵۵۷۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
و این می تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و...
تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی...
کد خبر: ۹۵۵۵۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


جریمه های درنظر گرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی... مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فقط... امور مالیاتی درصد قابل توجهی از فعالان این صنف از... نکرده اند رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که آنها...
کد خبر: ۹۵۵۳۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹


امور مالیاتی برای ثبت نام صاحبان حرفه ها و مشاغل... سازمان امور مالیاتی هم تسلیم این استدلال شد و اعلام... ۳۱مرداد بود که سازمان امور مالیاتی بار دیگر به دلیل... و سازمان امور مالیاتی از ثبت نام ها در بهمن...
کد خبر: ۹۵۳۶۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


و سازمان امور مالیاتی کشور پزشکان موظف شدند که بر...
احتمالی همکاران مندرج در قوانین مالیاتی موظف به تسریع در... عقد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی شد برخی از... و « اتهام فرار مالیاتی» اعتراض همه جانبه صورت گرفت... صنوف و مشاغل پنجاه گانه سازمان امور مالیاتی به آن...
کد خبر: ۹۵۳۶۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


لازم برای شناسایی مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی...
گفت وگو با خانه ملت با اشاره به فرار مالیاتی... برای فرار از پرداخت مالیات از ترفندهای بسیاری استفاده می... برای فرار مالیاتی نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی... ادامه داد یکی از راه کارهای موجود برای فرار مالیاتی...
کد خبر: ۹۵۳۵۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


دلیل عملکرد ضعیف دولت فرار مالیاتی در کشور زیاد است... گفت مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه های جبران کسری...
دلیل عملکرد ضعیف دولت فرار مالیاتی در کشور زیاد است... گفت مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه های جبران کسری... لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور اظهار داشت مالیات... دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم ها فرارهای مالیاتی زیاد است و...
کد خبر: ۹۵۲۹۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه... های مالیاتی خود هستند ...
حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه نشست امضای تفاهمنامه... بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی گفت با... هشت مبنی بر اتصال همه پزشکان به سازمان امور مالیاتی... امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی به امضا رسیده...
کد خبر: ۹۵۲۷۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


حیدرعلی عابدی در گفتگو با تابناک اقتصادی؛
گفت وگو با تابناک اقتصادی درباره لزوم مقابله با فرارهای... مالیاتی گفت در حال حاضر فروش و صادرات نفت ما... عابدی با بیان اینکه وجود برخی ابزارهای قانونی فرار مالیاتی... کارت های بازرگانی به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده...
کد خبر: ۹۴۸۰۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


نماینده مردم شهربابک در گفتگو با تابناک اقتصادی؛
کرده اند باید در مقابل فرار مالیاتی آن ها ایستاد...
کرده اند باید در مقابل فرار مالیاتی آن ها ایستاد... گفت وگو با تابناک اقتصادی درباره راهکارهای مقابله با فرارهای... مالیاتی گفت درصورت مقابله با فرارهای بخش اعظمی از کسری... بودجه کشور تامین خواهد شد برای مثال پزشکان فرار مالیاتی...
کد خبر: ۹۴۷۴۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


است چرا که با وجود معافیت های گمرکی و مالیاتی... گسترش فرار مالیاتی می شود به همین منظور به چند... شوند بهشت وارداتچی ها و فراریان مالیاتی اما در کنار... ها در سرزمین اصلی یکی از شیوه های رایج فرار...
کد خبر: ۹۴۶۹۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


دولت به ناچار به سمت افزایش درآمد های مالیاتی روی... خزانه واریز شود کارشناسان معتقدند افزایش درآمد های مالیاتی نباید... باشد که تاکنون در چتر مالیاتی قرار داشته اند بلکه... دولت باید با شناسایی پایه های مالیاتی جدید از بخش...
کد خبر: ۹۴۵۶۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv