اندیشه ورز

برچسب: اندیشه ورز
اندیشه ورز برای تعالی علوم انسانی در واحدهای دانشگاهی مرکز... مثلاً رشته های کشاورزی با زیست شناسی گیاهی و یا... التحصیل کارآمد و توانمند نیاز است تشکیل هیئت اندیشه ورز... اندیشه ورز برای تعالی علوم انسانی در واحدهای دانشگاهی مرکز...
کد خبر: ۸۹۹۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv