قرآن مجید

برچسب: قرآن مجید
حسینیه تابناک؛
جزء دهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جزء ده قرآن مشتمل بر...
کد خبر: ۸۰۲۵۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


حسینیه تابناک؛
جزء نهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جزء نه قرآن مشتمل بر...
که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید...
کد خبر: ۸۰۲۵۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


حسینیه تابناک؛
جزء هشتم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جزء هشت قرآن مشتمل بر...
کد خبر: ۸۰۲۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


حسینیه تابناک؛
جزء هفتم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جز هفت قرآن مشتمل بر...
به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما... این قرآن را بر من وحی کرده تا شما و... تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد انذار... ﴿۵۱﴾ به وسیله آن قرآن کسانی را که از روز...
کد خبر: ۸۰۲۵۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


حسینیه تابناک؛
جزء چهارم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جزء چهارم قرآن مشتمل بر...
همگی به ریسمان خدا قرآن و اسلام و هر گونه...
کد خبر: ۸۰۲۵۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


حسینیه تابناک؛
جزء دوم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جزء دو قرآن مشتمل بر...
رمضان است که قرآن برای راهنمائی مردم و نشانه&rlm های...
کد خبر: ۸۰۲۵۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۴


حسینیه تابناک؛
جزء اول قرآن مجید را به همراه متن در تابناک... می شنوید و می خوانید جزء یک قرآن مشتمل بر...
وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ ﴿۴۱﴾ و به آنچه نازل کرده&rlm ام قرآن... در آمد مختصری نشانه&rlm های قرآن و پیامبر اسلام را... به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده... است قرآنی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می&rlm کند...
کد خبر: ۸۰۲۵۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۴


حسینیه تابناک؛
سوره عنکبوت سوره 29 از قرآن است و 69 آیه... بزرگ قرآن در مصر می شنوید ...
و ما تسلیم اوییم« 46» و همچنین ما قرآن را... قطعا به شک مى&rlm افتادند« 48» بلکه قرآن آیاتى روشن...
کد خبر: ۷۰۴۰۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۶


حسینیه تابناک؛
سوره سی ام قرآن به نام روم نامگذاری شده است... بزرگ قرآن در مصر می شنوید ...
قرآن براى مردم از هر گونه مثلى آوردیم و چون...
کد خبر: ۷۰۴۰۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv