در مورد قرآن مجید در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حسینیه تابناک
سوره اعلی (خوانده می‌شود: اعلا) هشتاد و هفتمين سوره قرآن است، سوره مکی و دارای 19 آیه است. این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل یافته: بخشی که در آن روی سخن به شخص پیامبر (ص) است و دستوراتی را در زمینه تسبیح پروردگار، و ادای رسالت، به او می‌دهد، و اوصاف هفت‌گانه‌ای از خداوند بزرگ دراین رابطه می‌شمرد. و بخش دیگری که از مؤمنان خاشع، و کافران شقی، سخن به میان می‌آورد، و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را به‌ طور فشرده در این بخش بیان می‌کند. و در پایان سوره اعلام می‌دارد که این مطالب تنها در قرآن مجید نیامده‌است، بلکه حقایقی است که در کتب و صحف پیشین، صحف ابراهیم و موسی، نیز بر آن تأکید شده‌است. این سوره را با قرائت عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود مشهور به عبدالباسط عبدالصمد از قاریان بزرگ قرآن اهل مصر می‌شنوید و همزمان می‌توانید روخوانی کنید.
کد خبر: ۱۰۵۲۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

حسینیه تابناک؛
سوره بروج هشتاد و پنجمین سوره قرآن، سوره مکّی است و دارای 22 آیه است. نامگذاری این سوره به بروج به تناسب سوگندی است که در آیه نخستین آن آمده‌است. باتوجه به این که این سوره از سوره‌های مکی است، چنین به نظر می‌ رسدکه هدف اصلی تقویت روحیه مؤمنان در برابر دشمنان و تشویق آنان به پایمردی واستقامت است. در همین رابطه در این سوره داستان اصحاب اخدود را نقل می‌کند، همان‌ها که خندق‌ها کندند و آتشهای عظیمی در آن افروختند، و مؤمنان را تهدید به شکنجه با آتش کردند، گروهی را زنده زنده در آتش سوزاندند، اما آنها از ایمانشان بازنگشتند. در قسمت دیگری از این سوره کافرانی را که مؤمنان را تحت فشار قرار می‌دهند سخت مورد حمله قرار داده و آنها را به عذاب سوزان جهنم تهدید می‌کند، در حالی که مؤمنان را بشارت به باغهای پرنعمت بهشتی می‌دهد. در مقطع بعد آنها را به گذشته تاریخ بازمی‌گرداند، و داستان فرعون و ثمود و اقوام زورمند را در برابر دیدگانشان مجسم می‌سازد، تا کفار مکه که نسبت به آنها قدرت ناچیزی داشتند حساب خود را بکنند، و هم مایه تسلی خاطر محمد و مؤمنان بوده باشد. در آخرین بخش سوره اشاره به عظمت قرآن و اهمیت فوق‌العاده این وحی الهی می‌کند و سوره را با آن پایان می‌دهد. این سوره را با قرائت عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود مشهور به عبدالباسط عبدالصمد از قاریان بزرگ قرآن اهل مصر می‌شنوید و همزمان می‌توانید روخوانی کنید.
کد خبر: ۱۰۵۲۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

حسینیه تابناک؛
سوره انشقاق، هشتاد و چهارمین سوره قرآن، سوره مکی است و دارای 25 آیه است. این سوره مانند بسیاری از سوره‌های جز اخیر قرآن مجید از مباحث معاد سخن می‌گوید: در آغاز اشـاراتی به حوادث هولناک و تکان دهنده پایان جهان و شروع قیامت می‌کند، در مرحله بعد به مسئله رستاخیز و حساب اعمال نیکوکاران و بدکاران، و سرنوشت آنها، در مرحله سوم به بخشی از اعمال و اعتقاداتی که موجب عذاب و کیفرالهی می‌شود، در مرحله چهارم بعد از ذکر سوگندهائی به مراحل سیر انسان در مسیر زندگی دنیا و آخرت اشاره می‌کند و سرانجام در مرحله پنجم باز سخن از اعمال نیک و بد و کیفر و پاداش آنهاست. این سوره را با قرائت عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود مشهور به عبدالباسط عبدالصمد از قاریان بزرگ قرآن اهل مصر می‌شنوید و همزمان می‌توانید روخوانی کنید.
کد خبر: ۱۰۵۲۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

حسینیه تابناک؛
سوره نوح، هفتاد و یکمین سوره قرآن است. این سوره در مکه نازل شده و دارای 28 آیه است. این سوره چنان که از نامش پیداست سرگذشت نوح پیامبر را بیان می‌کند، در سوره‌های متعددی از قرآن مجید به سرگذشت این پیامبر بزرگ اشاره شده، از جمله سوره‌های «شعرا»، «مؤمنون»، «اعراف»، «انبیا» و از هـمه مشروح تر در سوره «هود» آمده، ولی آنچه در سوره نوح آمده قـسمت خاصی از زندگی اوست که در جایی دیگر به این سبک نیامده‌ و این قسمت مربوط به دعوت مستمر و پیگیر او به سوی توحید، کیفیت و عناصر این دعوت است. با توجه بـه این که این سوره در مکه نازل شده و پیامبر (ص) و مسلمانان اندک آن زمان در شرایطی مشابه شرایط زمان نوح و یارانش قرار داشتند، مسائل زیادی را به آن‌ها می‌آموزد. به آن‌ها یاد می‌دهد که چگونه از طریق استدلال منطقی توام با محبت و دلسوزی کامل دشمنان را تبلیغ کنند. به آن‌ها می‌آموزد که هرگز در طریق دعوت به سوی خدا خسته نشوند. به آن‌ها می‌آموزد که در یک دست وسائل تشویق، و در دست دیگر عوامل انذار را داشته باشند، و از هر دو در طریق دعوت بهره گیرند. آیات آخر این سوره هشداری است برای مشرکان لجوج که اگر در برابر حق تسلیم نشوند و به فرمان خدا گردن ننهند عاقبت دردناکی در پیش دارند. بـه تـعبیر دیگر این سوره ترسیمی است از بیان مبارزه دائمی طرفداران حق و باطل و برنامه‌هایی که طرفداران حق در مسیر خود باید به کار بندند. این سوره را با قرائت عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود مشهور به عبدالباسط عبدالصمد از قاریان بزرگ قرآن اهل مصر می‌شنوید و همزمان می‌توانید روخوانی کنید.
کد خبر: ۱۰۵۲۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

حسینیه تابناک؛
سوره ق (خوانده می‌شود: قاف) سوره پنجاهم از قرآن است، 45 آیه دارد و سوره‌ای مکی است. محتوای این سوره بیشتر پیرامون مسئله معاد است. اشاره به حوادث پایان جهان، روز قیامت و انتقال به جهانی دیگر از موضوعاتی است که در این سوره به آن‌ها پرداخته شده‌است. ذکر عظمت قرآن و دستورهایی در مورد یاد خدا از مباحث دیگر سوره‌است. این سوره را با قرائت عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود مشهور به عبدالباسط عبدالصمد از قاریان بزرگ قرآن اهل مصر می‌شنوید و همزمان می‌توانید روخوانی کنید.
کد خبر: ۱۰۵۲۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

حسینیه تابناک؛
جزء سی‌ام قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء سی قرآن مشتمل بر سوره‌های: النبا از آيه 1 تا 40 (کامل) * النازعات از آيه 1 تا 46 (کامل) * عبس از آيه 1 تا 42 (کامل) * التکوير از آيه 1 تا 29 (کامل) * الانفطار از آيه 1 تا 19 (کامل) * المطففين از آيه 1 تا 36 (کامل) * الانشقاق از آيه 1 تا 25 (کامل) * البروج از آيه 1 تا 22 (کامل) * الطارق از آيه 1 تا 17 (کامل) * الاعلي از آيه 1 تا 19 (کامل) * الغاشيه از آيه 1 تا 26 (کامل) * الفجر از آيه 1 تا 30 (کامل) * البلد از آيه 1 تا 20 (کامل) * الشمس از آيه 1 تا 15 (کامل) * الليل از آيه 1 تا 21 (کامل) * الضحي از آيه 1 تا 11 (کامل) * الشرح از آيه 1 تا 8 (کامل) * التين از آيه 1 تا 8 (کامل) * العلق از آيه 1 تا 19 (کامل) * القدر از آيه 1 تا 5 (کامل) * البينة از آيه 1 تا 8 (کامل) * الزلزلة از آيه 1 تا 8 (کامل) * العاديات از آيه 1 تا 11 (کامل) * القارعة از آيه 1 تا 11 (کامل) * التکاثر از آيه 1 تا 8 (کامل) * العصر از آيه 1 تا 3 (کامل) * الهمزة از آيه 1 تا 9 (کامل) * الفيل از آيه 1 تا 5 (کامل) * قريش از آيه 1 تا 4 (کامل) * الماعون از آيه 1 تا 7 (کامل) * الکوثر از آيه 1 تا 3 (کامل) * الکافرون از آيه 1 تا 6 (کامل) * النصر از آيه 1 تا 3 (کامل) * المسد از آيه 1 تا 5 (کامل) * الاخلاص از آيه 1 تا 4 (کامل) * الفلق از آيه 1 تا 5 (کامل) * الناس از آيه 1 تا 6 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و نهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و نه قرآن مشتمل بر سوره‌های: الملک از آيه 1 تا 30 (کامل) * القلم از آيه 1 تا 52 (کامل) * الحاقه از آيه 1 تا 52 (کامل) * المعارج از آيه 1 تا 44 (کامل) * نوح از آيه 1 تا 28 (کامل) * الجن از آيه 1 تا 28 (کامل) * المزمل از آيه 1 تا 20 (کامل) * المدثر از آيه 1 تا 56 (کامل) * القيامة از آيه 1 تا 40 (کامل) * الانسان از آيه 1 تا 31 (کامل) * المرسلات از آيه 1 تا 50 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و هشتم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و هشت مشتمل بر سوره‌های: المجادلة از آيه 1 تا 22 (کامل) * الحشر از آيه 1 تا 24 (کامل) * الممتحنة از آيه 1 تا 13 (کامل) * الصف از آيه 1 تا 14 (کامل) * الجمعة از آيه 1 تا 11 (کامل) * المنافقون از آيه 1 تا 11 (کامل) * التغابن از آيه 1 تا 18 (کامل) * الطلاق از آيه 1 تا 12 (کامل) * التحريم از آيه 1 تا 12 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و هفتم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و هفت قرآن مشتمل بر سوره‌های: الذاريات از آيه 31 تا 60 * الطور از آيه 1 تا 49 (کامل) * النجم از آيه 1 تا 62 (کامل) * القمر از آيه 1 تا 55 (کامل) * الرحمن از آيه 1 تا 78 (کامل) * الواقعه از آيه 1 تا 96 (کامل) * الحديد از آيه 1 تا 29 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و ششم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و شش قرآن مشتمل بر: الاحقاف از آيه 1 تا 35 (کامل) * محمد از آيه 1 تا 38 (کامل) * الفتح از آيه 1 تا 29 (کامل) * الحجرات از آيه 1 تا 18 (کامل) * ق از آيه 1 تا 45 (کامل) * الذاريات از آيه 1 تا 30
کد خبر: ۸۰۲۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و پنجم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و پنج قرآن مشتمل بر سوره‌های: فصلت از آيه 47 تا 54 * الشوري از آيه 1 تا 53 (کامل) * الزخرف از آيه 1 تا 89 (کامل) * الدخان از آيه 1 تا 59 (کامل) * الجاثية از آيه 1 تا 37 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و چهارم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و چهار قرآن مشتمل بر سوره‌های: الزمر از آيه 32 تا 75 * غافر از آيه 1 تا 85 (کامل) * فصلت از آيه 1 تا 46
کد خبر: ۸۰۲۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و سوم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و سه قرآن مشتمل بر سوره‌های: يس از آيه 28 تا 83 * الصافات از آيه 1 تا 182 (کامل) * ص از آيه 1 تا 88 (کامل) * الزمر از آيه 1 تا 31
کد خبر: ۸۰۲۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و دوم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و دو قرآن مشتمل بر سوره‌های: الاحزاب از آيه 31 تا 73 * سبا از آيه 1 تا 54 (کامل) * فاطر از ايه 1 تا 45 (کامل) * يس از آيه 1 تا 27
کد خبر: ۸۰۲۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیست و یکم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست و یک قران مشتمل بر سوره‌های: العنکبوت از‌آيه 46 تا 69 * الروم از آيه 1 تا 60 (کامل) * لقمان از آيه 1 تا 34 (کامل) * السجده از آيه 1 تا 30 (کامل) * الاحزاب از آيه 1 تا 30
کد خبر: ۸۰۲۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء بیستم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء بیست قرآن مشتمل بر سوره‌های: النمل از آيه 56 تا 93 * القصص از آيه 1 تا 88 (کامل) * العنکبوت از آيه 1 تا 45
کد خبر: ۸۰۲۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء نوزدهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء نوزده قرآن مشتمل بر سوره‌های: الفرقان از آيه 1 تا 77 * الشعرا از آيه 1 تا 227 (کامل) * النمل از آيه 1 تا 55
کد خبر: ۸۰۲۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء هجدهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء هجده قرآن مشتمل بر سوره‌های: المومنون از آيه 1 تا 118 (کامل) * النور از آيه 1 تا 64 (کامل) * الفرقان از آيه 1 تا 20
کد خبر: ۸۰۲۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء هفدهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء هفده قرآن مشتمل بر سوره‌های: الانبياء از آيه 1 تا 112 (کامل) * الحج از آيه 1 تا 78 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

حسینیه تابناک؛
جزء شانزدهم قرآن مجید را به همراه متن در تابناک می‌شنوید و می‌خوانید. جزء شانزده مشتمل بر سوره‌های: الکهف از آيه 75 تا 110 * مريم از آيه 1 تا 98 (کامل) * طه از آيه 1 تا 135 (کامل)
کد خبر: ۸۰۲۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ