بازدید 152433

در کدام مناطق تهران جرایم بیشتری اتفاق می‌افتد؟

نتایج یک پژوهش در خصوص پراکنش سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی نشان داد در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بیشترین آسیب‌های اجتماعی را دارند.
کد خبر: ۹۹۳۰۰۳
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۲ 27 July 2020

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شهرهای بزرگ از نظر گروه‌های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارند. برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مدیریت شهری باید اطلاع دقیقی از ویژگی‌های آسیب‌های اجتماعی هر منطقه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگران دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تهران در مطالعه‌ای آسیب‌های اجتماعی جرم‌زا را در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.

حسن مومنی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و احمد ایرانخواه؛ کارشناس ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه تهران، پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند.

برای انجام این مطالعه از منابع مختلفی استفاده شد: مطالعه فراتحلیل آمارهای معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران،‌ آمارهای مربوط به سامان‌دهی آسیب‌دیدگان اجتماعی، آمارهای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمارهای گشت‌های جمع‌آوری آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط سازمان خدمات، اطلس کلان‌شهر تهران، سایت توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار، آمار مددسراهای فعال سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، تعداد افراد تحت پوشش معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، طرح پژوهشی مسائل اجتماعی تهران، سایت شهرداری تهران، برآورد وضعیت زناشویی شهر تهران به تفکیک منطقه در سال ۱۳۸۹، آمار ماهیانه شناسایی و جذب مددجویان جامعه هدف (متکدیان) در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در هشت ماهه اول سال ۹۴ و پژوهش‌های میدانی مرتبط.

پس از جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات جهت ترسیم نقشه‌های مربوطه، از مجموعه نرم‌افزاری Arc gis، نرم‌افزار Arc map و نوار ابزار simbology استفاده شد.

در این پژوهش پراکنش آسیب‌های جرم‌زا مانند سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های کلی این مطالعه نشان داد تراکم آسیب‌های اجتماعی به طور کلی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر است و مناطق شمالی شهر آسیب‌های اجتماعی بسیار کم‌تری دارند.

در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بیشترین آسیب‌های اجتماعی و مناطق ۱، ۲، ۳، ۶ و ۲۲ شهر تهران کمترین میزان آسیب اجتماعی را داشته‌اند.

پراکنش آسیب‌های جرم‌زا به تفکیک به صورت زیر است:

سرقت
مناطق ۱۲ و ۱۸ دارای بیشترین میزان سرقت و مناطق ۴، ۷، ۱۳ و ۱۴ دارای میزان زیاد، مناطق ۲۰، ۱۹ و ۲۲ دارای میزان کم، مناطق ۱ و ۳ دارای کمترین میزان و بقیه مناطق دارای سطح متوسطی از آسیب اجتماعی سرقت هستند. فقط در دو منطقه در تهران میزان سرقت خیلی کمی گزارش شده است که این خود نشان از آمار بالای سرقت در تهران دارد. الگوی کلی پراکنش سرقت در تهران به سمت شرق افزایش پیدا می‌کند.

اعتیاد

اعتیاد در تهران در مناطق پایین شهری بسیار شدید است و به سمت شمال از شدت آن کم می‌شود. به طور کلی اعتیاد در تهران زیاد و قابل توجه است. از کل مناطق تهران فقط دو منطقه ۳ و ۶ دارای اعتیاد خیلی کم و سه منطقه ۵، ۴ و ۱۱ میزان اعتیاد کمی دارند. در بقیه مناطق اعتیاد متوسط، زیاد و خیلی زیاد است. در مناطق جنوبی تهران، گرایش به مصرف مواد مخدر سنتی دارند و مناطق شمالی بیشتر مصرف‌کننده مواد مخدر صنعتی هستند.

زورگیری

مناطق ۱۲ و ۱۷ دارای بیشترین میزان زورگیری هستند و مناطق ۱، ۳، ۶ و ۲۲ کمترین میزان زورگیری را دارند. الگوی پراکنش زورگیری مشابه پراکنش سرقت است. با این تفاوت که میزان سرقت شدیدتر از زورگیری گزارش شده است. بیشترین میزان زورگیری در مناطق پایین شهر تهران است. بیشتر مناطقی که دارای اعتیاد زیاد هستند، از نظر زورگیری نیز آمار بالایی دارند. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط بین این آسیب‌ها است.

خودکشی

بررسی پراکنش خودکشی نشان می‌دهد که منطقه ۱۵ بیشترین میزان خودکشی را به خود اختصاص داده است. در مناطق ۲۲، ۲۱ و ۹ در غرب نیز آمار خودکشی نسبت به سایز مناطق بیشتر است. کمترین میزان خودکشی مربوط به مناطق شمال شرقی تهران است. پراکنش خودکشی از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کند و این به معنی پایین بودن آمار خودکشی نیست. بلکه در واقع آمارهای معتبر و قابل قبول در این زمینه کم و ناقص است و به طور معمول آمار دقیقی از خودکشی‌های صورت‌گرفته، در دسترس نیست. آمار بررسی شده در این پژوهش مربوط به خودکشی‌هایی است که به مرگ منجر شده، در صورتی که اقدام به خودکشی نیز به عنوان یک آسیب شناخته می‌شود.

نکته قابل توجه این است که مناطق ۲۱ و ۲۲ از نظر سایر آسیب‌های جرم‌زا در وضعیت بهتری قرار دارد ولی در میزان خودکشی از سایر مناطق (به جز منطقه ۱۵) آمار بیشتری دارد.

قتل

گردآوری آمار آسیب قتل در تهران، دشوارتر از سایر آسیب‌ها است. بیشتر سازمان‌ها یا آمار کافی و جامع در این زمینه ندارند و یا داده‌های خود را به دلیل محرمانه بودن، در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهند. به همین خاطر برای انجام این پژوهش از داده‌های طرح پژوهشی رصد کیفیت زندگی شهری در تهران که توسط سازمان فناوری اطلاعات انجام شده، آمار و ارقام محرمانه پلیس پیشگیری و همچنین سایر مطالعات انجام شده در سایت ها و مقالات معتبر، استفاده شد.

پراکنش آسیب اجتماعی قتل بیشتر به سمت مناطق توسعه‌نیافته و جنوب شهر است و مناطق شمال شهر کم‌تر با این آسیب روبرو هستند. مناطق ۲۱، ۲۲، ۹، ۱۵، ۱۶ و ۱۲ بیشترین میزان قتل را دارند.

انحرافات جنسی
شدت انحرافات جنسی در تهران زیاد است و در بین آسیب‌های جرم‌زا، دارای بیشترین مناطقِ با شدت خیلی زیاد است. انحرافات جنسی در مناطق ۴، ۵، ۸، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ خیلی زیاد، در مناطق ۱، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۹ زیاد، در مناطق ۲، ۶، ۷، ۱۳، ۱۴، ۲۰ و ۲۲ متوسط و در مناطق ۱۱ و ۱۲ کم و در منطقه ۳ خیلی کم گزارش شده است. بررسی این پراکنش نشان می‌دهد که میزان انحرافات جنسی در مناطق شرق و غرب تهران بسیار زیاد و در مناطق جنوب شهری، زیاد است.

تحلیل مناسب الگوهای فضایی آسیب‌های اجتماعی از مسائل حیاتی شهرها است و جزو معیارهای اجتماعی مهم جوامع به شمار می‌آید. کشف چنین الگوهایی می‌تواند نقطه شروعی برای تحقیقات تکمیلی در موضوعات دیگر باشد.

نقشه پراکنش آسیب‌ها نشان می‌دهد، توزیع فضایی این شاخص‌ها تصادفی نیست و از الگوی فضایی خاصی تبعیت می‌کنند. این الگوها در نتیجه مجموعه‌ای از فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری شکل گرفته است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق، پراکنش آسیب‌های جرم‌زای شهر تهران نشان می‌دهد وقوع آسیب‌های اجتماعی در لایه محله و منطقه پررنگ‌تر است. این یافته نشان می‌دهد: «آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران عمدتا هویت منطقه‌ای و محله‌ای دارند و لذا انجام مطالعه جغرافیایی آن‌ها برای رسیدن به یک الگوی پیشگیری جامعه مورد نیاز است».

نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصل‌نامه «جمعیت» وابسته به دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، منتشر شده است.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵۰
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بله چون در مناطق 3 و 2 و 1 بیشتر آقایون ساکن هستند و مسلمه که جرم و جنایتی هم روی نمیده یا اگر پیش بیاد گندش در نمیاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
من ساکن میرداماد هستم ، هر چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه ، شده پاتوق زنان خیابانی !!!1
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
فقط بهارستان پاستور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بعد بگید پول خوشبختی نمیاره !
پاسخ ها
ناشناس
| Denmark |
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
همه مناطق رو که گفتی دیگه خخخخ
اون چندتای دیگه هم خیلی مخفی دیگه
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
از نظر دزدی اسکناس 500 تومنی از صندوق صدقات: 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12 ، 11 ، 10، 9، 8 ، 7، 6، 5، 4، 3 ، 2، 1
از نظر دزدی های 500 میلیارد به بالا از صندوق پس انداز مردم: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 ، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
ای ول خوشم اومد
سوباسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
دمت گرم باحال بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بهارستان پاستور بیشترین
R
| United States of America |
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
ایول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منطقه دیگه ای هم موند؟
پاسخ ها
الهه نیکو سرشت
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
مناطق ۱و۲و۳ گل وبلبلند و بقیه آه آه یکسربریدشهرک غرب البته .ظاهرقشنگی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
صدبار گفتم کریم! جوراب پات کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
عاقبت تماشای برنامه ها و سریالهای مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد در جامعه است همین است
پاسخ ها
سید رسول زنگانلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
به تعداد منفی هات نگاه کن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
همه مشکلات نتجه فقره فقره نتیجه مدریت آقایون تواین چهل سال
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سوال مهمی که هست پژوهشگران محترم این مقاله دیتاهای خود را از کجا آوردند؟ و اعتبارسنجی آن به چه شکل بوده است؟ سازمان های مختلف به سادگی دیتا نمیدن؟
پاسخ ها
سوباسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
فاطمه خانم
دیتا نگید بفرمایید آمار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بنده خدا باجناق بنده ۳ سال است در منطقه ۲۲ ساکن است در این مدت ۳ بار ماشینش را از جلوی در منزلشان سرقت کرده اند!بعد زدید سرقت در این منطقه کم است؟!مگر در بقیه مناطق چگونه است؟!
پاسخ ها
فرزانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
ما 12 هستیم، اینجا ماشینا رو هرشب میزنن... سه بار رکورد خوبیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
شما حساب کن وقتی اونجا که وضعیت خوبه سه بار دزدیدن بقیه جاها چطوره. ما ساکن منطقه 18هستیم و و تا حالا بالای 20 بار فقط ماشین خود من دزدیده شده بماند بقیه افراد خانواده مون. من هرشب از پنجره میبینم ماشین یه بدبختی رو دارن بهز میکنن چند بار دنبالشون کردیم اما یکی دوتا نیستن که‌ وضعیت خیلی خرابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
م منطقه15ساکن هستم اصلاًهم این چیزهایی که گفتیدندیدم.اما توتهرانپارس وخزانه فلاح گذری ردشدم کلی خلاف دیدم.منطقه15بخصوص افسریه به دلیل اینکه عمومانظامی نشین است امنیت خوبی داره.
پاسخ ها
مسلم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منطقه‌15براساس‌کدام‌امار‌وشاخص
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
دوست عزیز منطقه 15 که فقط شهرک های ارتشی و نظامی نیست که بگید امنیت داره. بله اون مناطق که شما میگید بخاطر دژبامی پادگان و شهرک ها امنیت داره اما منطقه مشیریه و خاوران و مسعودیه و افسریه به جز منطقه نظامی اش وضعیت خوبی نداره و مثل بقیه مناطق پایین شهر جرم و جنایت بیداد میکنه. شما هز خاوران بگیر تا یافت آباد کلا منطقه جرم خیز حساب میشه از جنوب شرقی تا جنوب غربی
محمدپارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
حالا همه شدن دکتری نظردهی، بالاخره تحقیق شده و براساس آمار و مستندات است ولی شما براساس مشاهدات لحظه‌ای و موقتی نظر میدهید، خواهشاً بادقت و کارشناسی شده نظر بدید ای ملت،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
والا من الان 30 سال تو منطقه 15 هستم و این چیزهایی که گفتید تو منطقه 15 همش اول بود بنظر من اینطوری نیست همچین میگید انگار 15 تگزاس... از کجا آوردید این نظر سنجی رو؟ والا اگه از کلانتری هاش پرسیدید یکی خود کلانتری بیسیم که خودش از همه بدتره باعث رعب و وحشت میشه نه ایجاد نظم پس دنبال مقصر باشید
حمید اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سلام ما هر چی بلا بیاد سرمون حقمون هست چرا چون من خودم تو منطقه ۲۰ هستم شهرداری التماس میکنه اقا خونه درست میکنی پارکینگ بذار طرف فکر میکنه زرنگه بد ازینکه سند رو گرفت پارکینگ رو یا میده اجاره یا میکنه مسکونی اخرش چی میشه یا تو کوچه هر روز سره پارک ماشین دعواس یا ماشینتو میدوزدن بد میگن دولت مقصره همه دزد شدن ما خودمون خودمونو نابود میکنیم ایتا ربطی به منطقه و محله نداره مقصر اصلی خودمون هستیم
علیرصا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
البته فراموش کردید که نزدیکان دولت مردان که در لواسان هستند رکورد شکستن
میلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
اتفاقا دروغه بیشتر جرائم قتل و تجاوزات فساد در شمال تهرانه این همه پرونده و قضایا شواهد این امر هستند خنده داره شمال تهران ک مرکز فساد و بی بندوباریه اینو بگن همه جای تهران الودست بغیر از مناطق سنتی نشین سمت خیابان ایران و محلاتی قشر مذهبی و خوبی هستند چند بار گذرم افتاده بوده.
سید
|
Germany
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تابناک جان سلام .لطفا این آماررااضافه کنید از قلم آفتاده.بیشترین وباز بیشترین اختلاس واختلاسگران درمنطقه ۱و۲و۳ میباشند .حتما جهت آگاهی مردم بنویس
فری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منطقه ۱۷ بهترین هست
امنیت اسایش ارامش مردمانی با کلاس خون گرم واکثر انها از وضعیت مالی ومشیعتی عالی هشتن ارام دلنواز خوب
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منطقه‌۱۴و۲۱توامارکلی‌نیست‌خیرسرتون‌باامارتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
شهرستان بهارستان رباط کریم هم بسیارجرم وجنایت و مسائل منفی زیادهستش که درنظرگرفته نشده است!!!!!
احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بهتر نیست اینطوری بگید، مناطق ۱ و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰و۲۱و۲۲و۲۳و۲۴و۲۵ دارای آسیب های اجتماعی هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خلاف های میلیارد دلاری بالا نشین ها را اصلا نمیبینی. و انحرافات جنسی که در قصرها و میهمانیها و استخرهایشان روی می دهد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
70 هزار پول برق برای خونه 40متری تمام لامپهاکم مصرف
پول گاز ماه قبل 200هزار مالیات ارزش افزوده میدونی چیه تاحالا بیرون خرید رفتین قیمت ها را دیدین ماکه هیچی
پول نداریم خرید کنیم ... منطقه بندی هم نداره بهارستان پاستور بیشترین
تمشک طلایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
این آپارتمان درست باشه برای مثال خیابون آزادی ضلع شمالش مناطق ۶و۲ هستند و ضلع جنوبی آن منطقه ۹و۱۰ یعنی اون ور خیابون همه خوبن واینور خیابون بدن. ویا منطقه ۲۱ و۲۲ با فاصله ۵ دقیقه ای یکی خوبه اون یکی بد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
سلام
وقتی اینهمه جمعیت را داخل یک جا جمع کنید خوب معلومه که جرم و جنایت زیاد میشه
وقتی که مسئولان می خواهند همه چیز در اختیار خودشون باشه و حاضر نیستند تمرکز زدایی بشه نتیجه همین میشه وسعت ایران پنج برابر المان هست ولی تراکم جمعیت شهر ها خیلی بیشتره ترافیک الودگی هوا و هزاران معضل دیگه نتیجه بی تدبیری مسئولین ماست
حمید پوتانلویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تهران کلانشهری که در سده های پیش روستایی بوده .روستاهایی که شامل (دِه کن .دِه شمیران.دِه نارمک و....)بوده است .تهران از نظر تراکم جمعیت نیز :بیشتر جمعیت شرقی شهر تهران از شهرهای شرقی کشور -و اکثریت جمعیت و بافت مردم غرب شهر تهران از استان های غربی کشور در غالب مهاجرت میباشد .نکته ای که در مقاله بالا نظرم را جلب کرد پایین بودن برخی جرایم در نقاط ای از شهر تهران رابطه مستقیم با نظارت و کنترل نیروی انتظامی دارد .به طوری که در مناطقی که خانواده های متمول و افراد سرشناس و بعضا دولتی زندگی میکنند ،آمار سرقت و زورگیری و جرایم اینچنینی بسبار کمتر از مناطق دیگر است .
که جای بسی تامل و بررسی دارد .(حمید پوتانلویی)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
اگه این آمار درست باشه وضعیت نهادهای انتظامی واقعا زیر سواله. البته این فقط آماره و به علل اصلی نپرداخته
مهم نیست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
((از نظر دزدی اسکناس 500 تومنی از صندوق صدقات: 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12 ، 11 ، 10، 9، 8 ، 7، 6، 5، 4، 3 ، 2، 1
از نظر دزدی های 500 میلیارد به بالا از صندوق پس انداز مردم: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 ، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 . )) عجب نظری دادی خیلی قشنگ بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
این که شد کل تهران خلاص
مریم
|
Germany
|
۰۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
خوب معلومه منطقه۳چون پلیس ونظارت بیشتری هست امن تره دزداجرات نمیکنن برن اونجا این منطقه مخصوص ازمابهترونه
امیر
|
Germany
|
۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
به نظر من که آمار سرقت در منطقه 22 خیلی بالاست. بنده خودم قربانی این مساله بودم و از اطرافیان هم زیاد شنیدم.
مینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
در منطقه 22 انحرافات جنسی هم خیلی زیاده هم متوسط
آخه چه جوری ممکنه ؟؟؟؟
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
خیلی هم چیز بدی نیست وقتی کار نیست تو مملکت بیکاری تورم بیداد میکنه وقتی مسئو لین با وعده های دروغین مردم رو سر کا میزارن وقتی من تو اب وفاضلاب اذربایجان غربی کار میکنم کارمندان رسمی سر موقع ۴ برابر من حقوق میگیره من از اول ۹۹ هنوز هیچ حقوقی دریافت نکردم حتما منم دستم بیاد دزدی خواهم کرد چون من خانواده م مثل بقیه پوشاک می خواد غذا می خواد اگه عرضه داری سانسور نکن بزار تو نظرات
Reyhan
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
همه مناطق هستن
حالا بعضی جاها بیشتر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
جرم و بزهکاری اصولا در مناطق پایین بیشتره چون فقر بیداد میکنه مناطق بالا شهر پول زنده باشد میخواد پایتخت باشه یا شهرهای دیگر ... باز بگین پول خوشبختی نمیاره
ناشناس
|
France
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
اسمون همه جا یه رنگه همش ازفقر وبدبختی و فشاره....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
هر که جایش بیش، جرمش بیشتر
مجرم جردن به بالا را بگیر ...
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# عید نوروز # سال 1402 # سال مهار تورم و رشد تولید # دعای روز هفتم رمضان # مبطلات روزه
آخرین اخبار
وب گردی