بازدید 29100
از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کار‌هایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد، اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است، مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.
کد خبر: ۹۷۷۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۳ 11 May 2020
یک رای وحدت رویه مهم درباره اجرت المثل زوجه و شرط نصف شدن دارایی مرد با زنهیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می‌شوند. یکی از این حقوق ویژه که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
 
به گزارش «تابناک»؛ دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در تعریف اجرت‌المثل معتقد است از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کار‌هایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد، اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کار‌هایی که در خانه او انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت کند، اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کار‌های منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، می‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، باید اجرت او را پرداخت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صریح کرد، عنوان کرد: در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تاکید کرده که یکی از آیتم‌های دعاوی خانوادگی، اجرت‌المثل ایام زوجیت است، گفت: بر اساس عرف اجتماعی، هیج زن شوهرداری، برای دریافت اجرت‌المثل، این موضوع را مطرح نمی‌کند که به عنوان مثال در طول یک هفته، به دفعاتی مشخص آشپزی کرده یا کار‌های دیگر منزل را انجام داده است. داور با تاکید بر اینکه برای تعیین اجرت المثل باید توان مالی شوهر را نیز در نظر گرفت، اظهار کرد: درحقیقت باید بررسی کرد که آیا زوج واقعا توان پرداخت اجرت المثل به زن را دارد یا خیر؟

وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین موضوع اخلاقیات و حقوق زنان ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت در خصوص هر یک از حقوق زنان، نگریستن به صورت تک‌بعدی به این قبیل مسائل است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که دردادگاه خانواده مطرح می‌شود. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. برای تعیین مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت المثل نیز پرونده به کارشناسی ارجاع داده می‌شود.
 
شرایط تعلق اجرت‌المثل

۱- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کار‌های زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.
۲- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کار‌های خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد.
۳- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
 
یک رای وحدت رویه مهم درباره اجرت المثل زن
 
از جمله حمایت‌های صورت گرفته قانونی در آرای محاکم می‌توان به قابلیت جمع اجرتُ المثل کار‌های انجام شده در منزل توسط زوجه با شرط تملک نصف اموال شوهر توسط زوجه و مطالبه همزمان این دو حق توسط ایشان اشاره کرد.

پیشتر اختلافاتی بر سر این مساله بود که به لحاظ حقوقی امکان جمع و مطالبه همزمان اجرتُ المثل و شرط تملک اموال مرد تا نصف دارایی وجود نداشت و زن در مقام مطالبه، ناگزیر می‌بایست یکی از آن دو را انتخاب می‌کرد. از همین روی شاهد صدور آرای متفاوت از مراجع بودیم تا آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵، تکلیف موضوع را روشن نمود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: تعیین اجرت‌المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.

رای هیات عمومی

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌ُ المثل کار‌های انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرت‌ُ المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.

در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌ُ المثل کار‌هایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۵۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
نه مهریه و نه نفقه و نه اجرت المثل برای زن لازم نیست حقوق اجتماعی و قانونی برابر عزت و کرامت زنان را بیشتر حفظ می کند.
قوانین موجود نظام خانواده اصلا با شرایط روز هماهنگی ندارد و کلیه ی حقوق زوجین نیاز به اصلاح دارد.
ساختاری که برای حقوق زوجین مطرح است به کل ایراد دارد، ما مدعی هستیم مطابق قرآن مسائلی مثل مهریه و نفقه و اجرت المثل وضع شده اما به دلیل به روز نبودن و مشکلاتی که ایجاد کرده اند مثلا
در همین بحث مهریه هم براش سقف گذاشتن و هم حبس رو براش برداشتن و اگر به دادگاه خانواده مراجعه کنید تا سالی یا ۶ ماهی یک سکه برای زوجه می برند و همان را هم مرد نمی دهد .ولی هزار و چارصد سال بعداز زمان پیغمبر هنوز تبلیغات علنی ۴ همسری در روی ابرها برگزار می کنند.و صیغه به مقدار دلخواه و حتی ساعتی، اما برای زن حکم می شود سنگسار.
اما نوبت به حقوق زنان که می رسه حکم مطلق خداست و مثلا حق طلاق رد خور نداره، حق خروج از کشور، حضانت فرزند و پاره ای از این مسائل هیچ بند و تبصره و سقفی براش تعیین نمیشه.
گمان می کنید برای زنی ۴۰، ۵۰ سال زندگی کرده اجرت المثل رو چقدر تعیین می کنند ارقامی برای نفقه و اجرت مثل و این چیزا در دادگاه ها تعیین میشه که اگر نشود سنگین تر است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
اصلا مفهوم نبود ...زوجه تا عقد دائم جاري شد نصف مهريه را به اجرا مي گذارد در حاليکه نه کاري انجام داده و نه زناشويي برقرار شده قانونهايي که صرفا براي طلاق و از هم پاشيدن ازدوجها برنامه ريزي شده وقتي زوجه زندگي مشترک زير يک سقف نداشته و رابطه زناشويي برقرار نشده چگونه حق مطالبه نصف مهريه را دارا خواهد بود؟ اين در حاليست که عده زيادي از دختران به قصد تصاحب اموال غير نسبت به طرف ابراز علاقه کرده و بعد از عقد درخواست طلاق و اجراي مهريه مي نمايد اين قانونها نه تنها برخلاف اسلام و دين بلکه برخلاف شئونات اخلاقي است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
می گویند در آمریکا هرکی از همسرش جدا بشه نصف اموالشو به خانمش میدن!
بعد تا الان ترامپ چند بار از همسر هاش جدا شده
اما حتی مجموعا 5 درصد اموالشم به خانوم هاش ندادن.
این فرق تبلیغ تا واقعیته
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تعداد چنین دخترانی که برای تصاحب مهریه ازدواج می کنند بسیار کم است در برابر کل زنان جامعه
من موافق قوانین فعلی نیستم ولی کل قوانین باید اصلاح شود
حقوق برابر انسانی باید به زن داده شود تا مشکلات حل شود
تا زمانی که مهریه تنها حق زنان است این داستان ادامه دارد
ناشناس
| Germany |
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
برای هر فردی باید فرمول خاص وی برای احکام طلاق صادر شود. زنی که هزار سکه دارد، کلی طلا و جواهر برده، ملک به نامش است مصداق نقض حرفهای شماست. اینقدر مظلوم نمایی برای حقوق زنان نکنید. مرد ناسالم نیز هست که با اعتیاد به الکل و مواد و فساد اخلاقی باید فرمول خاص آن مورد وضع شود. فرمول طلاق نمیتواند جامع و برای همه یکسان باشد!
خويي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
دوست عزيز احتمالا ازدواج هاي قبلي ترامپ رسمي نبوده
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
اگر قرار باشد که زن برای کارهای خانه اجرت بگیرد پس کار زن در خانه چیست؟ و اگر قرار باشد مرد اجرت المثل برای زنش بپردازد پس کارهای خانه را چه کسی باید انجام دهد؟ در اینصورت مرد باید اجازه داشته باشد تا یک زن دیگری را بعنوان خدمه و یا همان کنیز اجیر کند تا کارهای خانه را انجام دهد.بعبارتی حق اجرت المثل زن مستلزم حق چند همسری مرد می باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شما حق چند همسری دارید می توانید ازدواج موقت هم داشته باشید ولی کار خانه به عهده زن نیست.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
در واقع قوانین قبل را برای قرن 21 اجرا می کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
به طور کل این موارد با زندگی امروز جامعه مطابقت نداره. آخه زنهای امروزی وظایف اصلی خودشون رو هم انجام نمیدن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
کدام مرد ایرانی بدون اجازه خانمش می تواند با پول خودش حتی یک هدیه مناسب برای خواهر خودش بخرد.
مرد ایرانی برده است.
من با مردم بیش از 50 -60 کشور دنیا رفت و آمد و گفتگو داشتم، هیچ جا باندازه ایرانیها زن مسلط نیست.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
متاسفانه این نحوه برخورد با زن که برای کارهای خانه و برای نگهداری و حتی شیردهی فرزند و موارد دیگر که ذکر ان جز توهین به مقام زن نیست سبب شده است که مقام زن و مادر و همسر در هر سه جایگاه به یک موجود اجرت المثل تبدیل شود. اگر این موضوعات مدیریت نشود نه زنی خواهد بود نه همسری نه مادری. و بسیاری از طلاق ها سببش همین است که زن با روشی که با او برخورد میشود نمیتواند شریک زندگی باشد و نمیتواند فرزندی داشته باشد و مادری کند بلکه در هر موقعیتی بایست منفعت مادی را پیگری کند که بدیهی است او را از مقام والای یک زن و مادر و همسر دور میکند.
یقینا با تئوری های بی انتها نمیتوان این ساختار را اصلاح کرد بلکه قدمهای بزرگی به سبک امام راحل بایستی برای اصلاح سختار سنتی نامتناسب با سبک زندگی امروزی برداشت وگرنه هر روز خسارات آن را مردم چه زن و چه مرد میدهد و آینده مبهم و تاریکتر میشود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
همینه که خیلی از مردها ترجیح میدن ازدواج نکنن ، آدم مهریه بده نصف دارایی بده ، البته طبق قانون فکر کنم بدست آورده های بعد از ازدواج باشه و شامل همه دارایی نشه ، بعد تازه خیلی خانمم ها تمکین هم نمیکنن و ... ، کار هم بکنه پول بگیره ، واقعا اینا قوانین عصر حجره ، لااقل از اروپایی ها ایده بگیرید تو زندگی امروز منطقی تره قوانینشون ، زن و مرد با هم کار می کنن هزینه میدن و با هم هم نصف می کنن در صورت جدایی ، نه اینکه یه خانم بیاد مفت بخوره و بخوابه آخرش هم کلی زحمت کشیده آقا رو برداره و بره ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
قوانین شرع کلا نیاز به بازنگری دارد
چون زن امروزی هیچ شباهتی با زن بی سواد و وابسته و سربار 1400 سال پیش در عربستان ندارد که تنها فایده اش رفع نیاز جنسی و فرزند آوری بود و مرد برای کار خانه و حتی شیر دادن بچه کنیز می اورد و با کنیزان نیز ارتباط جنسی داشت
زن امروزی باسواد و فهمیده و مستقل است و توان کار کردن دارد
زنهای بسیاری درامد و موقعیت اجتماعی بالاتر از مردان دارند ولی علیرغم این تغییرات که زنها با سختی و با وجود مقاومتهای جامعه ی مرد سالار به آن رسیده اند قوانین همچنان مطابق رسوم و قواعد قدیم است
ارزش یک مرد معتاد بی سواد انگل اجتماع دو برابر یک زن تحصیل کرده براورد شده و شهادت یک زن در محاکم قبول نیست و در ارث هم زن نصف مرد دیده می شود
استدلالهای متناقض و بعضا سرشار از مغلطه و سفسطه برای مجاب کردن زنها به پذیرفتن این تبعیض ها بیان می شود
مثلا گفته می شود دیه ی دو برابر مرد منافعش برای زن است در حالی که دیه ی مرد به پدر و مادر و فرزندانش پرداخت می شود
یا اینکه زن چون مهریه دارد باید ارث را نصف مرد دریافت کند در حالی که برای کاهش مهریه و انواع و اقسام تلاشها انجام می شود برای اصلاح قانون ارث کاری نمی کنند !
این قوانین باعث سرخوردگی و نا امیدی زنان از قوانین شرع شده و باعث شده دختران امروزی راه خود ا بروند و کلیه ی اصول شرعی را کنار بگذارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
ارث در مقابل نفقه بعلاوه مهریه هست. اینم نمیدونی؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
ناشناس 15:28
شما احساس نابغه بودن نکن
زنی که مهریه ندارد چی ؟؟
زنی که اصلا ازدواج نکرده چی ؟؟
امروزه که همه کمر به از بین بردن مهریه بسته اند آیا برای تساوی ارث هم تلاش می کنند ؟؟؟
Parvaz
|
-
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
اجرت المثل یعنی تحقیر زن درحد کنیز
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
اجرت المثل، صرفاً برای تفهیم این حقیقت است که زن وظیفه ای برای کار در منزل ندارد. البته اخلاقاً کسی درخواست اجرت المثل نمی کند و این موضوع فقط هنگام طلاق آنهم به درخواست مرد مطرح می شود. اما بسیاری از مردها واقعاً باور کرده اند که زن وظیفه دارد در منزل کار کند، موضوع «اجرت المثل» این قضیه رو کاملاً برای اینگونه مردان جا میندازه، فقط همین
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
بنده به عنوان یک مرد موافقم ضربالمثل نفقه و مهریه
باعث تحقیر یک زن هست کلا باید لغو بشوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
هیچ زنی بچه ش رو ول نمی کنه هیچ زنی بابت کار در خونه نفقه نمی گیره اون پولی که بهش میدن خرج خونه میشه خرج خورد و خوراک و پوشاک و هزینه تحصیل فرزندان میشه اگه واقعا موقع طلاق دارایی های که بعد از ازدواج بدست اومده نصف بشه خیلی خوبه چون دیگه اینطور نمیشه خانم هایی که یک عمر توی زندگی زحمت کشیدند و سرپیری، مرد فیلش باد هندستون کرده طلاقشون بده و هیچی دست خانم نباشه
خیلی ها مهریه هم ندارند مثلا طرف موقع ازدواج عاشق شوهرش بوده گفته یک شاخه گل راحت شوهره طلاقش داده
خیلی دیدم خیلی
کاشکی آقایون سر ارث دوبرابری که میگیرن هم اعتراض کنن نه یک چیز بدیهی مقل تقسیم اموال مشترک که در همه دنیا پذیرفته شده و خیالشون رو بابت مهریه راحت میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
نمیشه هم امتیازات غربیها را به زن بدهید
هم امتیازات عرب ها در مهریه را
هم امتیازات ایرانیها در شیر بها را

تازه این دخترها هستند که پسر های ما رو تور می کنن.
باید پسرهایمون مهریه بگیرن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
ناشناس 10:19
دختران پسران شما را تور می کنند ؟
ازدواج جزو ارکان اجتماع است
جامعه با خانواده ی سالم شکل می گیرد
شما اگر دختر داشتی هم از این افاضات می کردی ؟؟
تحقیر کردن نیمی از جامعه که قرار است نسل های آینده را به دنیا بیاورند و تربیت کنند به نفع هیچ کس نیست
تابناک این نطریات را چرا منتشر می کنی ؟؟
هر دو جنس در یک سن مناسب باید ازدواج کنند و مستقل شوند
حتی در جزایر گومبا گومبا هم این روال ادامه دارد
شما از کجا فرار کردی که اینطور فکر می کنی و نظر می دهی ؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
عموی من بعد سی سال و سه فرزند هوس کرد تجدید فراش کند در حالی که یک پسر مجرد سرباز و یک دختر نوجوان 14 ساله در خانه داشت !
یک زن جوان همسن دختر اولش انتخاب کرده بود و دختر شرط گذاشته بود که باید همسر اول را طلاق بدهی
عموی من هم به همسر اولش گفته بود که وسایلش را جمع کند و تشریف ببرد خانه ی پدرش تا خانه را برای ورود همسر دوم بنایی کند !
به همین وقاحت !
این در حالی است که عموی من در هنگام ازدواج آه در بساط نداشت و همین خانه را که آن زمان در بیابانهای پونک بوده با کمک مالی و اعتباری پدر همسر ش خریداری کرده و با کمک برادر زنهایش ساخته بود و زن عموی من سالها در بیابان بدون امکانات زندگی کرده بود و تحمل کرده بود تا این محل امروزه آباد شده
رونق کسب و کارش هم علاوه بر تلاش خودش از ارث پدر زن بود که بعد فوت برای دختران هم به اندازه پسران ارث باقی گذاشته بود !
شبهای طولانی زن عموی من قالی بافته بود تا چک های عموی من پاس شود و گرفتار طلبکار نباشد
جالب اینکه عموی من در سن 55 سالگی به دلیل پولداری زن چادری و سنتی 45 ساله را مناسب خودش نمی دانست و می گفت نیازهایم براورده نمی شود !
مهریه ی زن عموی من 24 هزار تومان دهه 50 بود که عموی من با آبرو ریزی و دعوا حاضر به پرداخت نبود و با زور قانون پرداخت کرد و اجرت المثل را هم همینطور که البته با ثروت عموی من اصلا رقمی نبود !
می گفت اگه کار کرده در خانه ی من نان خورده !
اگه پدرش به من پول قرض داده تا قران آخر پس گرفته
برادرانش هم برای راحتی خواهرشان کمک کرده اند و وظیفه ی خود را انجام داده اند
ارثیه ی پدرش را هم به نام بچه هایش می کنم و به زن جدیدم نمی دهم !
خانه را هم قول داده بود مهر زن جدید کند !
دختر نوجوان هم در صورت کنار نیامدن با زن جدید باید با مادرش در منزل مخروبه ی پدر زنش در پامنار زندگی کند و پسر جوان هم جز میهمانی ماهی یک بار حق پا گذاشتن در منزلش را نداشت چون زن جوان و پسر جوان در کنار هم خوبیت نداشت !
قانون برای چنین مردانی چه راهکاری دارد ؟؟
آیا حق زن وفادار و نجیب و زحمتکشی که مرد را از خاک سیاه بلند کرده در یک کشور قانونمند این است ؟؟
این قانون ایراد دارد و باید اصلاح شود چرا که عدالت زیر سوال رفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
خب قرار نیست همه زن و شوهرها همه مسائلشون رو همجا جار بزنن. شاید نیازهای عموت برطرف نشده اگر هم شده که خیلی بی چشم رویه
ناشناس
| France |
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
خوب نوشتی . دستت درد نکنه . اشک مرا در آوردی . از این ها زیاد دیدم . یکی اش خودم که زیاد دور از این وضعیت نیستم .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
ناشناس 11:14
اگر نیازهای زن براورده نشه هم حق داره اینقدر بی رحمانه شیرازه ی زندگی را به بریزه و بچه ها را آواره کنه ؟؟
من زنهای زیادی را می شناسم که همسرشان ناتوانی دارد
همکار من سی ساله است و شوهرش دیابت ارثی دارد و کاملا ناتوان است
این زنها چکار باید بکنند
خانواده و فرزندان را رها کنند و بروند دنبال ارضای امیال خود ؟؟
دوست من که به دکتر مراجعه کرده دکتر زنان گفته آمار ناتوانی در بین مردان واقعا بالاست و با قوانین فعلی فقط باید دعا کرد زنها تحمل کنند و فحشا در جامعه زیاد نشود چون طلاق یعنی آوارگی بچه ها و زنها در ایران از طلاق به این دلیل استقبال نمی کنند
شما می فرمایید اگر نیازهای مرد براورده نشده حق داشته دختر 14 ساله و پسر جوان و زن میانسال را رها کند ؟؟؟
اخلاق و انسانیت کجاست ؟؟ مگه ما حیوان هستیم ؟؟
ناشناس
|
Malaysia
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
باید شامل اموال و دارای هایی باشد که بعد از ازدواج بدست آمده. حتی نباید شامل ارثیه ای باشد که بعد از ازدواج به مرد می‌رسد. به نظر اینطور منطقی میباشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
وقتی مردی هم قفس با زنی در اثر بی خردی اولیه خودش می شود.در ایران بهتر است بمیرد.چون در غیر این صورت. هر روز می میمرد و زنده می شود.
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
زن باید کار کند، هیچ راه بهتری نیست! بارها شده مرد تصادف کرده مرده و یا معتاد شده آه دربساط نداره لذا زن بیچاره شده
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
این حرف ها همش اشتباه هست
لطفا لطفا بطور صحیح اطلاع رسانی کنید
در کشورهای غربی زمانیکه زن و مرد از هم جدا میشن

اموال و دارایی هایی که از ابتدای زندگی مشترک با هم و در کنار هم بدست اوردن نصف میشه
روش صحیح اینه و بهش میگن زندگی مشترک
نه اینکه مرد هرچی از قبل داشته یا بهش ارث رسیده نصف میشه
اونم در ایرانی که خیلی زن ها چشم به مهریه و ارث و میراث مرد میدوزن این کاملا غلطه

لطفا لطفا لطفا اطلاع رسانی درست انجام بدین
با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
هیچگاه اجازه ازدواج به پسرانم نمیدهم تا گرفتار این قوانین ظالمانه نشوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
من هم با این قوانین دخترم را گرفتار قوانین برده داری و خرید و فروش انسان نمی کنم
این قوانین باید اصلاح شود وگرنه ازدواج سفید نسل ایرانی را منقرض می کند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
نه عزیزم بگذار پسرهات ازدواج کنند این قوانین اجرا نمی شوند فقط و فقط روی کاغذها باقی می مانند
سهند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
بر اساس مطالعات انجام شده قرار نبود اجرت المثل اینگونه که اجرا می شود باشد در دوره اصلاحات آنهایی که خواستند حامی زنان باشند به قول یکی از کارشناسان و نمایندگان ان زمان مجلس آن را تبدیل به حق کلفتی کردند و این در شان زن نبوده و نیست.
اکنون زنان در هر مقطع از زندگی به هر دلیلی مطالبه اجرت المثل کنند قاضی با تعیین کارشناس برای او مبالغی تعیین می کند در این میان بسیار خوش به حال وکلای کلاش خانواده است!
در جامعه ایرانی بجای اینکه برای توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان کاری بکنند بار انها را به دوش مردان می اندازند و به این شیوه به بهانه حمایت از زن موجبات انتقال ثروت از مرد به زن را فراهم می کنند و این خود انگیزه ای است برای تزلزل در کیان خانواده!
درست ان است که ازدواج قراردادی بین زن و مرد باشد و تمامی انچه حقوق دو طرف است به صراحت و روشنی در ان قرارداد به توافق برسد!
جالب اینکه حقی به نام اجرت المثل بر اساس نیت و وهم و میزان فشاری روانی بر افراد است که مطالبه می شود نه یک حق روشن! وکلا هم مثل طوطی قواعد قانونی را ذکر می کنند بی انکه از تبعات فرهنگی و اجتماعی ان قاعده یا قانون فهمی به دست بدهند!
اینکه گفته می شود فرض بر این است، خیلی بی جا است اگر بر فرض بر کار بدون مزد است چرا وقتی به محکمه می رود مرد محکوم است.؟! اگر زنی میخواهد در خانه شوهر کار کند و مزد بگیرد چرا طی نمی کند؟! از قرار اجرت المثل ابزار فشار و انتقام است!!
نتیجه اینکه شتر سواری دولا دولا نمی شود و اثارش فروپاشی نظام خانواده و اکراه در ازدواج و نشکیل خانواده است.
یک سری به جامعه عشایر بزنید ببینید این قانون اگر بخواهد در این جامعه جاری شود چه اتفاقی می افتد به زبان ساده به جماعت قانونگذار باید گفت قوانین نباید شکننده عرف کهن باشند که فاجعه است.
اکنون نیز آن زن که از دیوار سفارت بالا رفت به اسم حمایت از زنان به دنبال محدود کردن حق طلاق برای مردان است در حالیکه اوباید شرایط قانونی را برای حق طلاق زنان فراهم کند ...
این روش ها متاسفانه ضد خانواده است!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
قوانین ازدواج در ایران بسیار احمقانه است ایا دو نفر که می خواهند با هم زندگی کنند باید یک به دیگری پول بدهد همه این حقوق زمانی به زن تعلق می گیرد که تمکین کند یعنی خودش را تمام کمال در اختیار مرد قرار دهد
امیرارسلان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد خانوم از اقا بیشتره.....!!!!!!!! این یعنی چی؟؟؟؟؟ یعنی اینکه زمونه عوض شده؟؟؟
من با همسرم فارغ از هر نوع جنسیتی هر دو بیرون کار میکنیم و هر دو کارهای خونه رو میکنیم این توافق ماست.. پس چرا اگر مشکلی پیش بیاد من باید تمام داراییمو به ااون بدم ؟؟؟ یعنی اون ثروتش دوبرابر بشه و من هیچی نداشته باشم ... مگر غیر از اینکه هنگام ازدواج تو این دورو زمونه دختر و پسر همدیگرو انتخاب میکنند ولی اگر این انتخاب اشتباه باشه تمام هزینه های انتخاب اشتباه برای مردهههه...
طوری قوانین اسلام رو سفتو سخت علیه مرد استفاده میکنیم که مرد بدبخت حداقل مطالبه اسلامیه خودش مثل حجاب رو جرات نمیکنه از زنش داشته باشه... زنها و دخترها تغییییـــــــــــــــر کردن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
مهریه و نفقه صراحتا در قران آمده
ولی حجاب در قران فقط به همسران پیامبر و زنان مومن توصیه شده نه اجبار و برای رغایت نکردن حجاب در قران و سیره ی پیامبر هیچ مجازاتی نیست
در ضمن در تمام کشورهای مسلمان مهریه مطابق دستور قران هست ولی حجاب اختیاریه
بنابر این مقایسه ی حجاب با مهریه و نفقه از پایه اشتباهه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
این قوانین زیر آب ازدواج را می زند مردها دیگر زن نمی گیرند و زنها به طمع کسب ثروت باد آورده مردها را فریب می دهند این قوانین بهترین روش برای نابود کردن ارکان خانواده و نسل هستند . برای همین است که مردان به ازدواج سفید یا صیغه روی می آورند . اگر من مرد بودم محال بود که با چنین قوانین نا متعادلی تن به ازدواج بدهم . اینطور که شما قانونگذاران می گویید مرد یا باید از همان روزهای اول زندگی برای خانم خدمتکار بگیرد یا خودش هم کار بیرون و هم کار خانه را انجام بدهد و نفقه هم بدهد و مهریه کیهانی هم بدهد و در صورت تصمیم به طلاق نصف داراییش را هم بدهد احتمالا فردا قانون دیگری تصویب می شود که مرد باید یک کلیه و نصف کبد و یک چشم و یک پا و یک دست را هم به همسرش بدهد! مگر مردی دیوانه باشد که با چنین قوانین فاجعه باری دست به این آتش بازی خطرناک بزند آن هم با این زنهای بی اخلاق و مادی .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شما صفات خودت را به کل جامعه ی زنان تعمیم نده
برو مغرت را به کار بینداز و قوانین ازدواج و طلاق و دیه و ارث و شهادت و حضانت و ... را بخوان ببین اگر زن مستقل و باسواد ی بودی به این قوانین تن می دادی ؟؟
بیخود نیست بر طبل خانه نشین کردن زنها می کوبید
زن بی سواد و تو سری خور ظلم را بهتر می پذیرد
در ضمن شما زن نیستی هر چند بعید می دانم مرد باشی !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
بررسی شود در ترکیه که قانون ازدواج و حقوق زنانش غربی است طلاق بیشتر است یا ایران!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
ایران 25 درصد است ترکیه هم26 درصد فکر کنم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
ترکیه بیشتره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شما که با کلاه شرعی گذاشتن برای دیه ان را برابر کردین بقیه چیزها را هم بکنید دیگر!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شما با برابری دیه زن و مرد مخالف هستی ؟؟
چرا ؟؟
چون دختر و خواهر و مادر شما نصف مرد هستند ؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
این طور که با این قوانین من درآوردی و شرایط ضمن عقد و احجاف به مردان می‌خواهید مثلا حقوق زنان را حفظ کنید نتیجه همین گسترش فساد و فرار مردان جواناز ازدواج می‌شود. حالا که مهریه خانمها را با هفتصد سال کار و ارثیه هفت نسل هم نمیشود داد. اگر یک چای برای خودشان دم کنند هم که باید مزدش را بعدا به نرخ روز حساب کنند! بچه هم که دوست ندارند بیاورند. آدم یک کلفت استخدام کند که هزینه و مسئولیتش کمتر است! گاهی هم صیغه اش می کند!
میلاد از ساری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
واقعا مسخره هست
اجرت چی رو میخوان
مگه اومدن سرکار که اجرت میخوان
بمونن خونه باباشون بهتره
صبح تا شب برای رفاه و تامین خانواده به آب و آتش میزنیم کمترین ادعایی نداریم.
الان که زن ها بیرون از خونه کار میکنن و درآمدشون خیلی وقتا از مردها بیشتره و نهادهای حمایتی کشور ازشون حمایت می کنن.
بخدا با این قوانین قدیمی برای آدم های هزار سال پیش طراحی شده.
انسان هایی که با قرار دادن سکه یا مبالغ عجیب روی بچه هاشون قیمت میزارن چه فرقی با مردم هزار سال پیش دارن
دو تا پسر و دختر که میخوان بطور سالم و اصولی با هم زندگی کنن برای شروع زندگی باید از هفت خوان رستم رد شن.
آفرین به مردم با فرهنگ و اصیل و با دیانت ما که با رفتارهای غلط اجتماعی و تفکر قدیمیشون باعث بالا رفتن سن ازدواج و افزایش فساد و بی انگیزگی جوان ها برای ازدواج شدن.
هین جوری پیش بره نرخ افزایش جمعیت کشورمون منفی میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
اینقدر با قوانین جدید زنان را به طلاق گرفتن تحریک نکنید. همین که عقد خوانده شد زن حق مطالبه مهریه دارد و می تواند از انجام هر کاری برای شوهر خودداری کند. این می شود منبع درآمد خوبی برای زنان و بی توجهی به استحکام خانواده.
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
این شیوه گرفتن حق زن از طریق فلسفه بافی و تفسیر اصول ده قرن پیش و تلاش برای به روز کردنشون صرفا سر خود را زیر برف کردن هست.
مثل روز روشن هست که حقوق برابر زن و مرد در همه موارد خواسته مشخص زنان و پاسخ همه مشکلات از این قبیل هست و نیازی به این همه فلسفه بافی و مهریه و نفقه و... نیست. متاسفانه جو قانون گذاری مملکت طوریه که برای هر تغییر مثبتی باید اول دید آیا می شه یک جوری به شیوه زندگی قرن ها پیش ربطش داد یا نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
آقایان به اصطلاح خبره کارشناس ایرانی حقوق دان ،بهتره کمی درباره طرز تفکراتتان تجدید نظر کنید ، نتیجه قوانین و تعاریف شما از حقوق زن و خانواده - شده این که اکنون در ایران حاکمه .

اگه چندتا دیگه از اون قانونهاتونو تصویب کنید نتیجه اش میشه ایران پیر دختر و یا زنان طلاق گرفته ...که در خیابانها هر روز همینطوری جلوی ویترینها رژه می رند بعدشم در آینده نزدیک نسل ایران جماعت منقرض میشه چون دیگه کسی ازدواج نمی کنه اگرهم ازدواج کنه هیچ مردی از این مدعی های کم جنبه راضی نیس که بخواد بچه دومم با شور به دنیا بیاره الزاما با یه بچه زندگی نه چندان شیرین را تحمل می کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
قبل از هر گونه جستجو و کنکاش در قوانین 1400و تلاش برای هر چه منطبقتر کردن قوانین نصفه نیمه کشور با آن , خواهشمندم به منظور رعایت حال بانوان محترم و مظلوم که در همه جا داد مظلومیت خود و ظالمیت مرد را سر میدهند , فقط خدمت سربازی رو برای زنان اجباری کنید ! همین , در سن 18 سالگی بفرستید برن در برجک لب مرز نگهبانی بدن , در همین حد !
بعدش همه قوانین مسخره رو تغییر بدید و کاری کنید که دقیقا 50-50 باشن !!!

نمیشه که به کار برسه , بگن ما ضعیفیم کمرمون میشکنه تفنگ از روی زمین برداریم , به گرفتن مهریه که میرسه , قهرمان دو میدانی بشن و مثل موشک پله های دادگاه رو دوتا یکی طی میکنن !
همیشه هم زار بزنن که ما مظلومیم ! چه مظلومی هستید شما !؟ فقط دیگه کم مونده کشور رو بخورید !
بقول جناب استاد احمدی نژاد : چههه خبررررتونههههه !!!!؟؟ چـــــــــــه خبررررررتووونه !!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شما که به خاطر دو سال سربازی کمرت شکسته لطف کن حامله شو و درد بارداری و زایمان و بی خوابی های بزرگ کردن یک نوزاد را تحمل کن
در ضمن مگر زنان سربازی را برای شما اجباری کرده اند که باید تاوان بدهند
زنان هم اغلب از تلف شدن عمر پسران و برادران خود در خدمت شاکی هستند
بخصوص خانواده هایی که پسران تحصیل کرده دارند
در زمان شاه زنان هم به سربازی می رفتند خیلی هم مفتخر و راضی بودند
الان هم قوانین را برابر کنند زنان به سربازی خواهند رفت
زورت به قانون گذار نمی رسه در حق زنان جفا می کنی ؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
وقتي ازدواجي موفق و زندگي شيرين باشه، به هيچ چيزي براي ادامش نياز نيست وقتي هم همش جنگ و دعوا و مشكل باشه هيچ چيزي نميتونه اون زندگي را حفظ كنه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
يعني ميخوان مثلا زندگي كه مشكل داره و نميشه ادامه داد با اين روشها به زور حفظ كنن؟! زندگي زوري ميشه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
زندگی زوری نمی شه ولی قوانین نباید طوری باشه که در حق زنان ظلم بشه
از طرفی زنان را تشویق به خانه نشینی می کنند و در قوانین اجازه ی کار و تحصیل و حتی خارج شدن از منزل و کشورا را منوط به رضایت مرد می کنند
چند همسری و صیغه را مجاز می دانند
از طرفی فریاد مردان به آسمان رسیده که چرا این برده که در خانه حبس کرده ایم مهریه و نفقه می خواهد
این همه تناقض در قوانین انسانی ؟؟؟ !
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf سینوفارم آرامکو عربستان روز جهانی زن سعید محمد