بازدید 100343

ایرانیان عزیز به مکالمه وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر عراق گوش کنید!

وزیر دفاع آمریکا برای حمله به نیرو‌های حشد الشعبی که بخشی از نیرو‌های دفاعی عراق است، با نخست وزیر عراق تماس می‌گیرد و فرمان حمله را به او ابلاغ می‌کند؛ مشورت نمی‌کند یا نظر نخست وزیر را نمی‌خواهد، حتی قصدش اطلاع هم نیست، بلکه ابلاغ می‌کند. نخست وزیر عراق نه مخالفت می‌کند و نه می‌تواند مانع این حمله شود؛ صرفا می‌گوید که حمله به کتائب حزب الله تبعات دارد. این اتفاق بهانه خوبی است برای بررسی یک پدیده مرتبط، در درون جمهوری اسلامی ایران!
کد خبر: ۹۴۷۹۸۱
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶ 31 December 2019
تابناک؛ سید مسلم بهشتی نژاد؛ وزیر دفاع آمریکا برای حمله به نیرو‌های حشد الشعبی که بخشی از نیرو‌های دفاعی عراق است، با نخست وزیر عراق تماس می‌گیرد و فرمان حمله را به او ابلاغ می‌کند؛ مشورت نمی‌کند یا نظر نخست وزیر را نمی‌خواهد، حتی قصدش اطلاع هم نیست، بلکه ابلاغ می‌کند. نخست وزیر عراق نه مخالفت می‌کند و نه می‌تواند مانع این حمله شود؛ صرفا می‌گوید که حمله به کتائب حزب الله تبعات دارد. این اتفاق بهانه خوبی است برای بررسی یک پدیده مرتبط، در درون جمهوری اسلامی ایران!

به گزارش «تابناک»؛ استقلال، آزادی و هم جمهوری خواهی بدون شک، یک مطالبه اساسی انقلابیونی بود که علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردند. اینکه گفتیم جمهوری و نه جمهوری اسلامی، بدین خاطر است که انقلابیونی که علیه شاه مبارزه می‌کردند، طیف‌های متفاوتی بودند که در استقلال طلبی و آزادی خواهی با هم اشتراک نظر داشتند، اما در اینکه نظام بعدی چه نوع نظام دمکراتیکی باشد، اتفاق نظر نبود تا اینکه پس از پیروزی انقلاب، مردم به یک نظام جمهوری که اسلامی باشد رای دادند؛ هرچند برخی معتقدند مردمی که در ۱۲ فروردین به جمهوری اسلامی رای دادند، دقیق از مختصات این نظام جدید اطلاع نداشتند و احتمالا این نکته طبیعی هم هست، چون نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک نظام بدیع بود که نمونه آن تا زمان رفراندوم آزمایش نشده بود.

اما نکته غیر قابل تردید این است که مردم در فردای انقلاب، نظامی را می‌خواستند که هم دمکراتیک باشد و هم اسلامی؛ منظور از مردم قاطبه مردم است، چون این ایده همان زمان مخالفانی هم داشت.

موضوع گزارش، البته جمهوری اسلامی نیست، بلکه ذکر نمونه عراق، بهانه‌ای است تا بررسی کنیم چرا آن بعد به ثمر نشسته استقلال خواهی انقلاب اسلامی ـ که کسی نمی‌تواند از خارج از کشوردستوری را به مسئولان ایرانی ابلاغ کند یا نمی‌تواند بدون اجازه در قلمرو سرزمینی ایران ورود کند و یا اگر ورود کند، سزای آن را خواهد دید ـ کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که استقلال رای در تصمیم گیری برای کشور، شاید امروز برای بسیاری از کشورها، آرزویی باشد که شاید برای برخی هم محال است؟!

اول: شاید یکی از دلایل کمتر دیده شدن یا کمتر اهمیت دادن به استقلال کشور، وجود نوعی سوءتفاهم بین استقلال خواهی و انزواطلبی باشد. برخی معتقدند اگر استقلال کشور از یک موضع قدرتمند تثبیت شده باشد، نیازی نیست که در حوزه روابط با کشورها، رفتار به گونه‌ای باشد که به انزوا طلبی منجر شود. بدین شکل که کشور برای تصمیم گیری در حوزه روابطش، استقلال کامل دارد و می‌تواند با هر کشوری در جهت منافع ملی اش وارد تعامل شود، بدون اینکه ترسی از وارد شدن دریک رابطه داشته باشد و به آن خاطر خود را منزوی کند.

دوم: برخی معتقدند علیرغم اهمیت استقلال در حوزه حاکمیتی، در دهه‌های اخیر مفهوم استقلال به ویژه در حوزه اقصادی، فاقد معنا شده و در دوره‌ای که روابط متقابل اقتصادی، بین کشور‌ها به وجود آمده است، نباید تاکیدی بر اهمیت استقلال یا متعلقات آن مانند خود کفایی در حوزه اقتصادی وجود داشته باشد. این عده معتقدند که اتفاقا روابط متقابل اقتصادی است که برای یک کشور امنیت به بار می‌آورد و وقتی اقتصاد یا نظام سیاسی یک کشور در نظام جهانی ادغام شود، به دلیل عدم نفع دیگران، عموما هجمه یا حمله‌ای علیه آن صورت نمی‌گیرد. در این باره ترکیه را مثال می‌زنند که علیرغم نظام سیاسی که میل به بسته شدن دارد، این درهم تنیدگی اقتصادی با دنیاست که برای او امنیت آورده است؛ لذا تاکید بر استقلال به ویژه در حوزه غیر حاکمیتی را بی دلیل می‌دانند.

سوم: برخی روابط نامتوازن ایران نسبت به شرق و غرب را دلیل نادیده شدن بعد مهم استقلال در کشور می‌دانند. برخی متکی به شعار نه شرقی و نه غربی، معتقدند استقلال به ویژه در سیاست خارجی یا با موازنه منفی به دست می‌آید یا با موازنه مثبت؛ یعنی یا با موازنه منفی، سیاست خارجی را نه باید درگیر شرق کرد و نه غرب و یا با موازنه مثبت بر اساس منافع ملی، شرق را با غرب و غرب را با شرق، متعادل کرد. این عده معتقدند که در حال حاضر نه موازنه منفی در سیاست خارجی دیده می‌شود و نه موازنه مثبت؛ لذا بعد استقلال طلبی، آنگونه که شایسته است، دیده نمی‌شود.

چهارم: برخی معتقدند عدم تحقق حداکثری و مطلوب، دو بعد مهم دیگر آرمان مردم، یعنی آزادی و جمهوری، بعد استقلال خواهی را هم به حاشیه برده است. بدین ترتیب که معتقدند اگر آزادی و دمکراسی خواهی هم به همان شدت استقلال طلبی در فردای انقلاب محقق می‌شد و این سه گانه به نحوی که شایسته است، همدیگر را تکمیل می‌کردند، شیرینی آن استقلال خواهی به ثمر نشسته، تجسمی واقعی می‌یافت. بر اساس نظر این عده، استقلال طلبی در زمان که مردم از آزادی‌های مطلوب مصرح در قانون اساسی و سازکار‌های دمکراتیک مطرح در همان قانون به صورت مطلوب برخوردار می‌شدند، استقلال را نیز همسنگ آزادی و جمهوریت نظام، گرامی می‌داشتند.

پنجم: بعضی‌ها هم بر این ایده اند که آنچه باعث شده استقلال خواهی محقق شده و یا هر آرمان دیگر انقلاب اسلامی سال ۵۷، کمتر دیده شود، ناکارآمدی ارکان حکومت در اداره مطلوب کشور و عدم تحقق توسعه و رفاهی است که پس از چهل سال و در مقایسه با کشور‌هایی همچون کره جنوبی، انتظار داشته اند. این نکته البته نکته مهمی است که کارآمدی هر حکومت آنقدر اهمیت دارد که امروز خودش یک مبنای مشروعیت حکومت‌ها شده و اتفاق بر دیگر مبانی مشروعیت حکومت‌ها هم فائق آمده است. اینکه دیده می‌شود گاهی در برخی محافل از اقتدارگرایی توسعه گرا صحبت می‌شود، به دلیل مشروعیت بیشتر توسعه بر جمهوریت در برخی جهات هست؛ لذا ناکارآمدی در ایجاد توسعه و رفاه را علت مهمی در نادیده نگاه داشتن استقلال محقق شده پس از انقلاب تلقی می‌کنند.

ششم: برخی از مدعی هستند که نسل‌های کنونی در ایران، چون همیشه در وضعیتی به سر برده اند که در آن نظام سیاسی کشور دارای استقلال رای در تصمیم گیری بوده و قدرتی خارجی برای آنان تعیین تکلیف نکرده است، آن حس استقلال داشتن را آنگونه که باید لمس نکرده اند، چون از قدیم گفته اند که تعرف الاشیاء باضدادها؛ هر چیزی با درک جنس مقابل و مخالفش شناخته می‌شود؛ لذا نبود حس مداخله گری خارجی در اداره کشور، باعث شده آن گونه که شایسته است، این بعد مهم مورد توجه قرار نگیرد.

به نظر می‌رسد همه این دلایل هرچند ممکن است هر کدام سهمی از نادیده شدن استقلال محقق شده ایران در پس از انقلاب داشته باشد، نمونه حمله آمریکا به عراق بدون اجازه حاکمیت این کشور در مقابل انهدام پهپاد متجاوز آنان به خاک ایران، فقط نمونه‌های کوچکی از داشتن حس استقلال سیاسی است. مهم این است که به این سوال پاسخ دهیم، چرا حس استقلال سیاسی کشور در این سال‌ها برای مردم آنقدر که شایسته است، اهمیت نداشته است؟!

 
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۶
در انتظار بررسی: ۶۸
انتشار یافته: ۱۸۹
اره استقلال در برخورد با مسلمانان ایغور در چین دیدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
یا در برخورد با اشغال قراه باغ توسط ارامنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
برای ماها چه فرقی میکنه؟ از استکبار جهانی خلاص شدیم
گرفتار مستکبرهای داخلی شدیم در هر صورت طعم استقلال رو نمیچشیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حالت خوب نیست یک کم از اخبار دور شو تا بیشتر فکر کنی
گرسماسر از کتالم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
وقتی استقلال شش تایی شد ، دیگه چه انتظاری ازش دارید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نوشته /مقاله خوبی است و به نکات خوب و مهمی اشاره کردی دمت گرم البته برای بعضی افراد هرچه دلیل درست ومنطقی بیاری انگار هیج .این قضیه جا دارد بازهم بیشتر برای نسل جوان روشن بشه.درضمن دوست عزیز کامنت نویس مسلمانان اویغور چین یک مسئله خارجی است نه داخلی ....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
هم چنین میانمار
ناشناس
| Germany |
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نیست این گروه های شبه نظامی از نخست وزیر عراق دستور میگیرن و برای خارجی نمیجنگن
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
ملت کم برای فلسطین هزینه داده حالا برای ایغور وقره باغ وسایر نقاط دنیا هم هزینه بده
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
تابناک عزیز شما اول استقلال سیاسی رو تعریف کن بعد بگو برطبق کدوم اصل ما تو ایران داریم اونو. ما یعنی مردمممم
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بنازم به این اقتدار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نه اینکه تو یکی خیلی برات مهم است. چرا مطلب رو نگرفتی. داره در مورد حمله ی یک ارتش خارجی به یک کشور و عدم قدرت مقام اجرایی سیاسی اون کشور است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
چه مقایسه ای؟
دولت عراق مدیون کشور آمریکاست.
مگر مردم عراق انقلاب کردن و حکومت تشکیل دادن؟
نه عزیز برادر ، دولت و حکومت عراق تا ابد باید توجه کنید باید غلام حلقه بگوش کشور آمریکا باشند
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دولت امریکا با حمله به حشد الشعبی عربستان سعودی را بخاطر حمله به یک کشور عرب یمن خوار و خفیف کرد و هم اعتراضات علیه ایران را به سمت خودشان برگرداندن
کورش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
روزی می رسد ایران همه ملتهای ستمدیده را متحد می کند از اروپا فرانسه تا افریقا و عراق، یمن، سوریه، لبنان، عربستان، بحرین، وفلسطین ...
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دولت امریکا و غربی ها فکر می کنند خون را می توان با خون شد، باید با آنها مذاکره می کردند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
پاي چين و روسيه را به كليه امور و اخيرا به خليج فارس باز كرديد بعد دم از استقلال مي زنيد؟.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
ایا حشد الشعب با دستور وزیر دفاع عراق به پایگاه نیروهای امریکا حمله کرده ?
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
یکی استقلال را تعریف کنه .
تا ببینیم روی کره خاکی ایا کشور مستقل وجود دارد?
ناشناس
| Germany |
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
عادل المهدی که استعفا داده بود.
ایران هیچ دوستی نداره ...حالا ای کاش به خاطر خوبیش بوود این ...اما ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اره دوست ندارد و به خاطر همین است که ابر قدرت منطقه شده ایران و هر کا ی بخواهد می تواند بکند و دیگران دست و پا هم بزنند تا جلوی ان را بگیرند نمی توانند
ناشناس
| Germany |
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
این گروههای شبه نظامی عراقب هم مثلا از خارج اصلا درست نمیگیرن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
ناشناس ۱۳:۰۴ !ابر قدرت؟!از چه نظر؟؟به لحاظ اقتصادی چطوریم به لحاظ فرهنگی و جامعه شناسی و روابط بین الملل و ... در چه درجه ای هستیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
در دنیای امروز هیچ کشوری دوست و دشمن ابدی و دائمی نداره. فقط منافع ابدی داره.
همین الانش فکر کردید امریکا و اروپا باهم خیلی دوست هستند؟؟؟
امریکا اروپا رو از بازار ایران بیرون انداخت بعد مبادلات تجاریش بعد برجام ببینید چقدر با ایران افزایش پیدا کرده
تورج
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اگر ابرقدرت بودن به این معنی است که هر کاری را بدون توجه به منافع ملی انجام دهی شاید حق با شما باشد ولی اینکه بدون توجه به هزینه که نسل‌های آینده خواهند داد با دنیا تعامل کنی باید زنده بود ودید
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دوستان منافع ملی هر کشور در عصر کنونی دوست و دشمنش را می سازد و دیگر شرکای سنتی بین المللی(امریکا و انگلیس تا حدودی متحد سنتی هستند) به ندرت در عصر کنونی یافت میشود.
المان و امریکا هر دو عضو ناتو هیتند منتهی بر سر خط گاز وارداتی روسیه به المان با هم اختلاف دارند و امریکا شرکتهای المانی و روسی دخیل در این پروژه را توسط خزانه داری اش تهدید به تحریم و جریمه های سنگین نموده و المان گفته کار خودش را با روسیه می کند.
بیایید واقع بین باشیم و از عراقی ها انتظار بیش از حد نداشته باشیم و انها زرنگ بودند و ایران به راحتی میلیونها دلار در انجا سرمایه گذاری کرده و الان هیچ کمکی به ما در زمان تحریم ها نمی توانند کنند از ترس امریکاو منافع ملی شان به خطر می افتد.
حق طلب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شاید از نظر دولتی بگی ایران دوست نداره ، چون واقعیت اینه که هیچ کشوری از لحاظ سیاسی دوست نداره فقط رقیب و دشمن داره! اینو یادتون باشه متحد استراتژیک هم معنیش فرق داره ولی در عوض در سراسر دنیا سیاست ایران دوست دار فردی داره یعنی ملت ها دوست دارشن و برای ایران حاضرن جونشونو بدن ، چیزی که نه آمریکا داره ، نه روسیه نه، چین نه اروپا، فقط و فقط ایران داره ،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
منفي بافي در حد بوندس ليگا!
هاهاها
ما هم باور کردیم
جرات دارید به چین چیزی بگید مسلمانان را به اردوگاه نفرستد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
در مورد هند هم ایران زیاد با انها کار ندارد و تا انجایی که نسل کشی نشود ایران چیزی نمی گوید چون مسئله داخلی ان کشور ها است
ناشناس
| Germany |
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
یا به روسیه در مورد چچن یا به هند در مورد کشمیر دیگه عصر ارتباطاته نمیشه ....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
می دانی ایران هم نسبت به لرخی گروههای کاندا که در فشار هستند یا در امریکا حرفی نمی زند؟ چون مسئله داخلی ان کشورها است و تا زمانی که بحرانی نشود سکوت می کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شما استرالیایی که هر روز زیر مطالب نظر می داری معلوم هست کمپ دارن بهت می رسن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
سانسور چی نظرم را در مورد روسیه پخش نکردی که یک وقت افکار ضد روسیت پنبه نشود؟
آیت‌الله محقق داماد:
فرهنگ یک ملت، با رشد آن در ارتباط است/ عقب‌گرد یا جلو رفتن، نشانگر رشد یا نبود رشد فکری جامعه است/ حکومت مشروع، علت پیشرفت یک جامعه و قدرت نامشروع دلیل پسرفت آن است
چون مردم فکر میکنند با مال وجان وفرزندانشون از کشور ومسئولین حمایت کردند ولی مسئولین از این حمایت مردم براشت حمایت شخصی کرده اند وبه مردم وفادار نبودند وصداقت ودرستکاری را فقط برای مردم خواسته اند نه خودشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مسئولین اگر به آهاد ملت تکیه می کردند و اعتراض آنها را آشوب قلمداد نمی کردند کشور این وضع را نداشت
کلا معنی استقلالو بردید زیر سوال
این مقالات واقعا ناقص هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
عین معنی مستضعف
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شما بفرمائيد استاد با آن پرچمتان استقلال را معني كنيد
یادمان نرفته پایگاه هوایی همدان دراختیار روسیه قرارگرفته بود بعدا مقام ایرانی گفت روسیه نامردی کرد قرارنبود خبرپخش بشه ومردم بفهمند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
استاد اونجا با اجازه ما و تا وقتی ما می‌خواستیم بود
آمریکا در عراق اجازه ای نمیخواد
به اولی میگن همکاری
به دومی میگن قلدری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حتما کشتی های ایران که به روسیه وچین می روند و پهلو می گیرند ....
عزیزم فکر اول بعد نوشتن!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
در جواب کسی که نوشته همکاری در قانون اساسی این کار ممنوع است واین کار یعنی نقض قانون اساسی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
ناشناس ۱۲:۵۴ همکاری باید دو طرفه باشد. اینکه یکطرفه باشد و طرف دیگر به منافع خودش برسد و یکطرف موقع رای گیری سازمان ملل یا به ضرر ایران رای دهد یا رای ممتنع دهد.یا اینکه برای ساخت یک نیروگاه اتمی ۳۰ سال کشوری را درگیر کند یا برای ارسال موشکهای اس ۳۰۰ کلی ایران را سر بدواند دیگر اسمش همکاری نیست.تازه طبق قانون اساسی ایران نمی تواند چنین اجازه ای به هیچ کشوری و به هر بهانه ای بدهد.
سلام
اگر استقلال سیاسی کشور
به همراه خود بدبختی من و خانواده ام را در پی داشته باشد
من طرفدار وابستگی ایران هستم
چون از استقلال هیچ چیزی عایدم نشد جز بدبختی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دوستان تابناک لطفا جواب ایشان را بدهید. چون این روزها .حرف دل میلیون ها ایرانی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
وقتی فقر از دری وارد بشه استقلال هم از در دیگر خارج میشه.
ژاپن، کره جنوبی ، اکثر کشورهای اروپایی بدون اجازه آمریکا آب هم نمیخورن.
وضعیت مردمش بد هستش؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دمت گرم حرف دل ملت را زدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بدبختی شما ناشی از استقلال نیست بلکه ناشی از سیاسی کاری داخلی است که از بالا و پایین مملکت می بارد که خود شما هم جز ان ها هستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گل گفتي
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اگر با استقلال چيزي عايدت نشده با وابستگي اصلا وجود خارجي نخواهي داشت كه بفهمي عايدي يعني چي!
قابل توجه صدر
وقتی میلیارد میلیارد از پول مملکت توی امریکا بلوکه میشه و تقسیم میشه بین کسایی که توی 11 سپتامبر از یه کشور دیگه صدمه دیدن این استقلال چکار تونست انجام بده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
يك سر به عربستان بزن تا بتوني ميليارد ميليارد را بشماري چطوري صرف سرمايه گذاري در آمريكا مي شه!
کدام استقلال سیاسی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
يه نگاه به پرچمت بنداز متوجه ميشي
شرکتی که براش کار میکردم تعطیل شده و الان خودم بیکار هستم و دارم داغون میشم .... استقلال به چه دردم میخوره ؟!؟!؟! . زندگی همه مردم شده ، فقط دنبال یه لقمه نون بدویم ... مملکت رو ثروت خوابیده ، اونوقت شما دم از استقلال میزنی ؟!؟!؟؟!؟
پاسخ ها
معروفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بیکار شدی اما اینترنتت به راهه
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
امتحان الهی هست
اگر عراق کشور مستقلی است ایران نباید در اموراتش ورود ویا نحوه حکومت داری را به انها آموزش بدهد چون انها عرب هستند ما آریائی دوما اگر قبول دارید عراق متعلق به ایران وپایتخت هم تیسفون (طاق کسری) است حمله کنیم واعراب را از انجا بیرون بیاندازیم وخیال دنیا را راحت کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Spain |
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
آریائی ها که به جایی حمله نمی کنند. حالا این آریائی چی هستش؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
چرا چرت و پرت مي گي؟ نه عراق متعلقه به ايرانه و نه ايران در امورات آنجا دخالتي داره! اينكه برخي از مردم اونجا طرفدار ايران هستند به معناي دخالت ايران در آنجاست؟ اگر اينطوريه پس همه كشورها در همه كشورها دخالت دارند!
چرا این استقلال را در محکوم کردن ظلم حکومت چین نسبت به مسلمانان چین را شاهد نیستیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
خودت را کشتی از نظرا دادن بالا تا اینجا
خدای هست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شما هم بخون و بفهم و بعد بقیه رو نفی کن اگه فهمیدی
جوانان بی کارند خدای شکر که استقلال داریم
گرسنه هستیم خدای شکر که استقلال داریم
توروم و گرانی کمر ما رو شکست خدای شکر استقلال داریم
هیچ کشوری ما رو راه نمی ده حتی گرجستان خدای شکر استقلال داریم
بله استقلال کشور را من برادران و خواهران مادران وپدران ما باید تحمل کنند
ولی آقازاده ها باید در همین کشورهایی که ما می خواهیم از آنها استقلال داشته باشیم باید عشق و حال کنند
یک طنز گریه آور
همه کشورهای دنیا استقلال ندارن غیر از ایران !!!
روشنه که برای مردم آزادیهای اجتمایی مهمتر از استقلال سیاسی است
یادمان نرود عراق را آمریکا از دست صدام آزاد کرد و چه نمک نشناس هستند مردم عراق هم مثل یهودیان که از موسی رو برگردانندند و گرفتار شدند آنها هم حالا حالاهم گرفتار و مصیبت زده خواهند بودو صد رحمت به یهودیها که از کوروش ایران بعنوان نجات دهنده همیشه به نیکی یاد میکنند ولی وای بر مردم عراق که بجای قدردانی از ملت و دولت آمریکا بهآنها پشت کردند شما هم نویسنده عزیز خودت رو با همین که نوشتی دلخوش کن جوانان و قهرمانان ملی که یکی یکی دارن در میرن آمار جمعیت مهاجر ایرانی همه اش نشون میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بی سواد.
تعداد مردمی که در حمله ی آمریکا به عراق کشته شدن بیشتر از تعداد کل مردمی هست که در دوران صدام کشته شدن.به آمارهای سازمان ملل مراجعه شود.
میخوام گوش بدم ولی کو نوار؟!!!!!!!!!!!
آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ دنیا هم استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ندارند و در بسیاری از موارد مجبور هستند برخلاف خواسته های خود عمل کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
امریکا استقلال سیاسی داخلی ندارد؟
دست خوش بابا
مردم ایران بی لیاقت ترینو حسودترین و تنبل ترین مردمان دنیا اند
پاسخ ها
Nader
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
ترجیحاً بفرماید دولت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دوست عزیز حالت خوبه؟ احتمالا منظورت مسئولین بودند که اونهم نمیشه گفت همشون اینجوریند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
از شما تجزیه طلب ها لیاقتشون بیشتره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
الناس علی دین ملوکهم
حتی همان موقع به نیروی های خودی اطلاع نمی دهد! با اینحال که یکساعت بعد به آنها حمله میشود و از آنها کشته میشوند!!!! حداقل اگر اطلاع می داد شاید تلفاتشان کم میشد.
شايد رييس جمهور عراق خود با ازبين بردن يك گروهك نظامي ومستقل نه تنها مخالف نبوده بلكه تمايل داشته كه موازي كاري به هر اسمي وهر هدف با دولت مركزي از بين برود
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دقیقا .کلیپ شادی مردم عراق بعد حمله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
این همان گروهکی بود که مردم عراق را می کشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
13:28 13:53
مطمئنید اوضاع عراق رو پیگیری می کنید
آزادی که صد در صد داریم!!!. استقلال هم البته اگر روسیه و چین نباشند آن هم صد در صد داریم. اما از اسلامی بودن شک نکنید که صد در صد فاصله داریم
ما استقلال داریم کی گفته نداریم. اینها لباسش آبیه. اما مربی نداره. یعنی فقط اسمش استقلال هست . خودش با این شرایط استقلاله فکر نکنم.
بس کن تابناک
به نظر من هم استقلال کامل سیاسی و اقتصادی حرف خیلی گزافه ای است واقعیت این است که با استقلال نسبی هم می توان آبرومندانه کشور را اداره کرد و این همه هزینه به کشور تحمیل نکرد مسئولین اگر دلتون به حال استقلال سیاسی کشور میسوزه خواهش می کنم بیاید گرسنگی مردم رو ببینیدبیچارگی مردم رو ، وضعیت طلاق ، ناهنجاریهای اجتماعی ووو...... به خاطر هزینه ای است که جنگ با آمریکا به کشور تحمیل کرده است آیا کسی هست که از خود سوال کند آیا این همه کشور که همه عضو سازمان ملل هستند را می توان برده آمریکا و بدون استقلال سیاسی تصورکرد ؟ آیا فی المثل کشور کره جنوبی ، مالزی ، سنگاپور ، تایلند و... که خیلی هاشونم بعد از ایران شروع کرده اند و حالا آیا به این کشورها سفر کرده اند و دیده اند که چطور مرزهای اقتصادی و استقلال نسبی سیاسی را هم در نوردیده اند ای کاش مسئولین و نخبه های کشور ما تا دیر نشده به خود بیایند
تا کی دولت مردان و مسئولان ما می خواهند ما را از لولو بترسانند و تا کی می خواهند ناکارآمدی خود را در مورد وضعیت اقتصادی ما را به گردن لولو های خارجی بیندازند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کریم! هیچ لولویی نیس. بیا پایین
مسئله مهم تر این است که گروه کتائب یا حشد الشعبی تحت فرمان دولت عراق نیست و خود دولت مستقلی است .
سلام، در کل به نظرم مقاله جالبی است و از جوانب مختلف به موضوع نگاه شده است. البته حمله آمریکا به عراق نمی تواند نشانگر بی استقلالی عراق باشد بلکه بیشتر نشانگر بی ثباتی و ضعف حکومت عراق را نشان می دهد چون آمریکا بعنوان ابر قدرت تجاوزگر، خود را محق دخالت در تمام ممالک می داند. منتهی در کشور های قدرتمند سطح این دخالت با کشور های ضعیف فرق دارد. یادم هست سایت شما چند وقت پیش مقاله ای از خانم شیرین هانتر چاپ کرده بود که در آن نوشته بود ایران تقریبا هیچ پیوند استراتژیکی با همسایگان خود و در کل با هیچ کشوری ندارد و لذا در معادلات جهانی جایی ندارد و به راحتی هر کسی میتواند با ایران هر برخوردی داشته باشد. اگر یک دهم کارهایی که ترکیه یا عربستان در منطقه انجام می دهد را ایران انجام دهد، خدا می داند چه بلایی سرش خواهند آورد. ایران تنها توانسته تا حدودی از طریق نفوذ در افکار عمومی شرکایی که خود آنها هم قدرت چندانی ندارند در منطقه دست پا کند که ظاهرا عامل بازدارنده قوی نیست. شما هر چقدر هم که بر حق باشی ولی وزنه ای در جهان و یا منطقه نباشی، نمی توانی تاثیر گذار باشی. البته منظورم تنها قدرت نظامی نیست که آنرا می توانند با درگیر کردن ایران در یک جنگ ناخواسته به سرعت کاهش دهند.
ما استقلال نسبی داریم، یعنی به امریکا ظاهرا وابسته نیستیم. اما در عوض به روسیه و چین و هند وابسته شدیم. به چین وابسته ایم چون باید نفت ما را بخرد. به هند وابسته ایم چون باید پول نفت رو بهمون پس بده. به روسیه هم به نوع دیگری وابستگی داریم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
البته نشانه آزادی هم اینه که کامنت من اصلاح شد!!! دمت گرم تابی
استقلال سیاسی خوبه ولی آیا بهاء این مثلا استقلال سیاسی رو فقط مردم باید بپردازند ؟ مسئولین چی ؟ فرزندان مسئولین چی؟ میدونین از قدیم گفتن مرگ خوبه ولی برای همسایه ..... حالا استقلال هزینه داره ولی فقط مردم باید هزینه رو پرداخت کنن .
نویسنده محترم از استقلال ایران ابراز شعف می کنند یا از عدم استقلال عراق ابراز ملال؟
استقلال شرط لازمه اما کافی نیست. انقلابیون رکن دوم شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی رو از یاد بردن و تفسیر به رای کردن
پاسخ ها
آیت اله
| Netherlands |
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اولا اشتباهی مثبت دادم ثانیا انقلابیون قلابی اگه مینوشتی صحیح بود مثل آقای پابوس
مقالات سید مسلم عزیزو میخونم وتا آنجا که توان دارد حق میگوید ولی چه کنیم مرحوم مرشد چلوئی هم بالای پته اش نوشته بود نسیه ووجه دستی هم به قدر وسع داده میشود اینکه بعضی از نوشته های سید مسلم هم ابتر میمانند وحاشیه های ما هم مورد جرح وتعدیل قرارمیگیرند بدلیل محدودیت وسع است ودردل سخنان محقق داماد
استقلال داشتن خیلی خوب است.البته برای مردمی که غم نان ندارند!!!
اینکه چرا استقلال ما انقدرها که شایسته است برای مردم اهمیت نداشته دلیلش این است که ان استقلال باید در جهت تامین یک زندگی بهتر برای مردم بکار گرفته میشده.مردم در عراق جنگزده هستند و استقلال ندارند و اثار خرابیهای جنگ و فقر زیاد در ان کشور هنوز باقی هست اما ارزش پولشان از پول ملی ما بالاتر است و وقتی به ایران میرسند حاتم بخشی و ریخت و پاش میکنند و منه ایرانی با وجود داشتن استقلال هر گاه به ترکیه و اذربایجان یا دبی و عربستان و حتی همین عراق یا کشور کوچک غیر نفتی مثل گرجستان سفر میکنم از اینکه پرداخت هزینه یک استکان چای یا یک بطری اب برای من اینقدر سنگین در می اید و پولم اینقدر بی ارزش و برخورد مامور در فرودگاه با من با دیگری که پاسپورت کشور دیگر دارد متفاوت است،همه اینها باعث میشود از ان حس استقلال که گفتی احساس غرور خیلی زیادی نکنم!!!
جالبه که طبق فرمایش شما استقلال فقط از آمریکا خوبست.
نیمی از گرو های شبهه نظامی در عراق به کشورهای خارجی وابسته اند
حتما نخست وزیر ومقامات هم از دست حشدالشعبی به ستوه اومدن که محالفت نکرده اونا هم دارن بی نظمی درست میکنن در عراق
وضع مردم رو خوب کنید هر کاری دوست داریدبکنید
جا داره یاد شهدا وامام رادوباره
زنده کنیم
که هر چه داریم از برکت همین افراد است
الفاتحه معلصلوات
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
قاصد جان ياد شهدا را قبول دارم
همه جا صحبت از استقلال است بابا این استراماچونی رو برگردونید وگرنه ما دیگر رنگ استقلال واقعی ر نخواهیم دید استقلال اینجا استقلال اونجا استقلال همه جا
نویسنده به صورت شتابزده فقط می خواهد ایده خود را به کرسی نشاند و بنا ندارد بسیاری موارد نقض را حداقل دید باشد.

الان حزب الله در لبنان یک نیروی فرا دولت قانونی است که ارتش، اسلحه و پادگان برای خود دارد و در مقابل اسرائیل بدون توجه به دولت لبنان مقابله می کند، حال انتظار دارید اسرائیل با حزب الله از طریق دولت لبنان مقابله کند؟
عزیزان دل اینکه عراق استقلال نداره به نفع ماست، چون اگه استقلال داشت که اجازه نمی‌داد ایران اینقد در عراق نفوذ داشته باشه. پس بزه نفع ما شدهههههههههه. تابناک جان خودت منتشرش کن
میگن همیشه به وقت ناشکری پایین تر از خودت رو نگاه کن و به وقت ترقی بالاتر از خودتو
رابطه دیگر کشورهای عربی با آمریکا چطوره؟اعم از عربستان بحرین کویت و...
اوضاع مردمشون چطوره؟
اوضاع اقتصادیشون سیاسیشون و...
آقا یا خانم ایکس که این گزارش رو زحمت کشیدید و تهیه کردید لطفا کمی منصف باشید
یه دوست هزار برابر بهتر است از یه فامیل
فقط صرف استقلال که نمیتواند ملاک باشد البته همین هم جای اما و اگر دارد بخصوص در مورد مسائلی که با چین و روسیه و ... پیش بیاید
پس آزادی های مدنی چه می شود یا رفاه و آسایش، پیشرفت اقتصادی و...
در سردر وزارت خارجه نوشته شده استقلال آزادی جمهوری اسلامی. استقلال در شعارهای انقلاب نه شرقی و نه غربی بوده اما نه شرقی آن شامل روسیه نشده. روسیه ای که از نظر قاطبه مردم ایران سابقه بسیار بدی در مقایسه با آمریکا و غرب دارد.
منافع این استقلال رای مسولین سیاسی برای مردم چه بوده
جز اینکه در مواردی مانند تحریمها کارکنان مظلوم ارگانهایی مانند کستیرانی در معرض این تحریم ها واقع شدند و روی زندگی شخصیشان چنان تاثیری گذاشته که حتی خانواده های انها نیز در رنجند.
نمیتوانند به هیچ کشور اروپایی آمریکایی و خیلی از کشورها مانند استرالیا نیوزیلند ژاپن و......مسافرت کنند.

این در حالی است که مسولین هم خودشان و هم خانواده هایشان مثل آقای احمدی نژاد به نیو یورک حتی سفر کردند و می کنند.
چرا دولت عراق جلوی حمله به نیروهای امریکا رو نمی گیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
چون منافع ملی کشورشان حکم میکند
که تنها یک نیروی نظامی ملی داشته باشند
و ماجراجویی و لجبازی و خودخواهی های کودکانه را کنار گذاشته
و به فکر مردم و کشور شان باشند و بس
در دنیای امروز منافع ملی اولویت اول هر کشوری است وتمام ارتباطات با سایرین بر اساس منافع مردم تنظیم میگردد هیچ دوست ویا دشمن ابدی وثابتی وجود ندارد وقطعا مفهوم استقلال نیز بکلی دگرگون گردیده است وشاید از معدود کشورهای دنیا که تمام سیاستهای خارجی وداخلی بر اساس منافع اقلیت حاکم ونه ملت تنظیم میگردد کشور ما است که تبعات ان را هم در تمام عرصه ها میبینیم اولویت منافع زن وبچه وپیر جوان ایرانیست ونه مجادلات کهن خاورمیانه یا قره باغ واویغور وسایر منازعات بی پایان دنیا
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کاملا درسته
البته شما درست میگید اما مصبب امروز عراق نشات گرفته از دشمنی دیکتاتور معدوم آن صدام حسین است،
بفرماييد نقش ما در عراق چيست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
هزینه کردن ثروت های کشور خودمان در عراق !؟
برای برنامه های بی حاصل و خطرناک و اشتباهات بزرگ
بیهوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
من هم موافقم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
آفرین
همین که نظرت سانسور شده معلومه که حقیقتی رو گفتی که مسولین خوششون نمیاد
بسه دیگه بابا،،، ،خودتون خسته نشدین ؟؟؟؟؟
آشکارا به نیروهای مقاومت با دلایل بی منطق حمله می کنند و شمار زیادی از مرزداران غیور مبارزه با داعش را شهید می کنند رژیم غاصب صهیونیستی و امریکا از این به بعد نباید خواب خوش در منطقه داشته باشند و باید دم آنها را چید و همه پشت سر مقاومت به زورگویی آنها پاسخ دهیم تا خواب راحت در منطقه نداشته باشند با این کار آنها باید از منطقه فرار کنند و شاهد امنیت در منطقه باشیم به خیال خودشان برای رژیم صهیونیستی امنیت می آورند در حالی که فرار را بر قرار باید ترجیح دهند و مناطق غصب شده آزاد و منطقه از لوث وجدشان پاک شود
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اینهمه باید و نباید گفتید جالب بود...احساس کردم از سران مقاومت هستید...فعلا که هیچ کس از ترسش واکنشی نشون نداده
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نعمت تویی؟اگه تویی چرا غلط املایی نداری؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
عزیزم از خواب بیدار شو
كدوم استقلال ؟ تا يه كم حالمون بد ميشه ميريم سراغ عاليجناب پوتين كه به دادمون برسه .
آیت‌الله محقق داماد:
فرهنگ یک ملت، با رشد آن در ارتباط است، عقب‌گرد یا جلو رفتن، نشانگر رشد یا نبود رشد فکری جامعه است،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
جمله را وارونه کردی تابناک! جمله درست این است:عقب گرد یا جلو رفتن نشانه نبود رشد فکری و رشد جامعه است.
تحلیلی بسیار سطحی و نادرست بود چون امریکا حمله ای محدود به عراق کرده حالا شما بیا در مورد همه کشورهای جهان هم نظر بده که مثلا چرا به پاکستان حمله نکرده یا چرا به عربستان حمله نکرده
با سلام
مطلب درست وجالبی بود. تشکر. مخصوصا نتیجه گیری آخر آن که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد. وپاسخ آنرا بدرستی پیدا کنند.و بدهند.
"مهم این است که به این سوال پاسخ دهیم چرا حس استقلال سیاسی کشور در این سال‌ها برای مردم آنقدر که شایسته است، اهمیت نداشته است."
ایا افرادی مثل نوری مالکی که زمینه ساز فساد در عراق هستند در برابر عملیاتهای دیگر کشورها استقلال داشتند. ضمنا استقلال و آزادی در قانون اساسی در کنار هم دیده شده اند. اینکه ما به اهمیت استقلال توجه نمیکنیم علتش عدم توجه برخی به آزادی است.
7 سال کارکرذ من از سال 90 تا 97 به ریال پس انداز بود. من ساده بودم و حرف مسئولین در نیمه اول سال 97 باور میکردم. الان ارزش اون کمتر از یک سوم شده. من اینجور استقلال نمی خوام. 7 سال دزدیده شده عمرم را میخوام.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
احسنت
فریب مردم و بی‌ارزش شدن دارایی آن‌ها
خسته نشه
خب نخست وزیر جلوی حشد الشعبی رو هم نمیتونه بگیره
مسئولان مدام مرگ بر آمریکا می گویند، اما فرزندان شان در آمریکا تحصیل، کار و زندگی می کنند!
...
این چه افتخاریه ؟؟؟؟؟
ایران را با عراق مقایسه میکنین ؟؟
من کلی وقت گذاشتم و تایپ کردم هیچ بی احترامی هم نکردم چرا پیامم منتشر نشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گفتن بسیاری از حقایق ممنوعه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
غصه نخور!برای من هم پیش آمده. بعضی اوقات هم خودشان چند قسمت را می زنند و هر طور دوست دارند کامنتها را منعکس می کنند. تازه تابناک جزء سایتهایی هست که نظرات منتقدان را تا حدودی منعکس می کند.و این است آزادی بیان در کشور ما.
با سلام
نظرم با شما مخالف است ببینید آلمان در جنگ دوم متر به متر ویران شد از دو طرف توسط آمریکا و شوروی اشغال اما مردم آلمان بخصوص زنان آلمانی (چون بعد از جنگ دیگه مردی سالم خیلی کم در آلمان بود یا کشته شده بودند و یا معلول و یا اسیر در سیبری ) بدون حرف زدن و احساسی عمل کردن سر را پایین انداخته و اثبات کردند که اگر در زمان جنگ توانستند بهترین تانک را بسازند میتوانند الان بهترین خودرو سواری را بسازند و با رشد صنعتی و اقتصادی خود میتوانند حتی دستاوردهای سیاسی بزرگ داشته باشند و آنقدر آنها در صنعت و اقتصاد پیشرفت کردند که در اواخر زمان شوروی عملا آلمان شرقی را از شوروی خریدند.
یکی از این استقلالها را در زمانی که در مورد خزر وتقسیم منافع بود دیدیم که چگونه منافع کشور نادیده شد مردم هم که هیچ اصلا مردم را فقط در زمان انتخابات عزیز هستند.؟
بروووووباباااااااااااااااااااا
ایران هزاران سال است که موجودیت مبتنی بر مدنیت و ساختارهای جامعه شناسانه دارد و قیاس ایران با کشوری استعمار ساخته در نتیجه تجزیه عثمانی درست نیست ، ایران دارای ملتی است کهن و قابل قیاس با قومیت عرب ساکن در میان رودان ( عراق)نیست ، ایران قابل قیاس با چین ، ایتالیا ، یونان ، ژاپن ، فرانسه ، مصر است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
تاریخ رو بخونی می بینی در این هزاران سال پادشاهی بوده ربطی به الآن نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
تاریخ بخوان اولین تمدن جهان در عراق آشوری ها و سومری ها بودن
درسته الان با آمریکا رابطه نداریم و در ظاهر مستقل بنظر می رسیم. ولی ببینید رابطه روسیه با ایران، ؟
اگر هدف خاصی از این مقاله نباشه، میشه گفت که برداشت شما خیلی کودکانه است ، دولت عراق را بعد از سرنگونی صدام آمریکا تاسیس کرده است، منتهی هنر ایران می‌تونست این باشه که با توجه به اشتراکات دینی از آزادی نسبی بعد صدام بهترین استفاده برای استحکام مراودات دینی، فرهنگی ،سیاسی،و اقتصادی رابکنه
حیف وقتی که برای خواندن این متن گذاشتم.
چه فرقی میکنه . چه تو عراق چه ایران به مردم ظلم میشه.
استقلال ایران با 2عنوان قهرمانی و4بار حضوردرفینال آسیا ودوعنوان سومی ابر قدرت آسیابود حسودا واونائی که سوپرکاپ جم میکنن نابودش کردند پس بایستی مواظب هردواستقلال باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
اتفاقا اروگوئه هم ۲ دوره قهرمان جام جهانی شده آنهم در حضور قدرتهای فوتبال جهان ولی اینقدر مثل بعضیها ادعا ندارد و استقلال خودش را هم حفظ کرده و توپ را به زمین این و آن نمی اندازد.‍
تا وقتی معیشت مردم درست نیست و مردم اعتماد ندارن به مسئولین این حرفا همش میشه شعار
ما مردم چهل سال بر سر عهد خود ایستاده ایم.شما دولت مردان چی یمقداری چشماتون باز کنید تا اطراف بهتر ببینید بعد قضاوت کنید بی عدالتی-فاصله طبقاتی -فقر قشر پایین دست جامعه -یکی در پتروشیمی وشرکت نفت واداره دارایی -حقوق آنچنانی میگیرد -پایین ترین حقوق 7000000ملیون ویکی کارمند شهرداری - معلم وغیره بیشترین حقوقش 2500000ملیون - اما با نوک خودکار چی کارهایی که نکردند -چه حقی که ناحق نکردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بیچاره بدبختی تو از حقوق کارمند یه اداره دیگه نیست که برو اول بفهم مشکلت جای دیگه است بعد برو نظر بزار
بدبختی تو انحصار قدرت و پول دست یه نفره
اینکه تو حقوقت پایینه دلیلش این نیست که حقوق اون یکی زیاده
برو بگو حقوق من کمه نگو حقوق فلانی زیاده
الان کارمندای تمام ادارات دارن از تورم و خفقان داد میزنن بعد تو گیر دادی به حقوق دیگران که حقوقشون زیادتر از تو هست
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
استقلال...آزادی...جمهوری اسلامی....همینکه دوست دارید همه ی پیامها رو منتشر کنید ولی نمیتونید(حتی اونهایی که درونش از الفاظ زشت استفاده نشده)و فقط در همین پست بالای 20 تا پیام غیر قابل انتشار دارید فاتحه آزادی رو بخونید.
به مردم نگید به خودتون بگید
مردم ایستادن
. هیچکس از کشور مستقل بدش نی آد ولی باید ببینی چی می دی چی می گیری. وقتی تو داخل کشور، نظرات اکثریت مردم مهم نباشه این اسمش استقلال نیست
تابناک

دست به سانسورت بالا رفته

چه خبره ؟؟؟
ما که دو سال پیش هشدار دادیم گفتیم تصمیمات سخت و تلخ بگیرید از دوروبریهایتان شروع کنید با فساد مبارزه واقعی کنید مفتخورها و چاپلوسها رو از خودتان دور کنید عدالت را برقرار کنید مالیات را از ثروتمندان بگیرید سیاست خارجی را تا حدودی تعدیل کنید و به نظر مردم بیشتر اهمیت بدید. چند بار گفتیم و تاکید کردیم وقت تنگه بجنبید تا دیر نشده ولی گوش کردید؟ کار رو به اینجا رسوندید عرصه را اینگونه بر خودتان تنگ کردید ولی بازهم گوش نمیدهید. هنوز فرصت دارید عمل کنید با مردم و نظر آنها باشید.در اولین گام میرحسین موسوی را آزاد کنید باور کنید به نفعتان است. تابناک شما هم در اولین گام نظر من را که هیچ توهینی ندارد و خیرخواهانه هست کامل منتشر کن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
یکی نیست به اینها بگه چی میخواین از جون خودتان؟ خب یک مقدار با خودتان خلوت کنید ببینید کجای کارتان اشکال دارد؟ به خدا من کشورم را از ته دل دوست دارم ولی با برخی از سیاستهاش موافق نیستم
آقایون حقیقتو گفته دیگه ... چرا به بعضیها زور میاد..
این موضوع به ما ایرانی ها هیچ ربطی ندارد. مشکل خودتونه ....
شکم گرسنه این افتخارات بدردش نمیخوره.
چرا به کشورهای اروپایی زنگ نمیزنه بهشون ابلاغ کنه ؟؟؟؟
مثلا سوئد
سوییس دانمارک و...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
چون اونها بچه های حرف گوش کنی هستند.
وقتی روسها از پایگاه هوایی ایرانی برای حمله به داعش در سوریه بهره بردند از چه کسی اجازه گرفتند؟ البته منظورم این نیست که آیا در ایران کسی در جریان این ماجرا بود یا خیر، منظورم این است که چرا مقامات رسمی که مطابق قوانین کشور، صدور چنین اجازه ای در اختیار آنها است در جریان موضوع نبودند؟ باز آمریکا به مقام مسئول در این خصوص اطلاع می دهد اما روسیه حتی چنین اطلاع رسانی ای هم نمی کند و صرفا با مرتبطین خود در داخل کشور موضوع را مطرح می کند.
بابا نخست وزیر عراق با یک تماس از تهران کناره گیری میکنه. از کدون استقلال حرف میزنید! عراق شرایطش خاصه و همین آمریکا اونها رو از شر صدام نجات داده پس طبیعیه همونجا هم بمونه. حالا شما بیا بگو صدام رو هم خودش کاشت. فرقی تو اصل مسئله نمیکنه
همش حرف و شعار و ادعا
نیروی نظامی رسمی همه کشورهای جهان فقط ارتشه اون کشوره
سلام

به نظر شما استقلال و آزادی و به قولی جمهوری فقط در این است که الان کسی به مملکت ما نمی تواند چپ نگاه کند و یا بدون اجازه وارد شود . شما که چنین مقالاتی تدوین می کنید کمی فکر کرده اید .

مگر استقلال و جمهوری تنها در امنیت نظامی هست جرا فکر می کنید شرایط ما از کشورهایی چون عراق بهتر است باور کنید در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم همیشه و هر لحظه در دلهره امنیت شغلی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و بعبارت کلی لحظه به لحظه نگران آینده شان هستند و سالهاست اسایش فکری ندارند مدام به فکر دشمن و دشمن ستیزی هستند نمی توان مدعی استقلال و آزادی و ... را داشت .
استقلال یک کشور مانند یک زنجیره بهم پیوسته می باشد ؛ وقتی یک و یا بیشتر از ارکان آن زنجیره نباشد نمی توان با اتکا به یک رکن مدعی استقلال بود .

چرا ایران را با کشورهایی چون مالزی ؛ سنگاپور ؛ اندونزی ؛ امارات ؛ ترکیه مقایسه نمی کنید ؟؟
آنچه باید باشد و نیست عدالت است.اگر عدالت باشد مردم با هزار برابر بدتر از این هم مقاومت میکنند.
نمیتوانیم حقابمونو از کشوری مثل افغانستان بگیریم کنسولگریهایمان در عراق مانند زنگ تفریح به اتش کشیده میشود مجلس کویت رسما به خاینان تجزیه طلب مدال میدهد مجلس ترکیه برای مشتی مزدور وطن فروش دست تکان میدهد
مسئولین بلند پایه عراق که مردم خودشون رو به راحتی میفروشند و باعث کشتار اونها شدن ...
وضع اقتصاد وپول وسفره مردم خرابه این حرفهاچیه اخه
اینقدر مزخرف بود که اصن حال ندارم جوابت و بدم
من کاری به هیچی ندارم . هیچ نون مزدی هم از جمهوری اسلامی نخورده ام و انشاالله نخواهم خورد با دلی غمگین و شکسته با صدای بلند میگویم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را از ته جان دوست دارم. کمی عقل پیشه کنید ای صاحبان تصمیمها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نان نمیخوری ولی کیک و ساندیس زیاد خوردی
چون این حس استقلاله برابر با خرید لب تاب 20 میلیونی و ماشین 110 میلیون تومانی و گوشی 5 میلیونی با حقوق 2 میلیونی فقط نمایشی مسخرس
بماند بقیه قیمت اجناس
اگر ما استقلال سیاسی داریم چرا نسبت به نسل کشی مسلمانان در میانمار ساکتیم .در حالیکه همه دنیا دارن میگن اونجا نسل کشی شده. تازه این میانمار که کشور ضعیف و فقیری هست . من دیگه نمیگم چرا نسبت به کشتار مسلمانان کشمیر و چچن و اویغور سکوت پیشه کرده ایم.
استقلال سیاسی وقتی معنا پیدا می کند که اولا در جامعه آزادی های فردی و اجتماعی به رسمبت شناخته شود و اقتصاد کشور در درجه ای از قدرت باشد که کشور های دیگر خواهان مبادلات تجاری با آن کشور باشند.شما بفرمایید ما کدامیک از این موارد را داریم که دم از استقلال می زنیم و کشورمان را با یک کشور اشغال شده مقایسه می کنیم؟
امام رحمت الله علیه به ما یاد داد که کار درست را انجام بدیم حتی اگه به ضرر ما باشد و اینکه مامور به وظیفه هستیم نه مامور به نتیجه. برای ما افت معنوی دارد که هم رنگ و هم رقص کارناوال امپریالیسم بشیم تا بلکه سهمی از خوراکی ها هم به ما برسد. قرآن به ما می آموزد که "کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله" اما انگار دچار غفلت شدیم و ذایقه ها تغییر کرده حالا همه فقط به مادیات فکر می کنند. با خواندن کامنت های بعضی ها آدم شک می کند که شاید بهتر بود امام حسین هم با دنیای خود تعامل می کرد و وارد جنگی که پایانش معلوم بود نمی شد!.الان نتیجه تعامل با کدخدا را داریم می بینیم.
نویسنده عزیز آیا ایران که سالها دارای امپراتوری بوده و از لحاظ فرهنگی مردم ایران خود را برتر می دانند حتما باید با عراق و لیبی و یمن و سوریه و افغانستان مقایسه شود
حداد عادل که می خواست ژاپن اسلامی بسازد پس چی شد ؟؟؟؟
من می پسندم رییس جمهور از هر مقام خارجی اردنگی بخورد ولی ایرانیان زندگی خوبی داشته باشند الان مسئولان به راحتی زندگی می کنند و ملت اردنگی می خورند ....
امروز هر چی روسیه و چین دستور بدن همون میشه.
برچسب منتخب
# برنامه هفتم توسعه # اردوغان # اسدالله اسدی # حقآبه هیرمند # حج 1402 # انتخابات ترکیه 2023
وب گردی