کد خبر: ۷۹۰۲۶۲
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰ 15 April 2018

بعدازظهر 27 دی سال گذشته بود که ماموران کلانتری 126 تهرانپارس در جریان کودک‌آزاری در داخل کانال آب سرپوشیده در خیابان بهشت قرار گرفتند. زمانی که در محل حاضر شده و تحقیقات را آغاز کردند، معلوم شد پسری نوجوان مورد آزار و اذیت جوانی پراید سوار قرار گرفته است.

به گزارش جام جم. ماموران دریافتند جوان آزارگر به بهانه کمک برای جابهجایی گلدان مادربزرگش او را فریب داده و در دام سیاهش گرفتار کرده است. با این شکایت پلیس آگاهی تحقیقات برای یافتن این مرد را در حالی آغاز کرد که نوجوانهای دیگری به پلیس آگاهی آمده و از همان مرد فراری به اتهام آزار و اذیت شکایت کردند. متهم جوان تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و سرانجام بعد از دستگیری اعتراف کرد پسران نوجوان را فریب داده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

او مدعی است که خودش هم قربانی جنایت سیاه شده و گریه کودکان و التماس های آنها، او را به یاد گذشته خودش می انداخت و اگر دستگیر نمی شد به کارش ادامه می داد.

متهم با اعتراف به جرایم خود روانه زندان شد تا در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود. ایمان 27 ساله مدام گریه میکند و از کاری که انجام داده پشیمان است. میگفت اگر سراغ مصرف شیشه و مرفین نمیرفت کارش به اینجا کشیده نمیشد. گفتوگوی او را در ادامه میخوانید.

معتاد هستی؟

بله. اولین تجربه مصرف موادمخدر را در 17 سالگی داشتم. پدرم راننده بود و خودش هم موادمخدر مصرف میکرد. فکر میکردم وقتی او مصرف میکند و الگوی من در زندگی است، مصرف مواد کار خوبی است. به همین خاطر وقتی دوستانی که چند سالی از خودم بزرگتر بودند به من مصرف مرفین را در جمع دوستانهشان پیشنهاد دادند، تصمیم گرفتم با آنها همراه شوم و اولین مصرف موادمخدر را شروع کردم. مدتی به انجمنهای ترک اعتیاد و کمپ رفتم، ترک کردم اما دوباره دوستانم سر راهم قرار گرفتند و این بار شیشه مصرف کردم.

به چه اتهامی بازداشت شدی؟

آزار و اذیت پسران ده تا 14 ساله .

چرا؟

یک اشتباه که میدانم تاوان سختی دارد. شاید به خاطر این که خودم در نوجوانی قربانی آزارو اذیت جنسی شدم و نتوانستم ماجرا را برای کسی تعریف کنم و از عذابی که بابت این اتفاق میکشیدم راحت شوم. شاید همین باعث شد من به خاطر اتفاقی که برایم افتاده بود و نتوانستم از آن افراد شکایت کنم و آنها دستگیر و مجازات شوند، به دنبال آن بودم که از مردم و جامعه انتقام بگیرم.

چرا ماجرا را به خانوادهات نگفتی؟

آن موقع نوجوان بودم و چند بار از سوی افرادی که از خودم بزرگتر بودند مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. آنها تهدیدم کرده بودند نباید حرفی به کسی بزنم. چند بار خواستم ماجرا را به خانوادهام بگویم اما از روی ترس و آبروی خانواده حرفی به آنها نزدم. میترسیدم شرایط زندگیام بدتر شود و همه متوجه بلایی شوند که برسرم آمده بود.

سابقه داری؟

بله یکبار دستگیر شدم. زمانی که 18 ساله بودم نوجوانی را مورد آزارو اذیت قراردادم که به تحمل شلاق محکوم شدم و این حکم همان زمان اجرا شد .

چرا دوباره سراغ جرم مشابه رفتی؟

نمیدانم شاید اعتیاد یکی از عوامل آن بود. مصرف شیشه باعث میشد جنون به من دست بدهد و این کارهای شیطانی را انجام بدهم. نمیتوانم کارم را توجیه کنم من دست به کار خیلی بدی زدم که لایق بخشش نیستم.

چند نفر در دام تو افتادند؟

من ده پسر ده تا 14 ساله را فریب داده و به دام انداختم.، اما چند نفر دیگر هم از دستم فرار کردند و نتوانستم به آنها آسیبی برسانم. دو نفر هم پلیس سر رسید و نشد و من از ترس دستگیری فرار کردم.

چطور قربانیان به تو اعتماد میکردند؟

با موتور، پیاده و حتی با خودروی پرایدم و حتی خودروی پدرم آنها را با خود میبردم. بعد از شناسایی پسران خردسال و نوجوان که برخی از آنها از راه مدرسه به خانه باز میگشتند، نزدشان میرفتم و وانمود میکردم این محله را به خوبی نمیشناسم. برای مادربزرگم گلدانی خریدهام که حوالی کانال آب است، بیایید و به من کمک کنید. با اصرارهایم، آنها قبول میکردند و با من همراه میشدند.

بعد چه میشد؟

زمانی که آنها را به نزدیکی محل کانال آب مورد نظرمی بردم، اطراف را نگاه میکردند و میفهمیدند دروغ گفتهام و هیچ گلدانی در آنجا نیست. میخواستند فرار کنند که میگفتم شما با برادرم دعوا کرده و او را کتک زدهاید و او در این درگیری با چوب ضربههایی به پا و کمر شما زده که باید جای این ضربهها مانده باشد در غیر این صورت شما را نزد خانوادهتان میبرم تا مشخص شود چرا برادرم ر ا کتک زدهاید. آنها هر چه میگفتند با برادرم دعوا نکرده و کتکش نزدهاند من حرفهایشان را قبول نمیکردم. به بهانه دیدن محل ضربهها، آنها را به داخل کانال کشانده و مورد آزار و اذیت قرار میدادم. بعد از
رها کردن آنها فرار میکردم. خودرویم را هم اطراف کانال پارک میکردم تا بسرعت سوار آن شده و محل را ترک کنم. آنها را می ترساندم و می گفتم چند دقیقه بعد از من می توانند از دخمه خارج شوند و اگر زود بیرون بیایند آنها را
میکشم. آنها هم از ترس به حرفم گوش میدادند و فرصتی برای فرار داشتم.

فقط در اطراف کانال آب پسران را آزار میدادی؟

خیر، چند نفر از آنها را هم به ابتدای جنگل لویزان و پارک کوهستان میبردم و در دام شیطانیام گرفتار میکردم.

قربانیای توانست از دست تو فرارکند؟

بله. دو نفرشان با من درگیر شده و توانستند از دستم فرارکنندو از مردم کمک بخواهند. من با دیدن مردم که به سمتم میآمدند ترسیدم و فرار کردم.

قبل از جرایمت مصرف شیشه داشتی؟

روزی که میخواستم نقشههای شیطانیام را اجرا کنم صبح شیشه مصرف میکردم، پنج ساعت بعد یا بعداز ظهر سراغ سوژههایم رفتم و با
فریب دادنشان آنها را با خودم میبردم و مورد آزارو اذیت قرار میدادم.

همیشه مصرف شیشه داشتی؟

من هر ده روز یک بار شیشه مصرف میکردم. شیشه که مصرف میکردم حالت عادی نداشتم.
تحت تاثیر همین مواد هم سراغ
طعمه هایم می رفتم.

سابقهات نشان داده پیش از این هم مرتکب این جرم شده بودی و تحت تاثیر موادمخدر اقدامات را انجام
نمی دادی.

(سکوت متهم)

بچهها را موقع آزار و اذیت تهدید هم کرده بودی؟

تهدید لفظی بله، اما هیچ وقت چاقو به دست نداشتم که با آن طعمهها را تهدید کنم و بترسانم.

چرا به آزار و اذیتهایت ادامه دادی؟

فکر میکردم آنها مانند خودم سکوت میکنند و ماجرای آزارو اذیتهایم لو نمیرود.

فکر میکردی بازداشت شوی؟

نه. فکر میکردم آن بچهها آنقدر ترسیده و وحشت زدهاند که ماجرا را به والدینشان نمیگویند و همین باعث میشود از من شکایت نکنند و راز جرایمم پنهان بماند. سعی میکردم هنگام ربودن بچهها از موتور و خودروهای مختلف استفاده کنم که نشانی از وسیله نقلیهام نماند. فکر نمیکردم ردی از من مانده باشد که بازداشت شوم.

چطور دستگیر شدی؟

یک روز در خانه بودم که ماموران سراغم آمدند و دستگیر شدم. البته این اواخر حسی به من می گفت که به زودی دستگیر می شوی که باعث ترس من شده بود.اما فکر نمی کردم اینقدر زود دستگیر شوم.

اگر دستگیر نمیشدی ...؟

همچنان به جرایمم ادامه میدادم.

دلت به حال قربانیانت نسوخت؟

فقط برای دو نفرشان دلم سوخت. آنها در همان سنی بودندکه من مورد آزار و اذیت قرارگرفته بودم و مثل خودم گریه میکردندکه به آنها آسیبی نرسانم. یاد اشکهای خودم و التماسهایم افتادم. کمی ناراحت شدم و بعد آنها را رها کردم. اما برای قربانیان دیگر دلم نسوخت و آنها را مورد آزار و اذیت قراردادم. من گناه کردهام و دیگر امیدی به
{ بخشش ندارم.

برادر داری؟

بله. یک برادر. او انسان خوبی است و من انسان بدی هستم که با این کارهایی که انجام دادم آبروی خانوادهام را بردم.

خانوادهات از جرایم تو خبر دارند؟

من با کاری که انجام دادم آبروی خود و خانوادهام را بردم. آنها اصلا نمیدانستند دست به چنین کارهای بدی میزنم و این چنین خود را به دردسر انداختهام. خانوادهام بعداز دستگیری متوجه شدند من پسران ده تا 14 ساله را اغفال کرده و مورد آزارو اذیت
قرار دادهام. شوکه شده بودند و باورشان نمیشد من این کارها را انجام داده ام. خیلی آنها را شرمنده
کردم.

میدانی چه حکمی در انتظارت است؟

مجازاتم خیلی سنگین است، شاید اعدام .

حرف آخر؟

به جوانها میگویم سراغ مصرف موادمخدر نروند که عاقبت ندارد، شاید اگر من هم مواد مصرف نمیکردم، ماجرای آزار و اذیتی را که در نوجوانی به من شده بود برای خانوادهام میگفتم، آنها مرا پیش روانشناس میبردند تا آن گذشته و خاطره تلخ را از ذهنم دور کنند و شاید هیچ کدام از این اتفاقها برایم نمیافتاد. شاید من زندگی سالمتری پیدا میکردم و به زندان نمیافتادم و مجازات سنگینی در انتظارم نبود و آن بچهها نیز قربانی خواسته شیطانیام نمیشدند.

برچسب ها
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
نگران نباش نهایتش یه چند سال حبس میکشی دوباره میای بیرون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
چه خبره چند سال حپس ؟ مگه اومده تو خیابون به شرایط موجود اعتراض کرده. به چند تا بچه تجاوز کرده اونم نهایتا یه سال زندان میره 9 ماهش و بخشش میخوره. تو سه ماه باقیمونده ام دو ماه میاد مرخصی. میمونه یه ماه اون یه ماه هم چون زندانها پر هستن مالیده میشه میره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
جرمش اعدامه عزیزم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
از قدیم گفتن توبه گرگ مرگ است. الحق که درست گفتن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
رو هر کی دست میذاری یا روانیه... یا معتاده.... یا دچار مشکل شده.... یا دچار مشکل کرده..... یا انحرافات اخلاقی داره.... یا زندانیه....... یا تازه از زندان مرخص شده......چه مملکت گل و بلبلی شده...!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
اعدام خیلی سریع
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
"روزی که می‌خواستم نقشه‌های شیطانی‌ام را اجرا کنم صبح شیشه مصرف می‌کردم". پس این ادعا که تحت تاثیر شیشه مرتکب جرم میشده دروغه. چون از قبل فکرش رو کرده بوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
گناه دارد اعدامش نکنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
مجازاتم خیلی سنگین است، شاید اعدام
نه بابا فکر کردی پاداش و تشویق هم در راهه؟ جانور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
اینا مریضهای جنسینا باید در جای مخصوص تحت کنترل باشن نه ازادانه بگردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
وقتی در یک جامعه راههای ازدواج و تخلیه شهوات انساتنی بسته شده و جوانان با انواع و اقسام مشکلات در این مسیر روبرور میشوند باید منتظر بوجود آمدن چنین صحنه ها و اتفاقاتی باشیم .
درست است که اعتیاد به مواد مخدر سر منشا همه این گرفتاریها و بزه هاست اما امیال و خواسته های طبیعی که در وجود هر انسانی قرار دارد اگر سرکوب بشود و راه صحیحی برای تخلیه این هیجانات وجود نداشته باشد نتیجه میشود تجاوز و دست درازی به ناموس و حریم دیگران و بروز چنین ناهنجاریهای.
مسئولان محترم کشور راه مبارزه با این قبیل جریانات سرکوب و پاک کردن صورت مسئله نیست بخدا . باید راه چاره اساسی و درست برای آن یافت .
کارشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
شاید اعدام
شاید....مردک انسان نمای حیوان...فقط اعدام شود هر چه زودتر
ناشناس
|
United States
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
چرخه خشونت!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
خواهشا قبل از هر کاری تمام قربانیان عمل رذیلانه این خبیث را شناسایی و تحت درمان روانکاوی قرار بگیرند تا به قول دوستمون چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
با سلام و احترام
موارد اينچنيني بايد تحت مداوا و درماني روانشناسان قرار گيرند و حكم اعدام براي ايشان كه خود قرباني نيست منصفانه نيست!
فدوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
من معتادم ... شیشه مصرف می کنم ...
گویی برای عده ای حربه ای شده برای فرار از مجازات
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سلام. متهم اعلام کرده که در سن 18 سالگی به جرم آزار و اذیت محکوم به شلاق شده. می خواستم بدونم که طبق کدام مفاد و قوانینی در قبال این جرم بزرگ چنین حکمی می تونه صادر بشه ُ آیا در چنین مواقعی که مجرم به کارش ادامه داده کسی هست که پرونده قبلی ایشان را مورد بازرسی قرار بده. و چون اولین بار محکومیتش بوده به احتمالی قوی با در نظر گرفتن سنش تبدیل به شلاق تعزیری شده و حکم اجرا شده بنابراین تصمیم گرفته به جرمش ادامه بده.
arash
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
با سلام
مسئولین بلند پایه دادگستری مشابه شبه نظامیان اس اس در جنگ جهانی دوم در آلمان با این شرور از خدا بی خبر برخورد فرمایید یعنی لطفا او را در 10 دقیقه بشکل صحرایی محاکمه و فورا او را در محل بازداشتگاه تیرباران فرمایید تا برای سایر اشرار درس عبرت خوبی بشود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
این مصاحبه تکراری با مجرمان را که شیشه مصرف کردم وحالت عادی نداشتم وبه جوانها میگویم سراغ مواد نروند را بس کنید.هر کس شیشه مصرف میکند کار خوبی میکند وقانون هم کار بهتری میکند که بدون ملاحظه ان فرد را به اشد مجازات میرساند
امید
|
Germany
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
فقط اعدام
شهاب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
عجب گفته شاید اعدام!!! این مفسد به 10 بچه تعرض کرده آینده اونها رو خراب کرده و احتمال داره هریک ازاین بچه ها در آینده به جامعه آسیب بزنند بعد میگه شاید اعدام!!! حداقل 10 بار اعدام بشه این واسه جامعه خطرناک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
اگر دستگیر نمی‌شدی ...؟

همچنان به جرایمم ادامه می‌دادم.

قابل توجه قاضی محترم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
شما رو به خدا تعلل نکنيد اين جور ادمها هرچه زودتر به درک واصل بشن براي خودشون هم بهتره چه برسه به جامعه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
ای کاش اختلاسگران هم اینطور سوال پیچ می کردند
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
نترس عزيز از تو خلافكار تر تبرئه شده!!! الان داره راست راست واسه خودش ميگرده!
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
...... حیف اون طنابی که تو رو باهاش دار بزنن رذل کثیییییف
‏...
|
United States
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
راستی از اون ۲راس مامور عربستان چه خبر که دو نوجوان ایرانی را مورد ازار واذیت جنسی قرار داده بودن فراموش شد رفت؟ البته اونا تو تاریخ افتخارات خودشون ثبت کردن در کنار جنگ قادسیه وامثال اون بعدا بکوبن به سرمون . فکرش هم فشار ادمو میندازه
اسماعیل
|
United States
|
۰۵:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
باید بررسی کرد که چرا چنین کاری در ایران بسیار مشاهده میشود ولی در کشوری مانند آمریکا نه. اکثر کسانی که در ایران این کار را میکنند بخاطر مجرد بودن است. اگر مشکل کار و تجرد حل شود چنین اعمال وقیح هم خیلی کم خواهد شد. یکی از فامیلهایم در ایران همین کار را میکرد و ادعا میکرد اگر با یک دختر بیرون برود همه مشکوک میشوند و احتمال دستگیری وجود دارد ولی وقتی با یک پسر بیرون میرود کسی با او کاری ندارد. بعد از ازدواج هم دور این کار را خط کشید.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: