بازدید 64640
۹
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگاهداری ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می‌دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده هستند.
کد خبر: ۷۲۷۹۹۵
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۷ 19 November 2018
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «وطایف قانونی مدیر ساختمان» را بررسی کنیم. 
 
قانون تملک آپارتمان‌ها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی، ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده است.
 
به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یادشده ، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هستند و تعداد آن‌ها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیئت‌مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار بلاتکلیفی نشود.
 
در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت مأموریتشان ، مجمع عمومی فوق‌العاده باید جانشین هر یک از آن‌ها را انتخاب نموده و در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت‌مدیره به جهات فوق از هیئت‌مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیئت‌مدیره تشکیل شود. (‌ماده ۱۶ آئین نامه و تبصره یک آن )
 
تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر است. ( ماده ۱۷ آئین نامه )
 
مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دار تعیین می‌کند خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد. ( ماده ۱۸ آئین نامه ) 
 
مدیر یا مدیران امین شرکا محسوب شده و نمی‌توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند . ( ماده ۱۹آئین نامه )
 
به موجب ماده ۸ قانون تملک آپارتمان‌ها مجمع عمومی ساختمان می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان به عنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان استفاده نماید.
 
وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیئت‌مدیره به این شرح است:
 
۱-حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین
 
حفظ و اداره ساختمان عنوان کلی وظایف مدیر یا هیئت‌مدیره است. به عبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است.
 
مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین هستند. چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرایی آن یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیئت‌مدیره تکلیفی به تبعیت از آن ندارد .
 
۲- عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر
 
ماده ۱۹ آئین نامه یادشده مصرح است بر اینکه مدیر یا مدیران امین شرکا بوده و نمی‌توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند. بنابراین هیچ مدیری نمی‌تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض کند زیرا مجمع عمومی صرفاً با توجه به قابلیت‌های موجود در او ، ایشان را به عنوان مدیر ساختمان برگزیده و مدیر یا هیئت‌مدیره نمی‌توانند به بهانه اینکه ، اوقات فراغت کافی برای مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین کنند و چنین عملی علی‌الاصول خلاف قانون است.
 
۳- بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش‌سوزی
 
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگاهداری ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می‌دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده هستند.
 
۴- نحوه تعیین سهم هزینه‌های مشترک هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان
 
طبق ماده ۴ قانون و ماده ۲۳ آئین نامه ، در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش‌بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک ، آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای اختصاص دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت‌بام و غیره به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی به نسبت به متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیربنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تأسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمت‌های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌شود.
 
بنابراین با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان ، با مدیر یا مدیران است . لازم به ذکر است که برای جلوگیری از معوق ماندن امور مربوط به ساختمان ،‌ تنها مالکین ، در پرداخت سهم هزینه‌های مشترک ، متعهد نبوده ، بلکه هر شخصی اعم از مالک یا مستأجر یا استفاده‌کننده ، در قبال پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان مسئول هستند .
 
۵- رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکا
 
به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ، هر یک از شرکا که در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر یا مدیران مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید بنابراین مدیر موظف است که به اعتراض مالک یا مالکان رسیدگی نماید البته ممکن است که اعتراض مالک منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او بهر حال وظیفه مدیر بوده و در صورت عدم رسیدگی مدیر به اعتراض شرکا ، آنان می‌توانند به مراجع صلاحیت‌دار قضایی مراجعه نمایند .
 
۶- رویت و بررسی وکالت‌نامه نماینده شرکا
 
به موجب ماده ۹ آئین نامه ، کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکا تعیین شده باشد باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین ، وکالت‌نامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید . بنابراین رویت و احراز صحت اعتبار وکالت‌نامه ، قبل از تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران است .
 
۷- نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان
 
به موجب ماده ۱۲ آئین نامه ، کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکا باید در صورت‌جلسه نوشته‌شده و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود. بنابراین تمامی صورت جلسات مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به مبادی ذی‌ربط ارائه و استناد شود ، زیرا این صورت جلسات به امضای کلیه حاضرین رسیده و مفاد آن‌ها از مهم‌ترین مدارک قابل استناد در برابر مالکین ، مدیران ، ‌اشخاص ثالث ، مراجع ثبتی ، مراجع قضائی و اداری است . بدیهی است کلیه صورت جلسات و مدارک ساختمان با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی ساختمان ، می‌بایست تحویل شود.
 
۸- اطلاع‌رسانی تصمیمات اتخاذشده مجامع عمومی به شرکا غایب
 
پس از ارسال دعوت‌نامه به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی ، ممکن است همه آنان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع ( اعم از عادی و فوق‌العاده ) حاضر شوند در این صورت چنانچه جلسه با حضور اکثریت لازم رسمیت پیدا کند ، تصمیمات آن‌ها برای همه از جمله مالکان غائب نیز با توجه به ماده ۱۳ آئین نامه الزام‌آور خواهد بود و وفق تبصره ماده ۱۲ نیز ، تصمیمات اتخاذشده باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکا غایب و وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع داده شود .
 
۹- ارسال اظهارنامه به مالکین با استفاده‌کنندگان بدهکار
 
به موجب ماده ۱۰ مکرر قانون ، در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک ، از طرف مدیر یا هیئت‌مدیره ، وسیله اظهارنامه ، با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود، بنابراین قانوناً اظهارنامه وسیله‌ای است رسمی برای مطالبه حق و مدیر ساختمان نمی‌تواند برای مطالبه سهم هزینه‌های مشترک مالک یا استفاده‌کنندگانی از پرداخت سهم خود امتناع می‌کنند شفاهاً یا به وسیله نامه معمولی و یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات اقدام نماید زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالک در مراجع قضائی و ثبتی عملاً ممکن نیست.
 
مدیر یا مدیران مکلف هستند بدهی مالک یا استفاده‌کننده را به وسیله اظهارنامه رسماً مطالبه نماید . اظهارنامه بر روی فرمهای مخصوصی که از دادگاه تهیه می‌شود وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم و ذیل آن امضاء می‌شود سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می‌شود .
 
۱۰- خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا استفاده‌کنندگان بدهکار
 
این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهارنامه به مالکین یا استفاده‌کنندگان بدهکار برای مدیر یا مدیران ایجاد می‌شود زیرا به موجب ماده ۱۰ مکرر قانون هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد ،‌مدیر یا مدیران می‌توانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع آب گرم ( نه آب سرد ) برق ، گاز و غیره به او خودداری کنند تا به این وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود . بدیهی است مدیر یا مدیران نمی‌توانند و نباید پیش از ابلاغ اظهارنامه ، مالک یا استفاده‌کننده بدهکار را ، از خدمات مشترک محروم کنند .
 
۱۱- تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان
 
چنانچه مدیر یا هیئت‌مدیره حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان از مالکین یا استفاده‌کنندگان بدهکار اظهارنامه ارسال کنند ، لکن مالک یا استفاده‌کننده بدهکار ، همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت‌مدیره برای وصول وجه مزبور اظهارنامه ابلاغ‌شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد. 
 
عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت . پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهکار، اموال او بازداشت‌شده و قیمت اموال بازداشت‌شده توسط کارشناس ، ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می‌شود . بدین صورت طلب ساختمان وصول می‌شود .
 
۱۲- طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان
 
مدیر یا هیئت‌مدیره می‌تواند برای دریافت مطالبات ساختمان علاوه بر ابلاغ اظهارنامه و صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت محل وقوع آپارتمان می‌توانند از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهکار اقدام نماید .
 
۱۳- دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک ساختمان
 
برابر ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان‌ها ، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام او مطالبه نماید با توجه به ماده فوق ، تأیید تسویه حساب هزینه‌های مشترک و دادن گواهی مربوطه به مالکی که قصد انتقال آپارتمان خود به غیر را دارد، از وظایف مدیر یا مدیران است که مالک انتقال‌دهنده ناچار است برای تنظیم سند انتقال خود ، به دفترخانه مربوطه ارائه نماید .
 
۱۴- درخواست از وزارت مبنی بر انتخاب کارشناسان موضوع ماده ۱۳ قانون
 
آنچه که در ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر گردیده در رابطه با پایان عمر مفید و فرسودگی کلی ساختمان لزوم تجدید بنای آن است.
 
در این ماده پیش‌بینی شده که تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری است که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و در صورتی که مالکان ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد .
 
۱۵- اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی
چنانچه مجمع عمومی مالکان با اکثریت آراء تصویب نماید که مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون به عهده مدیر یا مدیران است که به نمایندگی از طرف مالکین اقدامات موضوع ماده یادشده را انجام می‌دهند .
 
۱۶- درخواست تخلیه واحدهای خودداری کننده از همکاری در امر بازسازی ساختمان
تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مصرح است بر اینکه چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد ، لذا یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی است که مالک آن از همکاری جهت تجدید بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خود ، امتناع و از همکاری خودداری می‌ورزند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
متاسفانه جدی نبودن بحث مدیریت ساختمانها یکی از معضلات بزرگ امروزی جامعه ماست.
در جلسات انتخاب هییت مدیره ساختمان معمولا افراد بسیار کمی شرکت میکنند و بطور طبیعی
کسانی که از قبل تبانی کرده اند مدیریت ساختمان
را عهده دار میشوند و به دنبال آن برای مدت دو سال:
فقط به افزایش میزان حق شارژ به بهانه های مختلف فکر میکنند
گزارش مالی نه ماهیانه و نه سالانه ارائه نمیدهند و اگر هم مجبور شوند گزارشی مبهم و غیر قابل بررسی ارائه مینمایند
در موقع تعویض مدیریتها رایانه های حاوی اطلاعات مالی مجتمع را فرمت مینمایند
به هیچ درخواست ساکنین توجه ندارند و یا گزینشی عمل میکنند
و فاجعه وقتی است که یک مستاجر ناهنجار در مجموعه ساکن شود که در این موارد روزگار عده ای تباه خواهد شد و هیئت مدیره و مدیر ساختمان
با گفتن بروید شکایت کنید مسئولیت را از دوش خود
بر میدارند. چون چنین صاحب خانه هائی معمولا در شهر دیگری زندگی میکنند و فقط به پول اجاره
ماهانه دلخوش هستند و بی تفاوت به عملکرد مستاجر خود هستند و مدیر ساختمان یا هیئت مدیره جرئت یا انگیزه تذکر دادن به مستاجر خاطی
را ندارند روزگار عده ای تباه است
در رابطه با استفاده از مواد مخدر در بعضی از
واحدها و بردن سگ توسط مهمانها به داخل ساختمان معمولا توجهی نمیکنند و ...
برای آنکه مثنوی هفتاد من ننویسم فقط یک اشاره بکنم
همسایه بالای آپارتمان ما که نمیدانم در واحد استیجاری خودش در طول روز چه کارهایی انجام میدهد که همواره احساس میکنم در زیر زمین یک کارگاه نجاری یا آهنگری ساکن هستم مهمانهایش
از ساعت ۱۲ شب به خانه شان می آیند و تا ۳/۵ یا ۴ بعد نیمه شب صدای دویدن بچه هایشان آرامشی باقی نمیگذارد. ضرباتی که در طول شبانه روز بر بالای آپارتمان من میزنند باعث شده است
که ترکها و شکافهای متعددی روی سقف خانه من
ظاهر شود بطوریکه هیچ جای امنی برای استراحت
که قابل اطمینان باشد و خطر ریزش نداشته باشد
وجود ندارد. این موارد را دهها بار به اعضای هییت
مدیره و مدیر ساختمان تذکر داده ام بعضی از آنها
را به داخل آپارتمان دعوت کرده و وضعیت سقف
خانه ام را به آنها نشان داده ام اما یکی از دو جواب زیر را شنیده ام
۱- خودت مدیریت مجموعه را بر عهده بگیر
۲- از صاحب آپارتمان بالائی شکایت کن
با عنایت به موارد فوق به نظر میرسد که مدیریت
مجوعه های ساختمانی امری جدی و بسیار مهم
است و بی توجهی به آن مشکل ساز است
تقدسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
لطفا؛ در مورد برق مشاعات اظهار نظر حقوقی زیرا اکثر اختلاف همسایگان در خصوص نحوه محاسبه برق مشاعات میباشد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
در قبوض گاز مبلغی تحت عنوان بیمه در یافت میگردد ،که بر اساس قانون ،بیمهٔ آتش سوزی ،اجباری شده ،و قانون گزار هم به شرکت گاز این اختیار را داده ،که کلیهٔ مجتمع ها ،و،واحدهای مشترکین خود را بیمهٔ‌آتش سوزی نماید ،وهزینهٔ آنرا بطور مستمر در قبوض گاز مصرفی دریافت نماید که هم اکنون ،مبلغی بعنوان بیمه در قبوض گار تعیین ،ودریافتدمیشود ؟،،،،،
پیمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
لطفا در رابطه با سرقفلی مغازه و قوانینش مطلب بذارید
آهنگردانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
بسیار خوب بود . لطفاً بفرمایید اخیراً شاهد هستیم که در برخی مجموعه های آپارتمانی -برخی هیأت بلوکهای مجاور حصار پیرامونی مجموعه ، بدون جلب نظر سایر بلوکها اقدام به قفل کردن درب های فرعی منصوب بر روی حصار پیرامونی کرده و کلید آنرا صرفاً در اختیار ساکنین بلوک خود گذارده و سایرین را از این امکان تردد محروم می کنند . آیا چنین حقی دارند ؟ یعنی صرف اینکه فلان بلوک به حصار پیرامونی کلیه مجموعه آپارتمانها نزدیکتر است چنین حقی دارد ؟ اگر چنین حقی ندارند چگونه می توان طرح شکایت نود /تشکر و سپاس
hadi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
با تشکر و قدردانی از آگاهی رسانی شما
فرشید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
سلام میخواستم بدونم آیا ورود ساکنین مالک در یک مجتمع مسکونی به داخل اتاق نگهبانی ممنوع میباشد؟
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
سلام
من مدیریت یک آپارتمان 15 واحدی را بر عهده دارم و همگی به من lجوز کتبی داده اند که من را به عوان مدیر انتخاب کرده اند ولی یکی از واحدها به شدت آزار و اذیت میکند (مالک) و فحاشی و اقدام به ضرب و شتم مدیر نیز انجام داده است (البته ضرب و شتم انجام نشده) و با وساطت همسایه ها ختم به خیر شده است و قلدر بازی و حرکات بسیار بدی انجام میدهند و در قبال این چنین حرکاتی چه باید کرد؟
رفتم به پدر واحد مورد نظر تذکر دادم که پسرت روی ماشینش اگزوز بسته و ساعت 3 صبح با صدای بالا گاز میدهد و تمامی ماشینها دزدگیرشان به صدا درآمده است – زیر ماشینهایتان مقوا بگذارید یا روغن ریزیشان را درست کند (2 تا ماشین میگذارند و از من اجازه گرفته اند که یک پارکینگ خالی است و از آن استفاده کنند برای ماشین دومشان) – جلوی واحدشان کفش نگذارند – پسرش موقع آمدن به داخل ساختمان با کلید ریموت بصورت نفر رو از درب پارکینگ وارد میشود و گفتم که این کار باعث بالا رفتن استهلاک میشود . قبول کرده رفته زن و بچه ها شو کتک زده و اونها اومده بودند که منو کتک بزنند و از چشم من میدیدند و دختر وسطیشان که هیکل درشتی داشت رفته بود چاقو برداره و منو بکشه و در راه پله وایستاده بود تا منو بکشه و گفته بود که خون دختر منو میریزه و به ماشین ما لگد میزد و من هم به پلیس 110 تماس گرفتم و پلیس آمد و صورتجلسه شد ولی الآن اوضاع بدتر شده و لج کرده اند. ماشینشان را به نحوی پارک میکنند که ما نتوانیم پارک کنیم (دوبله) کفشهایشان را هم زیاد کردند و شارژ هم نمیدهند و تمامی اطلاعیه ها را هم از جایش در آورده اند و علنا قلدر بازی میکنند. تمامی 14 واحد باقیمانده کاملا راضی هستند و همیشه تشکر میکنند ولی فقط واحد ایشان معترض هستند. من باید چکار کنم؟
با تشکر
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
با توجه به اینکه در اغلب شهرهای بزرگ خانه ویلایی به آپارتمان چند واحدی ویا برج تبدیل شده متاسفانه اکثریت مردم با فرهنگ آپارتمان نشینی بیگانه اند وقانون تملک آپارتمانها ۱۰۰% ناقص تهیه وبه تصویب رسیده است بطوریکه یک یا دونفر ساکن غیر عادی آرامش ساختمان را با بی قانونی وضعی یک مجتمع را به هم می ریزد مدیران ساختمان بدلیل عدم پشتوانه قوی قادر به برخورد با ساکن هنجار شکن نیستند و شکایت هم بدلیل زمان بر بودن اکثرا چاره ساز نیست لذا شایسته است دست اندرکاران مثل وزارت کشور و نیروی انتظامی وقوه قضاییه ونمایندگان مجلس با اولویت با استفاده ازتجربه مدیران مجتمع های بزرگ نسبت به تغییر قانون تملک آپارتمانها بصورت کاملا شفاف وریزهمانند قانون ارث در قرآن اقدام نمایند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سامانه سعدی غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه نمایندگی کاظم دلخوش حسین محمد صالحی