2680بازدید
کد خبر: ۷۱۷۱۰۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۷ 30 July 2017
به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک در فصل 97-96 را به شرح زیر اعلام کرد:

‎ ‎ ‎هفته اول

دوشنبه 16 مرداد 1396‏
نفت مسجد سلیمان _ ماشین‌ سازی تبریز ساعت 20:30 
راه‌آهن تهران - شهرداری ماهشهر ساعت 18 ورزشگاه 
ملوان بندرانزلی – برق جدید شیراز ساعت 18 
گل‌گهر سیرجان -اکسین البرز ساعت 19:45 
شهرداری تبریز - مس کرمان ساعت 18 
ایران جوان بوشهر - نساجی قائمشهر ساعت 20 
خونه به خونه بابل- مس رفسنجان ساعت  18 
آلومینیوم اراک - صبای قم‎ ‎ساعت 18 
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران ساعت 18 

‎ ‎‎هفته دوم

دوشنبه 23 مرداد 1396‏
صبای قم - نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی تبریز - فجر سپاسی شیراز
بادران تهران - ایران‌جوان بوشهر
مس رفسنجان - آلومینیوم اراک
مس کرمان - خونه به خونه بابل
نساجی قائمشهر- گل‌گهر سیرجان
برق جدید شیراز - راه‌آهن تهران
شهرداری ماهشهر - شهرداری تبریز
اکسین البرز - ملوان بندر انزلی

‎هفته سوم

یکشنبه 5 شهریور 1396‏
گل‌‌گهر سیرجان -ماشین‌سازی تبریز
ایران‌جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمان
شهرداری ماهشهر - برق جدید شیراز
راه‌آهن تهران - مس کرمان
آلومینیوم اراک - نساجی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان
خونه به خونه بابل - صبای قم
شهرداری تبریز- اکسین البرز
ملوان بندرانزلی - بادران تهران


‎ ‎هفته چهارم
شنبه 11 شهریور 1396‏
مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر
نفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیراز
ماشین‌سازی تبریز - ایران‌جوان بوشهر
بادران تهران - آلومینیوم اراک
نساجی قائمشهر- خونه به خونه بابل
مس کرمان - گل‌گهر سیرجان
اکسین البرز - راه‌آهن تهران
برق جدید شیراز - شهرداری تبریز
‎ ‎صبای قم - ملوان بندر انزلی

‎هفته پنجم

دوشنبه  27 شهریور 1396‏
راه‌آهن تهران - ماشین‌سازی تبریز
آلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمان
خونه به خونه بابل- فجرسپاسی شیراز
برق جدید شیراز - اکسین البرز
ملوان بندرانزلی - مس کرمان
شهرداری ماهشهر - نساجی قائمشهر
گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان
ایران‌جوان بوشهر - صبای قم
شهرداری تبریز - بادران تهران

 ‎هفته ششم

دوشنبه 3 مهر 1396‏
اکسین البرز - شهرداری ماهشهر‎ ‎
مس کرمان - برق جدید شیراز‎ ‎
فجرسپاسی شیراز - ایران‌جوان بوشهر‎ ‎
ماشین‌سازی تبریز - آلومینیوم اراک‎ ‎
نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه بابل
صبای قم - گل‌گهر سیرجان
بادران تهران - راه‌آهن تهران
مس رفسنجان - شهرداری تبریز
نساجی قائمشهر- ملوان بندرانزلی

‎‎هفته هفتم

چهارشنبه 12 مهر 1396‏
شهرداری تبریز - ماشین‌سازی تبریز
راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان
آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز
خونه به خونه بابل - ایران‌جوان بوشهر
شهرداری ماهشهر - مس کرمان
اکسین البرز - نساجی قائمشهر
ملوان بندرانزلی - مس رفسنجان
برق جدید شیراز  - صبای قم
گل‌گهر سیرجان - بادران تهران
‎ ‎
 ‎هفته هشتم
سه شنبه 18 مهر 1396‏
صبای قم - شهرداری ماهشهر
ماشین‌سازی تبریز - برق جدید شیراز‎ ‎
مس کرمان - اکسین البرز
ایران‌جوان بوشهر - آلومینیوم اراک
بادران تهران - خونه به خونه بابل
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان  - راه‌آهن تهران
نساجی قائمشهر- شهرداری تبریز
نفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی

‎ ‎‎هفته نهم‎ ‎

دوشنبه 24 مهر 1396‏
خونه به خونه بابل- ماشین‌سازی تبریز
‎شهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمان
شهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیراز
گل‌گهر سیرجان  - ایران‌جوان بوشهر
ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک
مس کرمان - نساجی قائمشهر
اکسین البرز - مس رفسنجان
راه‌آهن تهران - صبای قم
برق جدید شیراز  - بادران تهران

‎ ‎ ‎هفته دهم

یکشنبه 30 مهر 1396‏
بادران تهران - شهرداری ماهشهر
نساجی قائمشهر- برق جدید شیراز‎ ‎
ماشین سازی تبریز - اکسین البرز
مس رفسنجان - مس کرمان
آلومینیوم اراک - خونه به خونه بابل
نفت مسجد سلیمان - گل‌گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران
صبای قم - شهرداری
ایران جوان بوشهر - ملوان بندرانزلی

‎ ‎ ‎هفته یازدهم‎ ‎

چهارشنبه 10 آبان 1396‏
ملوان بندرانزلی - ماشین‌سازی تبریز
شهرداری ماهشهر - نفت مسجد سلیمان
برق جدید شیراز  - فجرسپاسی شیراز
راه‌آهن تهران - ایران‌جوان بوشهر
شهرداری تبریز - آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه بابل
نساجی قائمشهر- مس رفسنجان
مس کرمان - صبای قم
اکسین البرز - بادران تهران

‎ ‎‎هفته دوازدهم

سه شنبه 16 آبان 1396‏
ماشین‌سازی تبریز - شهرداری ماهشهر
مس رفسنجان - برق جدید شیراز‎ ‎
صبای قم - اکسین البرز
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان
بادران تهران - نساجی قائمشهر
آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان
خونه به خونه بابل- راه‌آهن تهران
ایران‌جوان بوشهر - شهرداری تبریز
فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی

‎ ‎‎هفته سیزدهم

سه شنبه 23 آبان 1396‏
مس کرمان - ماشین‌سازی تبریز
برق جدید شیراز  - نفت مسجدسلیمان
اکسین البرز - فجرسپاسی شیراز
شهرداری ماهشهر - ایران‌جوان بوشهر
راه‌آهن تهران - آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز - خونه به خونه بابل
ملوان بندرانزلی - گل‌گهر سیرجان
نساجی قائمشهر - صبای قم
مس رفسنجان - بادران تهران
 ‎
 ‎هفته چهاردهم

سه شنبه 30 آبان 1396‏
آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر‎ ‎
ایران‌جوان بوشهر - برق جدید شیراز‎ ‎
نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز
بادران تهران - مس کرمان
ماشین‌سازی تبریز - نساجی قائمشهر
صبای قم - مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز
خونه به خونه بابل- ملوان بندرانزلی

‎ ‎‎هفته پانزدهم

دوشنبه 6 آذر 1396‏
مس رفسنجان - ماشین‌سازی تبریز
نساجی قائمشهر-نفت مسجدسلیمان
مس کرمان -فجرسپاسی شیراز
اکسین البرز - ایران‌جوان بوشهر
برق جدید شیراز  - آلومینیوم اراک
شهرداری ماهشهر - خونه به خونه بابل
شهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان
صبای قم - بادران تهران
راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی

‎ ‎ ‎هفته شانزدهم

دوشنبه 13 آذر 1396‏
ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر
گل‌گهر سیرجان  - برق جدید شیراز‎ ‎
خونه به خونه بابل - اکسین البرز
آلومینیوم اراک - مس کرمان
فجرسپاسی شیراز - نساجی قائمشهر
ایران‌جوان بوشهر - مس رفسنجان
ماشین‌سازی تبریز - صبای قم
نفت مسجدسلیمان - بادران تهران
راه‌آهن تهران - شهرداری تبریز

‎ ‎ ‎هفته هفدهم

دوشنبه 20  آذر 1396‏
بادران تهران - ماشین‌سازی تبریز
مس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان
صبای قم - فجرسپاسی شیراز
مس کرمان - ایران‌جوان بوشهر
اکسین البرز -‌ آلومینیوم اراک
برق جدید شیراز - خونه به خونه بابل
شهرداری ماهشهر - گل‌گهر سیرجان
نساجی قائمشهر- راه‌آهن تهران
شهرداری تبریز - ملوان بندر انزلی
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: