بازدید 3373
برای اشتغالزایی در سال ۹۶ ایجاد ۶۵۱ هزار شغل در ۹ بخش اقتصادی،۲۲۸ هزار شغل با اجرای فعالیت‌های مرتبط با ۶ طرح‌ اشتغالزایی و ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل از طریق نهادهای عمومی و حمایتی هدفگذاری شده است.
کد خبر: ۷۱۵۵۰۳
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸ 25 July 2017
برای اشتغالزایی در سال ۹۶ ایجاد ۶۵۱ هزار شغل در ۹ بخش اقتصادی،۲۲۸ هزار شغل با اجرای فعالیت‌های مرتبط با ۶ طرح‌ اشتغالزایی و ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل از طریق نهادهای عمومی و حمایتی هدفگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا سالانه برای ۹۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند. بر همین اساس ، تدوین برنامه اشتغال فراگیر در دستور کار قرار گرفت.

برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ که اخیرا از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد جزئیات ایجاد ۹۷۰ هزار شغل و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مهم تعیین شده است.

در همین راستا قرار است برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر از طریق «شناسایی فرصت‌های شغلی در ۹ بخش اقتصادی»، «پیش‌بینی فرصت‌های شغلی مبتنی بر ۶ طرح اشتغالزایی» و «ایجاد شغل از طریق نهادهای عمومی و حمایتی در قالب ۵ طرح» اشتغالزایی شود.

در راستای هدفگذاری برنامه اشتغال فراگیر سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از ایجاد شغل در ۹ رَسته فعالیت اقتصادی تعیین شده است که در این بخش ایجاد ۶۵۱ هزار شغل پیش بینی شده است.

بر این اساس، در بخش کشاورزی ۶۹ هزار شغل، در بخش صنعت – معدن و بازرگانی ۲۵۴ هزار شغل، در بخش ساختمان ۳۸ هزار و ۵۰۰ شغل، در بخش گردشگری ۷۰ هزار و ۱۰۰ شغل، در بخش حمل و نقل ۹۱۰۰ شغل، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۰ هزار شغل، در بخش خدمات سلامت ۶۰ هزار و ۲۰۰ شغل، در بخش خدمات فرهنگی و هنری ۲۴ هزار شغل و در سایرحوزه‌های بخش خدمات نیز ۳۷ هزار شغل برای سال جاری هدفگذاری شده است.

فرصت های شغلی در بخش­های اقتصادی مبتنی بر رسته‌­های منتخب در سال ۱۳۹۶

ردیف

بخش های اقتصادی

فرصت شغلی خالص (نفر)

دستگاه/ دستگاه های ذیربط

۱

کشاورزی

۶۹۰۰۰

وزارت جهاد کشاورزی

۲

صنعت، معدن و بازرگانی

*۲۵۴۰۰۰

وزارت صنعت، معدن، تجارت

۳

ساختمان و بافت‌های فرسوده

۳۸۵۰۰

وزارت راه و شهرسازی

۴

خدمات گردشگری و صنایع دستی

۷۰۱۰۰

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۵

حمل و نقل

۹۱۰۰

وزارت راه و شهرسازی

۶

ارتباطات و فناوری اطلاعات

۹۰۰۰۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۷

خدمات سلامت

۶۰۲۰۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸

خدمات فرهنگی و هنری

۲۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

۹

سایر حوزه‌های بخش خدمات (خدمات شهری و اجتماعی و آموزشی، خدمات ورزشی و تربیت بدنی، واسطه گری مالی و پولی، مدیریت انرژی و محیط زیست و ...)

۳۷۰۰۰

(وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و  جوانان، وزارت نفت،  وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و...)

جمع کل

۶۵۱۹۰۰

کلیه دستگاه های اجراییدر عین حال ۶ طرح اشتغالزا از سوی دولت تدوین شده که برای هر طرح نیز تعدادی فرصت شغلی پیش بینی شده است که با اجرای این ۶ فعالیت مرتبط با طرح‌های اشتغالزایی در مجموع اشتغالزایی برای ۲۲۸ هزار نفر هدفگذاری شده است. بر همین اساس، قرار است با اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی به عنوان یکی از این طرح‌ها ۴۰ هزار نفر شاغل شوند.

طرح مشوق‌های کارفرمایی نیز از دیگر طرح‌های اشتغالزایی به شمار می‌رود که برای این حوزه نیز اشتغالزایی برای ۷۵ هزار پیش بینی شده است. علاوه بر این برای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ۱۰۵ هزار فرصت شغلی، برای طرح ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج ۸ هزار فرصت شغلی و برای طرح روستا – تعاون ۶۵ هزار فرصت شغلی هدفگذاری شد.

پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با طرح های اشتغالزایی در حوزه مداخلات سیاستی

ردیف

طرح ها و فعالیت های مرتبط با مداخلات سیاستی

فرصت شغلی

دستگاه همکار

۱

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی (آموزش حین کار)

۴۰۰۰۰

کلیه دستگاه‌های اجرایی

۲

طرح مشوق های بیمه سهم کارفرمایی

۷۵۰۰۰

کلیه دستگاه‌های اجرایی

۳

طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی

۱۰۵۰۰۰

کلیه دستگاه‌های اجرایی

۴

ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج

۸۰۰۰

وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور

۵

طرح روستا- تعاون

۶۵۰۰۰

(ده درصد جمع کل جدول ۱)

کلیه دستگاه‌های اجرایی

۶

طرح معافیت کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قانون تامین اجتماعی

---

کلیه دستگاه‌های اجرایی

جمع کل

۲۲۸۰۰۰


اما در بخش اشتغالزایی در فعالیت‌های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی ۹۱ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی برای سال جاری مد نظر قرار گرفته است بدین ترتیب که ۶۰ هزار فرصت شغلی در قالب طرح هم‌افزایی نهادهای حمایتی و عمومی برای ایجاد اشتغال گروه‌های هدف پیش بینی شده است.

همچنین ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر در قالب اجرای طرح کسب و کار و اشتغالزایی نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.

همچنین ایجاد ۷۸۰۰ شغل در قالب اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی و محلی و ایجاد ۴۰۰۰ شغل در قالب طرح ایجاد کسب و کار با طرح تامین مالی خرد هدفگذاری شده است.

پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی در سال ۱۳۹۶

ردیف

فعالیت های مرتبط با مداخلات سیاست گذاری

فرصت شغلی(نفر)

دستگاه مسئول

دستگاه همکار

۱

طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال برای گروه های هدف

۶۰۰۰۰

کمیته امداد امام خمینی(ره)،

بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲

کسب و کار و اشتغالزایی نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور)

۲۰۰۰۰

سازمان بهزیستی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳

طرح توسعه مشاغل خانگی و محلی

۷۸۰۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی ج.ا.ایران

۴

ایجاد کسب و کار در قالب طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی

۴۰۰۰

سازمان بهزیستی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک کشاورزی

۵

طرح توسعه فرصت­های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری

--- 

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

کلیه دستگاه ها

جمع کل

۹۱۸۰۰

---

---


بر اساس این گزارش، برای تحقق هدفگذاری ۹۷۱ هزار شغل که با اجرای برنامه اشتغال فراگیر ۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه‌ای، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و هزار میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

توزیع منابع مالی فعالیت‌­های مرتبط با اشتغال‌زایی از محل اعتبارات عمومی و شبکه بانکی

ردیف

فعالیت های مرتبط با

اشتغال زایی

دستگاه­های مسئول

فرصت شغلی

اعتبارات بودجه ای (میلیارد ریال)

تسهیلات بانکی (میلیارد ریال)

تسهیلات صندوق توسعه ملی*

۱

رسته ها و فعالیت های مرتبط با بخش های اقتصادی

کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با

رسته­ها و فعالیت­ها

۶۵۱۹۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۸۰۰۰

۲

فعالیت های مرتبط با مداخلات سیاستی(طرح­های اشتغالزا و ظرفیت ساز و ...)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه

۲۲۸۰۰۰

۳۰۰۰

---

---

۳

کسب و کار و اشتغالزایی حمایتی

نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹۱۸۰۰

---

---

۲۰۰۰


 

جمع کل

۹۷۱۷۰۰

۵۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰


اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
محمد هادی زاهدی وفا محمد کاظمی حسین طائب ناصر کنعانی چافی
آخرین اخبار
وب گردی