بازدید 176713
اکنون دیگر عبارت «خیلی خطرناکه حسن» از انمیشین‌های تلویزیونی فرا‌تر رفته و به عالم سیاست وارد شده است. آنهایی که آن زمان به سازنده آن انیمیشن‌ها انتقاد می‌کردند، که چرا نام حسن را برای یکی از شخصیت‌های آن انیمیشن برگزیده‌اند، احتمالا نمی‌دانستند روزی در ایران شخصی به نام حسن به ریاست جمهوری می‌رسد که طنز‌پردازان برای او هم عبارت خیلی خطرناکه حسن را به کار می‌برند
کد خبر: ۳۳۷۵۱۳
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۵ 10 August 2013
درباره شعر طنزی که برای روحانی سروده شد!
اکنون دیگر عبارت «خیلی خطرناکه حسن» از انمیشین‌های تلویزیونی فرا‌تر رفته و به عالم سیاست وارد شده است. آنهایی که آن زمان به سازنده آن انیمیشن‌ها انتقاد می‌کردند، که چرا نام حسن را برای یکی از شخصیت‌های آن انیمیشن برگزیده‌اند، احتمالا نمی‌دانستند روزی در ایران شخصی به نام حسن به ریاست جمهوری می‌رسد که طنز‌پردازان برای او هم عبارت خیلی خطرناکه حسن را به کار می‌برند.

به گزارش «تابناک»، در روزهای گذشته، کلیپ شعر خوانی کاوه جوادیه در فضای مجازی بین کاربران می‌چرخد؛ کلیپی که در آن کاوه جوادیه شعر طنز خود با نام «بپا دلا رو نشکنی خیلی خطرناکه حسن!» را برای مخاطبانش می‌خواند.

هرچند ‌این شعر طنز‌ در نگاه نخست و شنیدن اولیه، لبخند به لب مخاطبان می‌آورد،‌ در درون خود‌ نقدی هجو‌گونه از دوره زمامداری احمدی‌نژاد ارائه می‌کند، اما شاعر به زبان مردم از رئیس‌جمهور خواسته‌هایشان را می‌طلبد؛ آن هم در زمانه‌ای که دیگر گل آقایی نیست که درد مردم را به طنز و بدون کینه و مرض به مسئولان منتقل کند، تا هم آنان را بخنداند و هم بگریاند!

در این شعر طنز، مردمی که به امید تغییر و اصلاح شرایط موجود به حسن روحانی رأی داده‌اند، از او انتظار دارند که کار کند و اوضاع را تغییر دهد، اشاره می‌کند و از او مطالبه امید می‌کنند، امیدی که باید از فراز پاستور، نهاد ریاست جمهوری دمیده شود تا با امید مردم به آبادانی یکی شود و کشور رو به جلو حرک کند.

شاعر طناز از روحانی می‌خواهد که دغدغه‌های مردم، گرانی، تورم و... دغدغه‌اش باشد. نگرانی قشرهای ضعیف و کمتر بهره‌مند را با شوخی و مطایبه از سر وانکند. با مردم رو‌راست باشد و مردمی را که تورم و گرانی امانشان را بریده است، به خرید از سر کوچه رئیس جمهور حواله ندهد! اگر توان کنترل اوضاع را نداشت، با اعصاب و روان مردم هم بازی نکند! به درد مردم بی‌تفاوت نباشد.

از او می‌خواهد حاشیه‌ها را به جای متن در نظر نگیرد. هر چه هست و هر چه درباره‌اش می‌گویند برای خودش باشد. هاله‌های نور ریاست جمهوری برای مردم و کشور نفعی ندارد. اگر شخصیتی درجه یک معنوی است؛ بداند که عرفا و مقامات‌داران معنوی هیچ گاه مقامات معنوی خود را داد و فریاد نزده‌اند! مقام معنوی یک مسئول اگر به کار ‌دنیا و آخرت خود و مردمش نیاید، چه فایده‌ای دارد؟ تنها مقامی که تبلیغات نمی‌خواهد، اتفاقا مقامات معنوی است! هاله‌ها و کهکشان‌های نور را ببیند، اما بگذرد!

از ریخت و پاش جلوگیری کند. حالا که مردم حق حکومت به او داده‌اند او حق مردم را بدهد. مردمی که به یک نفر حق کلان داده‌اند، از او حقشان را ‌می‌‌خواهند. انتظار نداشته باشد که مردم همچنان دنبال او برای حقشان بدوند! حق مردم را در کانال خودش قرار دهد تا به مطالبه دهندگانش برسد!

به عهدش وفا کند. تلاش کند که بتواند و اگر نتوانست رو‌راست به مردم بگوید نمی‌تواند. انکار واقعیت‌ها، نخستین راهکار مسائل برایش نباشد. اول مسلمان باشد و بعد بکوشد که مؤمن هم باشد که از صفات مومنین است که به عهد خود وفا کنند و از امانتی که به او داده‌اند امانتداری کند.

بداند که مردم عهد اخوتی با کسی نبسته‌اند. تا زمانی که در مسیر مردم باشد و برای مردم کار کند و آنان را به تدریج به مطلوبیت‌ها در حد توان ‌برساند، حمایت می‌کنند و تشویق، و‌گرنه بداند که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی! او هم مانند گذشتگان خود خواهد رفت!
 
 
 
ﺁﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﯾﻪ ﺑﺎﻏﯽ ﺗﻮﯾﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻩ،
ﮐﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎﺵ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮﻥ
.............................................................
ﺑﯿﺎ ﻭ ﺗﺨﻢ ﮔﻞ ﺑﭙﺎﺵ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭﻃﻦ ﺑﺰﻥ
ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﻪ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺟﻮﻭﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻭ ﺯﻥ
(ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺣﺴﻦ )
 
ﻧﮕﯽ ﮔﺮﻭﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ، ﻧﮕﯽ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﭼﻪ
ﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﭼﻪ
ﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﻥ ﻭ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﭼﻪ
ﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﻨﻪ ﻣﻮﻧﺪﻥِ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﭼﻪ
ﻧﮕﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﻭﻧﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
(ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺣﺴﻦ )
 
ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﺮﻭ،
ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻘﻔﯽ ﺗﻮ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ،
ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺮ ﻧﭙﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣُﺮﺩ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮ ﺑﻐﻞ ﻧﺰﻥ
( ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺣﺴﻦ )
 
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯽ ﺳﻔﺮ، ﭼﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﭼﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒﺮ، ﭼﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﭼﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﭼﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﭼﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﻧﺰﻧﯽ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﭘﺸﺖ ﻧﮑﻨﯽ، ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ
(ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺣﺴﻦ )
 
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻒ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﺕ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺶ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺕ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﻘﺪﺳﯽ، ﻫﺎﻟﻪ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﭼﺸﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺧُﻠﻦ
(ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺣﺴﻦ )
 
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺏ ﻭ ﮔِﻠﻤﻮ
ﺷﻮﺧﯽ ﻭ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺘﻤﺶ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﻤﻮ
ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺍﯾﻮﻟﻤﻮ
ﺍﻣﺎ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺭ ﻧﺸﯽ ﻭ ﺳﺮ ﻧﺒﺮﯼ ﺣﻮﺻﻠﻤﻮ
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﻪ ﻧﮕﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
(ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺣﺴﻦ )


دانلود
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۸۳
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
چرا فکر میکنید کسی نیست حرف مردم رو به طنز بگه؟ مجله خط خطی رو بخون تا بفهمی خوب هم درد مردم رو میگن! اینهمه هم طنزنویس و شاعر طنز مستقل هست. یه چرخی توی دنیای مجازی بزن پره. رسانه عوض شده تابی جون! دیگه گل آقا نیست
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
خیلییییییییییی زیبا بود :))
اميرحسين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
جالبه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
متن زیبایی و به جایی بود و از اون زیباتر شعر این هموطن عزیزمون بود.
ما جوونا خیلی به این دولت، امید بستیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
خیلی جالب بود
حرف دل مردم بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
خیلی جالب بود. کاش فایل صوتیشم می گذاشتین
صمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
خیلی زیبا و پر معنا است بهترین نقد منصفانه ودور از جنجال های سیاسی ونمود افکاری عموی کشور است باید به این شاعر مردمی تبریک گفت تشکر کرد
فرزانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
شعر واقعا عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
خیلی قشنگ بود. امیدوارم رئیس جمهور بتونه مشکلاتو حل کنه گرچه سخته. اما همین که مردم بدونن ایشون واقعا به فکر حل مشکلات هستند خیلی امیدوار می شن.
اریو برزن بختیاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
جالب بود دستون درد نکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
ایول
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
یکی از اشتباهات حسن روحانی این است که از رقبای بدون حاشیه اش در کابینه استفاده نکرد مثل دکتر محسن رضایی
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
میتونیت کمی جالبتر و نکته سنج تر باشه و ولی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
جالب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
ﺑﭙﺎ ﺩﻻ ﺭﻭ ﻧﺸﮑﻨﯽ
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیلی خو.ب است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
شعره مسخره بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
تظرتون محترمه ولی با توجه به این همه نظر مخالف شما، میشه بگین چیش مسخره بود؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
حتما متوجه نشدی داره واقعیت ها رو می گه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
ببینیم و تعریف کنیم انشا الله.
asad
|
United States
|
۰۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
سلام عالی بود حتما جناب روحانی به حرف شاعر شیرین زبان ما توجه خواهند داشت چرا که حرفهای دل مردم را زده است ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
ممنون از این همه دغدغه شعرای باحال
عظیم ناجی کیوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
با سلام و تشکر
و با تقدیر از این شاعر خوش ذوق .مطالب طنز سیاسی در جامعه ما کم شده مردم همیشه علاقه مند هستند امیدوارم ادامه داشته باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
عالي بود اين شعر،عالي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
عالي بود خيلي زيباو پر معني
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
جالب بود :-))))
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
شاعرش؟
ناشناس2
|
-
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیلی جالب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
عالی بود
اراک s j b
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
عالی بود مشکلات جامعه و... به قبلی ها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
طنز قشنگی است با این‌که در آن تلخی وجود دارد.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
در انتقادی بودن این شعر شکی نیست اما حواسمون باشه که تهمت زنی برای خنداندن مخاطب شیوه درستی نیست و باید یک روزی پاسخگوی بعضی حرفها بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
اولاً ممکنه بگین کدوم تهمت؟ کد.م نکته خلاف واقع تو شعر بود؟
ثانیاً کاش متن رو هم خونده بودین. صرفاً برای خنده نبوده، بیش هز خنده برای تعمق دقت بوده و شاید هم به گریه ختم بشه
حمید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
آفرین بر شما علی آقا کار بر معتقد و فهیم.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
کدوم تهمت ما داریم تو این جامعه زندگی می کنیم و این طنز بیان گر درد و احساس مردم کوچه و بازار یک روز به میون مردم برید و از نزدیک تر مشاهده کنید
جبار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خيلي بي انصافي كرده بود.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
حرف دل مردم را در غالب ظنز زد که اگر بصورت جدی زده می شد، تکراری و کسی اونا جدی نمی گرفت.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
خیلی به واقعیت جامعه و توقعات مردم نزدیک بود ممنون از این شاعر گران قدر
پائولو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
حقیقت واژه تلخیست آقای کاوه جوادیه از شعر زیبای شما لذت بردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
حرف بدی نزد که سانسورش کردین
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
پرونده اکبر طبری دهه کرامت قانون سزار کلینیک سینا اطهر سند همکاری 25 ساله ایران و چین