۲۶ نماد در هفته آینده مجمع برگزار می کنند

در این گزارش می‌خواهیم به جزییات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی درهفته جاری بپردازیم. کدام شرکت‌ها مجمع فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و سالیانه برگزار می‌کنند؟
کد خبر: ۱۱۷۷۷۱۹
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷ 03 June 2023

به گزارش نبض بورس، در هفته پیش رو از شنبه ۱۳ خردادماه تا ۵ شنبه ۱۸ خرداد ماه تعدادی از مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی برگزار خواهد شد. این نماد‌ها جهت چه موضوعی مجمع برگزار خواهند کرد؟

شنبه ۱۳ خردادماه

مجمع عادی سالیانه:  

حسینا
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره


مجمع عمومی فوق العاده

حسینا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
البرز: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
خدیزل: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


سه شنبه ۱۶ خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه:

کصدف، کدما، دسینا، تشتاد، نخریس، پرسپولیس


 مجمع عمومی فوق العاده:

استقلال: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

کصدف: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

دسینا: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

پرسپولیس: انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

چهارشنبه ۱۷ خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه

فسازان، غشان، خمحرکه، وتوس، فجوش، فجهان، دتوزیع، دسبحا، دتماد، بکام، شکربن، خشرق

مجمع عمومی فوق العاده

فسازان: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

غشان: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خمحرکه: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

فجهان: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

شکربن: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خشرق: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

پنجشنبه ۱۸ خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه

درازک، خوساز

مجمع عمومی فوق العاده

خوساز: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# قره باغ # نعمت احمدی # الواح هخامنشی بازگشتی # بازیهای آسیایی 2022