بازدید 4426
مرگ صفر کرونا در ۵ استان

کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

در هفته ۱۱۶ همه‌گیری کووید ۱۹ در ایران، مرگ و میر ناشی از این بیماری در پنج استان کشور صفر بوده است و در ۲۸ استان نیز کاهش بیماران بستری گزارش شده است.
کد خبر: ۱۱۱۸۶۲۸
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۸ 14 May 2022

عکس آرشیوی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه‌گیری کرونا در کشور نشان می‌دهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است.

همچنین تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۲۱۸ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.

مرور روند همه‌گیری کرونا در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۱۶ همه‌گیری

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۵ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲ نفر بوده است.

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری ایستا و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

اصفهان

در این هفته موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری استان ایستا و فوت استان در حد صفر ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.

سمنان

روند بستری کاهش یافته و فوت استان در حد صفر ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر صفر بوده است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

قزوین

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر بوده است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش و فوت ثابت مانده است. میزان بروز بیماران بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

گلستان

موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان صفر بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

به گزارش ایسنا، در هفته ۱۱۶ همه گیری کرونا در کشور، کاهش بیماران بستری در ۲۸ استان و روند ایستای بستری در سه استان گزارش شده و همچنین در ۲۱ استان کشور کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی گزارش شده است.

سلام پرواز
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# فطریه # جیش العدل # حمله به کنسولگری ایران در سوریه # کفاره روزه # جهش تولید با مشارکت مردم