جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، چند شرکت بورسی اقدام به انتشار آگهی‌های ثبت افزایش سرمایه‌های خود کردند و ۳ نماد از اعلامیه پذیره نویسی عمومی خبر دادند.
کد خبر: ۱۱۱۷۶۲۱
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳ 08 May 2022

به گزارش بورس تابناک، امروز و روز گذشته برخی شرکت‌های بورسی در ارتباط با اینکه در کدام مرحله از روند افزایش سرمایه خود قرار گرفته اند، اطلاع رسانی کردند. بر این اساس شرکت بانک ملت و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت گروه صنعتی بوتان از صدور مجوز افزایش سرمایه خبر دادند.


اعلامیه پذیره نویسی عمومی فسازان

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت غلتک سازان سپاهان از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱,۲۶۷,۸۲۴,۰۷۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۱۲,۱۷۵,۹۲۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تعیین شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۷ درصدی وبملت

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک ملت (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه: رعایت مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار مالی و افزایش اعتبار بانک

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ساروم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سیمان ارومیه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ تعیین شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی تملت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت تامین سرمایه بانک ملت از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۴,۷۲۲,۰۵۲,۶۱۴ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۷۷,۹۴۷,۳۸۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تعیین شده است.

ثبت افزایش سرمایه وتوسم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شپترو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت پتروشیمی آبادان از مبلغ ۵,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴  تعیین شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی دسبحان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سبحان دارو از مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۸۹۳,۹۰۰,۳۱۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶,۰۹۹,۶۸۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۵ درصدی ثمسکن

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ درصدی لبوتان

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۷۹۸,۵۴۷,۵۷۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۷۹۸,۵۴۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱,۷۹۸,۵۴۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت

منبع: نبض بورس

تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
فریت بار
اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور # سید ابراهیم رئیسی # انتخابات ریاست جمهوری # انتخابات # حج # رفح