بازدید 2161
پول‏هایی که یک ریالش هم پرداخت نشده است!
كميته ملي المپيك تا آغاز بازي‌هاي آسيايي گوانگجوي 2010 ، 5040 روز اردو براي 918 ورزشكار برگزار مي‌كند كه برگزاري اين اردوها جمعا به 633 ميليون و 600 هزار تومان لوازم و تجهيزات نياز دارد. كل هزينه اسكان و تغذيه تيم‌هاي حاضر در اردو در اين زمان 906 ميليون و 540 هزار تومان خواهد شد. كل هزينه اماده سازي و اعزام تيم‌هاي جمهوري اسلامي ايران به شانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي گوانگجو 28 ميليارد و 415 ميليون و 440 هزار تومان خواهد بود. اين در حالي است كه كميته‌ي ملي المپيك تاكنون حتي يك ريال هم دريافت نكرده است!
کد خبر: ۱۰۴۶۴۱
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۴ 16 June 2010
بازي‌هاي آسيايي بعد از بازي‌هاي المپيك مهم‌ترين رويداد ورزشي براي كشورهاي آسيايي است. كشورهاي قاره كهن تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرند تا برصدر اين رقابت‌ها بايستند. ايران با كسب جايگاه ششم در بازي‌هاي آسيايي دوحه قطر توانست عملكرد خوبي از خود به نمايش بگذارد و از همان زمان چشم اميد مردم و مسوولان به بازي‌هاي آسيايي گوانگجو دوخته شد تا ايران با ارتقاء جايگاه ششمي خود جزو برترين‌هاي آسيا قرار بگيرد. رسيدن به اين مهم به برنامه‌ريزي منسجم و اختصاصي بودجه نياز دارد.

به گزارش ايسنا؛ به گفته‌ دبيركل كميته ملي المپيك از ابتداي فعاليت دور جديد اين كميته يعني آبان 87 و به گفته رئيس كميته ملي المپيك با پايان بازي‌هاي دوحه قطر يعني سال 1386 برنامه‌ريزي براي گوانگجو آغاز شده است. كميته ملي المپيك با برگزاري جلسات متعدد هزينه لازم براي تدارك و اعزام تيم‌ها به گوانگجو را تعيين كرده است. كميته ملي المپيك هزينه اعزام تيم‌ها به گوانگجو را 28 ميليارد و 415 ميليون و 440 هزار تومان را برآورد كرده است. در صورتي كه با وجود اين كه تنها 149 روز تا بازي‌هاي گوانگجو باقي مانده است كميته ملي المپيك حتي يك ريال نيز بابت تدارك تيم‌ها دريافت نكرده است.

در زير به ارائه گزارشي از منابع مصوب جلسات اجرايي براي آماده سازي تيم‌هاي حاضر در بازي هاي آسيايي گوانگجو مي‌پردازد. (مبالغ زير تنها مصوب هيات اجرايي كميته ملي المپيك است و تاكنون اين مبالغ پرداخت نشده است).


*** يك ميليارد و 394 ميليون و 400 هزار تومان براي كشتي
براساس گزارش كميته المپيك، تيم ملي كشتي ايران تا زمان برگزاري بازي هاي آسيايي گوانگجو 200 روز اردو با حضور 40 نفر خواهد داشت. هزينه مورد نياز براي تدارك لوازم و تجهيزات اين تيم 22 ميليون 400 تومان است. 480 ميليون تومان هزينه اسكان و تغذيه اين تيم است. 96 ميليون تومان هزينه حق الزحمه كادر سرپرستي، فني و پزشكي و 80 ميليون تومان براي مكمل‌ها و هزينه پزشكي صرف خواهد شد.

حق الزحمه ورزشكاران حاضر در تيم ملي كشتي 160 ميليون تومان است و 480 ميليون تومان نيز صرف اعزام‌هاي تداركاتي خواهد شد. ايران 25 نفر را در رشته كشتي به سنگاپور اعزام مي‌كند كه هزينه اين اعزام 75 ميليون تومان است. بنابراين كميته ملي المپيك براي اعزام تيم ملي كشتي به بازي هاي آسيايي گوانگجو يك ميليارد و 394 ميليون و 400 هزار تومان در نظر گرفته است.


***911 ميليون و 200 هزار تومان صرف تدارك و اعزام وزنه برداران
در رشته وزنه‌برداري 180 روز اردو با حضور 30 نفر برگزار خواهد شد. اين اردو به 19 ميليون و 200 هزار تومان لوازم و تجهيزات نياز دارد، هزينه اسكان و تغذيه وزنه برداران 324 ميليون تومان و هزينه حق الزحمه كادر سرپرستي، فني و پزشكي 48 ميليون تومان است.

كميته ملي المپيك به ترتيب براي مكمل‌ها و هزينه پزشكي، حق الزحمه ورزشكاران و اعزام‌هاي تداركاتي تيم وزنه‌برداري 54 ميليون تومان، 120 ميليون تومان و 90 ميليون تومان هزينه خواهد كرد. 12 نفر با صرف 36 ميليون تومان به گوانگجو اعزام مي‌شوند و كميته ملي المپيك در نهايت 911 ميليون و 200 هزار تومان صرف تدارك و اعزام وزنه برداران خواهد كرد.


*** 850 ميليون و 500 هزار تومان هزينه واليبال
در واليبال نيز 170 روز با حضور 25 واليباليست اردو برگزار مي‌شود. اين كميته 160 ميليون تومان صرف لوازم و تجهيزات و 255 ميليون تومان صرف اسكان و تغذيه اين ملي‌پوشان خواهد كرد. حق الزحمه كادر فني، سرپرستي و پزشكي تيم واليبال 64 ميليون تومان است. 25 ميليون 500 هزار تومان براي مكمل‌ها و هزينه‌هاي پزشكي و 100 ميليون تومان براي حق الزحمه ورزشكاران صرف خواهد شد. هزينه اعزام‌هاي تداركاتي اين تيم 150 ميليون تومان است و براي اعزام 20 نفر به گوانگجو 60 ميليون تومان هزينه مي‌شود. كميته ملي المپيك در مجموع براي اعزام واليباليست‌هاي به گوانگجو، 850 ميليون و 500 هزار تومان هزينه خواهد كرد.


*** 836 ميليون تومان براي بسكتبال
در بسكتبال تا آغاز بازي‌ها 200 روز اردو با حضور 25 ورزشكار برگزار مي‌شود. در اين رشته 16 ميليون تومان براي لوازم تجهيزات، 300 ميليون تومان براي اسكان و تغذيه، 80 ميليون تومان براي حق الزحمه كادر سرپرستي و فني و پزشكي، 30 ميليون تومان براي مكمل‌ها و هزينه‌هاي پزشكي، 100 ميليون تومان براي حق الزحمه ورزشكاران، 16 ميليون تومان براي اعزام‌هاي تداركاتي و 54 ميليون تومان هزينه خواهد شد. براي اعزام 18 نفر كل هزينه اعزامي تيم بسكتبال، 836 ميليون تومان مي‌شود.


*** يك ميليارد و 505 ميليون و 200 هزار تومان هزينه فوتبال
در رشته فوتبال در دو بخش مردان و زنان 120 روز اردو براي 60 ورزشكار برگزار خواهد شد. 24 ميليون تومان هزينه لوازم تجهيزات است، هزينه اسكان و تغذيه 432 ميليون تومان و حق الزحمه كادر سرپرست فني و پزشكي 96 ميليون تومان خواهد بود.

همچنين 43 ميليون و 200 هزار تومان بابت مكمل‌ها و هزينه پزشكي، 240 ميليون تومان بابت حق الزحمه ورزشكاران، 400 ميليون تومان بابت اعزام‌هاي تداركاتي و 62 ميليون و پانصد تومان بابت اعزام به گوانگجو هزينه مي‌شود و كل هزينه‌هاي اعزامي براي 50 نفر يك ميليارد و 505 ميليون و 200 هزار تومان خواهد بود.


*** يك ميليارد و 179 ميليون و 200 هزار تومان براي تكواندو
در رشته تكواندو 30 ورزشكار، 200 روز در اردو خواهند بود. 19 ميليون و 200 هزار تومان بابت لوازم و تجهيزات و 360 ميليون تومان بابت اسكان و تغذيه براي اين رشته هزينه خواهد شد. هزينه حق الزحمه كادر سرپرست فني و پزشكي 80 ميليون تومان است. 60 ميليون تومان صرف مكمل‌ها و هزينه پزشكي خواهد شد. حق الزحمه ورزشكاران، اعزام‌هاي تداركاتي و اعزام به بازي هاي آسيايي نيز به ترتيب 120 ميليون، 360 ميليون تومان و 60 ميليون تومان است. كميته ملي المپيك در نهايت براي حضور 20 نفر در اين رشته يك ميليارد و 179 ميليون و 200 هزار تومان هزينه خواهد كرد.


هزينه نهايي اعزام ساير تيم‌ها نيز به شرح زير است:

بوكس: 790 ميليون تومان

هندبال: 756 ميليون و 500 هزار تومان

جدوو: 491 ميليون و 800 هزار تومان

پنگ پنگ: 480 ميليون و 240 هزار تومان

تنيس: 165 ميليون و 840 هزار تومان

ورزش هاي سه گانه: 361 ميليون تومان

كبدي: 866 ميليون و 800 هزار تومان

كاراته: 482 ميليون و 800 هزار تومان

اسكيت: 261 ميليون و 680 هزار تومان

وشوو: 998 ميليون و 600 هزار تومان

شطرنج: 327 ميليون و 200 هزار تومان

شمشيربازي: يك ميليارد و 66 ميليون و 800 هزار تومان

بدمينتون: 427 ميليون تومام

سواركاري: 321 ميليون و 300 هزار تومان

تيراندازي: يك ميليارد و 455 ميليون و 200 هزار تومان

دووميداني: يك ميليارد و 857 ميليون تومان

تيرو كمان: 781 ميليون و 200 هزار تومان

شنا، شيرجه و واترپلو: يك ميليارد و 520 ميليون و 600 هزار تومان

سپك تاكرا: 271 ميليون و 600 هزار تومان

قايقراني:( كانوئينگ و اسلالوم) يك ميليارد و 750 ميليون تومان

ژيمناستيك: 465 ميليون تومان

دوچرخه سواري: 835 ميليون و 500 هزار تومان

قايقراني بادباني: 850 ميليون و 680 هزار تومان

دراگون بوت: دو ميليارد و 478 ميليون تومان

روئينگ : يك ميليارد و 677 ميليون و 600 هزار تومان


به اين ترتيب كميته ملي المپيك تا آغاز بازي‌هاي آسيايي گوانگجوي 2010 ، 5040 روز اردو براي 918 ورزشكار برگزار مي‌كند كه برگزاري اين اردوها جمعا به 633 ميليون و 600 هزار تومان لوازم و تجهيزات نياز دارد. كل هزينه اسكان و تغذيه تيم‌هاي حاضر در اردو در اين زمان 906 ميليون و 540 هزار تومان خواهد شد.

كميته ملي المپيك يك ميليارد و 920 ميليون تومان صرف هزينه حق الزحمه كادر سرپرستي فني و پزشكي مي‌كند و يك ميليارد و 154 ميليون و 440 هزار تومان براي مكملها و هزينه پزشكي صرف خواهد كرد. حق الزحمه ورزشكاران 367 ميليون و 200 هزار تومان خواهد بود.

602 ميليون تومان نيز بابت اعزام‌هاي تداركاتي صرف مي‌شود در نهايت كميته ملي جمهوري اسلامي ايران53 هزار نفر را با صرف هزينه 160 ميليون و 200 هزار تومان راهي گوانگجو خواهد كرد.

كل هزينه اماده سازي و اعزام تيم‌هاي جمهوري اسلامي ايران به شانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي گوانگجو 28 ميليارد و 415 ميليون و 440 هزار تومان خواهد بود. اين در حالي است كه كميته‌ي ملي المپيك تاكنون حتي يك ريال هم دريافت نكرده است!
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه روز طبیعت تفاوت متانول با اتانول