مجلس شورای اسلامی

 

کلیات


مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده‌است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‌است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده‌است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری کردند. هم‌اینک در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس (با رئیس مجلس) ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است.

نتیجه تصویری برای مجلس + تابناک

 

دوره نمایندگی


دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دور قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.

 

تعداد نمایندگان


شمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایرآن حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند. محدودة حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند. 

 

رسمیت یافتن مجلس


پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامة مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آئین نامة داخلی و موافقت دو سوم حاضران لازم است.

 

سوگند یاد کردن نمایندگان 


نمایندگان باید در نخستین جلسة مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.
نمایندگانی كه در جلسة نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آورند.

 

انتخابات مجلس در صورت وقوع جنگ


در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخاب نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

نتیجه تصویری برای مجلس + تابناک

لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس


مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامة رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسة غیرعلنی تشكیل می شود. مصوبات جلسة غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 

شرایط تصویب قوانین مجلس


مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نودوششم آمده برعهدة شورای نگهبان است.

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.

 

ممنوعیت واگذاری اختیار نمایندگی


سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند ، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامة سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های ذیربط واگذار كند و یا اجازة تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرای اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 

مجلس شورای اسلامی

برچسب: مجلس شورای اسلامی
های مجلس می گویم که این طرح در صحن علنی...
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت تعدادی از نمایندگان... و به هیچ عنوان طرح مذکور در صحن علنی مجلس... از فراکسیون های مجلس می گویم که این طرح در... مجلس درباره طرح تعدادی از نمایندگان برای حذف زبان انگلیسی...
کد خبر: ۹۳۰۷۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


مناظره اتفاقی و جالب توجه موافق و مخالف یک طرح در راهروی مجلس +فیلم
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر» در مجلس مناظره ای در راهرو... در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حالی که... مجلس و در قالب طرحی با یک فوریت به تازگی... تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و پیش از قرار گرفتن...
کد خبر: ۹۳۰۶۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


خزر را برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی...
برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد این موافقت... جمهوری اسلامی ایران جمهوری قزاقستان امین موافقت نامه فدراسیون روسیه...
کد خبر: ۹۳۰۴۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


لاریجانی:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اگر سعودی ها راه حل...
رئیس مجلس شورای اسلامی و کلاود یاروت نایب رئیس پارلمان... رئیس مجلس با بیان اینکه تنشی در خلیج فارس وجود... جمهوری اسلامی ایران است اما مشکل از بازیگران دیگر منطقه...
کد خبر: ۹۳۰۴۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


نمایندگان مجلس شرایط انتخاب دادستان دیوان عدالت اداری را به... امروز دوشنبه ۲۲ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی...
کد خبر: ۹۳۰۰۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون امید برای آخرین سال کاری مجلس... سال چهارم کاری مجلس دهم برگزار شد بر اساس انتخابات...
کد خبر: ۹۲۹۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


مجلس شورای اسلامی بود سمیه محمودی از وزیر درخصوص دلایل...
نماینده شهرضا در مجلس از پاسخ های وزیر کشور درخصوص... عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور کار امروز مجلس شورای... اسلامی بود سمیه محمودی از وزیر درخصوص دلایل عدم برنامه... بود مسئولیت شورای اجتماعی با ترکیب جدید را به عهده...
کد خبر: ۹۲۹۹۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


نبض خبر؛
این از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس... شورای اسلامی صورت پذیرفته شده بود در فضای مجازی بازنشر...
کد خبر: ۹۲۹۳۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


نبض خبر؛
آخر مجلس برای کاندیداتوری محمدرضا عارف در پست ریاست منجر...
کد خبر: ۹۲۹۳۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


مرور روزنامه‌های شنبه بیستم مهرماه؛
اصلا از مجلس حقوق نگرفت پشت پرده انفجار نفتکش ایرانی...
اصلا از مجلس حقوق نگرفت پشت پرده انفجار نفتکش ایرانی... اسلامی ایران و مواجهه با ملت ایران را به خوبی... قاطع و متناسب از جمهوری اسلامی دریافت خواهد کرد حضور...
کد خبر: ۹۲۹۳۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که بنا به دعوت... رسمی رییس مجلس ترکیه بمنظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم...
اطلاع واصله علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که بنا... به دعوت رسمی رییس مجلس ترکیه بمنظور شرکت در اجلاسی...
کد خبر: ۹۲۸۹۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی که در... جلسه علنی صبح امروز مجلس به رفتار مسعود پزشکیان رئیس... جلسه معترض بود برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد...
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی که در... جلسه علنی صبح امروز مجلس به رفتار مسعود پزشکیان رئیس... جلسه معترض بود برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد... مخالف درآمد من به احترام مجلس و حق شهروندی مردم...
کد خبر: ۹۲۸۵۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت...
نشست امروز مجلس شورای اسلامی برای ساعاتی به صورت غیرعلنی... نقل از فارس مرکز پژوهش های مجلس در این نشست... بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد - با توجه به...
کد خبر: ۹۲۸۴۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


رئیس مجلس با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای... اسلامی عنوان کرد اراده مجلس این است که زندگی طبقات...
رئیس مجلس با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای... اسلامی عنوان کرد اراده مجلس این است که زندگی طبقات... ظهر امروز در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس با حضور در... آسیبی نرسد رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت بررسی این...
کد خبر: ۹۲۸۳۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


مرور روزنامه‌های دوشنبه پانزدهم مهرماه؛
در عرصه سیاسی و جایگاه احمدی نژادی ها در مجلس... دانند دیگر جایی برای بحث نمی ماند آیا مجلس در... رأس امور است غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید مجلس در... سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی با عوان آیا مجلس در...
کد خبر: ۹۲۸۲۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


نمایندگان مجلس در نشست امروز خانه ملت تکالیف مالیاتی واحد...
به گزارش « تابناک» به نقل از فارس نمایندگان مجلس... شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه پارلمان... نمایندگان مجلس رسید مؤدی نسبت به مالیات مأخوذه ضامن است...
کد خبر: ۹۲۸۱۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


بودجه سال ۱۳۹۹ روز ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی... با اصلاحات و تغییرات اساسی به مجلس ارایه داد ...
کد خبر: ۹۲۶۸۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی... به نقل از ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه... علنی عصر امروز یکشنبه مجلس یک فوریت لایحه اصلاح قانون... حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند این لایحه به...
کد خبر: ۹۲۶۵۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


نبض خبر؛
تنش در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی پس از اخلال... در مدیریت مجلس به واکنش جدی علی لاریجانی رئیس مجلس... مجازی منتشر شده که خطاب به رئیس مجلس با فریاد...
کد خبر: ۹۲۶۰۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


علنی مجلس رای آورد نمایندگان با ۱۳۲ رای موافق ۷۸...
کد خبر: ۹۲۵۷۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv